Home > > Blossom Goodchild - 12 oktober 2015

Blossom Goodchild - 12 oktober 2015

Blossom: Hallo! Om een of andere reden heb ik deze week de ‘channeling afgesteld. Ik weet niet waarom. Ik dacht, nou… ik voelde er niet voor. Hoop dat jullie er zijn voor een chat/gesprek?

Federatie van het Licht: Inderdaad, dat zijn we. We willen eerst zeggen dat deze ‘chats’ die we hebben, niet verplicht zijn, Blossom.

Blossom: Ja, dat weet ik. Toch voel ik soms dat dit is waarvoor ik hier kwam… en doen zal ik het. Ook al ben ik soms een beetje moedeloos.

Federatie van het Licht: Waarom?

Blossom: Nou, ik haat het dit te zeggen, omdat de chat van vorige week zo’n Hoge Energie had, dat was prachtig maar… ik denk dat het weer hetzelfde oude ding is om iets nieuws en opwindends op tafel te leggen. Maar IK WEET dat het allemaal over Liefde gaat en dat is waar jullie bij willen blijven steken… en ik weet waarom..enz.

Federatie van het Licht: Waar zou je ons over willen laten spreken?

Blossom: Hoe belachelijk onbewust we allemaal zijn over wat er feitelijk gaande IS in het grotere plaatje. Hoe kwamen we ooit zo ver verwijderd van De Waarheid?

Federatie van het Licht: Laten we dan daarover met je spreken. En toch… willen we zeggen dat dit natuurlijk, ook over LIEFDE zal gaan.

Blossom: Zoiets dacht ik al!

Federatie van het Licht: De WAARHEID … wat is dat?

Blossom: Als ik dat wist…

Federatie van het Licht: Toch weet je dat! Jullie weten het ALLEMAAL! Het is gewoon dat het van binnen is opgesloten vanwege blokkades die beperkingen op jullie gelegd hebben… om JE WAARHEID NIET TE WETEN.

Blossom: Ik neem aan dat je hier praat over ‘Degenen die minder Licht hebben’ zoals jullie hen wilden noemen.

Federatie van het Licht: Dit is zo.

Blossom: Om een of andere reden… schrijvend en kletsend op deze manier schijnt het niet zo te stromen zoals het gewoonlijk deed. Misschien zijn we meer comfortabel geworden door met jullie te spreken? (met een audio…w)

Federatie van het Licht: Het gaat meer om de Hogere Energieën die deze verandering hebben geschapen… want het is meer passend om door je heen te spreken… om dat over te brengen wat wij VOELEN dat juist is. Toch is het dan meer dan passend voor jou om vragen te stellen in je hoofd, aan ons… zoals je gewend bent te doen in deze geschreven vorm.

Blossom: OK. Laten we zien met welke `onthullingen’ jullie komen!


TRANSCRIPTIE

Gegroet van de Hoogste orde aan degenen die deze gelegenheid hebben genomen om te luisteren en de Vibrationele Energie te VOELEN, die wij doorgeven om jullie ziel vandaag op te heffen.

De dame Blossom VOELDE zich een beetje moedeloos … waar ze met ons over sprak. En toch glimlachte ze toen we verder in haar Wezen gingen en daarom vond ze een nog grotere lach op haar gezicht en haar ogen gevuld met water door het GEVOEL van Liefde die we aan haar brachten … en wij wilden dat ook aan jullie overbrengen … en we hopen Liefste Zielen, dat jullie in staat zijn om deze Liefde te VOELEN die wij zijn… en deze Liefde die we voor jullie VOELEN. Jullie die de moeilijke weg hebben genomen… zullen we zeggen… om naar de Aarde beneden te komen en om jullie missie te vervullen.

Er was een onderzoek om te zien of er een Hiërarchie stelsel was … betreffende die genen die hen kozen om vrijwillig hier te zijn? We zouden niet zeggen dat het zo veel als een Higher/Hiërarchie is. Er zijn geen mensen die meer/beter weten dan een ander… zeggen we. Want inderdaad, wij zijn allemaal… als we in onze Hoogste vorm zijn… van hetzelfde materiaal, wat Liefde is ... en toch, zoals jullie weten… zijn er verschillende niveaus in Vibratie van deze Liefde.

Daarom zeggen we dat zij die de vrijwilligers kozen zijn… zeggen we… van een Hogere… we zullen… het woord dat we willen zeggen is ‘systeem’. We zijn ons meer dan bewust dan degenen die we kiezen en toch zouden we nog op dezelfde tijd zeggen… we zijn allen gelijk. Het heeft meer te maken met het kennis hebben van het groter plaatje en wie het best zou dienen in bepaalde rollen op de Aardelaag.

Het is niet zoveel als wanneer iemand in een klas zit… en men is vrijwillig de monitor van de leraar, die week… en dan is met gevuld met trots als hij wordt gekozen. Hierover is het niet waar we over spreken. Het heeft meer te maken met het …verenigbaar zijn in bepaalde situaties… in bepaalde omstandigheden… dat iemands Energie meer plooibaar is om te werken met die verschillende situaties… om de verandering te brengen waarvoor jullie hier zijn gekomen om voort te brengen. Dus heeft het meer te maken met de niveaus van besef… we zeggen… dan Hiërarchie of beter dan dat te zijn. We kunnen niet beter zijn dan een ander. Toch kunnen we wel in voller bewustzijn zijn. Dat is alles.

We hope that clears this particular inquiry for the gentleman that was asking.
We hopen dat dit specifieke onderzoek opruimt voor de heer die dat vroeg.

En nu zullen we verder gaan met wat de dame Blossom in deze tijd VOELT… betreffende het groter plaatje en hoe ze zich zou VOELEN… dat, als we dit als een enorme jigsaw puzzel namen, hoe is het dat iemand dan VOELT dat ze alleen maar een stukje zijn en ze hebben geen besef van het plaatje waarin/bij ze betrokken zijn… als we dat op die manier zouden neerzetten.

‘Hoe is dat zo geworden?’ vraagt ze… Hoe verloor iemand het zicht op dit groter plaatje, gewoon door in deze derde dichtheid te komen om zich in de Hogere Dimensionele Vibraties op te heffen? Dat Liefste mensen… is deel van het experiment dat vele, vele manen geleden begon.

Het experiment dat jullie zijn… dat waar ‘Dit Spel’ dat jullie spelen allemaal over gaat … werd niet gedaan met een gebrek aan GEVOEL. Het werd niet gecreëerd uit verveling en jullie om de pionnen te zijn om te worden gemanoeuvreerd en gemanipuleerd. VOEL dit niet zo.

Dit was en IS een experiment om te zien hoe Liefde zichzelf kon identificeren in al zijn verschillende vormen. Hoe Liefde kon kiezen om dit te ZIJN… en koos om dat te Zijn… door VRIJHEID VAN KEUZE … wat deze Planeet … en jullie als Menselijke Wezens… hebben de gelegenheid toegestaan… om dit te onderzoeken.

We zeggen… weinig wisten we hoe dit experiment eruit zou komen en toch was het … als we het op die manier kunnen zeggen… dat er geen tussenbeide komen zou zijn voor deze vrijheid van keuze. En toch, terwijl we keken… eonen van tijd… werd het duidelijk voor ons… de keuzes die gemaakt werden… dat Wetten… bepaalde Wetten moesten worden aangepast. Om er beter naar te kijken.

Want de Zuivere Liefde die jullie waren toen jullie in het begin van de tijd op deze Planeet binnenkwamen… heeft veel verschillende niveaus van zichzelf bereikt… en velen van die niveaus… de Zuiverste Liefde die jullie en wij zijn… waren zich niet bewust dat er met zulke lage Vibraties… zullen we zegen… gespeeld werd.

Toch, IS ALLES LIEFDE.

Toen de tijd in jullie wereld verder ging… werd het duidelijk dat er verandering nodig was. Dat dit VRIJHEID VAN KEUZE-EXPERIMENT een punt had bereikt dat we niet langer konden vasthouden.

Daarom werden Raden … Grote Raden samen gebracht om een nieuw plan te bespreken… een nieuwe manier vooruit. En deze manier was om op jullie Planeet … de Zuiverste zaden van Liefde … te planten … die in staat waren om de lagere Vibrationele trek/aantrekking konden weerstaan en om er bovenuit te stijgen… en om hun hoofden er boven te houden.. zullen we zeggen… om de verandering te laten gebeuren in de Vibratie ten Goede. Hiermee bedoelen we … Voor Altijd … en ook ten Goede voor alles dat is.

De afschuwelijkheden die de vrijheid van keuze vertoonden… werden te veel. Daarom werd er overeen gestemd in uitwisseling betreffende hulp bij die verandering en toegestaan. Er werd permissie gegeven voor Wezens zoals wij en vele anderen om te helpen. Om de grenzen proberen af te breken die er neer gezet waren op de Planeet door degenen die deze lage Vibratie kozen voor eigen-winst en zelf-hebzucht. En de enige manier om deze grenzen af te breken… zo ver als wij er bij betrokken waren… is om steeds maar weer te spreken over Liefde, en weer over Liefde. Om jullie terug te brengen in de Hogere Vibratie van Liefde die jullie zijn… En toch is het, omdat de gordijnen zijn gesloten… zullen we zeggen… en jullie niet in staat zijn om te zien hoe Goed de dingen Werkelijk zijn.

Wij zijn hier om jullie deze gordijnen te helpen openen… en terwijl jullie erdoorheen kijken… meer en meer… en de Waarheid VOELEN van wie jullie zijn… dan produceren jullie dat wat nodig is om jullie Planeet van duisternis los te scheuren.

Het is zeker een lang proces… een moeilijk proces. En voor degenen van jullie die zich VOELEN vast zitten beneden op jullie Planeet… die VOELEN dat je geduld aan het aflopen is… die VOELEN dat je vertrouwen… alle geloof en Vertrouwen die jullie hadden… is uitgeput door ieder moment… Want jullie allemaal die op deze wijze VOELEN… die deze dingen VOELEN … smeken wij jullie om door te gaan met doorgaan. Om momenten te besteden door je ogen te sluiten en om in de Goddelijke Bron te stappen die jullie zijn en door dat te doen… vernieuwde hoop vinden.

Denk eraan wie jullie zijn en waarom je op het Aarde plan bent in deze tijd… en hoe belangrijk jullie missie is als individuen en als een… het is voor alles dat in het bestaan is. En alles dat in bestaan is, is Liefde. Daarom is jullie missie van het Hoogste belang … van Liefde.

Weten jullie hoe zeer jullie worden geëerd? Hoe veel jullie worden bewonderd om door te gaan in Vertrouwen op de wijze zoals jullie doen na alle terug slagen die jullie hebben ervaren? Jullie weten het. Ja, jullie doen dat… en toch op jullie Planeet… wisten jullie dat je niet in staat zou zijn om in aanraking te komen met alles dat jullie weten… door de graad van negativiteit die om je heen is.

We laten de dame Blossom een moeras zien en alsof iemand zinkt en toch laten we haar een Gouden touw zien… van veel Gouden touwen die er zijn… die voor jullie naar beneden komt zodat je je er aan vast kunt grijpen… En alles dat je nodig hebt is dat touw vasthouden… en houdt het stevig vast met al je kracht… met je hele kunnen.

Houdt vast… Houdt vast. Houdt vast … en wij, …velen van ons… zullen je uit dat moeras trekken. Jullie hoeven het alleen maar vast te houden… En door dat te doen, zal jullie Vibratie … omdat jullie Hoger en Hoger worden getild … in zichzelf, zal bij zichzelf komen.

Als er een bepaald niveau is bereikt… hiermee bedoelen wij… als er een bepaald aantal Wezens op jullie Planeet een bepaald niveau van Vibratie hebben bereikt…dan is het mogelijk voor die veranderingen om jullie die te laten zien op een wijze waarop jullie hopen.

Het tonen van Lichtschepen … niet gewoon als vloten… maar daar aan jullie hemelen…blijven de Energie van Liefde en Healing uitzenden naar iedereen… zonder angst voor tussenbeide komst van degenen die zouden willen deze schepen te laten lijken op iets dat ze niet zijn.

Toch, zien jullie Liefste Mensen? Er moet een bepaald niveau zijn van de Vibratie van Liefde… van Liefdes Energie… om deze wonderen te ondersteunen die staan te gebeuren… en wij praten hier niet over jullie verre toekomst.

Jullie zijn nu zo dichtbij.

Geef niet op… zoals we eerder zeiden… als je zo dichtbij de sluitlijn zitten… en Blossom herinnert ons eraan zoals het was in jullie jaar 2012, toen onze college… die bekend is aan jullie als ‘White Cloud’ ‘toen’ zei dat jullie zo dichtbij de sluitingslijn zaten. … en dat drie jaren van jullie Aardetijd… is niet dichtbij de sluitingslijn! Maar wij zeggen vanuit ons perspectief … van hoe wij de dingen zien… wat anders is voor jullie… door de andere Vibratie waarin wij wonen.

Maar, in ONZE Waarheid en in de Waarheid van White Cloud… terug in jullie Aardse tijd van 2012… was er geen grap makerij. Er was geen onwaarheid toen hij sprak om dichtbij de sluitingslijn te zijn… want dat is hoe wij het in het grotere plaatje zien… en we kunnen alleen maar spreken vanaf de plek waarin we zitten… en hoe wij de dingen in onze Waarheid zien.

Maar het passeren van tijd… het schijnt… laat jullie op Aarde onze waarheid betwijfelen. Vraag naar je eigen Waarheid. Dit is omdat we jullie vragen om zo nu en dan je af te sluiten. Om je af te sluiten van wat om je heen is… en om in de Zuiverste Liefde te gaan.

Om je af te sluiten van al je Aardse Vibraties en om je in de Hogere Dimensies te keren waar jullie vandaan kwamen… zodat je kunt VOELEN … zodat je kunt WETEN … dat inderdaad, Liefste Zielen …. Alles is in orde… en jullie missie op Aarde WORDT voltooid… meer dan jullie kunnen herkennen vanuit de positie waarin jullie zijn.

Maar als jullie kiezen vanuit de hartsruimte… vanuit het GEVOEL dat komt van binnen jullie als we tegen jullie spreken.. als je de Waarheid in onze woorden verkiest… in onze Energie van Liefde… dan zullen jullie weten Liefste Mensen… DAT JULLIE DE GROOTSTE MISSIE VOLTOOIEN DIE OP JULLIE PLANEET HEEFT PLAATS GEHAD.

JULLIE… JULLIE ZIJN ER DEEL VAN… EN JULLIE LATEN HET GEBEUREN.

De Vreugde die jullie brengen… als jullie nog een stap naar voren zetten in de Nieuwe Aarde … en op een heerlijke dag zullen jullie daar zitten in de Vibraties van de Nieuwe Aarde… en glimlachen In/Als/Door/Van Liefde… Wetend dat jullie je deel speelden om deze prachtige Nieuwe Wereld voort te brengen.

We Houden van Jullie. In dank aan jullie… voor alles dat jullie zijn en alles dat jullie doen… Zo zij het… In Liefde en Dank.

Eind van de sessie.

Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – Website
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!