Home > > Blossom Goodchild - 1 februari 2018

Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 1 februari 2018

Blossom: Mijn lieve Vrienden Daarboven! Ik vraag uw Zegen over ons, nu wij reiken naar u in Liefde en Dankbaarheid voor alles wat wij vandaag van u gaan ontvangen.

Federatie van het Licht: En voor datgene wat wij gaan brengen, vragen wij ook dat u het zou ontvangen vanuit de plek waar vandaan het gegeven wordt. Want wij Houden van u … Want wij zijn Liefde. En de Liefde zélf richt tot u Haar meest dringende verzoek om in het huidige ogenblik … te HERVORMEN.

Het is namelijk zo dat u, op dit ogenblik … KUNT/IN STAAT BENT OM … dat echt letterlijk te doen. Neem de controle over uw begrijpen van uzelf. Laat u niet leiden door wat u wordt verteld … wat u leest … wat u verwacht … Laat u alleen leiden door de kern van uw VOELEN.

Want in de komende dagen, zoals we al eerder zegden … is er enorme beroering op komst VANUIT en IN alle hoeken. Daarom vragen wij u om aandacht te geven aan datgene wat u hier doorheen kan helpen.

Wanneer eenmaal de bal aan het rollen is gebracht, zal een niet te stoppen stroom aan onthullingen beginnen. Wij kunnen nooit voldoende wijzen op de kracht, die u zult nodig hebben. De moed om verder te gaan, zal u soms ontglippen. Maar WEET, lieve
Zielen, dat u ons enkel maar hoeft te vragen … vraag de Goddelijke Bron – Zij is de Goddelijkheid binnen in u … om u er doorheen te helpen.

Wij moedigen u aan, wij vragen u opnieuw, om waakzaam te zijn in uw dagdagelijks handelen, om steeds weer naar voren te brengen, in de openbaarheid te brengen … DAT WAT U BENT. DAT WAT U WEET.

Want in zulke tijden is het van het allergrootste belang dat uw LICHTSTRALEN helder zijn en te zien zijn als een Vuurtoren, die allen veilig naar de kust begeleiden … die ervoor zorgen dat uw boot niet kapot slaat op de rotsen in de woeste branding!

Soms vraagt u zich misschien af, of die toewijding aan uzelf en anderen eigenlijk wel iets teweegbrengt? Wij zeggen u … JA JA JA.

Blossom: O, gelukkig maar, want zo voelt het niet altijd!

Federatie van het Licht: Begrijp ook, dat wanneer u de tijd neemt voor uzelf en Liefde uitstuurt naar de wereld waarin u leeft … dit een enorm verschil maakt. En zoals alles wat met enige regelmaat wordt 'geoefend' … wordt u er steeds beter in. Daarom vragen wij u om eraan te denken dat hoe méér u verdergaat met LICHT TE ZIJN … het TE WETEN … het TE BIEDEN … des te méér ENERGIE er zich binnen in u opbouwt, om datgene wat u uzelf en anderen geeft NOG KRACHTIGER te maken.

Beschouw uzelf als een EEUWIG WEZEN … DAT EEUWIG LICHT IS! Weet dit in uw diepste binnenste, nu is het misschien nog 'een aanvaardbare gedachte', maar neem de tijd om ze 'u eigen te maken', een deel van uzelf te laten worden.

Blossom: Maar ik dacht dat u van ons had gevraagd om nog méér waakzaam te zijn en nog wat méér ons best te doen? Dat moeten we toch zeker bewust doen, en niet alleen maar 'het zijn'?

Federatie van het Licht: Dat is juist … en door het zo te doen … maakt u de omslag van 'Doen' naar 'Zijn’. Opnieuw zeggen wij … dit vergt oefening.

Blossom: Moeten we het niet enkel maar 'in onszelf' doen?

Federatie van het Licht: O jawel. Want HIERUIT bent u gemaakt … UIT LIEFDE. Maar vanwege omstandigheden waar u voorheen geen macht over had … bent u afgesloten geweest van datgene wat in u besloten ligt … diep in uw diepste innerlijk. Daarom, door elke dag opnieuw uw Spel iets te verhogen en de tijd te nemen om u naar binnen te keren … kunt u nu dat deel van u 'VINDEN', dat zo lange tijd zo diep verborgen is geweest. Het is een opbouw, zoals wij zeggen … en Ieder van u zal zijn eigen 'Tuin met schatten' ontdekken … naarmate zij ervoor kiezen om méér tijd te nemen om in de tuin te zitten en de geur van de rozen te ruiken!

Dit is iets wat wij maar moeilijk kunnen verklaren. Maar, als het deksel van de doos af gaat en u de inhoud ervan naar buiten ziet komen … dan zult u gaan begrijpen wat wij bedoelen.

Wanneer wij zeggen … u zult bij uzelf naar binnen wandelen … dat is nog het meest duidelijk. Maar het is noodzakelijk dat u wat 'Heilige' tijd besteedt aan uzelf, om precies dat te doen. Het is prima om op één niveau druk te zijn met 'dagelijks leven', om voedsel te kunnen kopen en rekeningen te betalen. Maar als u op een dieper niveau geen zorg draagt voor uw ziel … dan geeft u haar niet de 'ruimte' om Krachtiger te worden …

EN DAT KRACHTIGER WORDEN, DAAR BENT U NAAR ONDERWEG!

Zodra u VOELT hoe dit bij u gebeurt … zodra u VOELT hoe deze Kracht bij u binnenkomt … zult u 'SNAPPEN' waar wij over spreken.

Op hoeveel manieren kunnen we dit verwoorden?

De tijden waarop u heeft gewacht dat ze zouden aanbreken … zijn aangebroken. Kunt u dat niet VOELEN, diep vanbinnen?

Kunt u niet VOELEN dat er beroering is in 'het U' dat niet tot het fysiek lichaam behoort … maar 'het U' dat Licht is? Kunt u aanvaarden dat, hoewel u niet weet wat het is dat nu ontwaakt … het onmiskenbaar wel bezig is met ontwaken … en dat het u voorbereidt op wat gaat komen?

WIJ DOEN ONS BEST OM U VOOR TE BEREIDEN. MAAR HET MOET VAN U UIT KOMEN.

U moet uzelf voorbereiden. Zodat u, naarmate er méér en méér wordt onthuld in een zeer korte tijd … klaar bent om van start te gaan. U zult er klaar voor zijn om datgene te doen waarvoor u hierheen bent gekomen.

WEET alstublieft binnenin uw Wezen, lieve Zielen, dat u niet hier zou zijn als u niet sterk genoeg was voor 'de Overname'. Lees alstublieft nog eens goed die woorden 'de Overname'.

Want er zal in de komende tijd … een 'Verandering' komen … van de duistere energie die zolang heeft geheerst … naar datgene wat u bent … Licht … En u BENT LICHT …
En u … elke Ontwaakte Ziel, zal de toestand overnemen die zich voordoet en u zult uzelf
– en allen die 'aan u zijn toegewezen' – … naar de Nieuwe Wereld brengen.

Blijf te allen tijde verbonden met de Bron Energie, op het Hoogst mogelijke niveau. Vraag hulp aan uw Engelen. Vraag hulp aan uw Dierbaren die zijn overgegaan. Vraag ALLE Lichtwezens uit andere Dimensies en Planeten om u te steunen met hun Energie, om u te helpen en u er doorheen te leiden.

DIT IS HET MOMENT, LIEVE ZIELEN. Dit is het moment waarop alles waar u op heeft gewacht … BEGINT.

U MOET WETEN, DAT ALLE OGEN OP U ZIJN GERICHT!

Dit Spel staat op het punt om DRAMATISCH te veranderen en LEVENDE LICHTEN, OVERAL VANDAAN zijn van plan om er niets van te missen!

WEET DAT WIJ HIER ZIJN OM U TE DIENEN.

WEET DAT WIJ ER KLAAR VOOR ZIJN … NET ALS U.

Deze VERANDERING … zou niet/kon niet … plaatsvinden, tenzij u er klaar voor was.
Uw hart kan de oproep al horen … Een oproep die niet kan worden genegeerd.

Zeg tegen uzelf, telkens weer … IK BEN LIEFDE … IK BEN LIEFDE … IK BEN LIEFDE.

Dit bouwt binnenin u het vertrouwen en de kracht op.

Blossom: U maakt nogal sterk gebruik van het woordje 'kracht'.

Federatie van het Licht: Omdat … HET OOK STERK IS!

Want wat er komen gaat, vereist een dergelijke Kracht van de Ziel, een dergelijke Kracht van karakter. Een dergelijke kracht van innerlijk WETEN … Een dergelijke kracht om de wil op te brengen op uzelf op te trekken uit de diepten van de wanhoop, die beslist bereikt kunnen worden door alles wat er onthuld gaat worden … en om niet alleen uzelf, maar vele, vele andere verloren zielen uit die wanhoop te leiden en te verankeren in het LICHT dat u bent.

ONTHOUD ALTIJD DAT U LICHTWEZENS BENT en dat deze NIEUWE WERELD waar u zo dichtbij staat om de poorten ervan te openen, NU … een VOLDONGEN FEIT IS.

ONTHOUD DIT ALTIJD, Lieve Zielen. Zelfs in uw donkerste uren …

ONTHOUD … ER STAAT GESCHREVEN DAT U HIER BENT OM MOEDER AARDE NAAR HAAR GERESPECTEERDE HOGERE PLEK TE BRENGEN … WAAR ZIJ WEER OPNIEUW VRIJELIJK KAN ADEMEN IN HAAR EIGEN KRACHT … want zij is zo lang bedwongen en gewurgd geweest … opzettelijk … door diegenen die wilden dat zij ontdaan zou worden van de LIEFDE DIE ZIJ IS.

Maar … HAAR DOEL … is om zo sterk te zijn als ze maar kon, tot de tijd kwam waarop zij weer HAAR WARE ZELF kon zijn … en haar bewoners HAAR LIEFDE kon geven, die van een dergelijke Hoogstaande Zuiverheid is, dat het uw WEZEN naar een extatische plaats van/in uzelf kan brengen … een plaats die lange, lange tijd vergeten was.

O Lieve Zielen … wij vragen u nogmaals om even de tijd te nemen om diep adem te halen en de Liefde en Energie te VOELEN die wij u sturen.

WANT U BENT DE STERKSTEN ONDER DE STERKEN … ONTHOUD DIT. Want er zullen tijden komen waarin u daar echt aan zult twijfelen … en/of … waarin u de reden van uw aanwezigheid hier in vraag zult stellen.

HET LICHT HEEFT GEWONNEN. WEET DIT … U HEEFT REEDS GEWONNEN.

Datgene wat vóór u ligt is zo onvoorstelbaar en ongehoord … dat het u in sommige opzichten 'compleet van uw sokken zal blazen'. Maar, vóór u ligt óók één van de meest wonderbaarlijke ontdekkingen van uw Zelf … waardoor uw 'stem van de redelijkheid' u elke dag weer zal vertellen: 'LAAT MAAR KOMEN!'

Wij willen u niet DE STUIPEN OP HET LIJF jagen. Wij willen u enkel voorbereiden …
wij doen ons best om u van de komende tijd een beeld te schetsen dat u bemoedigt.

WIJ VERTROUWEN ER VOLLEDIG OP, DAT U IN UZELF DE MOED ZULT VOELEN AANZWELLEN.

ER WACHT U ZULK EEN SCHOONHEID … WANNEER HET STOF VAN ALLES WAT ER GAAT GEBEUREN, IS NEERGEDAALD.

WEET DIT … WANT HET IS DE WAARHEID.

Blossom: U heeft ons niet gezegd om 'Onze riemen vast te maken'!

Federatie van het Licht: Omdat we erop VERTROUWEN dat ze inmiddels al stevig zijn vastgeklikt!
WIJ HOUDEN VAN U. WIJ HOUDEN VAN U. WIJ HOUDEN VAN U.

Blossom: En terwijl ik uw Liefde VOEL, klik ik met de hakken van mijn rode schoentjes en zeg ik: 'Nergens is het beter dan thuis. Nergens is het beter dan thuis. Nergens is het beter dan thuis.' In Liefde en dankbaarheid.


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!