Home > > Blossom Goodchild - 11 februari 2018

Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 11 februari 2018

Blossom: Wel, mijn vrienden, gezien de links die ik kreeg toegestuurd omtrent wat er 'gaande is' in de USA en de arrestaties die doorgevoerd gaan worden enz. … lijkt het erop dat de energie van 'haast maken' die u vorige week heeft overgebracht, inderdaad noodzakelijk was. Binnenin mij, heel diep binnenin … is daar NU HET WETEN DAT HET SPEL BEGONNEN IS en ben ik in staat om te begrijpen wat u bedoeld met ONS LICHT KENNEN EN DAAR STERK IN BLIJVEN STAAN. We zullen het zeker nodig gaan hebben … en dit is pas het begin!

Federatie van het Licht: Zielen van de Aarde … Zielen van Licht … Zielen van Liefde … U BENT ER KLAAR VOOR! De Energie die u omringt … de Energie die u bent … is nu op volle kracht, om de bizarre toestanden aan te kunnen welke u onthuld zullen worden. Wij willen niet herhalen wat we vorige keer al gezegd hebben. Maar wij willen WEL vragen dat u UZELF ZOU AARDEN … voor het schokkende nieuws in zijn vele vormen, dat onthuld gaat worden.

Blossom: Mag ik vragen wat uw rol is, in dit hele gebeuren? Behalve dan deze berichten om ons te steunen. Bent u hier actief bij betrokken?

Federatie van het Licht: O ja, zeker! Want dat wat moet worden uitgesproken zal niet enkel gaan over de controle en het beheer van het politieke aspect. Er zullen ongetwijfeld ook ongelooflijke onthullingen komen met betrekking tot 'Zij die van andere Planeten komen' en het contact dat nu al geruime tijd ophanden is.

Bedenk dat 'Wie wij zijn' gedurende eonen een mysterie is geweest. Denkt u dat dit zo zou zijn? Neen, dus. Maar er zijn tussen ons (en anderen zoals wij) en bewoners van uw Planeet afspraken gemaakt – zonder enige mogelijkheid tot discussie – dat wij ons niet zouden voegen naar de verlangens en intenties, zoals die zijn bepaald door diegenen die 'de touwtjes in handen hebben' op Aarde.

Hun intenties passen gewoonweg niet binnen het Hoogste Goed. Ze passen trouwens binnen geen één enkel 'Goed'.

Dit betekent niet dat wij 'ons hebben teruggetrokken'. Wij hebben ons enkel 'op de achtergrond gehouden, om te kijken en elke beweging te observeren.'

Blossom: Kent u alle 'gruwelen' – zoals u het noemt – die wij te horen gaan krijgen?

Federatie van het Licht: Ja, die kennen wij. En toch is het niet aan ons om ze aan u te onthullen. Het is aan hen die op uw Planeet aanwezig zijn, om deze dingen openbaar te maken en overeenkomstig te handelen. Zodra de uitbarstingen en opschudding helemaal op gang komen … zal er een tijd aanbreken waarin het noodzakelijk en correct is voor ons, om veel méér DUIDELIJKE verschijningen te doen dan nu het geval is.

Er zal zoveel verwarring zijn omtrent wat er gaande is op Aarde … dus willen wij die verwarring niet nog groter maken voor diegenen die overdonderd zullen zijn door het feit … dat wij veel méér een realiteit zijn dan de meeste dingen die u als realiteit beschouwt!

Blossom: U bedoelt?

Federatie van het Licht: Wij bedoelen dat de leugens 'waaronder/waarmee u heeft geleefd', heel echt lijken voor u … terwijl de zaken er totaal anders voorstaan. Wij willen hier liever niet te diep op ingaan. Wij vragen u om tussen de regels te lezen … diep vanbinnen in uw Waarheid. Want zoals wij al eerder zegden … het is niet aan ons om bepaalde dingen te vertellen. Dit is een deel van het Plan en wij hebben geen redenen om dat te veranderen.

Lieve Zielen, wat wij wél KUNNEN onthullen is … dat onze dienst aan de mensheid een veel belangrijker rol zal gaan spelen, waarbij onze verbinding met diegenen onder u die op Aarde zijn en er klaar voor zijn om ze te ontvangen … veel méér op de voorgrond zullen treden.

Er zullen steeds méér waarnemingen worden gedaan. U heeft lezers gehad die vragen stuurden over de oranje Lichten die zij regelmatig aan de hemel zien. Dit zijn vrienden. Maar wij kiezen ervoor om over deze vrienden te spreken als een 'Energie-vorm', in tegenstelling tot een fysieke vorm.

Blossom: En hun doel?

Federatie van het Licht: Opgemerkt worden. Zij zijn niet enkel maar 'Lichtbollen' om indruk te maken. Want ook zij dragen in zich een vorm van informatie, tezamen met de Verhoogde Energie die zij kunnen uitstralen door Aanwezig te zijn.

Blossom: Wie bestuurt hen dan?

Federatie van het Licht: Zijzelf. Lieve Blossom, een fysieke lichaamsvorm zoals u uzelf beschouwt, is niet nodig om een intelligentie te kunnen zijn. Deze Lichten vormen hun eigen intelligentie en zij krijgen instructies van/door zichzelf om de atmosfeer van de Aarde binnen te gaan op bepaalde tijden en geografische plekken. Ze zijn beslist niet 'toevallig'. Ieder van hen is voorbereid en verantwoord.

Blossom: Welke vorm van informatie? U spreekt hierover ook met betrekking tot de 'zuilen van Licht' (wanneer die komen).

Federatie van het Licht: Informatie die aansluit op uw Zijn. Informatie die u al KENT. Informatie waarvan u zich volledig bewust was voordat u de Aarde betrad, die zich genesteld heeft op een plekje binnenin u vanwaar zij opnieuw kan ontwaken, door de Energie die wordt voortgebracht door deze oranje Lichten en vele andere vormen van wat u 'fenomenen' zult noemen.

Als wij het hebben over 'Zij die van andere Planeten komen' en uw levenssfeer binnen komen … dan bedoelen wij niet enkel 'kleine groene mannetjes' … zoals ze genoemd worden door hen, die nog niet ontwaakt zijn. Wij bedoelen fenomenen in vele vormen, die u zullen verbazen op een manier die de Ziel rust geeft te midden van alle beroering die op komst is.

ONTHOUD, DAT MET ALLES WAT OP HET PUNT STAAT OM TE BOTSEN EN TE BRANDEN … ER IN UW ZIEL JUIST HET TEGENOVERGESTELDE ZAL PLAATSVINDEN!
ONTHOUD DIT … ZODAT U RUSTIG KUNT BLIJVEN EN ALLES KUNT DOORSTAAN!
Want zodra datgene wat beschouwd wordt als de ruggengraat van de maatschappij begint af te brokkelen … dan kan de Vrijheid in de plaats komen.

En met het grootste respect, lieve Zielen … maar binnen de gevangenis waarin u zolang opgesloten was … heeft u niet het minste idee van HOE VRIJHEID WERKELIJK VOELT.

Blossom: Interessant. Vele zielen schrijven mij, aangaande het één of het ander … wat het ook is dat hun aandacht heeft getrokken … met de vraag om er eens naar te kijken … en ik heb geen idee wat ik ervan moet denken. Ik krijg er geen enkel gevoel bij.

Maar … en ik weet zeker dat ik dit al eerder heb gezegd … welke leugens er ook worden verteld, in welke gevangenis wij ook worden vastgehouden … en welke Waarheden er ook voor ons zijn achtergehouden … het ABSOLUTE FEIT IS … LIEFDE … nu ik er steeds méér van ga begrijpen … kan gewoonweg niet van ons worden weggenomen. Omdat het is, wie wij zijn.

Als de maan niet echt bestaat … als bijvoorbeeld ALLES waarin wij hier leven echt een hologram IS … dan nog weerhoudt mij dat niet ervan om LIEFDE te voelen voor ALLES wat er door mij heen gaat wanneer ik opkijk naar de maan en de sterren. Ook al zouden ze niet echt zijn! Wat het ook is dat zal worden ontdekt/onthuld, kan/zal mij er niet van weerhouden om LIEFDE TE VOELEN/TE ZIJN.
Ik moet steeds denken aan de tekst van een liedje, dat ik niet uit mijn hoofd krijg: 'No, no, they can't take that away from me!' (Nee, nee, dat kunnen ze me niet afnemen! – V)

Federatie van het Licht: Hierop willen wij zeggen: BRAVO BLOSSOM! Want DIT is wat wij u willen duidelijk maken. DIT IS VAN HET HOOGSTE BELANG … DE GROOTSTE WAARDE.

DAAROM HEBBEN WIJ DAT LIEDJE IN UW HOOFD GEBRACHT!
DE LIEFDE DIE U BENT … KAN NIET VAN U WORDEN WEGGENOMEN … OP GEEN ENKELE WIJZE … NOOIT!

Vraag in uw diepste Wezen … om kracht. Vraag om moed. Vraag om getoond te krijgen waar u heen moet gaan en wat u moet doen.
Vraag om getoond te krijgen hoe U het méést van waarde kunt zijn in uw rol hier beneden … wij beloven u … wij beloven u … dat u de antwoorden zult krijgen.

Zoveel onwetende Zielen zullen 'in shock' geraken en het idee hebben dat de hemel omlaag komt! Dat is het moment waarop U … ieder van u, ontwaakte, voorbereide zielen … hen zult vinden en hen onder uw vleugels zult nemen. U zult hen troosten en de weg tonen.
U zult de verbinding en communicatie met de andere werelden VOELEN en WETEN dat deze steeds dichterbij komen om te helpen … op manieren die uw Wezen zullen vervullen met Liefde, Hoop en Bemoediging.

Wanneer u loskomt uit de ketenen die 'uw geest hebben bestuurd' .. zullen er ruimten/locaties opengaan, opdat dergelijke communicaties met het grootste gemak kunnen plaatsvinden. Er zullen geen beperkingen meer zijn die u en uw Energie-afsluiting omringen.

Blossom: Wat bedoelt u met deze 'Energie-afsluiting'?

Federatie van het Licht: De gemakkelijkste manier om het uit te leggen is dat er … een Energieveld … geplaatst was/is … waardoor u de 'Hogere bronnen' niet kon bereiken. Het kan vele vormen hebben.
U bent zich bewust van een fluoride-laag die uw pijnappelklier blokkeert … en zodra die blokkade weg is, zult u andere werelden kunnen ontmoeten door alleen al aan hen te denken.

Blossom: 1. Hoe geraakt dit gedeblokkeerd? En 2. Hoezo, ben ik dan niet in staat om met u te communiceren?

Federatie van het Licht: Wanneer het systeem ineenstort … zal het zijn zoals de Fenix, die oprijst uit de vlammen. Naarmate u wint aan kennis en kracht van het zelf … zullen de wegen getoond worden om de banden die geplaatst werden om u 'ingeperkt te houden' te 'ontrafelen'. Zodra deze 'beperkingen' zijn opgeheven … dan zult u WAARLIJK WETEN EN VOELEN waarover wij gesproken hebben.

Er zijn Energie-blokkades aangebracht, overal om u heen … opgericht om u onderdrukt te houden … blokkades om u onderdanig te houden … om u ongezond afhankelijk te houden …
Ze zijn er in de vorm van voedsel, drank, drugs en nog zoveel méér. De chemtrails die in uw atmosfeer worden 'uitgestoten' om u 'gevangen te houden' … om te voorkomen dat u zich vrij vecht … om u murw te houden. Dit alles is bedacht om ervoor te zorgen dat het leven zélf u zelfs niet meer kan interesseren!

Blossom: Dat heb ik al heel vaak gevoeld!

Federatie van het Licht: Maar, wat is het dan … dat toch weer uw interesse wekt, Blossom?

Blossom: Ik zorg ervoor dat ik 'weer op het Speelveld beland'. WETEN dat LIEFDE DE WINNAAR IS … WETEN DAT LIEFDE MIJ ECHT GELUKKIG MAAKT … Wanneer ik kom van ENKEL MAAR die plek van Liefde, en mijzelf niet toesta om te worden meegesleurd door de negatieve energieën die ons onder vuur nemen. Het is fijn om te horen dat dit alles zal gaan verdwijnen … zoveel is zeker!

Federatie van het Licht: Wat betreft het punt dat u in staat bent om met ons te communiceren … op het niveau waarop u dat doet … moeten wij u herinneren aan de periode, zo'n 17 jaren geleden, waarin u behoorlijk wat ongemakken ondervond in lichaam en geest, in de vorm van wat u 'toevallen' noemde?

Blossom: Ja, die herinnering had ik nodig. Want het lijkt nu alsof een andere 'mij' dat alles in een andere tijd heeft ondervonden! (Ze stopten ook zomaar, de dag dat mijn communicatie met White Cloud begon.)

Federatie van het Licht: De waakzame Energie die u allen kent als White Cloud heeft eens uitgelegd dat deze toevallen MOESTEN plaatsvinden, zodat u hem zou kunnen overbrengen op de manier zoals u doet … en ook, om in staat te zijn om nog andere Energieën over te brengen. Het her-schikken van uw Energieën en een paar inwendige fysieke dingen, was ook noodzakelijk. Door deze aanpassingen kon u 'ons bereiken' … zonder op gelijk welke wijze schade toe te brengen aan uw fysiek lichaam.

Blossom: Ik weet zeker dat wat er werkelijk gebeurde tijdens deze 'toevallen' (flauwtes … zoals
ik ze noemde) voor mij véél te ingewikkeld is om te begrijpen – en ik hoef het eigenlijk ook niet te weten. Ik ben blij dat ik het heb doorgemaakt. (Dat kan ik nu – 18 jaren later – wel zeggen … Toendertijd zou ik dat waarschijnlijk niet gezegd hebben). Als dat nodig was om mij een boodschapper te laten worden in/voor het Licht, dan moet dat op één of ander niveau ook zijn overeengekomen … en ik ben heel erg blij dat het heeft plaatsgevonden.

Federatie van het Licht: Wij voelen dat het tijd wordt om deze sessie af te ronden.
Haal alstublieft 3 keer diep adem in dit huidige moment, NU.
WEK LIEFDE-ENERGIE OP, MET ELKE INADEMING … EN WANNEER U UITADEMT … STUURT U DIE VERHOOGDE ENERGIE VAN LIEFDE UIT – VAN U … NAAR DE WERELD.

ELKE ZIEL WAAR UW OOG OP VALT … BIED HAAR LIEFDE VANUIT UW HART.
ELKE GEDACHTE DIE OPKOMT … MOGE ZIJ UIT/VAN/IN/ALS/DOOR LIEFDE ZIJN.

DE TIJD IS AANGEBROKEN, ZIELEN VAN DE AARDE.
TREED NAAR VOREN.
KLIM MINSTENS NOG VIJF TREDEN HOGER OP UW LADDER … VANWAAR U DENKT DAT U NU STAAT …

EN KLIM ER DAN NOG TWINTIG HOGER EN NOG EENS TWINTIG.
VIND UZELF TERUG OP DIE HOGERE PLEK … DE PLEK WAAR U THUISHOORT.

EN BLIJF KLIMMEN … STEEDS HOGER, HOGER, HOGER … NAAR DE THUIS DIE OP U WACHT.

Maak de luiken dicht (voor de storm – V). Maar … blijf te midden van de razende storm uitkijken naar het zonlicht … want dat is altijd bij u.

In de diepste Liefde … laten wij het hierbij – voor nu …
VOEL HET … WEET HET … aangezien het u wordt aangeboden … in het besef dat DOOR HET TE VOELEN EN TE WETEN … u hand in hand moedig binnenstapt in het LICHT EN DE LIEFDE DIE U BENT.

Blossom: Bedankt, jongens … heel erg bedankt. Het is zo goed om te weten … dat we er niet alleen voorstaan!!

Federatie van het Licht: Beslist niet, lieve Blossom … nooit!


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!