Home > > Blossom Goodchild - 4 november 2018

Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 4 november 2018

Blossom: En hallo alweer. Misschien kunnen we ons gesprek van afgelopen week verder zetten, over de Energie die de laatste tijd verdrievoudigd en hoe dat ons fysiek beïnvloedt. Past dat voor u?

Federatie van het Licht: Dat zouden wij heel fijn vinden. Het is duidelijk voor iedereen die ervoor gekozen heeft om zich bewust te worden van het feit dat niet enkel de Energieën veel verandering brengen in de manier waarop u verkiest te denken en u te gedragen … zij 'stellen ook eisen' aan uw lichaam. Wij gebruiken de woorden 'stellen ook eisen', vanwege het feit dat veel mensen merken dat ze op één of andere manier problemen hebben met hun fysiek lichaam. Ze merken bijvoobeeld kwaaltjes en pijntjes en ongewone 'vlekken'.

Blossom: Ongewone vlekken?

Federatie van het Licht: Inderdaad. Ze merken dat hun huid 'vlekken' krijgt die er eerder niet waren. Dit is geen reden tot bezorgdheid. Het is gewoon een deel van de bloedcellen/doorstroming die hun dynamische intensiteit verhogen.

Blossom: Wat betekent dat precies?

Federatie van het Licht: Al de waarden … de 'wonderbaarlijke' doelstellingen van uw ontwerp 'binnenin' uw fysiek lichaam, 'herschikken zichzelf' tot een Hogere norm. Door de toename van de bloedstroom kunt u schijnbaar behoorlijk duizelig worden.

Blossom: Waarom hebben wij een toename nodig van de bloedstroom?

Federatie van het Licht: Om tegemoet te komen aan de toename van Energie. ALLES versnelt of verhoogt. ALLES.

Als uw lichaamswaarden hetzelfde zouden blijven als vroeger, dan zou u merken dat u het tempo van 'uw' leven niet kunt bijhouden. Deze subtiele, maar bijzonder krachtige veranderingen kunnen niet plaatsvinden zonder dat u het merkt in bepaalde delen van uw lichaam.

Vreemde tintelingen kunnen worden gevoeld doorheen het hele lichaam. Een beetje als een opvlieger … want dat is het feitelijk ook! We willen ook nog opmerken dat de kwaliteit van het bloed ook verandert, het wordt veel rijker/voller.

Uw Hart maakt u veel duidelijker attent op zijn aanwezigheid en zijn ritme kan soms korte tijd onregelmatig worden. Dit komt doordat ook het hart zich aanpast aan een nieuw tempo. De gebruikelijke hartslagfrequentie wordt 'vertraagd'.

Blossom: Ik dacht dat u ging zeggen 'versneld'.

Federatie van het Licht: Neen. Voor wat betreft het Hart wordt deze langzamer zodat het rijkere, vollere bloed kan worden rondgepompt. Het verlagen van de hartslag helpt er ook bij, dat u wat meer ontspannen in het leven kunt staan.

Uw ogen … kunnen soms wat wazig worden. Soms ziet u alles heel helder en soms juist helemaal niet. Uiteindelijk zult u alles scherp kunnen zien.

Uw oren … zijn 'een geval apart', ze reageren totaal anders op veel dingen. 'Geluid' is uiterst belangrijk voor de upgrade van zelf-behoud. Het is zeer weldoend om rustig te luisteren naar de 'klanken' van een gong of klankschalen of muzieknoten … of wind en regen … of 'OEMing'. Het luisteren naar gelijk welke 'majestueuze' geluiden en u af te stemmen op hun Trilling, is een goede hulp bij het aarden van al deze aanpassingen, welke nu plaatsvinden.

Vele zielen hebben altijd last van spanning in hun nek en schouders … 'het gewicht van de wereld op hun schouders dragen' is hierop zeker van toepassing.

Blossom: Ja. Waarom dragen wij daar eigenlijk zoveel spanning?

Federatie van het Licht: Omdat zij uw hoofd ondersteunen … en in uw hoofd is er heel veel gaande!!

Blossom: Klinkt logisch!

Federatie van het Licht: Maar … in deze tijden, nu de verheffing van 'Alles Dat Is' steeds verdergaat … is daar ook het feit dat de structuur in het gebied van schouders en nek zichzelf aanpast tot een meer gepaste vorm.

Blossom: Daar ben ik helemaal vóór, geloof me! Laat die 'meer gepaste vorm' maar komen! Ik zoek daar al mijn hele leven naar!

Federatie van het Licht: Wij weten dat u een grapje maakt. Maar wij willen stellen dat dit vooral het 'stand' gedeelte betreft.

Blossom: Hopelijk niet de 'onderstand', zoals mijn Moeder zaliger de lagere delen van het lichaam noemde. Ik moest daar altijd om lachen!

Federatie van het Licht: Wij hebben het nu nog niet over deze 'lagere delen'. We keren terug naar de 'stand' van het nek- en schoudergebied. Uw nek wordt langer. In een op Verlichting afgestemd fysiek lichaam is het comfortabeler als de 'steel' van het hoofd dunner en wat langer is.

Blossom: Zoals bij E.T's (Buitenaardsen – V)?

Federatie van het Licht: Precies. Alles in het lichaam 'werkt nu aan een terugkeer' naar een Lichtere vorm. De hele structuur ervan zal Lichter worden. Beenderen, spieren, weefsels, organen … alles keert terug tot een Lichtere vorm van zichzelf.

Blossom: U zegt 'keert terug'? Als we qua fysieke vorm zouden teruggaan tot de tijd van de 'holbewoners', dan kan ik met de beste wil van de wereld niet zeggen dat we lijken op 'Vogue-modellen op de voorpagina'.

Federatie van het Licht: Laat uw verbeelding dan nog verder teruggaan. Naar de tijd waarin 'u' van andere Planeten kwam, om op reis te gaan in/naar dit nieuwe gebied, dat nu Aarde wordt genoemd.

Blossom: Hoe heette het toen dan?

Federatie van het Licht: Oorspronkelijk had het geen naam. Uiteindelijk kreeg het twee of drie namen, welke in uw taal niet uit te spreken zijn. Mettertijd bleven er verschillende Trillingen van klanken 'hangen' … 'Aarde' was daar één van.

Naarmate de Trillingen zich verdichtten in de loop van duizenden jaren, moest de dichtheid van het fysiek lichaam 'mee veranderen', om te kunnen overleven moest het zich aanpassen.

En nu gebeurt hetzelfde. Maar zoals we zegden … terug naar de vorm die passend is voor de Lichtere Trillingen die nu terugkeren.

Wij willen benadrukken, dat wij hier niet zeggen dat u bepaalde kwalen moet negeren die wellicht toch aandacht vragen. Maar wij willen er graag op wijzen dat veel 'pijntjes' die nu intenser lijken dan normaal, 'waarschijnlijk' de verandering zijn welke zich nu in u 'begint' voor te doen. Adem u er doorheen. Adem naar het 'bewustzijnsgebied' … met uw glimlach … en Weet dat uw lichaam Lichter wordt.

Vele mensen 'ontdekken' nu de behoefte om hun voedingspatroon te veranderen. Of ze merken dat ze moeten minderen met bepaalde 'pleziertjes' voor hun lichaam ... omdat hun lichaam daar eigenlijk helemaal geen plezier aan beleeft.

Blossom: Een voorbeeld?

Federatie van het Licht: Bepaalde drugs … bepaald voedsel waar u van geniet … zijn niet langer zo aangenaam vanwege de 'nasleep' die ze dezer dagen hebben. Het Lichaam … het Lichtere Lichaam … kan niet langer meer de dichtheid verdragen van bepaalde dingen.

Wij hebben de vorige keer gesproken over alcohol. De werking daarvan zal niet langer meer nodig zijn, nu velen van u 'tot zichzelf komen' … en manieren vinden om te ontspannen en 'af te schakelen' – zoals u dat zou zeggen – zonder de 'nasleep' die nu bijzonder onaangenaam wordt. U kunt op het moment zélf wel genieten van het drankje, maar niet van de gevolgen ervan.

Wij vragen niet dat u zou proberen om deze verandering door te voeren. Maar sta de veranderingen wel gewoon toe, zodat ze aangenaam voelen. Moeiteloos.

Veel voedsel en wat erin wordt gestopt, kan het lichaam niet langer verdragen. De reactie daarop is duidelijk. Reacties op 'gifstoffen' komen vaker voor en u herkent nu beter wat uw lichaam al dan niet … kan verdragen.

De keuze voor 'Wel-Zijn' wordt voor veel mensen nu veel duidelijker.

Als u zich bewust wordt van het 'injecteren' van negatieve krachten, die zich bevinden in veel van uw voedsel – onder het mom van 'smaakvol' … dan moet u beslissingen gaan nemen voor het Hoger Goed van uw voortbestaan!

Dit nieuwe, Lichtere Wezen dat u nu wordt, wil graag verblijven in een nieuw en Lichter lichaam. Zovelen keren zich tot 'voedzaam voedsel', dat zij zelf hebben geplant en met Liefde hebben geoogst.

Voedsel is er om het lichaam te voeden. Om het te helpen gezond te blijven. Het bewerken van 'voedsel' is inmiddels dusdanig doorgedreven dat voedsel niet eens meer herkenbaar is, het is alleen nog 'aangepast voor een gemakkelijke levensstijl'.

Maar u beseft meer en méér, dat het niet nuttig is voor uw levensstijl.

Vraag om 'inzicht' en hulp vanuit uw Hoger Zelf … vanuit de Goddelijke Bron … om deze veranderingen binnenin uw Wezen op natuurlijke wijze tot stand te brengen.

Spreek uw verlangen uit om uw Lichaam, geest en Ziel te dienen voor het Hoogste Goed van Allen … en sta de Wijsheid toe om door te dringen in uw gedachten over dergelijke kwesties.

Luister naar UW Ziel. Luister naar UW lichaam. Luister naar UW gevoelens – en handel daar dan naar.

Het plezier dat u daaruit zult putten zal het 'beste bewijs' zijn dat u inderdaad op de goede weg bent.

Blossom: Dank u wel daarvoor. Heel interessant en wellicht ook heel anders dan gebruikelijk?

Federatie van het Licht: Wij willen dienstbaar zijn op elke mogelijke manier, tijdens de 'levensveranderende' ervaringen.

Blossom: Tot de volgende keer dan maar. In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!