Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Blossom Goodchild - 3 maart 2018


Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 3 maart 2018

Blossom: Hallo! Vorige week konden we geen verbinding maken. Deze week VOEL ik dat het wel gaat lukken. De Energie tussen 'ons' is nu heel sterk. Zullen we?

Federatie van het Licht: Laat ons om te beginnen opmerken welk een groei er is binnenin eenieder die dit leest. Want het 'niveau' van 'Verlichting' dat nu … over/binnenin … zoveel mensen aanwezig is, zorgt ervoor dat wij nu berichten kunnen doorgeven van een veel Hogere Trilling dan voorheen. Dit is bijzonder bemoedigend en het is ook terecht.

Wij weten, zonder dat u het hoeft te vragen, dat u het wilt hebben over HET GEBEUREN.

Blossom: Ja. Er schijnt ook weer een 'gerucht' te zijn, sommige mensen zeggen dat het 'spoedig' zal gaan gebeuren. Ik moet daar natuurlijk mee lachen, zelfs nu ik het schrijf! Een paar bronnen zeggen zelfs dat het voor deze maand is. Is het weer 'zover'? Kunt u hierover iets zeggen en kan het dan, met alle respect, weer voorbij gaan zoals altijd? Wat zou u hierover zeggen? Ik denk dat, als het echt binnenkort gaat gebeuren, u het toch al eerder gemeld zou hebben!!??

Federatie van het Licht: Wij willen daar heel graag over spreken, want het is/komt inderdaad steeds dichterbij. Uw Planeet heeft een positie bereikt … waarin/waardoor … de aanbeveling voor de volledige Verandering is aanvaard, goedgekeurd, afgestempeld en bij de 'uitgaande post' is gelegd.

Blossom: Ongetwijfeld is er beroering, afgewisseld met momenten van helderheid, in eenieders dagelijks leven. Velen VOELEN heel sterk dat er iets te gebeuren staat. Maar, hebben wij dit niet al eerder meegemaakt … al heel vaak, zelfs? Hoewel elke keer dit GEVOEL alleen maar sterker en sterker wordt. Die kurk moet toch ooit een keer knallen?

Federatie van het Licht: Laat ons zeggen dat de 'druk' opgebouwd is tot het punt waarop de kurk zich begint 'los te maken', om te kunnen open knallen. Wij KUNNEN en WILLEN geen datum of tijd geven. Het enige wat wij kunnen zeggen is, dat er een fenomenaal Gebeuren zal gaan plaatsvinden.

Blossom: Dan, en met het grootste respect … niks nieuws onder de zon!

Federatie van het Licht: Behalve dan dat het GEVOEL dat zoveel mensen ervaren, het niveau is waarop 'Alles plaatsvindt'.

Blossom: Ik snap wat u zegt, maar mag ik u vragen om het duidelijker te 'verwoorden', zodat de lezers het kunnen begrijpen.

Federatie van het Licht: Binnenin de Eenheid van ALLES … waar u natuurlijk ook deel van uitmaakt … wordt het GEVOEL van 'hoe de dingen ervoor staan' tot uiting gebracht BINNENIN U. In uw lichaam, in uw gedachten, in uw ervaringen.

Trek dan die lijn door naar wat er op wereldschaal gaande is. Kunnen we het omschrijven als … een ÉÉN zijn in bewustzijn? Voeg daar dan bij … dit is nogal moeilijk om te verwoorden … HET GEBEUREN dat gaat komen … IS … vervat in/een deel van … datzelfde bewustzijn. Hierdoor is DATGENE WAT U VOELT/ERVAART dus het niveau van 'klaar zijn' … waardoor/waarin … HET GEBEUREN tot stand kan komen.

Wij doen ons best.

Blossom: Dat weet ik.

Federatie van het Licht: Die kurk, die op knallen staat … met betrekking tot HET TIJDSTIP waarop Het Gebeuren zal plaatsvinden … ligt ook besloten IN U! Wanneer u dus in uw Zielezelf het gevoel heeft dat 'uw kurk op knallen staat' … dan komt dat omdat U VOELING HEEFT MET/DEEL BENT VAN/AFGESTEMD BENT OP … HET GEBEUREN.

Ziet u?

Blossom: Ja, ik zie het. Dus datgene wat zo velen nu kunnen VOELEN … komt omdat wij ook 'deel zijn' van de Energie van Het Gebeuren, dat eraan zit te komen? Dit GEVOEL van verwachting … komt doordat WIJ het kunnen VOELEN komen?

Federatie van het Licht: Precies ja, maar … kunt u een tijdsbepaling geven voor dit gevoel van verwachting?

Blossom: Neen. Het lijkt een beetje op de laatste weken van een zwangerschap (als het ware). Je WEET dat de baby 'spoedig' zal komen, maar je weet ook dat die pas komt op 'ZIJN/HAAR' Goddelijke timing. Maar, dat WETEN … die WAARHEID is altijd bij je … wachtend, wachtend, wachtend. Hebben alleen de Ontwaakte mensen dit gevoel?

Federatie van het Licht: Ja. En het niveau waarop u Ontwaakt bent … bepaalt het niveau van verwachting dat u VOELT. Hoe Hoger de ENERGIE die u heeft … toegestaan/opgebouwd … des te méér u bent afgestemd op de immense Energieën die … in/doorheen/naar … uw Planeet stromen.

De ENERGIE die dit GEBEUREN meedraagt is niet te vergelijken met wat dan ook, wat u heeft ervaren of wat u zich zult herinneren ervaren te hebben in uw vele levens op Aarde. Daarom staat ALLES nu zo … zeg maar … 'op zijn kop'.

Dit 'Gebeuren' hangt samen met een dusdanige KRACHT, dat wij durven stellen dat de hele Planeet mogelijk zelfs 'uitgeschakeld' kan worden – slechts voor 'korte tijd' – wanneer de piek van 'elektrische energie' er doorheen wordt gejaagd.

Zoals wij eerder al zegden: 'DE LIEFDE ZAL OVER ALLES HEEN SPOELEN … ZIJ ZAL ALLES EN IEDEREEN DOORDRINGEN.'

U zult ontwaken in EEN NIEUWE MORGEN.

Blossom: En dit GEBEUREN gaat plaatsvinden aan de Hemel?

Federatie van het Licht: Aanvankelijk … is het 'waarneembaar' in de buitenwereld … maar uiteindelijk zal die plaatsvinden binnenin het hart.

Blossom: Ik denk dat het er vooral om gaat, dat ook al VOELT het voor ons alsof de kurk echt op knallen staat … 'binnenkort' … dit GEVOEL nog wel een paar jaren kan aanhouden?

Federatie van het Licht: Maar dat zal niet gebeuren!

Blossom: WOW! Dat kwam luid en duidelijk binnen!

Federatie van het Licht: Deze komende tijd is uw lotsbestemming. Deze komende tijd is waarvoor u hier bent. Houd u stevig vast aan wat u KENT als de WAARHEID.

Blossom: Even terugkijken naar een paar van onze meest recente gesprekken. U heeft gezegd dat deze komende tijd behoorlijk 'lastig' zal blijken te zijn, en u gaf aan dat 'Het Systeem' zal instorten … en dat zij die Ontwaakt zijn, nodig zullen zijn om de niet-ontwaakte Zielen er doorheen te leiden, omdat er zovelen verward zullen zijn. Op welke wijze is dit … te rijmen … met/ten aanzien van … HET GEBEUREN? Met andere woorden, wat komt er eerst: de kip of het ei?

Federatie van het Licht: Uw systeem stort nu al ineen. Laat het ons zo zeggen … dat er een paar stenen al zijn losgekomen … af en toe. Er zullen steeds meer stenen loskomen en eruit vallen, totdat de laatste steen 'het loodje legt' en het hele gebouw verzwakt is en in elkaar stort.

Dat, gekoppeld aan 'zichtbaar worden' van HET GEBEUREN … als deel van het GODDELIJK PLAN … HET GODDELIJK AVONTUUR …

Blossom: En van dit alles kunt u geen tijdsbepaling geven?

Federatie van het Licht: Dit alles kunt u VOELEN, IN HET DIEPST VAN UW WEZEN.

Blossom: U heeft het ook gehad over onze 'gaven', die van diep binnenin ons komen om te helpen wanneer het systeem ineenstort. Welke gaven bedoelt u dan?

Federatie van het Licht: UITING VAN UW WARE ZELF. OPRECHTE, DIEPSTE KENNIS VAN WIE U BENT EN … VANUIT/IN … DIE KENNIS … ZAL HET MEEST HELDERE LICHT SCHIJNEN.

Blossom: En wat brengt dat?

Federatie van het Licht: Heling. Onmiddellijk, voor uzelf en voor anderen. Mededogen, Vergeving. Dit zijn gaven die door velen reeds heel lang vergeten zijn. Denk niet enkel aan 'gaven' als Magische Dingen. HERINNER u ook de gaven van de Ziel in/als/doorheen/vanuit Liefde.

Uw Intuïtie zal versterkt worden, en uw oude zelf wordt onherkenbaar.

Blossom: Verklaar alstublieft dat ‘oude zelf’.

Federatie van het Licht: Wie 'U' was, vóór de Verandering.

Blossom: Zegt u nu dat DE VERANDERING (waar u ook al heel vaak over heeft gesproken) hetzelfde is als HET GEBEUREN?

Federatie van het Licht: JA. Want toen wij het woord 'overspoelen' gebruikten … bedoelden we ook dat er een GROTE REINIGING zal plaatsvinden … VOOR IEDEREEN.

Onthoud daarbij ook, dat hoewel de Trillingsniveaus enorm zullen verhogen vanwege dit gebeuren … iemand die niet ontwaakt is … zal ontwaken. Maar die persoon zal niet 'plotseling' het Trillingsniveau bereiken van iemand die bijvoorbeeld gedurende meerdere levens 'betrokken' is geweest bij het Ontwaken van de Planeet. Hun Trillingsniveau zal óók onherkenbaar zijn. Maar dat 'onherkenbare' zal heel bekend zijn!

Daarom vragen wij ALLEN om 'EEN VERSNELLING HOGER TE GAAN' … in HET SPEL.

Bereid u voor! Bereid u voor! Bereid u voor, lieve Zielen … voor DE GROOTSTE SHOW OP AARDE.

Blossom: Ik dank u oprecht hiervoor. Toch zal ik gewoon verder gaan met mijn dagelijks leven … naar mijn beste vermogen. Het GAME CHANGER project is nu beschikbaar … de mensen kunnen het aanvaarden of naast zich neerleggen. Want ik weet zeker dat veel mensen hun eigen manier hebben om hier doorheen te komen. Zal ik u deze zelfde vragen stellen, over een paar jaar … als ons verwachtingspatroon een beetje hoger is? Of zullen deze berichten (als die er dan nog zijn) van een compleet andere orde zijn? Ik verwacht hierop geen antwoord van u … ik spreek alleen mijn gedachten uit.

Federatie van het Licht: Eén ding kunnen wij u wél vertellen …

DIT GEBEUREN … ZAL ONGETWIJFELD … GAAN PLAATSVINDEN.

Het enige wat wij vragen is dat u IN UW HOOGSTE KRACHT ZOU STAPPEN, om KLAAR TE ZIJN ALS HET ZOVER IS.

Blossom: Mijn hart klopt vol verwachting. Ik neem aan dat de Energie van HET GEBEUREN nu hetzelfde doet. Ik vraag me alleen wel af, of er voldoende ontwaakte zielen zijn om 'ons er doorheen te helpen'.

Federatie van het Licht: Weet u nog dat wij gezegd hebben 'U BENT ER KLAAR VOOR'?

Blossom: Ja, dat weet ik nog. Ik VOEL dat het zo is. Zo velen van ons zijn al zo lang klaar en wachtend. Wij zijn méér dan klaar … voor iets waarvan wij niet weten hoe het zich zal voordoen … maar we WETEN dat wij hier zijn om er een groot deel van uit te maken. Ons hart klopt sneller … tezamen met dat van Moeder Aarde.

Federatie van het Licht: OP UW PLAATSEN … KLAAR ...

Blossom: Hier gaan we weer … wachtend op het startschot! Dank u … ik wist dat ik het vandaag hierover wilde hebben … maar ik was niet zeker hoe het zou gaan. Het ging! In dienstbaarheid aan de Liefde, altijd.
U toont mij een beeld van duizenden gekleurde ballonnen aan de hemel. U toonde mij dit al eerder, heel veel manen geleden. Ik denk dat het omstreeks de 'reis' van 14 oktober 2008 was. Ik wist niet wat het betekende, toen … Ik weet nog steeds niet wat het betekent, nu! Ik hoop wel dat ik het 'spoedig' zal ontdekken. Het liedje 'Celebrate good times … come on' (Vier de goede tijden … kom op' – V) gaat door mijn hoofd.

Federatie van het Licht: Wij willen graag dat u zich daarop richt! Zegeningen over u Allen. In Liefde.


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen


Last van chronische pijn, slapeloosheid of ziekte? Wietolie kan helpenWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge