Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Blossom Goodchild - Federatie van het Licht - 18 augustus 2020THC-Olie Kopen? Wietolie met THC bestellen doe je HIER

Blossom Goodchild - Federatie van het Licht - 18 augustus 2020

Blossom Goodchild

Blossom: Hallo Licht Wezens. Wij hebben nu al bijna 15 jaar deze gesprekjes. Dat is véél gepraat! Vanaf het begin heeft u ons doorheen deze tijden geleid en ons geholpen om te begrijpen hoe wij hier doorheen kunnen komen. Daar zijn wij zo dankbaar voor.

Federatie van het Licht: Welkom, Blossom. Wij hebben inderdaad al vele wegen bewandeld tijdens onze gesprekken en, zoals u zegt, lag de nadruk daarbij altijd daarop: om u voor te bereiden op wat er komen gaat. Steeds méér ‘onthullingen’ zullen aan het Licht komen, welke uw nieuwsautoriteiten nog niet hebben GERAAKT. Naar ons aanvoelen zal het eerder een ‘volledige overname’ worden, dan het her en der binnensijpelen om heel subtiel diegenen te bereiken die nog diep in slaap zijn.

Blossom: Nou! Die staan dan een ENORME klap te wachten als ze wakker worden. Want zelfs voor diegenen onder ons die ‘denken’ dat wij redelijk wakker zijn, raakt er steeds meer bekend, en ‘ALS’ dat allemaal waar is … dan is dat nogal een blik opener in heel veel opzichten.

Federatie van het Licht: Lieve Blossom … het wordt niet voor niets het GROOTSE/GROTE ONTWAKEN genoemd.

Blossom: Maar waarom werd het toegestaan dat er zoveel dingen zo lange tijd verborgen werden gehouden?

Federatie van het Licht: Omdat, wanneer we het hebben over Goddelijke Timing en Goddelijk ingrijpen … het dit ook precies moet zijn. Eerder of later zou niet juist zijn.

NU is het Goddelijk Ontwaken, omdat het een precieze afstemming is, zodat het allemaal op zijn plek kan vallen … zoals het nu doet.

Velen van u merken dat zij wachten op de volgende ‘onthulling’, nietwaar?

Blossom: Ja, inderdaad. Omdat u heeft gezegd dat er een Enorme aankondiging zal komen, die ons naar de volgende volledige lockdown zal brengen. Dus ja, wij wachten met grote spanning op dit nieuws. Er wordt zoveel gespeculeerd over wat dit gaat inhouden.

Federatie van het Licht: Het komt eraan, en in uw begrip van tijd ... binnenkort al.

Blossom: Ons begrip van tijd? Binnenkort? Dan kan het nog zes maanden duren.

Federatie van het Licht: Daar zijn wij het niet mee eens. Alles is nu zo dicht bij de bekendmaking. Wanneer dat zover is, zullen er eerst flintertjes komen en dan, naarmate men gewend raakt aan het Licht … zullen hun ogen zich openen tot een veel breder perspectief.

Blossom: Maar de komende aankondiging zal geen flintertje zijn?

Federatie van het Licht: Nee, zeker niet. De Aankondiging zal veel hoofden doen tollen en zoals we al eerder hebben gezegd, zal het zelfs diegenen verwarren die denken dat ze alles wel onder controle hebben.

Blossom: Voor de duidelijkheid … u bedoelt niet dat het diegenen die ‘DE CONTROLE HEBBEN’ zal verwarren?

Federatie van het Licht: Neen, dat doen we niet. Want zij die bezig zijn met het plannen van … DE GROOTSTE VERANDERING DIE ER OOIT HEEFT PLAATSGEVONDEN … KENNEN exact de te zetten stappen … ELKE stap … die vóór hen ligt, want een dergelijk onvoorstelbaar Meesterschap komt niet zomaar ineens.

Blossom: Deze mensen die alles op een rij hebben en de weg voorbereiden … wij, u en ik, noemen hen ‘de Goeden’ … zijn zij volledig zeker/overtuigd dat dit goed zal verlopen?

Federatie van het Licht: Blossom … dat staat al vast!

Het is geen kwestie/vraag of het goed zal verlopen, want alles wat … heeft plaatsgevonden/plaats zal vinden/plaatsvindt … is van zulk een Meesterschap, zoals wij al zegden … van de Hoogste Intelligentie met betrekking tot de uitvoering ervan, dat het niet kan falen.
Zij die in duisternis leven, die ervoor hebben gekozen om die weg te leven en te volgen … hebben altijd al geweten dat, in Waarheid …

LIEFDE ALLES OVERWINT.

Zij wisten dat deze tijd zou komen, hoewel zij er alles aan hebben gedaan om dat te voorkomen. Maar NIETS, lieve Blossom, lieve Zielen, NIETS is méér Glorierijk, meer Zegevierend … dan LIEFDE … en het is DE LIEFDE ZÉLF die overwint en u leidt naar het Thuis en de Vreugden des Levens, zoals het bedoeld was … in zijn Hoogste vorm.

Blossom: U heeft in een eerder gesprek gesproken over het ‘oogsten’ dat plaatsvindt. Veel mensen leggen dan de link naar de duisteren. Ik geloof dat die het woord ‘oogsten’ gebruiken met betrekking tot de vele kinderen die zij hebben ontvoerd en alles wat daarmee te maken heeft. Ik had niet het gevoel dat u dit bedoelde?

Federatie van het Licht: Dat ziet u goed. Er kan grote verwarring ontstaan, wanneer sommige Zielen bepaalde dingen uit hun context halen. ‘Oogsten’ betekent ‘het verzamelen’, bijvoorbeeld van gewassen.
Datgene waarover wij spraken was met de betekenis dat alles wat de ‘Goeden’ ‘verzamelen’ nu … zullen we zeggen … wordt gebundeld, om verdeeld te kunnen worden.

Blossom: Hetgeen velen waarschijnlijk zullen interpreteren dat u het heeft over financiële bundels?

Federatie van het Licht: Wij hebben het over vele bundels … elk ervan omvat zijn eigen ‘Nut’ of ‘Onthulling’.

Blossom: Ik volg al dat financiële niet. Ik was beslist een avondje stappen, toen de ‘rekenvaardigheden’ werden uitgedeeld aan het menselijk brein … daardoor snap ik niets van dergelijke zaken. Misschien heb ik me die avond geamuseerd, maar achteraf gezien heb ik wel iets gemist. Veel mensen kijken uit naar een verandering in de financiële systemen. Zit dat erin? Kunt u dat zeggen?

Federatie van het Licht: Ja, dat kunnen wij en ja, dat zit erin. Maar wij stellen voor – zoals met alles wat wij u aanreiken – dat u het afwacht. Want er doen veel verhalen de ronde, hieromtrent. Sommige daarvan zijn bedoeld om u af te leiden.
Daarom stellen wij ook voor dat u volledig erop vertrouwt dat u uiteindelijk, aan het einde van het lijstje, een vorm van ‘Eerlijkheid’ zult zien/ervaren, die zal gelden voor iedereen. Een vorm van ‘delen’ waarbij niemand wordt vergeten.

Blossom: Wanneer u zegt ‘aan het einde van het lijstje’ … kunt u dat lijstje toelichten?

Federatie van het Licht: Veel, zo véél wat klaar staat om van start te gaan … om naar buiten te worden gebracht … is op zijn plek. Maar dat betekent niet dat dit zal gebeuren vóórdat ALLES op zijn plek is. Opdat er geen twijfel … zal zijn/kan zijn … omtrent deze ‘overname’. Wij kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk de ‘opeenvolging van gebeurtenissen’ is, volgens dewelke de grote onthullingen zullen worden verspreid. Er is zoveel wat wij nog niet kunnen verklappen, want als we dat wél zouden doen, dan zou dat/bestaat de kans dat het de plannen behoorlijk zou vertragen.

DUS NOGMAALS, WIJ VRAGEN U OM GEDULD TE OEFENEN EN TE WÉTEN DAT DAADWERKELIJK ALLES VERLOOPT IN DE GLORIE VAN LIEFDE EN LICHT.

Blossom: Nog iets wat ik graag opgehelderd zou zien, alstublieft. Zal die tweede lockdown wereldwijd zijn en onder het mom van het virus? Ik geloof dat u dat heeft gezegd?

Federatie van het Licht: Dat hebben wij inderdaad gezegd, Blossom. Maar het zal anders worden opgezet en hoewel het mom niet zo breed zal worden aanvaard, zullen er andere ‘onwaarheden’ bij betrokken worden, waardoor de mensen die nu al in angst leven nog méér angst zullen ervaren. Anderen, zij die ‘begrijpen’ zullen het gewoon zien voor wat het is … ‘waardeloos’.

Maar WEET dat het een doel dient. Er zal veel worden onthuld wanneer dit gaande is. Omdat velen dan op precies de juiste plaats zullen zijn om te ontvangen wat er geboden wordt.

Blossom: Het is allemaal zo boeiend. Als dit een bordspel was dan zouden we rekening houden met alles wat we weten, en daarmee onze beste strategie bedenken om het bord rond te komen om de eindstreep te bereiken. Hey? Hebben jullie mij net dat beeld gegeven?

Federatie van het Licht: Wij zouden nooit uw intelligentie ondermijnen, of er de eer voor vragen. Dit deed u helemaal zélf, Blossom.

Blossom: Dan denk ik dat ik een pluim verdien, omdat ...

Federatie van het Licht: Dit is precies wat wij van u vragen. Tracht om zoveel als u kunt te VOELEN hoe belangrijk ditgene is wat vlak onder uw neus plaatsvindt … de eenvoudigste en gemakkelijkste en beste manier om de eindstreep te bereiken … is door precies dát te doen. Want het is een Spel. Daarover zijn wij altijd duidelijk geweest ...

Blossom: Ik weet het, ik was er in het begin erg door beledigd. Omdat ik weet dat ik méér ben dan een schaakstuk. Maar, ergens binnenin mij is daar het BESEF dat dit alles een Spel is. Een harde Waarheid om te aanvaarden.

Federatie van het Licht: Afhankelijk van welk standpunt u inneemt. Zoals met alles.

Blossom: Ja. Maar, ik dacht altijd dat spelletjes leuk moesten zijn.

Federatie van het Licht: Inderdaad. Breng er weer Lichtheid in.

Blossom: Moeilijk om LICHT TE ZIJN omtrent vele dingen die nu bekend worden gemaakt, zoals de ondergrondse kinderen en alles wat daarbij hoort. Dat is niets om mee te lachen.

Federatie van het Licht: Wij zeggen ook niet dat u hiermee moet lachen. Verre van. Wij adviseren echter wél, om LICHTHEID TE BRENGEN in dit spel, aangezien dat uw rol is.

Ieder van u … U BENT HIER OM HET LICHT WEER IN TE BRENGEN.

U BENT HIER OM UW LACH TE LATEN WEERKLINKEN, ZODAT ALLE KINDEREN WETEN WAT LACHEN IS, DOOR U … OMDAT U DEGENEN BENT DIE HIERHEEN KWAMEN OM HET DUISTER VOLLEDIG WEG TE RUIMEN … EN DEZE PRACHTIGE ZIEL … BEKEND ALS ‘DE AARDE’ … WEER NAAR HAAR MIDDELPUNT TE BRENGEN.

STEL U VOOR … VISUALISEER DE FEESTELIJKHEDEN, WANNEER DIT ALLES VOLBRACHT IS … DOOR U, LIEVE ZIELEN … DOOR U … DANKZIJ U.

BLIJF DIT VOOR OGEN HOUDEN.

Blossom: Goed idee. Kunnen wij nog eens opnieuw iets ophelderen? Velen noemen u ‘De Galactische Federatie van Licht’, maar u zegt nooit ‘Galactisch’, u zegt ‘De Federatie van Licht’. U heeft eens gezegd dat de Galactische Federatie een ‘enorm grote organisatie’ is … waar wij allen deel van uitmaken … klopt dat?

Federatie van het Licht: Blossom, in Waarheid … wij maken ons niet druk om de etiketten of namen die Zielen ons willen geven. Wij willen alleen maar dat onze berichten worden ontvangen en begrepen, en dat ze de mensheid en uw Planeet Aarde kunnen helpen. Noem ons zoals u wilt. Wij houden niet vast, aan geen enkele naam. Wij zeggen dat wij de ‘Toezichthouders op de Toezichthouders’ zijn. Wij vragen u om daarover na te denken en dan te luisteren naar wat uw hart u vertelt.

Blossom: Oké, bedankt Jongens! Wij houden zoveel van jullie. Ik weet dat u zich bewust bent van al uw volgers, en de Dankbaarheid en Liefde die zij voor u hebben. U helpt zovelen doorheen dit ‘Spel’ … waaronder ikzelf. Hoe eenzaam moet iemand zich voelen, die – zoals nog steeds zovelen – nog diep in coma is.

In Dankbaarheid. In Liefdevolle Dienstbaarheid. I AM.


Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g

Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

Voor de link naar al mijn YouTubes http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!

Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge