Home > > Blossom Goodchild - 18 februari 2018

Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 18 februari 2018

Blossom: Aarde roept u, waar u ook bent! Ik ben klaar voor ons gesprek van vandaag, u ook? Iemand heeft gevraagd waarom Gaia (Moeder Aarde) onze hulp nodig heeft, aangezien ze toch zeker wel sterk genoeg is om de overgang te maken zonder ons? Ja, mensen moeten elkaar er doorheen helpen, maar waarom heeft Zij onze hulp nodig?

Federatie van het Licht: Groeten van de Hoogste Energie aan u en allen, lieve Blossom. Wij danken u voor uw vraag en zullen haar aldus beantwoorden:
U behoort ALLEN TOT ÉÉN ENERGIE … ALLES IS DE ÉNE ENERGIE VAN LIEFDE … Dat weet u.

Blossom: Dat mag inmiddels ook wel!

Federatie van het Licht: Datgene wat heeft plaatsgevonden/plaatsvindt op uw Planeet vertoont verschillende Energieën, afhankelijk van het onderwerp waar het over gaat. Als u schoonheid zou KENNEN … waarin/waaruit … deze Planeet ooit begon, dan zou u haar niet herkennen in datgene wat u vandaag 'ziet'. Er is zoveel schade toegebracht, niet alleen fysiek maar ook energetisch.

Moeder Aarde is een LEVEND WEZEN … net als u. Alles wat leeft hangt samen met alles wat leeft!

De kern van uw Planeet … zeg maar 'De Ziel' van uw Planeet, ligt diep binnenin besloten.
Het heeft een hartslag … het pulseert en straalt leven uit. Als deze hartslag van 'haar' zou ophouden, dan zouden de Planeet en al haar bewoners sterven. Zij zou dan niet langer het voedsel kunnen ontvangen om te kunnen overleven.

Uw oceanen, uw bossen, uw luchten zouden Energetisch gezien vrijwel onherkenbaar vervuild raken … en toch, altijd weer … dankzij de uiterste KRACHT van Moeder Aarde, 'vechten' deze
elementen terug en gaan zij steeds maar door met LIEFDE TE ZIJN … en deze uit te sturen naar u.

Er zijn diepe gaten gemaakt, uit hebzucht naar méér rijkdom. O, hoezeer zijn zovele zielen misleid geworden!

Wanneer u ziek bent, dan heeft u healing nodig. Moeder Aarde is al heel vaak ziek geweest … haar pijn was enorm en toch blijft zij Liefde geven, met elke ademhaling. Precies datzelfde vragen wij nu van u.

U heeft haar horen kreunen en schreeuwen van pijn … het zijn de vreemde geluiden waarvan de herkomst niet te achterhalen is.

Soms zijn deze geluiden te vergelijken met de oudste, grootste boom wiens takken doorbuigen onder het gewicht van alles wat hij te dragen heeft. Moeder Aarde … hoe Groots en Machtig zij ook is … voelt net als alles wat 'leeft' … de smart en de pijn van de enorme last die haar is opgelegd. Haar gevoeligheid voor de menselijk ziel kent zijn gelijke niet en daarom draagt zij het gewicht van elke ziel die lijdt.

Blossom: Met het ALLERGROOTSTE respect van mijn kant … u heeft ons gevraagd – en wij doen daar hard ons best voor – om niet elkaars pijn over te nemen, maar om er los van te blijven en deze te helen? door er Liefde naartoe te sturen. Zou Moeder Aarde dat dan ook niet (moeten) doen?

Federatie van het Licht: O ja .. en toch … met het ALLERGROOTSTE respect … de Energie welke ZIJ is, heeft het nodig om door Liefde en kracht de dingen te VOELEN, teneinde ze te kunnen transformeren.

Blossom: Waarom?

Federatie van het Licht: Omdat het nodig is … omdat u haar kinderen bent. Waarom denkt u dat zij 'Moeder' wordt genoemd? Elke ziel die nu op deze Planeet is … en elke ziel die zij heeft 'voortgebracht' beschouwt zij als haar kind.

Diegenen onder u die moeder of vader zijn, zullen weten dat het onmogelijk is om NIET de pijn van uw kinderen te voelen, als die pijn zich voordoet. Maar op diezelfde wijze … welk een Vreugde overspoelt de ouders wanneer het kind – nog klein of al ouder – iets meemaakt wat wonderbaarlijk en vreugdevol is.

Hetzelfde geldt voor Gaia. Zij is zich volledig bewust van de zielen wiens enige intentie het is om haar te helen, en haar reactie op de Liefde die geboden wordt kunt u overal om u heen terugzien in de manier waarop zij de Planeet mooi maakt.

We kunnen dus wel stellen dat DEZE VERSCHUIVING, deze GROOTSE TRANSFORMATIE echt TEAMWERK is.

Moeder Aarde, iedereen en alles op en in haar … allen die erbij betrokken zijn … en dat zijn we ALLEMAAL … zitten in hetzelfde schuitje … want WIJ ZIJN ÉÉN.

Blossom: U heeft het vaak over 'zij die in haar wonen' … maar u geeft nooit veel details. Wilt u dat nu wel doen?

Federatie van het Licht: Zeker. De Zielen die binnen in uw Planeet wonen … leven in een andere wereld. Ja, zo kunnen we dat het beste zeggen. Want de Energetische Trilling waarin zij leven is van een veel Grotere/Hogere orde dan die aan de 'oppervlakte' van de Planeet.

'Binnen in haar' – we spreken niet van 'daar beneden' … is de Energie heel zuiver. Er is daar geen honger, geen oorlog, geen haat en zo meer. Deze Wezens hebben een niveau van Liefde-Licht bereikt waarbinnen uitsluitend datgene kan bestaan wat van de HOOGSTE TRILLING is.

Blossom: Wat is hun doel? Wat doen zij de hele dag?

Federatie van het Licht: ZIJN. Zij ZIJN in VREUGDE. Maar door deze Vreugde zijn zij zich ook ten zeerste bewust van wat er plaatsvindt boven hun Planeet, en zij sturen veel Energie om te helen en hulp te bieden.

Blossom: Leven zij in een wereld met tijdsbesef?

Federatie van het Licht: Neen. Toch zijn er een zon en een maan. Zij hoeven niet te slapen zoals u. Zij 'rusten' om te kunnen genieten van het ontdekken van andere werelden … of zij 'sluiten zich gewoon
– en nagenoeg volledig - af' ... als zij daar het verlangen toe hebben.

Blossom: Kunt u dat wat méér uitleggen?

Federatie van het Licht: Zij zijn in staat om hun hele lichaam te vertragen tot een hartslag die 'nauwelijks nog leeft'. Het is niet gevaarlijk … het is … hoe zullen we het zeggen? … Eerder zoals uw dieren die in winterslaap gaan. Zij … vertragen hun systemen of sluiten ze af … tot een tempo dat hen gewoon 'laat overleven'. Zo is het ook voor deze Wezens.

Blossom: We zouden hen dus geen mensen noemen?

Federatie van het Licht: Neen. Zij zijn niet menselijk. Toch kunnen zij wel die vorm aannemen en ze bezoeken ook vaak de 'buitenwereld'. Soms als boodschappers. Soms om planten en dergelijke te verzamelen voor onderzoeksdoeleinden en om de 'stand van zaken' van deze planten op te nemen. En soms ook … om eens 'rond te neuzen'.

Blossom: Wat is de naam van dit ras?

Federatie van het Licht: Wij kennen hen als 'De Groten'.

Blossom: Echt? Dat klinkt eerder als een kinderprogramma dan als een superieur ras!

Federatie van het Licht: Deze Wezens zijn bijna 'reusachtig' groot en ja, wanneer zij de 'buitenwereld' bezoeken dan kunnen zij dit 'vermommen'.

Blossom: Hoe?

Federatie van het Licht: Door Energetische transformatie. Wie eenmaal de 'kunst' van het materialiseren en dematerialiseren onder de knie heeft … hoeft zich na het verplaatsen niet te hermaterialiseren in dezelfde vorm van waaruit zij dematerialiseerden.
Denk terug aan uw 'mythische verhalen'. Waar iemand kon veranderen in vogels of draken of wat zij maar wensten. Natuurlijk zijn dat geen 'mythes'! Maar het werd u gebracht als Mythes om te zorgen dat uw kracht zou afnemen. Triest, maar zo is het nu eenmaal … deze geloofsovertuiging werd algemeen aanvaard en dus wordt er nu veel van wat er aan WAARHEID is/was … beschouwd als sprookjes en dergelijke. Van al deze 'Mythes' zal in de nabije toekomst bewezen worden dat ze Waar zijn. Zulk een Glorie, zulk een Wonderen.

Blossom: Dus, deze Wezens zijn duidelijk nogal betrokken bij deze Verschuiving naar de Hogere Trilling?

Federatie van het Licht: Het woordje 'nogal' is een behoorlijke afzwakking in dit geval. Hoewel 'hun' wereld niet betrokken is bij de ondergang van 'Het Systeem' … zijn zij zich ten zeerste bewust van het onevenwicht dat gaat ontstaan.

Laat het ons zo zeggen … en het is aan u of u dit overdrachtelijk wilt beschouwen of niet ...

Dit onevenwicht dat komen gaat … is sterk genoeg om uw Planeet uit koers te brengen op zijn reis naar de Hogere Trilling. Een te grote toename van 'verdriet door ongeloof' kan Haar baan veranderen, vanwege het 'gewicht' dat erbij komt.
NOGMAALS … Dit is waar uw ONMISBARE LICHT NODIG IS. Om dit onevenwicht tegen te gaan en HAAR OP KOERS TE HOUDEN.

U BENT ER KLAAR VOOR.
Dit GEVOEL binnenin u … deze BEROERING van uw ziel … zoals nooit voorheen … is de voorbereiding. De 'bevestiging' dat U ER NU KLAAR VOOR BENT … voor alles wat u gaat overvallen.

Blossom: Ik weet niet of ik zo blij ben met dat woordje 'overvallen'.

Federatie van het Licht: Wel … wij bedoelen het in de zin van 'Alles zal ineenstorten'.

Blossom: Sommige mensen zeggen 'Laat maar komen'. Anderen zeggen dat ze bang zijn … omdat ze totaal geen idee hebben HOE dit alles zich zal aandienen.

Federatie van het Licht: Niets staat vast. Wij kunnen u niet vertellen dat het zus of zo zal gaan … want dat is heel sterk afhankelijk van hoe elke ziel zal reageren op datgene wat onthuld gaat worden.

'De Groten' bereiden zich ook voor op deze Verschuiving. Zij bevinden zich nu in de fase 'Klaar voor vertrek' … en het Licht dat zij naar u 'Hierboven' sturen … zou u kunnen voelen, als u zich erop zou afstemmen.

Maak het bekend, lieve Zielen … dat wat er ook gaat gebeuren bij elk van uw volgende ademhalingen … onze Liefde en de Liefde van velen die u nog nooit heeft gezien … is bij u, bij elke stap die u zet.

Blossom: Dat voelt een beetje als een afsluiting voor vandaag. Zijn we klaar?

Federatie van het Licht: Wij zijn nooit klaar … Maar wij zullen hier even op adem komen, tot we elkaar de volgende keer spreken.

Er is zoveel VERANDERING op komst en gaande binnenin u.

Denk niet aan de 'paniek' en de angst die velen zullen voelen. Denk er uitsluitend aan, lieve Zielen, dat u nu weer zovéél dichter bent gekomen bij het Licht dat u bent … in zijn Volheid … en de Zegeningen die dat met zich brengt.

Blossom: In Liefde en dank aan u … Wij houden hier allemaal vol, zo goed als we kunnen!


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!