Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Blossom Goodchild - 10 december 2013

Blossom Goodchild - 10 december 2013

Blossom: Goede morgen, gaat het goed met jullie? Er gaan veel dingen rond in mijn hoofd dus zullen we maar direct gaan beginnen, als het kan?

Federatie van het Licht: Dit is perfect in orde en we zijn blij je een dienst te doen om je te antwoorden op zaken die ironisch voorin jullie geest zitten.

Blossom: Okidoki. Ik dacht dat veel mensen afgestemd zijn op verschillende dingen en ik durf te zeggen andere Waarheden betreffende Ascentie en Het Gebeuren. Maar elk ervan is met een goede bedoeling denk ik zeker… en daarom komt die uit ‘hun Waarheid’. Maar zeker zit iemand hier of zitten sommige kanalen fout? Ik bedoel, het konden zelfs jullie zijn! Bijvoorbeeld… of de Komeet ISON is geen ruimteschip… sommigen zeggen dat dit zo is… en Het Gebeuren zal wel of niet plaats vinden… kunnen we daar wat verduidelijking over krijgen alsjeblieft?

Federatie van het Licht: We begrijpen volkomen wat je probeert te zeggen. En toch, zou het kunnen zijn dat ieder ervan en Waarheid is voor het ene WETEN dat het een Waarheid is?

Blossom: Nope, met alle respect… Dat geloof ik niet… omdat de komeet wel of niet een komeet is… of is.. of is geen schip.

Federatie van het Licht: De komeet/schip is uit beiden samengesteld.

Blossom: Hoe kan het dan dat jullie hier niet over spraken toen ik jullie er een maand geleden naar vroeg?

Federatie van het Licht: Omdat wij de informatie wilden openbaren als wij denken dat het passend is, wanneer wij denken dat het passend is. Laten wij er nu heel duidelijk voor je over zijn, Blossom… het is niet zo dat wij geheimen willen hebben. Dat is onze aard niet… maar wij willen wel onderscheiden en daarom informatie toestaan te laten doorkomen met het tempo/ruimte die de voorstellingen van het denken niet met zichzelf laten wegrennen. Als wij informatie geven in de mate dat wij denken dat het ‘op het doel af is’.. dan VOELEN we dat we van hulp zijn zonder het zwervende denken in een virtuele spiraal te brengen.

Blossom: Goed genoeg… Dus kunnen jullie nu verdergaan over die komeet/schip?

Federatie van het Licht: Er is informatie betreffende deze zaak waar wij de voorkeur aan geven om er in deze tijd over te zwijgen.

Blossom: OK. Ik zal dat respecteren en de zaak niet aanduwen, maar zijn jullie wel klaar om te bevestigen dat het meer is dan alleen een komeet?

Federatie van het Licht: Inderdaad.

Blossom: OK… Ik laat het nu hierbij, en respecteer jullie wensen… en wat betreft Het Gebeuren… waarom zou het zijn dat sommigen zeggen dat er geen werkelijke ‘gebeurtenis’ zal zijn en dat we ieder individueel een gebeuren beleven via ons individueel bewustzijn dat omhoog gaat op zijn eigen tempo?

Federatie van het Licht: Met een teruggeven van respect voor jou, Blossom… en aan ieder die deze woorden leest… Wij zijn niet in staat en hebben geen wens om commentaar te leveren op informatie die door anderen gebracht is. Dat wat WIJ willen doorgeven om de mensheid te assisteren is ONZE WAARHEID … waar anderen over spreken.. is niet direct ‘afgestemd’ op wat wij zeggen… dat is niet onze directe zaak.

En het is dat WIJ ZEGGEN… ER ZAL EEN GEBEUREN ZIJN… in de termen van een gebeurtenis die voor de ogen te zien zal plaats vinden.. voor de oren om te horen .., en voor het hart om te VOELEN.

Dit zal… in termen van jullie Aardse monumentale meesterstukken… DE HOOGSTE ENERGIE ZIJN en de meest inspirerende gelegenheid die door de hele tijd ooit heeft plaats gehad.

Dit is werkelijk een Gebeuren dat wij blij en vreugdevol ‘overzien’…. (opzichter over zijn.w.)

Blossom: Nou, jullie zeggen uiteindelijk dat jullie de ‘Overzieners van de Overzieners’ (w. of de opzichters over de opzichters) zijn!

Federatie van het Licht: Niet alleen zullen wij dit gebeuren overzien, we zullen er ook aan deelnemen. Want wij zullen het niet gepast vinden om die hele weg met jullie te gaan en dat je dat feitelijke GEBEUREN zelf niet ook zullen genieten. Want inderdaad zal er veel verheugenis zijn.

Blossom: Het is best raar, terwijl ik zie dat ik, degene die met jullie in aanraking is, dat ik daarbij in twee denkwijzen zit… nou, misschien niet in twee denkwijzen dat het feitelijk gebeurt, want ik VOEL dat het op een dag zo zal zijn… maar meer alsof het gebeurt rond deze tijd… omdat sommigen dat speculeren…. Ik schijn gewoon door te gaan met mijn dagelijkse leven en nu en dan denk ik aan Het Gebeuren en denk ik “Wow dat zou goed zijn!” … Maar het is niet iets waar ik me veel op focus. Moet ik dat?

Federatie van het Licht: Wat je wel of niet zou moeten doen, Blossom, is geheel de beslissing van de GEVOELENS in jezelf… en of ze nu comfortabel of oncomfortabel voelen…. WIJ gaan niet jou komen vertellen iets te doen! We zijn blij om suggesties te geven die wij VOELEN die jullie welzijn zou goeddoen… maar of je wel of niet getrouw blijft aan zulke ideeën … wij leggen absoluut geen beslag op jullie. Want het zijn JULLIE… ieder van JULLIE die de beheersing hebben over je eigen bestemming.

Dit voegt ook toe aan het feit dat ALS HET GEBEUREN PLAATS VINDT.. iedereen zich zal gedragen volgens de positie van hun ziel,. Als wij zeggen ‘positie’ dan spreken we over de plaats, op die tijd, waarin hun hart woont… wat betreft de LIEFDE… de onvoorwaardelijke LIEFDE die ze zichzelf hebben toegestaan te ontvangen door zich zelf… en door dit te doen.. omgekeerd… is de LIEFDE daarom het GEHEEL VAN HENZELF. Want deze ‘plaats van binnen’ is wat het begrip en het niveau bepaalt van afstemmingen die plaats zullen vinden als ‘DAT LICHT SCHIJNT’.

Blossom: Je bedoelt nu dan HET GEBEUREN veronderstel ik?

Federatie van het Licht: Inderdaad. Want er zal een verandering zijn in het atmosferische Lichtende schema… vanwege de LICHT ENERGIE die zal uitstromen.

Eonen van jullie tijd… werden er verhalen verteld van dergelijke grootheid betreffende deze zaak. …

Blossom: Is dat zo? Bedoelen jullie nu de bijbel?

Federatie van het Licht: Nee, niet noodzakelijk als het focuspunt… maar het is bedoeld… in bepaalde mate… er aan denkend dat niet alles dat men leest ‘in veel godsdienstige verhalen’ de volle Waarheid is of volledig gelogen is. Zij werden complex/gewoon ‘veranderd’ om te passen bij de machten die er op die tijd waren in de tijd van die herschrijvingen. En in veel gevallen werden de eerste schrijfselen… enorm beïnvloed door dergelijke zaken als geloof, die tegengesteld waren aan WAARHEDEN.

Blossom: Wacht even, ik moet dat terug lezen voor ik het doorstuur… eh.. wil je dat verhelderen?

Federatie van het Licht:Niet echt nee, want iemands hart WEET en kan er doorheen zien… best helder… dat wat door regeringen en waarzeggers werd beïnvloed en dat wat WERKELIJK ‘THUIS’ AANRAAKT. Als men de kunst van ‘WAARHEID VOELEN’ had geleerd in die mate van helderheid.. . dan is men onmiddellijk in staat om tussen die twee te onderscheiden. Dat is alles wat we willen schetsen.

Blossom: OK… dus waar waren we?

Federatie van het Licht: Wij spreken over het gebeuren van HET GEBEUREN. We vertellen jullie serieus dat we voortdurend proberen jullie de WAARHEID te brengen op een manier die ‘thuis kan aanraken’. Want dit is de ENIGE MANIER waarop jullie dit kunnen WETEN voor jezelf. Dan… het doet er niet toe wat je dan tegen komt via diverse boodschappen die vanuit andere rijken gezonden worden. .. is men in staat om hun oorsprong vast te stellen.

Blossom: Toch stijgen we allemaal op ons eigen tempo op, zelfs nu, nietwaar?

Federatie van het Licht: Natuurlijk. En ieder is zich hier bewust van… de veranderingen die in jullie hebben plaats gevonden… en steeds door gaan. Maar dit is op jullie individuele schaal… ALS HET GEBEUREN PLAATS VINDT… zal de individuele schaal doorgaan in het spel te zitten op een veel Hoger niveau. Het lijkt een beetje op jullie spel van slangen en ladders.. (een ganzen bordspel.w) zodat… jullie zullen merken dat met een gooi van de dobbel.. jullie naar een vierkant gingen .. die een ladder/trapje had en dat jullie zo veel verder op het bord waren dan men een seconde daarvoor nog was.

Je herinnerend dat ieder hoe dan ook op andere plek zit van het spel. Dus zullen ze nog in andere posities zitten van het spel NA HET GEBEUREN, want men kan niet naar een plek worden meegenomen waarin ze niet aangenaam kunnen resoneren. Men kan niet naar een Hogere positie gaan dan waarmee hun Wezen in staat is om van binnen te resoneren. Ze zouden zich uit hun diepte VOELEN. Men zou graag naar een staat van ZIJN gaan die past bij hun nieuwe pak/status!

Blossom: Dus dan, hoe zit het dan met ons die heen en weer over/via de Brug gaan om anderen te helpen erover heen te gaan?

Federatie van het Licht: Omdat zij die bestemd zijn voor die taak degenen zullen helpen begrijpen en voldoende omhoog laten gaan om klaar te zijn erover heen te gaan naar het NIEUWE LAND.

Dit is voorbereiding voor de ziel… niet voor de benen!

Dus, als we spreken over degenen die anderen erover heen brengen.. zou men het feit moeten zien dat ‘onmiddellijk’ … velen, die dachten dat ze maar weinig hadden te bieden en niemand hadden om mee uit te wisselen… zich bovenaan het panel van leraren zullen zien staan. Want alle kennis die ze bewust gewonnen hebben zal vorm krijgen met de Kennis die van lang geleden AL GEWETEN IS… en men zal zichzelf terugvinden in de rol van helper om kennis te dragen/geven. Anderen toestaan ‘het te snappen’.. te begrijpen wat het is dat in henzelf ligt… om te ontdekken wat het is dat achter de sluiers ligt.

Velen van jullie VOELEN dat jullie wereld nog niet klaar is voor een dergelijke gebeuren… dat veel zielen er nog niet voor klaar zijn.

We zeggen tegen jullie…. Ten eerste dit…

DAT MOEDER AARDE MEER DAN KLAAR IS.

ZIJ WACHT GEDULDIG IN STILTE OP HAAR HART DAT WEER ZAL HERLEVEN EN OM OPNIEUW TE SLAAN IN HET RITME VAN ALLE LEVEN.. IN HARMONIE MET ALLES DAT IS.

Ten tweede.. veel zielen niet klaar lijken te zijn… ze slapen nog… maar dit zegt niet dat velen niet zullen ontwaken als de almachtige wekker luidt !! Er zullen velen zijn die uit hun bed springen met een start... dat ze uit een zeer diepe slaap zijn wakker geworden… en een zeer vreemde nachtmerrie hebben gehad!!!

HET IS TIJD!

HET IS TIJD VOOR HET VERDRIET VAN JULLIE WERELD OM TE VERDWIJNEN EN VOOR DE VREUGDE VAN JULLIE WERELD OM ZIJN PLAATS IN TE NEMEN.

Dus voor zelfs degenen die het rinkelen van het alarm kunnen horen… maar nog steeds weigeren om wakker te worden… en doorgaan om terug in slaap te zeilen… de wereld in hun zelf zal van een helderder aard/natuur zijn.

NIETS ZAL ONTSNAPPEN AAN DIT ONTWAKEN… maar dit zal op veel niveaus gebeuren.
Wij zijn ons bewust dat zij die bekommerd zijn over anderen en die zaak om te worden achtergelaten.
Met bepaalde woorden die zorgvuldig worden gekozen… om te helpen… zeggen wij dat in die zin… niemand KAN worden achtergelaten… want dat zou oordeel in het spel brengen, nietwaar? Toch leggen we uit dat iedereen zal omhoog gaan… maar dat zal gebeuren overeenkomstig iemands plek op het bord.

Blossom: Zal dat bordspel ooit eindigen/aflopen?

Federatie van het Licht: Niet totdat iedereen thuis is aanbeland. Ja, sommigen eerder dan anderen.. maar ieder heeft de zelfde gelegenheden gekregen… zelfs als de omstandigheid best anders lijkt te zijn.

WEET DIT, ONZE VRIENDEN…. ONZE FAMLIE…

WIJ KOMEN IN LIEFDE.

WIJ ZIJN LIEFDE.

DAT WAT OP JULLIE WORDT GEPLAATST IS LIEFDE.

DAT WAT JULLIE ZIJN IS LIEFDE.

DAT WAT DOOR JULLIE ENERGIEËN HEEN IS GEVLOCHTEN… , WAT JULLIE NU HEBBEN, ZAL IN JULLIE SYSTEMEN…. EEN HOGER WETEN BRENGEN VAN DEZE ZELFDE LIEFDE.

WANT LIEFDE IS LIEFDE IS LIEFDE IS LIEFDE IS LIEFDE… DIE ERVAREN WORDT OP/IN VERSCHILLENDE NIVEAUS VAN ZICHZELF… DOOR ZICHZELF… VIA ZICHZELF.

DE ERVARINGEN DIE MEN ERVAART, ZIJN ERVARINGEN OM TE WORDEN ERVAREN/BELEEFD!!

Blossom: Jullie lachen nu! Wat betekent dat?

Federatie van het Licht: De betekenis, liefste Blossom… jullie… ieder van jullie kwam hier om een ervaring te krijgen… om een ervaring te zijn van de ervaring zelf… waar doorheen LIEFDE de verschillende ervaringen van LIEFDE ZELF kan ervaren… echt eenvoudig!

Blossom: Inderdaad. Ik kijk uit om meer te ervaren van dezelfde Hogere niveaus van hetzelf! In Liefde en met veel dank.

P.S. Ik wil graag nog wat grappigs vertellen. Als ik channel, typ ik echt snel en ga dan later terug om alle spel fouten te corrigeren en zo. Ik moest lachen toen ik die regel las : Er zullen velen zijn die uit hun bed springen met een start.. want in mijn haast in het channelen stond er: Er zullen velen zijn die uit hun bed springen met een taart..!!! ! (Soms is de betekenis ook een hoer, een taart… winny)


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – WebsiteWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Donaties voor ons team zijn welkom en worden erg gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl


Galactic Channelings

Create Your Badge