Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Blossom Goodchild - 12 juni 2022THC-Olie Kopen? Wietolie met THC bestellen doe je HIER

Blossom Goodchild - De Galactische Federatie van het Licht - 12 juni 2022

Blossom Goodchild

Blossom: Goede morgen. Er is weer een week voorbijgevlogen. Naar wat ik hoor van de mensen, lijkt er een ‘algemene’ lusteloosheid te zijn in hun leven. Een gebrek aan glans. Ze weten niet of ze gewoon maar dingen moeten inplannen en zich moeten voorbereiden op toekomstige gebeurtenissen, en zelfs als ze dat doen lijkt er niet veel enthousiasme te zijn. Ik besef dat dit de nasleep is van het debacle van de voorbije twee en half jaar … maar enig teken van bemoediging zou fijn zijn.

Federatie van het Licht: Welkom, Blossom. Welkom aan allen, die zijn teruggekomen voor onze verdere gesprekken om ‘zichzelf’ te vinden.
Alles wat er de voorbije jaren heeft plaatsgevonden heeft inderdaad, zoals u zegt … gezorgd voor veel onrust in geest, lichaam en ziel. Dit heeft een ‘afstompend’ effect, en dat heeft zijn invloed! Nogmaals, lieve Zielen, wij komen om u eraan te herinneren dat u op een ontdekkingsreis bent.
Kijk eens hoever u geraakt bent in die korte tijd. Kijk hoe uw houding veranderd is ten aanzien van zoveel mogelijkheden. Hoewel verwarrend, hoewel u bezorgd bent over wat er nog gaat gebeuren … u bent enorm gegroeid door het ontwarren van de raadsels in uw brein, en het voor ‘uzelf’ bepalen wat voor u de beste weg vooruit was. Een weg die geschikt is voor u … en daarmee, voor Het Geheel.

Blossom: Ja. Ik denk dat het de onzekerheid is, het niet weten wat er komen gaat. Bijvoorbeeld … is Zwammie de Zwam nog steeds in beeld? De aanleiding voor een wereldwijde lockdown? Gaat er een voedseltekort komen? Voor ons, hier beneden, zit dat altijd in ons achterhoofd, ook al hebben we besloten om er geen aandacht aan te geven.

Federatie van het Licht: Lieve Zielen. Ja, de mogelijkheid bestaat dat dit kan komen.

Blossom: Enkel maar de mogelijkheid?

Federatie van het Licht: Ja. Maar wij willen woorden van bemoediging bieden. Hoewel het voor sommigen ‘wreed’ lijkt als er zoiets zou plaatsvinden … het zal – als en wanneer het plaatsvindt – zonder enige twijfel … op de lange termijn voor het Hoogste Goed zijn.
Alles er omheen zal in het begin … lijken alsof het de meest schokkende maatregelen zijn. Maar naarmate het zich ontplooit … zullen de ‘meest logische redenen’ duidelijk worden over waarom dit moet plaatsvinden, en het zal beslist niet zijn voor de redenen die u in aanvang werden verteld.

Blossom: Om eerlijk te zijn, voelen velen van ons zich er klaar voor. Laat maar komen! Dan zouden we op zijn minst het gevoel hebben dat we vooruitgaan. Ik weet dat u zegt dat er veel gaande is achter de schermen. Maar voor ons … is er, zoals ik zeg … dit ‘wachten’ en soms zorgt de frustratie van het wachten ervoor, dat we een beetje gaan twijfelen of er überhaupt ooit iets gaat gebeuren, op een manier die ons het gevoel geeft dat onze trein eindelijk is aangekomen in het station.

Federatie van het Licht: In uw tijdsbepaling aanvaarden wij hetgeen u zegt; Maar, vanuit ons breder standpunt ligt alles op schema … en valt het op zijn plek zonder te veel haperingen.

Blossom: Intussen – en ik wil de trilling niet te veel omlaaghalen … zijn er een groot aantal zelfdodingen geweest. Zielen zijn niet in staat om om te gaan met omstandigheden waar ze nu in leven, vanwege wat er gebeurd is. Het lijkt fout, dat dit bij zoveel mensen gebeurt. Zovele daklozen. Zoveel banenverlies. Het is heel moeilijk voor vele mensen, om Vreugde te vinden in zulke omstandigheden.

Federatie van het Licht: Blossom … ALLES IS ZOALS HET MOET ZIJN.
Of u ervoor kiest om dit te zien zoals wij het zien … die beslissing ligt helemaal bij u. Maar, in het grotere Plaatje … is er niets dat niet in orde is.

Blossom: Ik beslis nu om het er niet mee eens te zijn. Ik zou heel veel dingen kunnen opnoemen die niet in orde zijn. Niet noodzakelijk in mijn leven, maar in het leven van zovele mensen die het moeilijk vinden om nog door te gaan.

Federatie van het Licht: Toch zijn alle Zielen afzonderlijk op hun eigen reis. Elke Ziel ervaart datgene wat haar ZIJN Sterker maakt.
Zoals met zovele dingen, Blossom … als u aan de andere kant van een bepaalde ervaring komt, kunt u het verschil VOELEN in het inzicht van het ‘zelf’ dat de Ziel heeft gekregen.
Voor hen die ervoor hebben gekozen om in deze tijd over te gaan … is dat ook onderdeel van ‘hun’ reis. Er zal voor hen worden gezorgd, ze zullen worden getroost en een manier getoond krijgen om te begrijpen wat er met hen is gebeurd.

Blossom: Ja. Dat begrijp ik … het is alleen ‘anders’ dan hoe we het ons hadden voorgesteld.

Federatie van het Licht: Wat voorgesteld, Blossom?

Blossom: Dit verheffen van de Planeet naar een Hogere Trilling. Wij hadden nooit kunnen denken dat het zo zou gaan … en u zegt dat we nog steeds in Fase Eén zitten!

Federatie van het Licht: Dat is ook zo. Dit kan niet snel gebeuren! Maar wij vragen u om eens te kijken naar de vooruitgang die tot dusver is bereikt.

Blossom: Dat probeer ik! Kunt u ons er nog eens aan herinneren?

Federatie van het Licht: Vanwege alle ‘gebeurtenissen’ zijn er nu steeds méér Zielen zich ervan bewust dat er op uw Planeet iets niet klopt.

Blossom: Eh … Zou u denken?

Federatie van het Licht: Begrijp, Blossom, dat er ooit een tijd was waarin deze nieuw-ontwaakte Zielen het ondenkbaar hadden geacht, om datgene wat de machthebbers hen vertelden in vraag te stellen. Zij zijn gaan beseffen dat de machthebbers niet noodzakelijk werken aan het Hoogste Goed van anderen … en dit ‘bewust worden’ heeft hen op een diepgaande Zielenreis gebracht. Ze zijn daar aan de andere kant uitgekomen en ze voelen en denken nu op een heel andere … en beslist ‘gezondere’ manier dan voorheen.

Zij, die al bewust waren, zijn nog dieper afgedaald in konijnenholen, en moesten voor zichzelf beslissen wat zij wilden ‘geloven’ als Waarheid en wat niet.

Al met al … is er nu een bewustwording doorgebroken van wat er ‘echt’ gaande is op uw Planeet … en alles wat u nu moet zien te bevatten en waarover u moet beslissen wat u ermee gaat doen … heeft u ongetwijfeld gebracht tot een Hoger inzicht van wie u bent.
Naarmate u bewust wordt gemaakt van hetgeen niet besproken wordt bij uw mediabronnen … krijgt u de kans om ‘tot uzelf te komen’ en TE VECHTEN VOOR HET GOEDE.
Wij aanvaarden dat u niet blij bent met die term ‘Vechten’. Maar het brengt een sterke intonatie in het ZielZelf, om Kracht te verzamelen en voorwaarts te gaan.
Hierdoor bent u ENORM veranderd.

Velen van u zijn gaan beseffen waar u mee te maken heeft, en HOE GROOT DE NOODZAAK IS om dieper te kijken naar de reden voor uw Aanwezigheid op de Planeet in deze tijden.
U VERBINDT ZICH MET ELKAAR, ZOALS EEN VERENIGDE KRACHT.
U VOELT DE KRACHT BINNENIN U, DIE DIEZELFDE KRACHT HERKENT IN ANDEREN … HETGEEN U HELPT OM U DE OPDRACHT TE HERINNEREN.

Blossom: Het is een ENORME OPDRACHT, OM HET DUISTER VAN DEZE PLANEET TE VERDRIJVEN … ZOVEEL DUISTERNIS … waarna ze ZO LICHT zal zijn … dat ze VRIJ is om op te stijgen!

Federatie van het Licht: Het is inderdaad de GROOTSTE VAN ALLE OPDRACHTEN en U, Blossom, tezamen met allen die hierheen kwamen om dit UITERST OPWINDENDE WONDER te volbrengen … aanvaardt nu dat U KUNT en U ZULT … en niet alleen dat … maar HOE!
Op dit ogenblik, terwijl alles in sluimer ‘lijkt’ te liggen, doen de Zielen die ‘reeds op hun post zijn’ zoveel vanuit hun ‘Uitstralen – van binnenuit’.
Zij bereiden de Energieën voor.

Blossom: Sorry dat ik onderbreek. Wat bedoelt u daarmee … ‘bereiden Energieën voor’?

Federatie van het Licht: DOOR UW LICHTENERGIE TE ZIJN EN TE VERSPREIDEN …
GEWOON DOOR UW LICHTENERGIE TE ZIJN, BEHANDELT U DE HELE PLANEET …
U BRENGT RUST …
U BIEDT TEGENWICHT AAN DE ENERGIEËN VAN LAGERE TRILLING, DIE NOG STEEDS TRACHTEN HUN ‘BIJNA-VERLOREN’ STRIJD TE VOEREN.
U BEREID DE WEG VOOR, VOOR DATGENE WAT OP U WACHT.
NIET ENKEL VOOR UZELF, MAAR OOK VOOR HEN DIE U ZULLEN VINDEN … WANNEER ALLES ‘VAN START GAAT’.

Blossom: En ik vermoed, dat het dat is waarover wij zo gefrustreerd raken. Wachten tot het signaal, zodat het echt van start gaat! Niettemin weten wij niet wat dat ‘van start gaan’ inhoudt. Zou u zeggen dat het vertellen van de Waarheden aan IEDEREEN de ‘start’ zal zijn?

Federatie van het Licht: Ja, Blossom. Maar er zouden vooraf bruiloften zijn, zodat iedereen klaar zal staan en op de aangewezen plek zal zijn wanneer dit nieuws wordt vrijgegeven.

Blossom: Ik weet niet zeker of ‘bruiloften’ het woord is waar u naar zocht!! Hoe dan ook, ziet u … ik heb in mijn hoofd het idee, zoals ik beslist al eerder heb gezegd … dat wij allemaal in lockdown moeten zijn, zodat we Waarheden kunnen horen die verborgen zijn geweest, omdat anders de wereld in opstand zou komen en er zich traumatische toestanden zouden voordoen. Ik neem ook aan, dat dit alles via schermen zal gebeuren. Maar hoe dit alles kan/zal worden uitgevoerd is te groot om als werkelijkheid te bevatten. Het moet in elk geval heel erg nauwgezet en doordacht zijn.

Federatie van het Licht: Vandaar dat er zoveel gaande is achter de schermen, terwijl u denkt dat er niks gebeurt.

Blossom: Dat zal wel. Maar, dan zijn er ook momenten dat het te onwerkelijk lijkt om echt te kunnen plaatsvinden.

Federatie van het Licht: Blossom, met respect, zoals WIJ ook al eerder hebben gezegd … als iemand u vier jaren geleden had verteld dat de gebeurtenissen van de voorbije twee en half jaren echt zouden gaan plaatsvinden … zou u dan niet hetzelfde gedacht hebben?

Blossom: Ja. We blijven dus maar verder doen met onze levens zo Vreugdevol als mogelijk te maken, en dat blijven we doen totdat we ofwel ‘met de neus omhoog gaan’ of er iets echt groots plaatsvindt. Ik bedenk me net, dat sommige mensen die dit lezen het er moeilijk mee gaan hebben dat wij nog steeds in Fase Eén van Vijf zitten.

Federatie van het Licht: Maar zoals eerder al gezegd, dit betekent niet dat elke Fase even lang zal duren als de eerste. Want als de bal eenmaal gaat rollen dan zal er ‘een voortdurende stroming’ komen, laat het ons zo zeggen.
Wij hebben u ook gezegd dat u van deze tijden moet ‘Genieten’ zolang u nog kunt. Want als het signaal wordt gegeven en ALLES in een hogere versnelling komt … zullen er tijden zijn waarin u wenste dat u terug kon gaan naar deze tijd van afwachting … omdat uw Licht dan 24/7 nodig zal zijn.

GELIEFDEN, DIT IS WAAROM AL DE VOORBEREIDING VAN HET OPBOUWEN VAN KRACHT EN LICHT-VERMOGEN ZO NOODZAKELIJK WAS.
U BENT KLAAR OM ERAAN TE BEGINNEN.
OM HULP TE BIEDEN AAN WIE VERDWAALD IS.
OM ZIELEN OP DE WEG NAAR INZICHT TE BEGELEIDEN.
OM HET VERLICHTE PAD TE TONEN.
OM ER TE ZIJN VOOR HEN DIE VERWARD ZIJN.
U HEEFT UZELF ZOZEER VOORBEREID OM HULP TE KUNNEN BIEDEN …
ALS DE TIJD AANBREEKT.
EN DAT ZAL GEBEUREN.

Blossom: Weet ik dat zeker? Soms twijfel ik aan dit alles ‘wat er gaande is’ en waartoe het zal leiden. Andere keren MOET IK HET WEL WETEN … want wat is hier anders het doel van? Het is wanneer ik mij verbind met gelijkgestemde Zielen, dat ik kracht vind … We kunnen niet allemaal gek zijn!? Ik sluit af voor nu. Maar misschien herneem ik dit morgen, om één of andere reden. Hartelijk dank.

***

Blossom: Oké, het is nu zondag. Ik voel dat ik ons gesprek verder wil zetten. Waarom? Precies omwille van waar ik het over had. Ik was gisteren ‘ontevreden’ over de inhoud. Het is dat gevoel van afvinken omdat je gedaan hebt wat moest gebeuren … eender wat … maar er niet echt blij om zijn. Ik begrijp dat – door het vertrek van mijn echtgenoot naar andere Rijken – dit aan mij kan liggen, maar ik weet dat anderen hetzelfde voelen en zij hebben niet met zulk een verlies te maken gehad. Hier beneden, Jongens, lijkt de Energie echt heel vreemd … Ik weet niet zeker wat ik hoop te bereiken door vanmorgen terug te komen, misschien om met een beter gevoel deze taak te kunnen afvinken. Komt het misschien doordat elke week een gesprek tevéél is, zonder wezenlijk nieuwe onderwerpen om te bespreken? Moeten we het gezegde overwegen van ‘minder is méér’? Ik weet het niet … laat ons kijken of u ons kunt ‘Verheffen tot waar we zijn moeten’.

Federatie van het Licht: Een Glorierijke morgen aan u, Blossom, en aan elke Ziel die met ons reist in deze bewustwordingsgesprekken.
Dat wat wij met u delen, Blossom, wordt u gegeven vanuit een plek van de Diepste Liefde.
Het is DIE LIEFDE … en wij vragen u om die te VOELEN …
OM ERMEE TE RESONEREN …
OM ZO INNIG IN UW HART TE HOUDEN … DAT ELK VAN UW ADEMHALINGEN EEN HERINNERING IS AAN DIE LIEFDE.
DEZE LIEFDE DIE WIJ BRENGEN, KOMT VAN EEN PLEK VAN HOGERE ERKENNING VAN WAT IS.
MAAR … DEZE LIEFDE IS WIE U BENT.
Soms kan DEZE LIEFDE gevoeld worden, zo duidelijk en Vreugdevol en in diep besef van het GEVOEL dat het overbrengt in het hele WEZEN VAN HET ZELF.
Andere keren, hoewel DEZE LIEFDE niet van plaats is veranderd of is weggegaan … want dat kan ze niet … is er een dipje in uw frequentie, en dan kunt u haar niet voelen in de mate waarin dat wel zou kunnen.
Dit is uiteraard het gevolg van vele beïnvloedende factoren.

Blossom: Ik onderbreek weer even. Gaat het dan echt alleen maar om beïnvloedende factoren? Ik weet over al de chemicaliën die wij op verschillende manieren binnenkrijgen en dat dit onze frequentie verlaagd en zo. Maar, kunnen we de schuld altijd daar leggen? Het is misschien een te gemakkelijk excuus. Zou het ook kunnen, bijvoorbeeld voor mij, dat ik mijn echtgenoot ben verloren en dat daarmee gewoonweg de magie verdwenen is … en als ik die terug wil, dan moet ik die vinden?

Federatie van het Licht: ONDERSCHAT NIET HETGEEN ‘ZIJ VAN MINDER LICHT’ U HEBBEN OPGELEGD. DAT ZIT ALS HET WARE IN UW BLOED.
DAAROM MOET U STERK BLIJVEN.
EN DOORVECHTEN.

Blossom: DAT WEET IK! Maar ik herinner me dat White Cloud een prachtige toespraak hield in de aanloop naar december 2012, en hij zei toen dingen in de zin van ‘Geef niet op, nu u zo dicht bij de eindstreep bent’. Dat was 10 jaar geleden! En we zijn nog steeds hier … we doen ons best om sterk te blijven onder veel heftigere omstandigheden. Misschien wilde ik vandaag gewoon een praatje maken omdat mijn Zeurende Minnie stoom wilde aflaten! Dat is nauwelijks verheffend voor hen, die hier komen om opgebeurd te worden.

Federatie van het Licht: Laat ons dat dan veranderen.

Blossom: Prima. Laten we dat doen. O, HAPPY, HAPPY, HAPPY DAY!! De zon schijnt … de vogels zingen … en ik ben hier, met de gave om met u te praten! U, van een Hogere Dimensionale Trilling. Wat een Zegen voor mij en alle anderen die hier komen om ‘iets mee te krijgen’ van dergelijke wonderen!

Federatie van het Licht: Dat lijkt er al meer op. Dat is wat wij bedoelen, Blossom.
TE BLIJVEN VOLHOUDEN MET VOLHOUDEN … ONGEACHT HOE U ZICH VOELT.
Geef uzelf de tijd om ‘toe te geven aan uw stemming’, maar als die niet tot nut is … kijk dan hoe snel het kan worden veranderd naar een Stralende dag, van het ene moment op het andere?

Bedenk dan ook, dat door u op deze manier met ons te verbinden verder iedereen die hier komt opgebeurd wordt – ongeacht het onderwerp – vanwege de Hoge Energie van ‘waaruit’ wij met u spreken.
Uiteraard begrijpt u dat wij onze frequentie ‘ietwat moeten verlagen’ om contact te kunnen maken met u, Blossom. Het is niet mogelijk voor ons om van waar ‘u’ zit, rechtstreeks contact te maken vanuit waar wij zijn. De Energie zou te Sterk en te Hoog zijn, het zou gewoon niet werken.
Maar wij willen daaraan toevoegen dat in al de jaren dat wij bij u ‘bekend’ zijn ...

Blossom: Dat zijn er nu 17.

Federatie van het Licht: … wij het niveau van ons EnergieLicht hebben verhoogd wanneer wij u ‘bezoeken’ … zoals u en degenen die hier ‘op bezoek komen’ ook UW niveau van bewustzijn en Licht hebben verhoogd.
Zo gaat dat, Blossom. Hoe méér u HET LICHT WORDT, DAT U BENT … DES TE MÉÉR VERHOOGT UW TRILLING in frequentie. Hierdoor worden de drempels in communicatie steeds lager, en wat er dan wordt overgebracht komt op een veel Hoger Niveau, en is daardoor in staat om de Trillings-energie van elke Ziel te verhogen … hetgeen op zijn beurt ‘uw gehele Wezen’ brengt tot een meer afgestemde gradatie, waarop hetgeen wij delen kan worden ontvangen en aanvaard vanuit een Hogere plek van weerklank en erkenning.

Blossom: Lieve help … Dat is nogal een mondvol! (Geef hier maar een draai aan, Joe!)

Federatie van het Licht: Maar, begrijpt u het?

Blossom: Ja.

Federatie van het Licht: Lieve Zielen, lieve Vrienden … HOUD HOOP. Wij hebben eens gezegd dat het beter is om het woord BESEF te gebruiken, dan Hoop. Maar als u in dit stadium nog niet volledig kunt BESEFFEN … hetgeen BESEFT moet worden … ‘HOOP’ dan in elk geval … dat de hartslag van uw Wezen, dat u nu toestaat om uw dagen en uw daden te bepalen, er één is die u Galant verder zal leiden naar de NIEUWE WERELD.
Wij vragen dat u het uzelf niet kwalijk neemt dat u niet altijd het Stralende Licht bent, dat u verlangt te ZIJN.
WÉÉT echter … dat gewoon door op Planeet Aarde te zijn, u een ENORM verschil maakt.

Blossom: Maar als we er genoeg van hebben en resoneren op een lagere frequentie, dan zie ik niet hoe we bijdragen aan het Hoogste Goed?

Federatie van het Licht: TOCH DOET U DAT, BLOSSOM!
OMDAT IEDER VAN U EEN LICHT MEEDRAAGT, DIEP VANBINNEN.
HET LICHT VAN WIE U WERKELIJK BENT …
EN DAT LICHT, HOEWEL HET VOOR U DAN MISSCHIEN ‘MINDER FEL’ VOELT … IS NOG STEEDS EEN LICHT MET GROTE KENNIS.
U ZOU NIET OP UW PLANEET ZIJN OM TE DOEN WAT U DOET, ALS DAT NIET ZO WAS.
Denk aan tweedeling … aan tegengestelden. Hoe ‘lager’ u zich voelt … des te Hoger kunt u opstijgen.
Er wordt aan het Zelf zoveel geboden ten aanzien van HET GOEDE DAT U DOET.
Laat de moedeloosheid worden weggenomen, en als u er klaar voor bent … word dan weer DE LICHTSTRIJDER … OP VOLLE STERKTE.
HOE DOET U DAT?
HOE KOMT U DAARTOE?

Blossom: De Mantra!

Federatie van het Licht: IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. IK BEN DE WAARHEID. I AM.
ER IS GEEN SNELLERE MANIER OM TOT RUST TE BRENGEN, KRACHT TE GEVEN EN TE VERHEFFEN.
SPREEK HEM UIT … KEER OP KEER.
HET GEBED VAN UW ZIEL … IN HET BESEF VAN WIE U BENT.
TELKENS WEER … STA ZIJN TRILLINGSCODE TOE OM DOOR TE DRINGEN IN ELKE CEL … ELK DEEL VAN U.
LAAT HET TOT U SPREKEN IN DE STILTE VAN DE ZIEL.
LAAT HET ‘U’ WORDEN.
LAAT ZIJN WARE IDENTITEIT U OMRINGEN EN UW GEEST VERWARMEN, ZOALS U DE TROOST ZOU VOELEN RONDOM UW HARTVLAM.
WIJ MOEDIGEN U AAN OM DIT GESCHENK LAAG NA LAAG UIT TE PAKKEN … WANT ELKE LAAG BRENGT U DIEPER … U BEGRIJPT DE PRACHT ERVAN OP ZOVELE MANIEREN DIE U NIET MOGELIJK ACHTTE.

Blossom: Dat klinkt prachtig en inderdaad, dat is wat ik de hele dag zal herhalen. Ik, en iedereen die zich voelt zoals ik … dat lijken er velen te zijn … ZULLEN ER GERAKEN. Wij zullen u noch onszelf teleurstellen. Dank u. Heel hartelijk dank.
In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.


DONATIES zijn altijd een prachtige zegen. Veel dank!
http://PayPal.Me/RainbowLight444


EINDELIJK ... JOUW VIDEO ... JA ... JIJ! SAMEN ALS EEN.
IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. IK BEN DE WAARHEID. IK BEN!
Neem alsjeblieft even de tijd om opgelift te worden door te kijken naar andere Lichtspelers die deze Mantra met je delen. Heel erg bedankt aan iedereen die heeft deelgenomen.


Transcript

Blossom: Hallo iedereen. Blossom Goodchild (lacht). Ik geloof dat het afgelopen november was, dat ik mensen heb gevraagd om mij filmpjes te sturen waarin zij de Mantra ‘Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.’ konden uitspreken of zingen, of hoe ze ook maar wilden.

Ik zou er dan een video van maken, zodat iedereen daarvan kon genieten.
Wel, hier zijn we dan … bijna vier maanden verder, maar ik denk dat het gelukt is.

Het heeft lang geduurd, ik was overdonderd door de hoeveelheid , maar ik moest de meeste daarvan ook inkorten en bewerken – gewoon omwille van de tijd, anders zou het een veel te lange film worden.

Ik ben ook niet zo handig in die dingen, maar ik heb mijn best gedaan en ik heb er echt plezier aan gehad! Als uw filmpje niet in de video te zien is, dan was uw opname niet bruikbaar en ik heb u daarover een mail gestuurd, maar geen antwoord teruggekregen. Het is dus niet zo dat uw filmpje heel erg slecht was of zo (lacht).

Neem het me alstublieft ook niet kwalijk als er in uw filmpje geknipt is. Ik moest alles echt zo kort mogelijk houden … en de video duurt nu toch nog 30 minuten.

Ik stel voor dat u nu een glas wijn of bier neemt, of een kopje thee … waar u maar zin in heeft … en dat u even een half uurtje tijd voor uzelf neemt om te kijken naar mensen van over de hele wereld die de Mantra uitspreken, om u te laten weten dat wij hier allemaal bij betrokken zijn als ÉÉN.
Ik denk dat ik nu alles heb gezegd … dus eigenlijk … heeft u uw kopje thee, glas wijn of bier (lacht)? Leun dan achterover en geniet!

Zal ik dan maar beginnen?

Blossom zingt de Mantra terwijl ze zichzelf begeleidt op haar geliefde keyboard.

Daarna volgt de compilatie van filmpjes, gegroepeerd per manier van uitvoering.

…. …. ….

White Cloud: Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.

Blossom ademt diep in …

Blossom: Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.

Oprechte hartelijk dank aan iedereen die heeft deelgenomen aan deze video, en heel hartelijk dank aan iedereen die de tijd heeft genomen om ernaar te luisteren. Ik hoop dat u het mooi vond. Zorg goed voor uzelf en HOU VOL!

Dank u wel. Dag.


Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!https://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden. Voor de video https://youtu.be/MYeqbshjgmA

Voor de link naar al mijn YouTubes https://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!

Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge