Home > > Blossom Goodchild - 11 augustus 2013

Blossom Goodchild - 11 augustus 2013

Blossom: Opnieuw welkom. Ontvangen jullie mij?

Federatie van het Licht: Wij doen dat altijd met de grootste Liefde.

Blossom: Een van de vertalers wilde me jullie laten vragen over Mohammed en de Islam en wilde meer uitleg, want zij voelden dat er een missend stukje was in het verhaal. Kunnen jullie hierover spreken?

Federatie van het Licht: We zouden het meer passend vinden om er niet over te spreken… of inderdaad niet over godsdienstige zaken. Dit is niet bedoeld om de vraagsteller op enigerlei wijze te beledigen… en toch stellen we dat IN ALLE RELIGIES HET ZO ZEER niet is wat er wordt aangegeven. Er is zo…. zoveel van wat als WAARHEID wordt gezien, wat geschreven is en via vele, vele generaties werd doorgegeven waarmee geknoeid werd om bij ‘de tijd’ te passen.

De vraagsteller kan wat we gaan zeggen, vinden of dit wel of niet een bevredigend antwoord is.

Door jullie geschiedenis heen zijn oorlogen gestreden… werden levens verloren… werd met argumenten gedebatteerd… alleen maar met de bedoeling om te zeggen dat ‘Hun God’ de enige juiste is.

Blossom: Ik worstel een beetje want ik voel dat jullie op het punt staan te zeggen ‘Er is geen God’ en net zo dat ik niet VOEL dat God een persoon is…. VOEL IK dat dit een energie van Liefde is… waarom zeggen jullie: ‘Er is geen God?’ Heb ik het juist te denken wat jullie wilden zeggen?

Federatie van het Licht: In enige mate… maar misschien ben je te snel! We wilden adviseren dat er geen God is in de zin van hoe velen God beschouwen te zijn.

Als degenen in jullie wereld de tekst KENNEN: ‘GOD IS LIEFDE’… dan is dit… vanuit ons gezichtspunt om wijsheid te bieden.. een veel juistere stelling.

Hoe meer iemand dit als WAARHEID oppakt, hoe meer begrip over zichzelf men tot stand zal brengen.

Dus daarom… zien wij het als slecht raadzaam om zaken van godsdienst te bespreken.

Dat zegt niet dat vele, vele, vele verlichte Wezens van de Hoogste vorm niet tussen jullie in hebben gelopen. Hun leringen in die tijd waren duidelijk te zien. Maar zoals wij eerder zeiden… door de tijd heen… werd veel dat van Waarheid was, verdraaid vanwege aan angst en controle voorrang te geven dan aan enige ideeën van WAARHEID en VERWONDERING aan het zelf.

We zeggen jullie dat JULLIE ALLEMAAL GOD ZULLEN KENNEN… in de zin van… DAT JULLIE ALLEN LIEFDE ZULLEN KENNEN… in haar Hoogste vorm… want jullie bestaan eruit. (komen er uit voort)

In de dagen die staan te komen terwijl jullie Wezens behagen zullen scheppen in het WETEN/KENNEN van de reden waarom jullie op dit Aardse plan in je Aardse vorm zijn… zullen jullie niet alleen ontdekken dat JULLIE GOD ZIJN… maar zullen jullie de positie accepteren waarin jullie jezelf ontdekken in de status van glorie en festiviteiten/plezier.

Wat zal gaan gebeuren zal van JULLIE afhangen. Van ieder van JULLIE.

Opnieuw zeggen wij… JULLIE ZIJN DEGENEN WAAROP JULLIE HEBBEN GEWACHT.

Blossom: Kun je daar een beetje over uitweiden? Ik neem aan dat het betekent dat als we ons tot een bepaald besef in hart en gedachten ontwikkelen, dat we zullen ‘snappen’ dat er geen noodzaak was om ‘op hulp te wachten’ van Wezens van ‘ergens anders’… want alles dat we nodig hebben zit in ons.

Federatie van het Licht: Dit is juist en toch zegt dat niet dat bezoeken van ‘Wezens die niet van de planeet zijn’ het proces niet zullen vergroten/versterken. Want wij zeggen in alle Liefde en respect… jullie zullen in grote waardering komen als deze dagen dichterbij komen naar jullie ‘verbindingen’ met elkaar. Want die ontwikkelde levensvormen… die in Liefde en met technische kennis zijn.. zullen ‘jullie denken omver blazen’.

Maar de vrienden die jullie gaan bezoeken… zullen volledig herkenbaar zijn want zij stemden in met het plan toen dit voor het eerst werd gevormd en zijn daarom sedert het begin aan jullie bekend.

Hoe prachtig dat jullie nu zo zeer opnieuw dichtbij zijn bij dit ‘samenkomen’… waar allen zich kunnen verblijden en zeggen: “We hebben het gedaan!”

Blossom: Hoe prachtig, inderdaad. Mogen we van onderwerp veranderen? Velen willen graag dat jullie spreken over verslavingen en waarom sommigen meer ontvankelijk zijn voor zulke zaken als alcohol, sigaretten en lichte of zware drugs. Willen jullie daar gedachten over delen?

Federatie van het Licht: Dit is nogal een ingewikkelde zaak als onderwerp maar we begrijpen dat er voor velen noodzaak is om je in zo’n thema te verdiepen.

Er zijn veel redenen waarom een ziel eerst betrokken raakt bij een specifieke ‘assistent’… als we dat zo mogen noemen. Dat is de aard van de drug natuurlijk… bij veel momenten om verslaafd te worden om te ‘verwoesten’… we spreken hier in het geval van jullie sigaretten. Terwijl door zulke ‘drankjes’ als alcohol…. Daar is geen bijgevoegd chemisch spul bij betrokken… de noodzaak voor meer komt… omdat men geniet van de ontsnapping… om mee te beginnen. Het gaat om … waar de zaak om draait…. als men de drank of drug toestaat om hen te bezitten (controleren/ overheersen)… eerder dan andersom.

Blossom: Maar niemand WIL een drug of alcohol verslaafde zijn… dus waarom is het dan dat sommigen ‘er voor vallen’… en anderen niet?

Federatie van het Licht: Dat is een vraag met veel antwoorden.

Blossom: Kun je ons sommige geven?

Federatie van het Licht: Zelf-twijfel… waarbij de drank of de drug vertrouwen biedt.

Manipulatie… waar de drug dient om de ziel te overtuigen dat men zoveel beter functioneert ‘met’ dan ‘zonder’.

Het begraven van voorbij verkeerd gedrag… waar de gekozen ‘uiting’ elke herinnering van ongewilde herinneringen blokkeert.

Ontkenning… als men er gewoon voor ‘kiest’ te accepteren dat men enige van de bovenstaande problemen heeft.

Alles bij alles, voor de ziel die een verslaving heeft… is het een reis die men wil. Men heeft altijd de keuze om zich zelf ervan los te maken of er bij te blijven. Het is een besluit van ja of nee! Hoe onwelkom dat ook klinkt voor velen… dat is het antwoord in zijn eenvoud.

Blossom: Dus duidelijk, voor de incarnatie zou een ziel er niet voor kiezen om een verslaafde te zijn.

Federatie van het Licht: Hoe weet je dat?

Blossom: Waarom zouden ze?

Federatie van het Licht: Door de lessen voor de ziel die dit kan brengen.

Blossom: Maar als ze er iets van begrepen, hadden ze een ander pad ontdekt.

Federatie van het Licht: Niet als dat pad de snelste manier was om een begrip over zichzelf te krijgen. Maar er zou natuurlijk een risico zijn dat ze niet in staat waren om zich van die verslaving te ontdoen als eenmaal de les tot stand was gebracht. Er zou een ‘gevaar’ zijn dat.. toch een risico dat men had willen nemen.

Ben je in staat te begrijpen dat een levenspad dat men kan kiezen helemaal niks is voor de ene ziel… maar voor een ander noodzakelijk is om zich te ontwikkelen en te groeien rond een gegeven zaak waartoe ze niet in staat waren om in voorbije levens dit te snappen. Of men met opzet langs de wegkant valt, daar gaat het niet om. De worsteling van de ziel is dan om te erkennen dat een zaak tot stand is gebracht en om dan weer ‘aan boord te komen’, zogezegd. Sommigen raken, verdrietig genoeg, te verloren in hun zoektocht en vinden dan niet… zoals ze gepland hebben… hun weg uit dat bepaalde leven terug.

Maar wij zeggen tegen jullie… en sommigen kunnen deze woorden ‘harteloos’ vinden… maar dat zijn ze niet, natuurlijk…. HET MAAKT HELEMAAL NIET UIT!

Het leven is eeuwig… het is een experiment… het is een spel… Er is altijd weer een volgend en een volgend en nog een volgend leven om gespeeld te worden. Soms winnen jullie… soms verliezen jullie… TOTDAT … de tijd waarin het verliezen stopt…omdat alle lessen geleerd zijn en er geen noodzaak meer is voor herhaling om een WETEN vast te leggen.

In jullie wereld als hetzelfde spel steeds weer opnieuw wordt gespeeld … raakt men er uiteindelijk verveeld van en gaat men verder of verandert naar een ander spel.

De tijd komt, liefste vrienden, waarop ‘HET SPEL OVER IS’. Dit specifieke spel.

Het is tijd voor een nieuw spel om op zijn plek te vallen en daarmee komt de opwinding van iets nieuws.

Als men de regels leert en hoe je ze moet spelen… dan wordt men gewoon meer vaardig bij elke gooi van een dobbelsteen… met weer elke gelegenheid om vooruit te gaan.

ZIELEN VAN DE AARDE.

WIJ GAAN KOMEN OM JULLIE TE HELPEN EN LATEN JE ZIEN HOE JE DIT NIEUWE SPEL KUNT SPELEN.

WE WETEN DAT JULLIE VURIG VERLANGEN OM TE BEGINNEN.

WE WETEN DAT JULLIE HET OUDE SPEL HEBBEN VOLTOOID EN ZO ZEER KLAAR ZIJN OM HET NIEUWE TE BEGINNEN.

EN DAT IS EERDER DAN JULLIE DENKEN.

Blossom: OK… daar gaan we…. Geen belediging voor jullie WAARHEID… want ik WEET dat jullie van Waarheid zijn… maar ik raak niet langer meer opgewonden als jullie zulke dingen zeggen. Ik WEET dat jullie de WAARHEID spreken… IK WEET DAT… IK WEET DAT…. Wat JULIE NIET weten is dat als jullie zulke dingen zeggen zoals je net deed… nemen velen dit met een schepje zout… want ALHOEWEL HET WAARHEID IS… en ik WEET DAT JULLIE OP EEN DAG KOMEN…. het gaat om het ‘WANNEER’ dat de hele zaak uit zijn verband trekt! Jaar na jaar wordt ons verteld over DE VERANDERING…. de GROTE VERANDERING… niet die geleidelijke die we beleven… wat slechts steeds weer verteld wordt in het volgende jaar en in weer het volgende! Begrijp me niet verkeerd. Ik ben er okay mee. Ik ben er fijn mee…. Ik voel alleen dat het beter is dat jullie niet praten over deze dingen totdat het tijd is dat ‘de tijd’ dichtbij is.

Federatie van het Licht: Wij accepteren wat jij zegt en wij hebben ook geleerd van jullie/onze ervaring om niet ‘vooruit te springen’ vanwege jullie tijdszones die wij niet hebben.

Daarom …zeggen wij tegen jullie…. WEES JE BEWUST…. Want als DE VERANDERING komt zal die jullie WEZENS met totale verrassing nemen… en jullie zullen dan zeggen: ‘JULLIE HADDEN ONS DIE ‘HEADS UP’ (KOM OP!) KUNNEN GEVEN en dan zeggen wij: ‘DAT DEDEN WE… MAAR JULLIE GELOOFDEN ONS NIET’!

Blossom: Ha! Dat is lollig!! Dat is heel grappig!! Okay mijn vrienden. Het ziet er uit dat dit het seintje is voor het slot van de sessie. Dank jullie… en ik kijk er ook heel erg naar uit dat jullie mijn lichaam gebruiken om te spreken tegen de aanwezigen in Sydney, volgend weekend. Vergeet je paspoort niet en geen scherpe instrumenten of vloeistoffen boven de 100 mijlen… daar zijn ze heel strikt over in onze wereld!! Ik ben over alles heel erg opgewonden.

Federatie van het Licht: Inderdaad liefste… wij VOELEN het precies zo.

Blossom: Ik zie jullie daar…. Oooh! Ik krijg er helemaal tranen van! In liefde en met zoveel dank aan jullie.


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – WebsiteWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Wil je ons lichtwerk steunen?


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl