Home > > Blossom Goodchild - 10 maart 2018

Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 10 maart 2018

Blossom: Hallo mijn vrienden. Eens te meer zoemt het internet weer van de geruchten over HET GEBEUREN dat binnenkort zal plaatsvinden. Uw laatste channeling is wijd verspreid geraakt en de mensen kijken ernaar uit om de volgende, spannende aflevering te ontvangen! Ik zal het aan u overlaten, hoe dit gesprek gaat verlopen.

Federatie van het Licht: Groeten van/uit de Hoogste orde aan Alles en Iedereen. Wij zijn ons zeer bewust van de opwinding die zich opbouwt omtrent dit 'Gebeuren' en dat is alleen maar goed. Om de trilling HOOG te houden is één van de UITEINDELIJKE doeleinden van uw tijd op Planeet Aarde, en dat is een goede voorbode voor komende avonturen.

Blossom: Ik heb een vraag, als dat mag? Iemand zegt dat veel niet-ontwaakte zielen zullen worden overgebracht aan boord van schepen, wanneer het Gebeuren plaatsvindt … voor healing en om te worden voorbereid op de Hogere Trilling op Aarde … en dat ze daarna worden teruggebracht. Een andere bron zegt dan weer, dat wij doorheen de Sluier (of zoiets) zullen gaan en dan ergens anders heen gaan. Wat denkt u hierover?

Federatie van het Licht: Om te beginnen willen wij aankondigen dat er geen overplaatsing zal zijn naar een andere 'plek'. Met alle respect, maar waar zou dat goed voor zijn? Want het doel van uw aanwezigheid op de Planeet is, om dit keer de Trilling ERVAN te verhogen … om HAAR OP TE TILLEN naar een Hoger rijk/Hogere trilling.
Het heeft weinig nut om het schip te verlaten, als het de bedoeling is om 'Haar met u mee te nemen'.

Niettemin zullen er na HET GEBEUREN … in/op … de Aarde zulke enorme veranderingen in de atmosfeer plaatsvinden, dat het beslist wel kan VOELEN alsof u bent overgegaan naar een Hogere Trilling.

Het 'overspoelen' waar wij over spraken … heeft een immens Hoge Trilling … en als die eenmaal heeft plaatsgevonden, dan zal het aanvoelen alsof alles veranderd is.

Blossom: Zal alles veranderd zijn?

Federatie van het Licht: Inderdaad. Maar binnenin die verandering is alles nog hetzelfde … het wordt alleen anders ervaren en waargenomen. Als het stof eenmaal is neergedaald … zullen de dingen anders lijken en tegelijk zijn ze dat niet. Het Ziele-zelf zal heel anders zijn en daarom 'ziet' het de dingen in een ander Licht.

Wij kunnen niet precies aanduiden welke reacties er zullen optreden. Want elke Ziel
Trilt overeenkomstig zijn eigen 'positie' en zal 'HET' daarom ervaren vanuit zijn eigen Ziele-zelf standpunt.

Toch, in het algemeen … zal er ongetwijfeld … absoluut … niet één Ziel zijn, die dit niet opmerkt.

Dit zal niet enkel plaatsvinden op een innerlijk vlak. Want het zal beslist ook een 'uiterlijke', fysieke ervaring worden.

Veel van wat wij gaan vertellen, hebben we al eerder gezegd … de voorbije jaren.

Blossom: Sorry dat ik onderbreek, maar dat is precies wat mij een beetje sceptisch maakt. Niet met betrekking tot 'of het ooit zal gebeuren', want ik WEET dat het zo is … op een dag. Maar eerder omtrent de timing. Met respect, we zijn over dit onderwerp al zo vaak blij gemaakt.

Federatie van het Licht: Daar zijn wij ons van bewust, Blossom. Maar zoals u al zei … OP EEN DAG dan ZAL HET PLAATSVINDEN .. en die 'EEN DAG' nadert met rasse schreden.

Blossom: Bedenk wel dat deze 'rasse schreden' veel lijken op het gebruikelijke 'spoedig'. Ik wil niet de ongelovige Thomas zijn … alleen ... dit pad hebben we al heel vaak betreden! Maar ga alstublieft verder.

Federatie van het Licht: Er zal een vertoning zijn, zoals uw ogen nooit eerder hebben aanschouwd.

Blossom: Hoe lang zal dat gaan duren?

Federatie van het Licht: Dagen.

Blossom: Echt!? Ik dacht dat u zou gaan zeggen 'hooguit een paar uren'.

Federatie van het Licht: De vertoning zal zich beurtelings voordoen, opdat er stabiliteit behouden kan blijven voor hen die het ervaren … in/op zijn verschillende niveaus. Het is belangrijk om te weten dat de ENERGIE die het brengt, ontvangen zal worden op verschillende niveaus … vanwege de verschillende niveaus van Trillingsfrequenties waarbinnen u zich bevindt … binnenin uzelf.

We hebben gezegd dat sommigen niet zullen weten om te gaan met een dergelijke omvang aan 'golf structuur' – deze mensen zullen beslissen om de Planeet te verlaten en er vanaf 'een andere plek' naar te kijken en aan deel te nemen.

Blossom: Zullen dat er velen zijn, of maar een paar?

Federatie van het Licht: Dat kunnen we niet zeggen … omdat het een beslissing op dat ogenblik zal zijn, van elk van u persoonlijk – om te blijven of weg te gaan.

Blossom: Maar de meesten zullen toch zeker willen blijven? We hebben zo lang moeten wachten tot het ging gebeuren. Waarom dan dat magische ogenblik mislopen?

Federatie van het Licht: Omdat niet iedereen zichzelf heeft toegestaan – of ervoor heeft gekozen – om zich ervan bewust te worden dat een dergelijk GEBEUREN zou plaatsvinden, en bij hen die niet voorbereid zijn kan de 'verrassing' van deze kennis letterlijk 'doodsangsten opwekken'.

Blossom: Oeps … dat is wel erg cru!

Federatie van het Licht: Helemaal niet. Hun 'overgaan' zal niet ernstig zijn. Het zal juist heel zachtjes gaan,
en dat kan ook niet anders, gezien de Liefde die tegen die tijd beschikbaar zal zijn.

Velen hebben 'getekend' om hun werk te doen NA Het Gebeuren en ZO VELEN – zoals u wel weet, Blossom – ZIJN ER KLAAR VOOR EN HOUDEN ZICH GEREED en oefenen geduld, al zo lange tijd … totdat zij kunnen DOEN waarvoor ze zijn GEKOMEN.

Er is een grote meerderheid van Zielen die zich nu hulpeloos en hopeloos voelt – en dat is al vele jaren zo. Ze weten dat ze hier zijn om IETS TE DOEN … maar, ze weten niet wat dat 'iets' dan is.

NA DIT GEBEUREN … ZAL HET ZO DUIDELIJK WORDEN … ALLES ZAL AAN HET LICHT KOMEN.

Er zullen zoveel verdwaalde Zielen zijn … op zoek/uitkijkend … naar DIEGENEN die zich tijdig hebben voorbereid op deze 'Komst'. En zij zullen herkenbaar zijn aan de hand van het Licht dat van hen uit zal pulseren. Zoals wij al eerder hebben gezegd … ALS EEN BAKEN … dat de zielen laat weten waar ze zijn. Niet één Ziel zal achterblijven.

U/Wij zijn hier allemaal samen bij betrokken.

Blossom: Ik denk net aan een hele gewone vraag. Hier is ie: Is 'Jezus' hierbij betrokken? Ik weet dat dit GEBEUREN vermeldt wordt in de Geschriften. (Al kan ik niet zeggen waar!)

Federatie van het Licht: Wij antwoorden met een volmondig 'ja'!

Blossom: Dat doet u niet vaak! In welk opzicht is Hij erbij betrokken?

Federatie van het Licht: In het opzicht dat ZIJN ENERGIE ER DEEL VAN UITMAAKT.

Er zullen heel véél Zielen van DE HOOGSTE ORDE/POSITIES hier zijn, om het mee te maken.

Zij zijn hier om de ervaring te beveiligen, door het Licht standvastig te houden … het te verankeren … zo goed als ze kunnen.

DIT HEEFT NOG NOOIT EERDER PLAATSGEVONDEN.

Hoewel het al eonen lang een belangrijk punt van aandacht is … bevat het nog steeds onbekende elementen.

Blossom: Er zijn zovele vragen, dat ik niet weet waar ik moet beginnen. Zal er met zekerheid een 'uitval' zijn (wegvallen van elektriciteit, telefoon, enz … – V)

Federatie van het Licht: Dat is nog niet bekend. De kans daarop is heel groot. Toch … zal/kan … dit niet 'beangstigend' zijn.

ONTHOUD … IEDER VAN U … ONTHOUD …

DIT IS HET HOOGSTE GEBEUREN, HET WORDT GELEID IN/ALS/DOOR/VANUIT LIEFDE.

Het GEVOEL dat u 'overvalt' … de GOLF VAN LIEFDE die … u raakt/overspoelt … lijkt op niets wat u kent.

Daarom, als de 'elektriciteit' gedurende een korte tijd zou uitvallen … of zelfs een paar dagen … dan is er niets om bang voor te zijn. U zult in ZULK EEN VREUGDE ZIJN, omdat u WEET dat LIEFDE ALLES IS en dat DE VERANDERING HEEFT PLAATSGEVONDEN … dat zoiets kleins …
als het al gebeurt … u geen zorgen zal baren en geen gevolgen zal hebben.

Wij kunnen u geen tijdsbepalingen geven, zoals u zult begrijpen … maar … u zult geen behoefte hebben aan uw computers, dus het maakt niet uit of ze wel of niet werken.

Er zal geen behoefte zijn aan beurzen of financiële systemen ... er zal geen behoefte zijn aan WAT DAN OOK, behalve het GEVOEL DAT U VOELT en het verbluft rondwandelen … terwijl u elkaar bevestigt en erkent.

Geruststelling van 'hen die weten' zal worden gegeven, en wanneer de eerste KRACHT VAN HET GEBEUREN een beetje afzwakt … dan zult u het 'beginnen te bevatten'.

NIETS ZAL OOIT NOG … HETZELFDE … LIJKEN/ZIJN.

Maar het allerbelangrijkste … is dat uw verlangens, uw interesses van perspectief veranderd zullen zijn.

De aandacht zal gericht zijn op LIEFDE EN LIEFHEBBEN.

Dingen die ooit zo belangrijk waren in uw dagelijks leven … zullen zo banaal lijken …
in vergelijking met de nabije toekomst.

Binnenin deze KRACHT, die ontsteekt en transformeert … zullen er ontwaakte gaven zijn, die zowel leuk als opwindend zijn.

Gedachten zullen afgeleid worden van datgene wat u nu bezighoudt om letterlijk te overleven en een bestaan op te bouwen … naar gedachten over HET BETER MAKEN VOOR HET GEHEEL.

EEN ÉÉNHEID VAN ZIELEN.

Blossom: Ik besef zojuist, dat we het niet hebben gehad over mensen die naar de schepen gaan om te herstellen?

Federatie van het Licht: Wat wij hierover willen zeggen is dit: het is een mogelijkheid … afhankelijk van om wie en om hoeveel mensen het dan gaat.

Er zijn heel veel 'mogelijkheden'. Maar, laat ons zeggen … dat die voor de dagen erna zijn … niet GEDURENDE HET GEBEUREN.

Blossom: Welke andere mogelijkheden zijn er?

Federatie van het Licht: Eén ervan is beslist het samengaan van werelden!

Wezens van andere 'plekken' ontmoeten en begroeten, zal mettertijd vanzelfsprekend worden.

Blossom: Zullen er schepen in de lucht zijn, tijdens Het Gebeuren?

Federatie van het Licht: Neen. Daarna.

De kracht van dit GEBEUREN is veel te sterk, daar kan geen enkel voertuig bij in de lucht blijven.

Blossom: Zal het OVERAL zijn? In de lucht boven alle landen?

Federatie van het Licht: JA.

Blossom: Wat dan met onze vliegtuigen? Er zijn altijd veel vliegtuigen in de lucht.

Federatie van het Licht: Die zullen onklaar worden gemaakt, voordat ze kunnen opstijgen.

We kunnen stellen dat er 'Waarschuwingssignalen' te zien zullen zijn, in de aanloop naar HET GEBEUREN.

Daarin zitten grote verschillen, maar één ervan zal 'stroomuitval' zijn. Elektriciteit zal heel sterk de invloed merken zodra de aanloop naar DE SHOW begint!

Blossom: Welke andere tekenen?

Federatie van het Licht: Binnenin u, op een persoonlijk niveau, zal uw hart het VOELEN aankomen. De ENERGIE ervan is dusdanig krachtig … dat u onmogelijk niet kunt WETEN dat er iets te gebeuren staat.

Voor veel mensen zal het VOELEN als het begin van een hartaanval. Dus niet … enkel maar de HOGERE TRILLING die even 'dag' komt zeggen.

U zult er veel baat bij hebben, wanneer u diep ademhaalt tijdens en na Het Gebeuren.

ALS ER IETS IS WAT HEEL BELANGRIJK IS OM DOOR TE GEVEN, DAN IS HET WEL DAT U AAN ANDEREN VERTELT OM ER DOORHEEN TE ADEMEN.

Blossom: Zal het beangstigend zijn? Het onbekende kan beangstigend zijn!

Federatie van het Licht: Voor sommigen wel. Omdat zij denken dat de wereld vergaat.

Verre van, lieve Zielen. We zouden zelfs zeggen: het is … alwéér … pas het begin.

U zult zulke wonderen gaan meemaken.

Het is zo opwindend. Niet enkel uw internet zoemt/gonst … uw Universum stroomt over van VREUGDE, alleen al bij het vooruitzicht.

Blossom: Ik weet dat we het einde van de sessie naderen, maar er is nog iets. Heeft dit GEBEUREN iets te maken met de reden waarom zoveel mensen zich wanhopig voelen … zo … Wat in vredesnaam …? Veel tranen, velen staan op het punt om het op te geven en naar huis te gaan. Moeten we ons niet juist het tegenovergestelde voelen, als het zo dichtbij is?

Federatie van het Licht: De laatste klappen worden uitgedeeld. Onthoud dat u Energie verstrekt aan het geheel … niet alleen aan uzelf. Laat het ons vergelijken met een uitzuivering van de roekeloze ondernemingen van verloren en verzwakte zielen.

Zij die gevoelig zijn voor alle Energieën werken weliswaar als individu, maar ze doen het voor HET ÉNE.

VOOR IEDEREEN ZAL ALLES GOED KOMEN.

Wij zijn ons ervan bewust dat er zoveel nog te vertellen is, maar wij willen u, lieve Zielen, herinneren aan de metafoor van White Cloud, waarin hij zegt … het is beter om slechts een paar stukjes chocolade per keer te eten, dan meteen een hele reep waarna u zich uitgeput en uitgeblust voelt … overvol … en wensend dat u maar een klein beetje per keer had genomen … om ruimte te geven om te verteren alvorens nog méér te nemen.

Blossom: Met die woorden neem ik dan afscheid. Ik weet echt niet wat ik van dit alles moet denken.

Federatie van het Licht: Mogen wij voorstellen dat wanneer u erover nadenkt … WEET dat het voor/vanuit HET HOOGSTE GOED VOOR ALLEN is, en dat het – aangezien het volgens GODDELIJKE TIMING verloopt – het op het perfecte tijdstip ZAL plaatsvinden.

ALLES IS WERKELIJK HEEL ERG GOED.

Blossom: Dank u. In Liefde en dankbaarheid … in dienstbaarheid. Blossom G xx


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!