Home > > Blossom Goodchild - 13 juni 2014

Blossom Goodchild - 13 juni 2014

Blossom: Mijn vrienden, eindelijk ben ik thuis en in staat om opnieuw me met jullie te verbinden. Wat een geweldige reis heeft mijn ziel gedaan in de laatste drie maanden. Zijn jullie thuis?

Federatie van het Licht: Wij, liefste, zijn altijd thuis. Want wij wonen in onze Vrede… en dit is daarom wat wij kennen als thuis. Want voor velen, is het zij VOELEN dat ze op het pad naar huis lopen en toch… zeggen wij: men is reeds thuis. Het is een kwestie van in je hart zitten en turen door de vlammen van Liefde… om te WETEN waar men is.

Blossom: Dus… zeggen jullie … dat we er nooit weggaan?

Federatie van het Licht: Dat kan een zaak van interpretatie zijn. Want hoe kan men het zelf verlaten? We zouden kunnen zeggen dat men het zelf kan verliezen… maar men kan nooit… nooit dat verlaten.

Jullie ziel… jullie aanwezigheid van Liefde in het zelf van LIEFDE… is ALLES DAT IS.

Dat wat jullie ‘gekozen’ hebben te ervaren binnen de grenzen van de menselijke vorm… kan je soms laten VOELEN dat je ver af bent van dat wat jullie WETEN dat correct is in DAT WAT JULLIE ZIJN. Toch zeggen wij… jullie ‘kiezen’ eigenlijk meer om te experimenteren… om te ervaren.. wat je niet bent…. Om de contrasten in je te KENNEN.

Blossom: Toch hebben jullie gezegd dat we hier zijn om Moeder Aarde te zien en te helpen en onszelf in de nieuwe Gouden Periode…

Federatie van het Licht: En jullie vervullen dit doel met groot animo. Ook al schijnt het soms anders te ‘lijken’. Laten we dit even opfrissen. De zielzelf kan niet stil blijven staan. Dit is zich een steeds uitbreidend LICHT VAN DE ENE die door individualiteit wordt ervaren terwijl het op Aarde is. Ja, jullie stemden in om het Opstijgen van jullie planeet Aarde bij te staan… maar het is ook zo, dat jullie in staat zijn om je eigen zielenniveau van Liefde enorm te vergroten… door dat te doen.

Blossom: Jullie zeiden dat wij uit de Zuiverste, Hoogste Goddelijke Liefde komen. Dat dat is wie wij zijn. Dus, kun je uitleggen hoe je dat kunt vergroten? Als wij al uit het Hoogste daarvan komen… kan ik dat begrijpen?

Federatie van het Licht: We begrijpen wat je vraagt. Om het volste Licht van het Hoogste Goddelijke te worden… is er … WEER OPNIEUW … veel dat moet worden erkend IN/ALS DOOR WAARHEID.. Inderdaad JULLIE ZIJN VAN/UIT HET HOOGSTE.. maar dat is niet te zeggen dat de dichtheid die in de planeet ‘zit’ waarop jullie wonen … zeker in staat is om de energie te veranderen DIE JULLIE ZIJN. .. naar een lagere vibratie van DEZELFDE LIEFDE.

Dit is wat jullie ervaren… als je beneden bent… als je verdrietig bent… als je boos bent.. Jullie ZIJN DAN NOG DE LIEFDE DIE JE BENT…. Maar in een andere vibratie van ZICHZELF.

Blossom: Ik snap dat. Mijn vraag is… Hoe lang nog moeten wij wonen in dat lagere niveau? Ik waardeer ALLES dat jullie hebben gezegd en uitgelegd in al die jaren… ECHT DAT DOE IK… en IK WEET dat het niet gaat over ‘wanneer’ jullie jezelf over de wereld gaan introduceren enz… Uit wat jullie hebben gezegd.. gaat het over ‘ONS’… dat genoeg van ons ontwaken… om van een vibratie te zijn die jullie laat ‘verschijnen’ en laten accepteren. Dat snap ik ook. Maar… uit wat ik zie dezer dagen… dit ‘is nou niet precies de Express trein’ van daarbuiten… het VOELT meer aan als de ‘melk trein’.

Federatie van het Licht: We zeggen tegen jullie… ER IS VEEL MEER AAN HET GEBEUREN DAN JULLIE WETEN.

Blossom: Vertel me erover!

Federatie van het Licht: Dat wat jullie VOELEN faalt, … dat wat jullie VOELEN valt uiteen… dat wat jullie WETEN wat zwak is… dat wat van minder Licht is… Al deze dingen die aan jullie worden voorgesteld… zijn louter een kant van de munt.

Blossom: Maar, het lijkt de kant te zijn die voortdurend getoond wordt. Met alle Liefde… zeg niet.. ‘Dat komt omdat ik daar naar wil kijken’… omdat ik ZO PROBEER om aan de zonnige kant van de straat te lopen… maar de wolken blijven de zon blokkeren… vanuit zoveel aspecten omdat we moeten leven met dit systeem.

Federatie van het Licht: REGEERT het systeem jullie hart?

Blossom: Nee.

Federatie van het Licht: Dan… waar heeft jullie hart naartoe of in gelopen, in deze laatste jaren van het KENNEN VAN ONS?

Blossom: Oh, naar een veel helderder plek!

Federatie van het Licht: En met alle respect… dat hebben de harten van zoveel mensen gedaan.

JULLIE ZIJN HELDERDER ZIELEN GEWORDEN.

Wij hebben vaak gezegd… hoe helder jullie LICHT schijnt. Oh, hoe wensen wij dat jullie de dingen vanuit ons perspectief konden zien… want dit zou jullie enorme bemoediging geven. Jullie zijn precies waar je moet zijn in een bepaald moment van je ademhaling. Jullie beleven ALLES dat nodig is om te ervaren op elk bepaald moment van die ademhaling… Het is jullie keuze van HOE je je VOELT op dat bepaalde moment… bij ELKE ADEMHALING DIE JULLIE DOEN.

JULLIE KOZEN JE GEVOELENS.

JULLIE KOZEN JE VOLGENDE GEDACHTE.

Die volgende gedachte, zal voortbrengen hoe jullie je willen VOELEN.

WEES WIJS, liefste Verlichte Wezens.

LAAT DAT WAT ALSMAAR OM JE HEEN RONDGAAT… VAST STELLEN WAT IN JULLIE LIGT.

Blossom: Mooi neergezet !!! Maar, het is heel lastig/netelig, om je aan te passen aan het systeem.. om er dan niet door te worden beïnvloed. Het schijnt ons in de macht te hebben. Ik begrijp dat een anders zijn gedrag niets met ons te maken heeft.. maar dat kan… in Waarheid… soms echt iemands ziel beïnvloeden als men er mee om moet gaan. Het zelfde met het systeem… we moeten dit en dat betalen of we worden nog meer beboet enz…. we schijnen gevangen te zitten op zoveel niveaus.

Federatie van het Licht: Opnieuw vragen we… zit je hart gevangen?

Blossom: Nee, maar dat kan zich wel vertrapt VOELEN en soms verdrietig.

Federatie van het Licht: Neem daar dan de beheersing over en laat het zich gelukkig VOELEN! Alleen JULLIE kunnen dat doen!

JULLIE KUNNEN JEZELF BLIJ EN GELUKKIG LATEN VOELEN ALS JE DAT WILT… ONDER ELKE OMSTANDIGHEID… DOOR DE GEDACHTEN DIE JE KIEST.. DIE OP HUN BEURT MET JE HART SPREKEN… DIE OP ZIJN/HAAR BEURT… JE HART LAAT ZINGEN… WAT OP JOUW BEURT JE BLIJ EN GELUKKIG LAAT VOELEN.

Dit kan gedaan worden… het maakt niet uit wat er is… zelfs in oorlogsgebied !

Hoe waakzamer jullie worden om blijdschap te kiezen… hoe Hoger je vibratie wordt.

Hoe Hoger je vibratie wordt… HOE SNELLER JE HET SYSTEEM VERSLAAT!

Blossom: Hoe verslaat dat het systeem? Of we nu blij of ons neerslachtig voelen.. we moeten ons dan nog steeds aanpassen.

Federatie van het Licht: Maar, zij die willen dat jij je aanpast willen jouw blijdschap niet. Door ‘hun’ doel te verslaan.. WINNEN JULLIE !

DE VOLGENDE STELLING IS ZEER BELANGRIJK.

HOE GELUKKIGER JULLIE JE LATEN WORDEN… HOE SNELLER HET SYSTEEM ZAL VALLEN.

Jullie wereld beleeft treurig een systeem dat ‘denkt’ dat het ‘de wereld kan regeren’.

DAT KAN HET NIET !

NIETS KAN ‘JULLIE’ REGEREN.

JULLIE ZIJN LIEFDE.

LIEFDE KAN NIET GEREGEERD WORDEN !

En daarom… hoe meer je BESLUIT OM TE ZIJN WAT JULLIE ZIJN … DAN MAAKT HET NIET UIT… dat hoe meer zij die het mindere Licht kiezen … overschaduwd zullen worden door wat van WAARHEID is… Dat wat van het HELDERSTE LICHT VAN LIEFDE IS.

NIETS KAN HET HELDERSTE LICHT VAN LIEFDE BEHEERSEN DAT JULLIE ALLEMAAL ZIJN.

Blossom: Pak me niet verkeerd… Ik zie helemaal wat jullie zeggen… maar ik moet NOG STEEDS het feit naar voren brengen … voor mij… voor velen.. DAT HET ZO VEEL TIJD KOST! We zijn geen lafaards … we zijn niet aan het achteruit krabbelen… maar ik denk dat we ons heel bewust zijn dat ‘het systeem’ en ‘zij die het uitvoeren’ veel machtiger zijn dan men ooit van hen verwachtte. Mijn vraag opnieuw is daarom … wat voor SCHADE zou het geven… om EEN MASSALE SHOW van JULLIE LICHT te laten zien op onze planeet. Zeker … dit kan alleen… op lange termijn… velen helpen om te ontwaken en om de WAARHEID te erkennen/VOELEN en daardoor de dingen een beetje laten versnellen?

Federatie van het Licht: Liefste ziel… wij beseffen dat de plek van waaruit deze vraag stamt, komt vanwege wat de meesten van jullie moeten ervaren op de Aarde en het is moeilijk voor jullie hart om daar mee te resoneren.

WIJ WETEN DAT JULLIE VERANDERING WILLEN.

WIJ WILLEN VERANDERING … VOOR JULLIE.

Blossom: Dan … waarom niet? WEES ALSJEBLIEFT HIER OPRECHT MET JULLIE ANTWOORD. IK MOET ECHT DE VOORNAAMSTE REDENEN WETEN WAAROM DIT ZO LANG MOET DUREN?

Federatie van het Licht: Omdat … in onze ogen… het is op onze weg *. Jullie zeggen dat je wacht en wacht…

Blossom: En nog steeds wachten…

Federatie van het Licht: Maar WIJ kijken er niet op die manier naar. WIJ WETEN dat de dag zal komen waarop jullie hemelen gevuld zullen zijn met onze Lichtvoertuigen. Waarop trompetten zullen klinken en een LICHT met de GROOTSTE STRALING … de lucht zal vullen.

Als een LIEFDES vibratie, zoals jullie nog nooit mogelijk hebben gevoeld in jullie menselijke vorm… in jullie harten zal stromen en JULLIE ZULLEN KENNEN … DE ENE/GOD/BRON/LIEFDE … (welk woord het beste resoneert voor het individu).

Er zal geen kwestie … geen twijfel …. meer zijn. …

DAAR ZAL HET ZIJN… DAAR ZAL HET PLAATS VINDEN.

Blossom: Toch … zeggen jullie …. nog niet? Is dat juist?

Federatie van het Licht: Dit is correct.

Blossom: Dan… zoals ik zei in DE INVOCATIE …. Als dit GROTE GEBEUREN er nog een tijdje niet zal zijn… Waarom, Oh Waarom… kunnen we dan geen teken krijgen… a) om ons te laten door gaan, b) de zielenvibratie op te tillen (die het geval moet bijstaan), c) velen wekken die nog in slaap zijn, d) … e) …. f) … enz?

Hallo? Kom binnen Federatie van Licht? Zijn jullie nog bij mij???

Federatie van het Licht: Wij zijn hier.

Blossom: Oh pfff!! Jullie schenen helemaal blanco voor me te zijn… Ik dacht dat jullie waren weggelopen. Ben ik teveel een plaag aan het worden op deze wijze?

Federatie van het Licht: We zoeken de Waarheid te brengen. Wij hebben op deze wijze geleerd, door onze conversaties met jou, liefste Blossom… dat ‘dingen … zaken’ kunnen worden misverstaan vanwege ‘tijdstructuren’ enz… Wij willen jullie opheffen en niet naar beneden halen.

Blossom: Yep … dat is cool. Dus waarom zijn jullie niet in staat om te zeggen ‘WAAROM’ een teken niet zou werken vanuit jullie gezichtspunt?

Federatie van het Licht: Wij geven grote aantallen tekenen over jullie hele wereldbol… op kleinere schaal. Meer en meer van jullie erkennen ons bestaan… langzaam maar zeker…

Wij wensen onszelf te introduceren in die mate die geen ongerustheid en/of verstoring zal veroorzaken. Soms… hebben wij zeker beschouwd…. het gewoon ‘te doen’. Want wij zijn ons bewust geworden van de moeilijkheden die jullie zielen aan het tegenkomen zijn. Maar… dit zou niet verstandig zijn. Want het is onze verantwoordelijkheid OM VAN DIENST TE ZIJN… NIET VAN IETS ANDERS.

Blossom: Ik respecteer totaal jullie gezichtspunt… net zoveel als jullie waarschijnlijk dat van mij respecteren. En JULLIE die het wijste zijn.. moeten luisteren naar jullie WAARHEID. Ik heb helemaal geen twijfel dat jullie alleen het Hoogste goed willen voor ons allen… en als JULLIE het juist/gepast zien om binnen te komen voor een kop thee… geloof me… velen van ons hebben de ketel al opstaan… maar er zal geen cake zijn! Want zoals het liedje gaat… ‘als ik wist dat jullie zouden komen… had ik een cake gebakken’… en ik weet niet wanneer jullie gaan komen !!! IK DANK JULLIE voor jullie woorden van bemoediging en wijsheid en om HOOG te blijven in vibrationele tevredenheid … want inderdaad… dit is heel erg nodig.

Als wij uiteindelijk ons VERENIGEN en de dingen zien ZOALS WE ECHT ZIJN… geef ik jullie toestemming om me een klap op mijn kop te geven, natuurlijk op een vriendelijke manier… en om te zeggen ..’Snap je het nu?’ … En daarop zal ik antwoorden… ‘IK SNAP HET MIJN VRIENDEN… INDERDAAD DAT DOE IK! ‘

In Liefde en dank voor ALLES DAT IS.

Opmerking bij het * Ik realiseer me dat het correcte Engels zou moeten zijn of ‘het is op weg’ of ‘Wij zijn op onze weg.’ Maar zo kwam het door. ‘Ik denk’… ik ontdekte alleen maar dat de zin niet juist was, toen ik het terug las. (‘it is on our way’, stond er )


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – Website


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Donaties voor ons vertalersteam zijn welkom en worden erg gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl