Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Blossom Goodchild - 14 maart 2021THC-Olie Kopen? Wietolie met THC bestellen doe je HIER

Blossom Goodchild - Federatie van het Licht - 14 maart 2021

Blossom Goodchild

Blossom: Hallo daar, ik kijk uit naar ons gesprekje van vandaag, en ik dank u bij voorbaat voor alles wat er gaat doorkomen aan Verheffing en Hoop! Onlangs dacht ik eraan, dat u enige tijd vóór Kerst heeft gezegd dat er een aankondiging zou komen gevolgd door een wereldwijde lockdown, en dat dit ons naar de tweede van Vijf Fases zou brengen. Zijn we nu dan nog steeds niet Fase 2?

Federatie van het Licht: Om te beginnen willen wij allen Welkom heten die de tijd nemen om te volgen wat wij zeggen, ten voordele van het Grotere Goed voor Allen. Welkom Iedereen. Voel hoe onze Liefde binnenkomt in uw hart wanneer wij dit bericht overbrengen … want het zal een verschil maken binnenin u … binnenin uw Wezen, ten aanzien van hoe het wordt ontvangen.

Blossom: Ik heb zojuist drie keer diep ademgehaald.

Federatie van het Licht: En merk je een verschil?

Blossom: Dat weet ik niet … u heeft nog niks gezegd!

Federatie van het Licht: Lieve Blossom en Allemaal, sommigen van u vragen zich af of ze ‘waardig’ genoeg zijn om zichzelf een Lichtwerker/speler te noemen. WÉÉT, dat als u deze woorden leest, u dat inderdaad ook BENT!

Want als uw Hart het Pad van Verlichting volgt … wanneer het méér van uw Ware Zelf ontdekt dan erkent u dat u Licht bent, en daaruit volgt dat u werkt/speelt binnen dat Licht. Wij vonden het nodig om dat uit te leggen voordat we uw vraag beantwoorden, aangezien er naar het schijnt veel mensen zijn die zich afvragen of zij het nu wel of niet zijn! Het verrast ons dat u daar zelfs maar aan twijfelt. Want het is in eenieders Hart om de LIEFDE en het LICHT te KENNEN dat u bij u draagt, en van daaruit werkt en speelt u met die LICHT–LIEFDE, met elke ademteug die u neemt.

Blossom: Dank u voor deze verduidelijking. Als ik eerlijk ben, besefte ik niet eens dat het nodig was om dit te bespreken. Oké. Terug naar de Fases. Zou u zeggen dat we nog niet eens in Fase 2 zitten?

Federatie van het Licht: Dat klopt.

Blossom: Geweldig dan! Maar we hebben geen keuze, we zullen wel moeten meegaan op de stroming.

Federatie van het Licht: Hou er misschien wel rekening mee dat er – met alles wat er nu plaatsvindt – veel veranderingen … veel andere wegen … veel vooruitgang en soms ook tegenslag is tijdens deze Grote Transformatie.

Blossom: Daar ben ik me van bewust. Maar het verwart me dat een Goddelijk Plan onderhevig kan zijn aan ‘tegenslag’. Vooral ook omdat u al heel vaak heeft gezegd dat het Licht heeft gewonnen.

Federatie van het Licht: En toch moeten de laatste Fases nog worden uitgespeeld. Zoals bij veel spellen … één ‘kant’ kan vanuit het niets een ‘onmogelijke bal’ gooien en dan moet de spelstrategie worden herzien … de bewegingen die klaar waren om te worden uitgevoerd, moeten dan misschien even worden uitgesteld om ervoor te zorgen dat alles zo vlot mogelijk verloopt.

Blossom: Ja, inderdaad, en heel veel mensen doen hun best om zoveel mogelijk geduld te oefenen. Maar ik zou zeggen dat de algemene opvatting tussen ons – mensen die klaar en bereid zijn voor het ‘startsein’ – er nu naar neigt dat, hoewel we te horen krijgen dat er achter de schermen véél gaande is … we daar maar heel weinig bewijs van zien. Het feit dat Fase 2 nog niet eens is begonnen, is op zijn zachtst gezegd nogal beangstigend.

Federatie van het Licht: En toch Blossom, hebben wij in eerdere gesprekken niet gezegd dat het niet noodzakelijk ook betekent dat elke Fase even lang zal duren als bijvoorbeeld deze eerste?

Blossom: Wel, laat ons hopen dat dat niet het geval is … anders zijn veel mensen van mijn ‘gevorderde’ leeftijd al vertrokken, en kunnen ze niet meer meehelpen vanuit hun plekje bij het grondteam … en dat is toch waarvoor wij hier zijn, nietwaar?

Federatie van het Licht: Inderdaad.

Blossom: Want ziet u, tijdens dit wachten is er een ‘nieuw normaal’ ontstaan … afhankelijk van wat iemand gelooft en wil/kan zien. Sommigen zijn zo blij dat ze ‘geprikt’ zijn geworden en leven met de hoop dat het leven snel weer zal worden zoals het vroeger was … terwijl anderen – zoals ik – als we erover nadenken juist diepe afschuw voelen bij de volgzaamheid en onwetendheid, als ik heel eerlijk ben … van degenen die ervoor kiezen om zelfs niet een béétje dieper te graven in deze nachtmerrie, die ons allemaal heeft verrast en onze wereld in één klap heeft veranderd, nu ongeveer een jaar geleden!

Federatie van het Licht: Laat ons dat éne woord eruit halen, Blossom ... ‘kiezen’.

Blossom: Maar als ze beter geïnformeerd waren, zouden ze dan niet anders hebben gekozen?

Federatie van het Licht: Maar zij kozen ervoor om NIET beter geïnformeerd te zijn. Snap je?

Blossom: Niet echt. Het is moeilijk om te aanvaarden dat gelijk wie – laat staan diegenen waar we veel van houden – niet de informatie hebben gekregen om een afweging te maken, voordat ze zich in het onbekende stortten.

Federatie van het Licht: Zegt u nu … dat degenen die wél geïnformeerd waren, behoren tot de ‘bevoorrechten’?

Blossom: Dat is een rare uitspraak.

Federatie van het Licht: Maar is het dat wat u zegt, Blossom?

Blossom: Nee … niet bevoorrecht. Het is een pad dat wij hebben ‘gekozen’ om te gaan. Vanaf het begin WIST ik dat dit ‘schijn’ was en geen Waarheid. Dat is geen voorrecht, toch? Ik wist het gewoon. Hoe kan het dat anderen dat niet wisten?

Federatie van het Licht: Vanwege ‘HUN GEKOZEN PAD’.
Blossom, laat ons trachten dit zo goed mogelijk uit te leggen.
Alles wat leeft op uw Planeet … kiest zijn eigen pad.

Blossom: Zelfs de mieren en de planten?

Federatie van het Licht: Ja.

Blossom: Oké, ik zal dat niet in vraag stellen. Ik zal het gewoon aanvaarden, zodat we vandaag verder kunnen geraken zonder al mijn onderbrekingen.

Federatie van het Licht: Overweeg eens dat iemand die ervoor heeft gekozen om zich ‘over te geven’ aan een zogeheten … ‘behandeling/preventie’ … van datgene wat ‘verondersteld wordt’ uw bevolking uit te moorden … dat deed/zal doen … omdat ‘zij’ dat beschouwen als het juiste … voor hen. ‘Zij’ beschouwen juist u als ‘niet geïnformeerd’ of ‘complot gekkie’, omdat u niet luistert naar de ‘experts’ die u vanuit hun beroepskennis vertellen ‘dat dit nodig is’ … en u kiest ervoor om dat te negeren, en daarom ‘kiest’ u ervoor om veel méér mensen ‘te laten doodgaan’ vanwege uw onwetendheid en koppigheid.

Hebben zij dan ongelijk?

Blossom: Wel, u wéét dat ik ‘ja’ wil zeggen. Maar ik weet dat u iets anders gaat zeggen.

Federatie van het Licht: Dat klopt inderdaad. Zij hebben geen ongelijk. In hun ogen … heeft u dat!

Blossom: Maar voor mij … hebben zij dat.

Federatie van het Licht: Niemand heeft ongelijk, Blossom. Hoe kan iemand ongelijk hebben, als hij zijn Hart volgt?

Blossom: Wel, omdat ze niet geïnformeerd zijn over wat deze zogeheten ‘preventie’ zal doen … verderop in de tijd … misschien? Ik zeg ‘misschien’ omdat we dezer dagen zoveel horen, dat ik ben gaan beseffen dat niet alles wat we lezen of horen ook werkelijk de WAARHEID is. De tijd zal het ons leren.

Federatie van het Licht: Toch blijven wij beweren dat ‘zij geen ongelijk hebben’. ‘Zij’ doen wat absoluut het juiste is … voor hen.

Daarom bieden wij deze woorden van troost, ongeacht aan welke kant iemand verkiest zijn brood te smeren ...

Blossom: Ehm … goed geprobeerd … niet helemaal passend, maar we snappen wat u bedoelt. (En toch ook wel schattig).

Federatie van het Licht: Inderdaad, de intentie wordt begrepen.

WELK PAD IEMAND OOK KIEST, HET IS HUN GODDELIJK RECHT OM HET TE VOLGEN.

Enkel omdat het iemand … een onbekende of iemand die u na aan het Hart ligt … meeneemt op een reis die heel anders is dan de uwe … wil dat niet zeggen dat het verkeerd is!
Het betekent dat het PERSOONLIJK gekozen pad … precies datgene is wat HUN ZIEL moet ervaren.

Onthoud ook, zonder op enige wijze afbreuk te willen doen aan de betekenis van het Leven op Aarde … dat hetgeen u ervaart … waarop u gericht bent binnen uw Levenspad op uw mooie Planeet … slechts een zandkorrel is in vergelijking met … ALLES DAT IS.

Wij zeggen nogmaals … wij ondermijnen in geen enkel opzicht het enorme belang van wat er gaande is tijdens deze transformatie op uw Planeet ...

Maar overweeg ook … zoals u wel weet … dat HET LEVEN VANUIT ZICHZELF ONEINDIG IS … Het Leven ‘stopt’ niet voor diegene die gekozen heeft voor een pad dat u als ‘verkeerd’ beschouwt!

HET LEVEN ZÉLF … IN ZIJN ONEINDIGE VORMEN … ZAL BLIJVEN UITBREIDEN IN/VANUIT ZICHZELF, IN ONTELBARE MILJARDEN EEUWIGHEDEN.

Wij zeggen u dit, zodat u beter kunt begrijpen/aanvaarden dat de keuzes die een ander maakt, niet noodzakelijk het einde van de wereld betekenen.

Blossom: Interessante woordkeuze. Ik snap wat u zegt. Ik ben nogal verrast over hoe ‘nonchalant’ … als dat het juiste woord is … ik ben, met betrekking tot het ‘loslaten’ van elke band met mensen die ik ken, en die ervoor kiezen om ‘te doen wat hen wordt gezegd’. Wat kan ik doen? Het is dan toch te laat, als ze eenmaal die ‘brouwsels’ in hun lichaam hebben gekregen. Ik moet het aanvaarden en gewoon verdergaan. Maar tegelijkertijd voel ik me daardoor ook zo onthecht van alles, en ik vraag me af waar ‘mijn bezorgdheid voor mijn geliefden’ gebleven is?

Federatie van het Licht: Dat is beslist niet het geval, Blossom. Want is het niet zo, dat door dat onthecht zijn … u op een dieper niveau VOELT … dat de LIEFDE die u heeft voor uw dierbaren … veel verder reikt dan gelijk welke beslissing die zij nemen, en die anders is dan de uwe?

In zekere zin … en we spreken nu niet specifiek over de dood vanwege het huidige onderwerp … we spreken over de dood in het algemeen ...

Wanneer een Geliefde doorheen de Sluier gaat … dan blijft uw Liefde voor hen nog even diep. Maar, zij zijn niet meer op dezelfde manier aan u ‘gehecht’ als toen u nog fysiek samen was. Het feit dat zij toen de ‘keuze’ maakten om over te gaan … beschouwt u niet als een verkeerde of juiste beslissing, toch?

Blossom: Natuurlijk niet!

Federatie van het Licht: Natuurlijk niet! Ze vervolgen gewoon hun eigen reis. Ziet u waar wij naartoe willen? We zijn er niet zeker van of we het wel goed doen, of we het goed uitleggen om onze boodschap over te brengen.

Blossom: U doet het héél goed! Ik snap wat u wilt zeggen. Met andere woorden, wat er ook gaat gebeuren voor ieder van ons in de komende dagen … DE LIEFDE DIE WIJ ZIJN … DE LIEFDE DIE WIJ BEZITTEN … DE LIEFDE DIE WIJ VOELEN … voor mensen dichtbij of onbekend … zal DOOR NIETS worden vernietigd! En zeker niet door het recht dat iemand heeft om het pad van zijn Ziel te volgen.

Federatie van het Licht: Wij hadden het zelf niet beter kunnen zeggen!

Blossom: Ik denk dat ons gesprek van vandaag voor veel mensen een hulp zal zijn. Het heeft mij beslist geholpen, ook al zijn we volledig afgeweken van de vraag die ik aan het begin heb gesteld!

Federatie van het Licht: Lieve Blossom en iedereen die onze woorden Verheffend vindt …
DANK U … DANK U … DANK U.

Blossom: Ehm … waarvoor?

Federatie van het Licht: DAT U BÉNT …
DAT U UW WARE KRACHT TOONT …
DAT U UW ROL OP ZICH HEEFT GENOMEN …
VOOR HET VINDEN, BINNENIN UZELF, VAN WAT HET OOK IS WAARDOOR U KUNT DÓÓRGAAN …
OMDAT U WÉÉT DAT U … IEDER VAN U … BINNENIN U … BEZIT WAT NODIG IS OM MOEDER AARDE EN ALLEN DIE MET/IN HAAR REIZEN … TE VERHEFFEN NAAR HAAR WARE, SCHITTERENDE THUIS.

DE TIJD ZAL KOMEN … dat deze dagen die u nu beleeft, niet méér zullen zijn dan een vage, verre herinnering …
En de dagen die u zult meemaken in uw toekomst … zullen zoveel Vrede, Voldoening en Troost brengen, in het besef dat Ieder van U uw Hart heeft gevolgd … om u te brengen naar een plek waarover u in deze dagen alleen maar kunt dromen.

WÉÉT WAT U WEET.
VOEL WAT U VOELT.
VERTROUW UW VERTROUWEN.
HEB UW LIEFLIJKHEID LIEF.
WEZENS VAN ZULK EEN KRACHT EN LICHT …
BEZIG MET WAT U HIER KWAM DOEN.

VAN UZELF UITSTRALEND OVER UW PLANEET, OM DE NOODZAKELIJKE VERANDERING TE BRENGEN … OM OPNIEUW TE KUNNEN LEVEN IN EEN WERELD VAN SCHOONHEID EN LIEFDEVOL LICHT.

WIJ VERTROUWEN EROP DAT U VANDAAG KUNT VOELEN … HOEZEER WIJ U LIEFHEBBEN?

U … DEGENEN IN DE FRONTLINIE …
U … DE STERKSTEN ONDER DE STERKEN … DIE DIT INMIDDELS TOCH ZEKER … BINNENIN ZICHZELF MOETEN HERKENNEN!

Blossom: Dank u daarvoor. Ja, soms denk ik – en velen met mij – dat wij dat toch echt moeten zijn … om hier doorheen te kunnen komen … en dan denk ik aan anderen die ECHT in de frontlinie staan op manieren die wij niet kennen of achter de schermen, en dan bedenk ik me hoe sterk ‘zij’ wel moeten zijn … hetgeen mij dan ook weer sterker maakt. Als ‘zij’ … wie ze ook zijn … kunnen doen wat zij moeten doen, dan … in alle nederigheid … kan ik dat ook!

In Dankbaarheid … In Liefdevolle dienstbaarheid … I AM ...


EINDELIJK ... JOUW VIDEO ... JA ... JIJ! SAMEN ALS EEN.
IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. IK BEN DE WAARHEID. IK BEN!
Neem alsjeblieft even de tijd om opgelift te worden door te kijken naar andere Lichtspelers die deze Mantra met je delen. Heel erg bedankt aan iedereen die heeft deelgenomen.


Transcript

Blossom: Hallo iedereen. Blossom Goodchild (lacht). Ik geloof dat het afgelopen november was, dat ik mensen heb gevraagd om mij filmpjes te sturen waarin zij de Mantra ‘Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.’ konden uitspreken of zingen, of hoe ze ook maar wilden.

Ik zou er dan een video van maken, zodat iedereen daarvan kon genieten.
Wel, hier zijn we dan … bijna vier maanden verder, maar ik denk dat het gelukt is.

Het heeft lang geduurd, ik was overdonderd door de hoeveelheid , maar ik moest de meeste daarvan ook inkorten en bewerken – gewoon omwille van de tijd, anders zou het een veel te lange film worden.

Ik ben ook niet zo handig in die dingen, maar ik heb mijn best gedaan en ik heb er echt plezier aan gehad! Als uw filmpje niet in de video te zien is, dan was uw opname niet bruikbaar en ik heb u daarover een mail gestuurd, maar geen antwoord teruggekregen. Het is dus niet zo dat uw filmpje heel erg slecht was of zo (lacht).

Neem het me alstublieft ook niet kwalijk als er in uw filmpje geknipt is. Ik moest alles echt zo kort mogelijk houden … en de video duurt nu toch nog 30 minuten.

Ik stel voor dat u nu een glas wijn of bier neemt, of een kopje thee … waar u maar zin in heeft … en dat u even een half uurtje tijd voor uzelf neemt om te kijken naar mensen van over de hele wereld die de Mantra uitspreken, om u te laten weten dat wij hier allemaal bij betrokken zijn als ÉÉN.
Ik denk dat ik nu alles heb gezegd … dus eigenlijk … heeft u uw kopje thee, glas wijn of bier (lacht)? Leun dan achterover en geniet!

Zal ik dan maar beginnen?

Blossom zingt de Mantra terwijl ze zichzelf begeleidt op haar geliefde keyboard.

Daarna volgt de compilatie van filmpjes, gegroepeerd per manier van uitvoering.

…. …. ….

White Cloud: Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.

Blossom ademt diep in …

Blossom: Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.

Oprechte hartelijk dank aan iedereen die heeft deelgenomen aan deze video, en heel hartelijk dank aan iedereen die de tijd heeft genomen om ernaar te luisteren. Ik hoop dat u het mooi vond. Zorg goed voor uzelf en HOU VOL!

Dank u wel. Dag.


Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!https://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden. Voor de video https://youtu.be/MYeqbshjgmA

Voor de link naar al mijn YouTubes https://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!

Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge