Home > > Blossom Goodchild - 19 december 2013

Blossom Goodchild - 19 december 2013

Blossom: Welkom aan jullie. Ik zal eerst mijn hart in Liefde openen naar jullie… GEDAAN! … en ten tweede vragen naar die prachtige magenta Kolom van Licht( of Pilaar van Licht) die kortgeleden gevangen was op een foto. (zie op blog post http://blossomgoodchild.blogspot.com/). Dit is voor mij zo veel lijkend op het beeld dat jullie me een hele tijd geleden hebben laten zien in 2011, toen jullie daar voor het eerst over spraken. Kun je bevestigen wat dit is en waar jullie over spraken… of iets anders?

Federatie van het Licht: Ten eerste sturen we Liefde in overvloed naar ieder van jullie. We vinden het noodzakelijk om te zien waarover wij praten in termen van accuraatheid…. En we barsten op deze manier los met onze handtekening(signatuur). Dus, ja, we zouden zeggen dat dit inderdaad het begin is van waarover we spraken.

Blossom: Dat betekent dat er veel meer zullen komen?

Federatie van het Licht: Zoals we beloofden dat die er zouden zijn. Maar neem in ogenschouw het feit dat dit ‘beeld’ in een oogwenk werd gevangen. We voorzeggen dat de Pilaren als ze komen… zullen blijven en reizen… in een reeks van regenboog Licht… en net zoals bij jullie vuurwerk als dat wordt ontstoken… zullen er een uitstortingen zijn van ‘ooh’s en ah’s’!

Blossom: Nou, dat zou zeker heerlijk zijn om die echt te gaan zien, na al die tijd, dat is zeker! Iets meer kunnen jullie daarover zeggen?

Federatie van het Licht: We spraken toen een hele lange tijd geleden over hen, . en niets is er veranderd betreffende de form(at)(vorm) die ze zullen gaan nemen. Terwijl men er een glimp van ziet en wordt overspoeld door hun schoonheid.. .. zal men ook het GEVOEL beleven van codes die door de hersenen racen. Dit zal natuurlijk wat slapend heeft gelegen activeren, waar we over hebben gesproken.

Blossom: Dus mag ik zo brutaal zijn om te vragen of deze Pilaren van Licht een deel zijn van Het Gebeuren waar jullie over spraken?

Federatie van het Licht: Inderdaad, dat is juist… want hebben we niet gezegd dat dit geen gewone zaak is? Het is van een MEESTERPLAN en daarom niet iets dat men kan verwachten bij een amateur voorstelling. We spraken ook dat dit zal plaats vinden vanwege jullie ontwaken. Er zal het een na het andere worden getoond… wat een aanblik zal zijn voor jullie hart om je in/door te laten koesteren.

Blossom: Dank u. Zoals jullie waarschijnlijk weten, kwam mijn kleinzoon deze week in onze wereld. Kunnen jullie over reïncarnatie praten enz… ‘na’ het Gebeuren, omdat velen daar naar hebben gevraagd. Hoe zal dat allemaal uitwerken?

Federatie van het Licht: We zeggen je dat dit een heel complexe discussie is. Want opnieuw zal dit afhangen van waar iemand zijn ziel ‘IS’ (zit) op hun reis. Want als Het Gebeuren heeft plaats gehad, liefste Blossom… zal het niet zo zijn dat iemand bij het einde van zijn reis is gekomen. Het zielenpad gaat verder zoals het altijd heeft gedaan en altijd zal doen. Maar wat we wel zeggen is:

HET GEBEUREN IS EEN GELEGENHEID OM EEN ONGELOOFLIJKE VERSCHUIVING NAAR VOREN/OMHOOG TE KRIJGEN IN DE ZIELENGROEI.

Als je ziet dat alles wat er is beleefd, tot zover… en alles wat er al is bewerkstelligd… kan men het niet helpen om trots te worden op zichzelf voor zijn evolutie van zielenuitbreiding door Liefde. Maar…. dit Gebeuren is de graduatie(het slagen) misschien. De erkenning van voltooiing voor alle werk dat goed is gedaan.

Het is… we zeggen… het met woorden die opnieuw niet toereikend zijn… een beloning voor alles dat is bereikt. EEN ZETJE voor het systeem. Een herwaardering van wie men is en hoe goed ze gereisd hebben.

Herinner je ook, dat jullie vele, vele levens gehad hebben om op DIT MOMENT IN DE TIJD te zijn aangekomen.

Oh, hoe willen wij dit intenser uitdrukken… maar we zijn er niet toe in staat.

We zeggen dat jullie een soort van euforie gaan krijgen… en in dat GEVOEL DAARVAN … jullie zullen nederigheid/ootmoed KENNEN. Jullie zullen LIEFDE KENNEN in zijn/haar WAARHEID… en hoe het in de ziel zelf VOELT om IEDEREEN EN ALLES LIEF TE HEBBEN… tegelijkertijd… zonder oordeel.

GEWOON … HET KENNEN VAN LIEFDE IN ZIJN/HAAR HOOGSTE VORM.

Dit is wat naar jullie toekomt, liefste zielen… En op dat moment… zal alles dat niet van LIEFDE is in zijn zuiverste vorm, zijn vergeten.

Jullie hebben dit GEVOEL eerder GEKEND…. Maar jullie zijn niet in staat geweest om er toegang toe te krijgen. Als dit terugkomt zullen jullie je dit direct herinneren en dan zal THUIS naar jullie toekomen… terwijl… al zo lang, liefste, dapperste zielen op Aarde… hebben jullie gevoeld dat je daar zo ver vandaan van was.

Blossom: Dit voelt echt zo prachtig.. zoals jullie zeggen… zonder woorden.. Ik wil ZO graag jullie naar een timeframe duwen… want die opwinding bouwt zich op in onze gesprekken samen en daarom … goed of fout… neem ik aan… dat het nu niet lang meer zal duren… maar, met alle respect… en uit ervaring… zouden we dit nog eens weer kunnen doen, volgend jaar op dezelfde tijd.

Federatie van het Licht: Inderdaad, wat betreft velen over het ‘WANNEER’ dat is een zaak die veel controverse heeft veroorzaakt in onze raadsgesprekken. We doen ons best om jullie ‘up to date’ te houden zonder het spel weg te geven… want dit, dat weten jullie, is tegen de regels.

WEET in jullie hart dat dit gaat plaats vinden… zoals velen van jullie al doen. Houd steviger vast aan het GEVOEL VAN WAARHEID die de resonantie van deze woorden in jullie binnenste aanport/aanzet. Houd ook stevig vast aan het LICHT dat JULLIE zijn en ga door met dit te laten schijnen vanuit jullie WEZEN terwijl je communiceert met anderen. … Want dit is de manier waarop het is… en zal doorgaan zo te zijn.

Blossom: Dank u. We gaan enigszins van het spoor af betreffende de reïncarnatie vraag. Is het te gedetailleerd om daar nu in te gaan?

Federatie van het Licht: Het is te gedetailleerd om er op welke tijd ook, in te gaan… om niet te spreken van betreffende ‘erna’. Toch zullen we ons best doen om je enige informatie te geven om de eetlust te bevredigen.

Wat wij zullen zeggen… zullen sommigen al te veel vinden om mee om te gaan.

Blossom: Ooh err… hier gaan we! Houd je hoed vast!

Federatie van het Licht: Voor sommige zielen die ver gereisd hebben en hun WEZEN lieten vooruit gaan naar een specifiek verlichte fase… die zullen geen behoefte/noodzaak hebben om hun Aardse lichaam ooit weer te verlaten. Want het lichaam MOET de ziel vergezellen.

Blossom: Sorry voor het inbreken… maar… nu op Aarde… hoeft dat niet… omdat de ziel vertrekt naar ergens anders als het stoffelijke lichaam ‘sterft’. Dus jullie zeggen dat dit anders zal zijn?

Federatie van het Licht: Voor sommigen. Maar in de toekomst…. Voor iedereen!

NU… zal het afhangen, zoals we zeggen van de positie van de ziel. Dus wat wij bedoelen is… het lichaam MOET de ziel vergezellen als beiden Lichter worden… want zij zullen samen reizen… terwijl ze doorgaan vooruitgang maken.

Blossom: Ik heb een gevoel dat dit veel vragen van mensen zal doen omhoog komen… kun je dit dus een beetje meer verduidelijken? Wat jullie zeggen is ‘na’ Het Gebeuren… zullen SOMMIGEN NOOIT meer hun stoffelijke lichaam achterlaten. Met andere woorden… nooit meer sterven… en SOMMIGEN zullen dat wel… vanwege hun status/plek die hun ziel bereikt heeft ‘na’ Het Gebeuren.

Federatie van het Licht: Dit is correct. SOMMIGEN zullen nog steeds de noodzaak voelen om het stoffelijke lichaam achter te laten en om terug te keren… vanwege geloofstelsels en ook vanwege ’hun behoefte’ om ‘weer opnieuw te beginnen’ met een schone lei. Het is de keuze van een individu… en men kiest overeenkomstig het begrip van HUN WAARHEID in HUN TIJD.

Dus voor sommigen… zal die omstandigheid worden bekeken en uitgespeeld worden zoals het al is … nu.

Voor anderen echter… zullen ze in hun stoffelijkheid blijven en ‘Een’ worden… Geest, lichaam en ziel in harmonie.. en de buitenste verschijning zal .. op zijn tijd… het innerlijke Licht reflecteren. Dat wordt zuiver aan iemands eigen voorstelling overgelaten. Maar als je hier over nadenkt met de woorden van ‘Iemands Licht dat zich uitbreidt in helderheid door Liefde’…. dan zal ter ere daarvan dit het beeld vertonen dat men zal schetsen.

Blossom: Klinkt prachtig voor mij… Dus… geen diëten meer!! Yeeha!!

Federatie van het Licht: Maar, ontdekken velen niet de behoefte aan meer Licht voedsel… en ontdekken ze dat hun systeem alleen voedend voedsel nodig heeft om hun Lichter lichaam te ondersteunen waar men mee gaat ‘samensmelten’?

Blossom: Ik denk het, ja… spijtig genoeg ben ik daar niet een van… MAAR! Ik werk er al aan.

Federatie van het Licht: Als we dan mogen samenvatten…. En de ‘chat’ van vandaag in het kort vertellen… zou je dan niet merken dat ‘LEVEN’ zal doorgaan… op sommige manieren… heel erg zoals het nu is…

AFHANKELIJK VAN IEMANDS KEUZE OM TE VERANDEREN… NA DE VERANDERING!

Want inderdaad zal er in iedereen een VERANDERING plaats vinden.. maar het besluit wat gemaakt moet worden of met wel of niet deze verandering wil vanwege de verandering… of wil blijven in dezelfde ‘mindset’ (soort denken).. .ook al moeten ze erkennen dat er zeker een VERANDERING heeft PLAATS GEHAD.

Voor degenen die willen accepteren en erkennen, zeggen wij…

Blossom: Wacht even… laat me denken… ‘houd je hoed vast’?

Federatie van het Licht: Direct correct. Want de opwinding in de ziel zal zo ‘Hoog in spirit’ zijn.. dat de wens om te slapen alleen bij gelegenheid zal zijn en gedaan worden als het absoluut noodzakelijk is. Toch zal er zeker meer een wens zijn om terug te keren naar de meditatieve staat om de energieën schadeloos te stellen en om ‘weg te vliegen’ voor een tijdje om naar plekken toe te gaan waar men eerder niet toe in staat was.

Blossom: Nou, ik kan verkeerd zitten… maar dat laatste zinnetje is voor mij… is er een dat ik bij de volgende channeling wil bespreken… want ik VOELDE dat jullie daar onoplettend waren (Waaratje! Ik klink zo intelligent!!) en ik spreek over het transporteren van onszelf ergens anders naar toe?

Federatie van het Licht: Correct… maar inderdaad Blossom, dat is voor een volgende keer als we niet aan het eind zitten van een sessie.

Dus we nemen deze laatste gelegenheid voor de datums van jullie Kerstdagen… om jullie onze DIEPSTE LIEFDE aan te bieden.

Wij genieten ZO van deze tijden met jullie… .en hebben zoveel LICHT en LIEFDE GEVOELD van jullie allemaal. Het heeft ons doen zwellen van geluk om van jullie deze LIEFDE TE KRIJGEN, omdat die steeds Schitterender wordt op elk moment in iedereen.

Lieve ZIELEN, … WIJ HOUDEN VAN JULLIE.

WIJ EREN JULLIE.

Jullie werk op Aarde zal worden beloond op een manier die jullie niet kunnen bevatten… tot op het moment … WAAROP ALLES ZIN HEEFT.

Heeft dit zin voor jou Blossom?

Blossom: Oh, ja. Dank jullie zeer. Het is altijd zo’n genoegen om met jullie te spreken en we zullen onze ogen op de hemelen gericht houden … gewoon in het geval dat die Pilaren van Licht besluiten om zich te laten zien.

Federatie van het Licht: Dat zou zeer raadzaam zijn.

Blossom: Steady now Neddy. ! Die opmerking heeft jullie eerder in problemen gebracht!

Federatie van het Licht: Dan .. laten we het hierbij… omdat wij vertrekken.

Blossom: Okay. Cool… Gelukkig Kerstfeest… AAN IEDEREEN HO HO HO !! In Liefde en Dank.


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – WebsiteWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Donaties voor ons team zijn welkom en worden erg gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl