Home > > Blossom Goodchild - 12 april 2015

Blossom Goodchild - 12 april 2015

Blossom: Hi daar. Hier zijn we weer opnieuw. Ik kijk naar deze tijd altijd weer uit.

Federatie van het Licht: Inderdaad, het is een plezier voor ons allen om op deze wijze te communiceren.

Blossom: Zijn jullie je er van bewust dat ik een vraag wil stellen namens een wetenschapper die zo vurig is om antwoord te krijgen voor zijn onderzoek. Het gaat over het document waarover we weken geleden spraken en de Waarheid over of dit wel of niet onze werkelijkheid is zoals we die kennen welke wordt begrensd of gebonden of beperkt tot een kunstmatig geschapen “bubbel” binnen het grotere onbeperkte universum waarin die huist?

Federatie van het Licht: We zullen die zaak op deze wijze bespreken. Natuurlijk woont jullie Aarde laag in/op Energie. Want ALLES, zoals jullie weten, bestaat hieruit. Omdat het daartoe is ‘begrensd’… zeggen we ‘Ja, dat is zo.’ Maar niet op de manier die beperkt. D.w.z. in een bubbel gevangen.

De zaak van jullie Aarde … de Energie zaak van jullie Aarde … verschilt enorm van die welke buiten jullie atmosfeer is en die verandert steeds terwijl ze groter wordt in grotere ruimtes. Er is geen bubbel die hun ‘spel’ beperkt… op Aarde of in rijken waar iemands ziel naar toe vliegt… als hij niet langer in het stoffelijke lichaam zit.

Maar er zit een rooster op zijn plek. Dit kun je weten … en Energiepatronen worden door/in dit rooster gevormd. Dit is ‘Bewegende Energie’. Altijd antwoordend op veranderingen om de ‘vorm’ vast te houden… op de wijze die moet zijn.

Als er een beperkende bubbel zou moeten zijn … hoe kon het dan dat Hogere Energie uit Hogere Zuiverder Liefde door kon stromen naar je ademhaling… als er barrières aanwezig waren?

Er is geen beperking als men uit het stoffelijke vertrekt. Er wordt door sommigen gesuggereerd dat jullie in een val zitten … in beide, in een stoffelijke en in een niet-stoffelijke vorm en dat alles wat jullie kunnen doen is in die val blijven zitten en steeds maar weer terugkeren naar de stoffelijke vorm… zonder dat er ooit een uitgang kan zijn.

Dit zit niet in ONZE WAARHEID. Verre van dat.

In ONZE WAARHEID … zijn jullie stoffelijke vormen die het meest Stralende Licht Ziel-aspect bevatten van een deel van jullie Gehele zelf. Welke het LEVEN ervaren op elke manier die je kiest.

Blossom: Sommigen kunnen het hier niet met jullie eens zijn… want zij VOELEN dat we zo worden gecontroleerd/beheerst op zoveel manieren, dat we echt de keuzes niet hebben waarover jullie spreken.

Federatie van het Licht: Maar, met het grootste respect … Dat hebben jullie wel.

Jullie kunnen kiezen om je te gedragen op een manier die jullie als juist VOELEN. Voornamelijk natuurlijk, natuurlijk… we herhalen … de enige manier om JULIE VRIJHEID TE KIEZEN is om uit de plek te komen diep vanuit je hart … een plek die LIEFDE biedt. Die stroomt altijd… Die is altijd beschikbaar voor jullie… JULLIE HEBBEN DE KEUZE OM HIER TOEGANG TOE TE KRIJGEN… of je kunt kiezen om dingen te zien in de illusie van dichtheid … en om dan alle gedachten je te laten meenemen zover weg van jezelf als mogelijk is.

Dit is de intentie van degenen die ‘DENKEN’ dat ze in staat zijn om ‘het over te nemen’. Maar als jullie eens WISTEN … als jullie ECHT je kracht en werkelijkheid van jullie vermogens zouden KENNEN … NIETS en NIEMAND is in staat om je essentie weg te nemen…

LIEFDE.

DIT IS WAAROM WE MAAR DOOR GAAN EN DOORGAAN… DIT IS WAAROM WE JULLIE VRAGEN OM IN JE TE ZOEKEN OM DEZE MAGIE DIE JULLIE ZIJN, TE ONTDEKKEN.

Het lijkt op een kind dat leert dat 1+1= 2 2+2= 4 Enz. Dit zijn rudimentaire feiten. De fundamenten van iets dat veel en veel verder gaat dan Men ooit kan visualiseren als ze eerst de fundamenten begrijpen.

Dit is hetzelfde met LIEFDE.

Ja, jullie KENNEN LIEFDE… in gevarieerde frequenties en GEVOELENS ERVAN… Maar, als jullie volledig de leiding moesten nemen om dieper en dieper te graven … en om voortdurend te studeren … gewoon vanuit een perspectief VAN LIEFDE ZIJN … zoals in de rekenkunde … zou je ontdekken dat er zoveel meer BIJ HOORT … Zoveel meer dat ERDOOR kan worden begrepen … en zoveel meer inzicht DAARUIT kan worden gewonnen.

We spreken over de ademhaling… dus kun je een beetje meer bewust worden over hoe je ademhaalt. Maar, als je tijd zou nemen om de ademhaling te bestuderen … zou je ook zo veel meer magie over deze ‘ademhaling’ ontdekken.

Het is niet zo dat je dat zomaar moet aannemen… het is misschien een beetje naïviteit die het ‘gaan weten erover’ uitstelt.

Blossom: Maar, zeg je nu dat dit misschien geheimen zijn die met opzet van ons weggehouden worden? Om ons onder ‘het gemiddelde’ te houden en om ons volle potentieel niet te ontdekken.

Federatie van het Licht: We antwoorden dat deze geheimen in jullie liggen … maar ze zijn niet ontdekt in deze tijd … door velen niet.

Maar …

Oh! Hoe wensen we om hier meer duidelijk over deze zaak te zijn.

Als jullie tijd IN LIEFDE gebruiken … niets anders VOELEN dan LIEFDE om je heen, in ALLES … ECHT… DIT ECHT VOELEND … dan komen deze geheimen aan het LICHT!

Jullie wereld is zo ver een pad naar beneden af gedaald dat niet verwacht werd van waaraf het ‘project’ begon. Maar VRIJHEID VAN KEUZE … als collectief heeft jullie tot dus ver gebracht … en VRIJHEID VAN KEUZE als collectief … zal jullie VRIJ maken.

Blossom: Dus, om de vraagsteller nu duidelijkheid te geven … Er is geen bubbel die de Energie van Aarde bevat en geen bubbel beperkt ons om ergens anders heen te gaan in het Leven Hierna?

Federatie van het Licht: Hoe konden we mogelijk ‘ het Leven Hierna’ verklaren aan je … als het leven zelf nooit ophoudt? Er is geen Leven Hierna… want het leven stopt nooit. Er zijn natuurlijk… steeds doorgaande ervaringen op verschillende plekken, ruimtes en vormen.

ER IS VRIJHEID … ER IS BEGRIP … ER IS AANVAARDING.

Er zijn allemaal beschikbare mogelijkheden voor een volgende gelegenheid om Leven te ervaren… Om Liefde te bieden op een andere plek … in een andere vorm… Of, als Men daarvoor kiest … Men kan natuurlijk, terugkeren, zoals zo velen doen, steeds weer en weer … om meer van zichzelf te winnen en te ontvangen.

Blossom: Er wordt gezegd dat de Aarde een strenge school is, maar het is het snelste pad om over het zelf te leren… is dit zo?

Federatie van het Licht: Het is zeker Een pad van Verlichting! Het was niet ‘ontworpen’ om streng te zijn … om het moeilijk te maken om iemands lessen snel te leren. Wat zou daar de Vreugde van zijn?

Er is geen tijd. Leven gaat door… en door en door en door … Dus, waarom zou men de snelle, maar strenge weg naar huis nodig hebben?

VRIJE KEUZE heeft jullie gebracht tot waar je heden in bent. Jij, jullie planeet en alles dat erop leeft en erin leeft …

Jullie Begrijpen/Herinneren je dat hoe jullie ZIJN … hoe jullie JE LEVEN WILLEN LATEN ZIJN … door je houding en je VOELEN VAN LIEFDE … het is hoe je levensstijl wordt gevormd… in elke gedachte … in iedere handeling die uit die gedachte voortkomt…

SCHEP JE JE WERELD.

SCHEPPEN JULLIE JULLIE WERELD…

Niet een ander zijn levensstijl… niet een ander zijn wereld… DIE VAN JULLIE zelf.

En zoals we jullie er aan hebben herinnerd… hoe meer jullie JE WERELD scheppen om een te zijn in Vreugde en Vrede en in LIEFDE… de Vibratie waar jullie in wonen om dat te doen … die is van een Hoog kaliber…

Dan stroomt die naar buiten … die kan dit niet niet doen… naar het GEHEEL. En beïnvloedt die op de Hoogste manier die mogelijk is… voor het Grootste Goed van IEDEREEN… die worstelt in een lagere frequentie.

Is het niet zo dat soms een zinnetje… een vriendelijk woord, Iemands stemming kan veranderen?

Lagere frequenties reageren op dezelfde wijze. Als Hogere Vibraties er naar toe reizen… er mee samen smelten… kan het dit niet helpen maar dan wordt deze erdoor beïnvloed. Daarom, Het Geheel helpen… terwijl jullie verder gaan het beste te ZIJN van je WEZEN dat je kunt ZIJN.

De Energie die jullie wereld IS, verandert steeds. Energie kan niet stil blijven … of dan zou die ophouden te zijn. Daarom, kunnen we misschien terugkeren naar het rooster dat op zijn plek zit… om er dingen ‘in te beperken’, maar niet op de wijze van ‘Iemands vrijheid weg te halen’.

Dit rooster is de ruggengraat van jullie planeet, zo gezegd. Die verandert en reageert op Energieën maar ook, laat die altijd de instroom van Hogere Energieën binnenkomen. Dit heeft zijn eigen unieke systeem … en we zouden je hersens wegblazen, Blossom, als we ook maar zouden beginnen om de werking van de hoe’s en waaroms ervan uit te drukken.

Blossom: Zie, jullie zouden die wetenschapper hebben moeten kiezen om mee te werken!

Federatie van het Licht: We kozen jou…

Blossom: Ja, dat deden jullie. Ik ben, terwijl ik het LICHTER deel van me mezelf laat openen, momenten aan het beleven van dergelijke EENHEID. Gewoon dat GEVOEL van IN LIEFDE ZIJN… en IK VIND HET HEERLIJK, IK HOUD DAARVAN. Ik begrijp in die tijd … dat als het hele menselijke ras hetzelfde deed… kun je je dat voorstellen? We zouden dan echt wonen op een plek waarvan we dromen om in het Licht te komen.

Federatie van het Licht: En daarom is het dat we doorgaan om door te komen met onze boodschap zo lang als het juist is. Want hoe meer Iemand zich voorstelt en leeft in de WAARHEID van IEDEREEN om hun volle potentieel te bereiken … IN DE MENSELIJKE VORM … hoe meer de waarschijnlijkheid hiervan plaats vindt … en eerder sneller dan later terug keren naar haar WARE zelf… om haar weg naar huis te vinden.

Blossom: En als dit gebeurt?

Federatie van het Licht: Het leven gaat door zich in LIEFDE uit te breiden. Er is geen eind.

Blossom: Een goede plek om vandaag te eindigen. Veel, veel dank. In Liefde en Licht en heel veel Lachen.

Federatie van het Licht: Lachen / Oplichten is altijd een goed plan!


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – Website


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl