Home > > Blossom Goodchild - 24 november 2018

Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 24 november 2018

Blossom: Hallo. Het lijkt erop, dat we een korte pauze nodig hadden. Maar nu ben ik er klaar voor om er weer helemaal voor te gaan. Ik neem aan dat dat voor jullie ook goed is?

Federatie van het Licht Wij zijn inderdaad Blij om bij u te zijn in de volheid van deze Energie, Blossom, en wij moeten toegeven dat ons dat héél erg Verheugt.

Blossom: Dat is mooi! Iemand stelde voor, dat ik u zou vragen naar UW ervaring met alles waar wij nu doorheen gaan? Is het zoals u verwacht had? Gaat alles goed, vanuit uw standpunt? Zijn er teleurstellingen? Grote hindernissen die de vooruitgang tegenhouden, enz? U snapt het idee wel.

Federatie van het Licht Wij danken u voor de vraag hoe het is vanuit ons standpunt. Zoals met ieder ogenblik dat nooit een ogenblik was, tot op dat ogenblik … ervaren wij het nieuwe. Wij hebben als taak om uw Planeet en alles wat op en in Haar leeft, terug te brengen naar hun rechtmatige … nieuwe/eerdere … plek.

Wij ervaren geen teleurstelling zoals u dat op Aarde kent. Want wij zien ALLES zo héél anders. Datgene wat u een teleurstelling noemt, is … bij ons/voor ons … slechts een verdere stap op de grote weg. Het is niet teleurstellend of verrassend … Het IS gewoon.

Deze weg die WIJ ALLEN gaan, is oneindig. U kunt kiezen hoe u wilt dat hij zal ZIJN … en elk van uw keuzes bepalen dan de uitkomst.

Wij begrijpen dat het, wanneer u er middenin zit … in de dichtheid van uw Aardse omgeving … een héél andere ervaring is dan degene die wij beleven.

Ja, wij komen van een … Hogere plek/Trilling/houding/voorbeeld. Wij hebben niet … wij … die bekend staan als DE FEDERATIE VAN LICHT … ervaren hoe het is om een Mens te zijn. Maar wij zijn ons veel méér Bewust geworden van ‘hoe dat werkt’, door onze contacten met hen, die wel op de Aarde leven.

Zovelen van u denken dat wij ‘uw stem niet horen’. Maar, enkel omdat u VOELT dat u de onze niet kunt horen, betekent niet dat wij u niet kunnen horen.
Wij hebben zoveel opgepikt over ‘de gevoelens die leven’ bij zovelen van u, die zich daar beneden bevinden op Moeder Aarde, en die hun uiterste best doen voor het Hoogste Goed voor Allen.

Wij hebben bovendien geen enkele binding met de dingen die ons Pad van Kennis
kruisen … behalve de binding van Liefde. Datgene wat de één verbindt met een ander … en dus met ons.

In deze fase zijn wij toeschouwers. Wij zijn toezichthouders. Wij monitoren de Energieniveaus en de vooruitgang die zij boeken, of niet.

Wij zijn het die de Energieniveaus bepalen, welke naar uw Planeet moeten worden gebracht … en wij bedenken de manier waarop deze Energieën zullen gaan uitstromen en zich mengen. Want weet u, sommige gebieden van uw Planeet zijn heel anders – qua Energiestroming – dan andere.

Blossom: Bedoelt u nu dat uw ‘Vlokjes’ … zoals u ze noemt, de Planeet binnenkomen aan/op verschillende snelheden/niveaus … afhankelijk van waar ze ‘vallen’? Ik denk dat u wel weet wat ik bedoel?

Federatie van het Licht Zoals altijd, Blossom, kunnen wij slechts woorden gebruiken die zo goed als mogelijk voldoen. Want in werkelijkheid, is de manier waarop wij aan u overbrengen wat wij overbrengen … met het allergrootste respect … hoe u een verhaal zou vertellen aan een kind. Niet eens zozeer omdat de Mensheid het niet zou kunnen begrijpen, maar omdat er geen geschikte manier is om uit te leggen hoe alles precies in zijn werk gaat. Maar uiteraard zullen wij ons best doen om te trachten het te verwoorden.

Op uw Planeet zijn er veel verschillende gebieden … U verdeelt uw Landen in Staten en voor de duidelijkheid zullen we zeggen dat wij dat ook doen … echter niet in Staten binnen Landen … maar in ‘Staten van Energieën’.

Als wij een Energieniveau zouden sturen/sprenkelen dat bijvoorbeeld te ver ‘gevorderd’ is voor een bepaald gebied … dan kan dat leiden tot veel beroering, en het tegenovergestelde effect hebben van wat bedoeld werd. Enkel omdat het gesprenkelde niveau … ‘zijn tijd te ver vooruit was’ en dat de ‘Staat’ die het ontving … het niet vlot en gemakkelijk kon opnemen. Daardoor zou het gaan voelen en lijken alsof alles ‘op zijn kop’ stond. We willen het vergelijken met het genieten van een glas alcoholische drank … maar als je er tevéél van drinkt, dan verandert het de aard van degene die het drinkt.

De niveaus worden dus aangepast, om het evenwicht te bewaren.

Blossom: Ik ben een beetje verward. Ik denk bijvoorbeeld, dat de prachtige plek in Australië, waar ik woon, een Hoge Energietrilling heeft … vergeleken met die van een land in oorlog. Maar dan heeft dat land in oorlog toch behoefte aan een veel Hogere Energie, dan mijn land … aangezien het hier heel goed gaat, dank u zeer! Het lijkt me oneerlijk om mijn woonplaats méér te geven van dat Hogere, en het land wat het echt nodig heeft … krijgt minder.

Federatie van het Licht Het is niet zo dat wij minder geven. Wij stromen de correcte hoeveelheid uit, waar het behoefte aan heeft. De behoefte van een ‘bevolkt gebied’ MOET worden bewaakt en gemonitord, om ervoor te zorgen dat er geen onrust ontstaat.

Alles is deel van een Goddelijk Plan.

Energie is ALLES.

De Energie van Liefde is het enige wat bestaat … in zijn oneindige veelheid aan niveaus en vormen.

Er IS géén oneerlijkheid, zoals velen aannemen.

Blossom: Ik weet niet of ik het daar helemaal mee eens ben. Er zou een lange lijst geschreven kunnen worden, met alles wat wel en niet eerlijk lijkt. Bijvoorbeeld … waar ik meteen aan denk is … het lijkt niet eerlijk dat ons, als ras, onze WARE VRIJHEID wordt ontzegt vanwege de controle waar velen niet eens wéét van hebben … en mag ik daar nog aan toevoegen … al het onrecht aan vele zielen, die diepgaand, zwaar en onvrijwillig daarin verstrikt zijn.

Federatie van het Licht Wij verwachten en WETEN en begrijpen dat u moe bent. Sommigen zijn zelfs verveeld als wij steeds hetzelfde herhalen. Maar ‘hetzelfde’ is het antwoord op zovele vragen!

U bent verstrikt in de maalstroom van Energieën op Planeet Aarde. Maar … U WIST … dat dit zou gaan gebeuren terwijl u hier was. U bent akkoord gegaan om hierheen te komen … u keek er zo naar uit om hierheen te komen en te helpen om dit alles op orde te brengen.

Het grotere plaatje … vanuit ons perspectief … is heel anders dan dat van het perspectief dat u kunt zien … Waar u nu bent. Iedereen speelt zijn aangewezen rol … omdat u dat zo wilde … omdat u daarvoor heeft gekozen.

Blossom: En toch klagen wij nog zoveel, ik weet het. Maar, misschien hebben we ‘voordat we kwamen’ niet helemaal begrepen hoe zwaar, triest, onaangenaam, verwarrend en wanhopig het zou zijn!

Federatie van het Licht Toch wel. U kreeg er een ‘Voorproefje’ van, om u te helpen bij de beslissing of u er al dan niet deel van wilde uitmaken op een Aards niveau – en hoewel het ‘een enorme schok was’ voor de Ziel, toen u dat Gevoel ervaarde … MAAKTE HET U OOK BEWUST VAN HET DOEL … van de VERANDERING DIE U HIER ZOU BRENGEN.

U WERD BEWUST GEMAAKT VAN DE LIEFDE, DIE ERVOOR ZOU ZORGEN DAT DEZE VERANDERING TOT STAND KWAM. U kon ‘een kijkje nemen in uw toekomst’ en zien hoe de gebeurtenissen zich zouden uitspelen/afspelen … en hoe datgene wat u beschouwt als een verdraaiing van de Waarheid, kon worden teruggebracht naar een VERLICHT programma.

Blossom: Programma? Laat ons daar eens wat dieper op ingaan?

Federatie van het Licht Ja, Blossom. Programma. Nogmaals, woorden … zullen/kunnen … tekortschieten. Daarom gebruiken we iets wat er dichtbij in de buurt komt. Programma’s worden geschreven met een zekere basis. Laat ons zeggen dat ze in de basis een rode draad hebben. Ze hebben mogelijkheden die al dan niet bereikt kunnen worden … en de Energie Codes in elk programma passen zich automatisch aan, afhankelijk van de Energie Codes die samenvallen … en/of … overeenkomen met … de plannen in een persoon of een geheel.

Bijvoorbeeld, als een bepaald programma geschreven is voor een Toekomstig Ras en in dat programma ligt een ontwerp besloten over waar dat Ras zal wonen en hoe het zal leven … dan wordt dit als ‘één bewustzijn’ … ‘doorgevoerd’ en aanvaard … om het spel te kunnen spelen.

Zo u wilt … de Codes zijn instructies. Bedenk hierbij dat de Codes elke seconde veranderen. Uw persoonlijke Code is precies daarvoor bedacht … voor u persoonlijk! En u wordt zich steeds méér bewust van de werking ervan … niet omdat u de Codes moet kennen, maar omdat u Voelt dat u bent afgestemd op die Codering.

Wij hebben gelijk, nietwaar … dat wanneer u ‘alles in de hand heeft’ … dat met niets te vergelijken is?

Blossom: Hetzelfde als wanneer men het gevoel heeft dat ‘alles uit de hand loopt’ … dat is ook met niets te vergelijken!

Federatie van het Licht Ziet u, Blossom, als u alles in de hand heeft … dat is wanneer de Energie Codes van de Hogere Niveaus zich verbinden met de Energie Codes die besloten liggen in de Ziel … en alles werkt samen in Goddelijkheid.

Blossom: En als je niets in de hand hebt?

Federatie van het Licht Dan is het hetzelfde. Uw Energie Codes komen overeen met niveaus van Codering die daarmee ‘overeenkomen’.

Blossom: En DAT … is oneerlijk! Als iemand een beetje hulp kan gebruiken, dan is toch zeker het laatste wat zij nodig hebben, een afstemming op lagere trillingen/codes, welke hen op die plek houden?

Federatie van het Licht Toch zijn de meesten zich nu zéér goed Bewust van de Wet van Aantrekking. De Codes die werkzaam zijn binnenin u … trekken de … afgestemde/overeenstemmende … Codes aan. Zo werkt de Wet van Aantrekking.

Blossom: U zegt dus dat onze ‘gedachten’ Codes zijn? Want ik weet dat als wij onze Trilling willen verbeteren … wij onze gedachten moeten verbeteren.

Federatie van het Licht Bingo! Zoals u dat noemt. Uw gedachten zijn werkende Codes. U hoeft ze niet te begrijpen.

Blossom: Dat is een zegen!

Federatie van het Licht Maar het helpt om het te weten.

Blossom: Waarom? Gewoon een vraag. Waarom zou het weten dat onze gedachten Codes zijn, enig belangrijk verschil maken?

Federatie van het Licht Omdat VISUALISATIE ÉÉN VAN DE MEEST KRACHTIGE MIDDELEN IS DIE U TER BESCHIKKING STAAN. Wanneer u uw gedachten ‘verheft’ … stel u dan af en toe eens … de matrix van getallen voor. Zoals een computer die werkzaam is in uw Wezen. U hoeft de specifieke getallen niet te zien. Maar, zie hoe ze Helderder worden. Misschien kunt u zich voorstellen hoe ze één lijn gaan vormen en de Jackpot opleveren, zoals op uw gokautomaten.

Als u zich bewust bent van de Codes, die veranderen voor het Hoogste Goed … die aansluiten bij Codes buiten uzelf … voor het Hoogste Goed … dan kan dat zorgen voor een enorme Energieverschuiving voor het Geheel! Stel u voor hoe getallen, symbolen en dergelijke uitstromen van uw hoofd en hun partner vinden in de atmosfeer. Alsof het een computerspel is. Elke keer als er een verbinding is … wint u punten!

Dit kan misschien kinderlijk lijken. Maar wij denken dat op dit ogenblik in uw tijd, uw Wezen hier grote behoefte aan heeft. Het is niet verkeerd om een beetje plezier te hebben temidden van die grote druk en tegelijkertijd … zult u een effect teweegbrengen, waar u zich geen voorstelling van kunt maken.

Wij hebben het over druk. Er is daadwerkelijk zoveel druk op uw Planeet dat, als wij het zouden vergelijken met een snelkookpan … we beslist kunnen stellen dat het deksel op ontploffen staat!
Dus zet u schrap!

Blossom: Zullen we! Deden we al! … en zullen we blijven doen, zolang als nodig is! Dank u. Fijn dat we weer hebben kunnen praten.

Federatie van het Licht Dat vinden wij ook. Onze Liefde reikt uit naar Eenieder.

Blossom:In Dankbaarheid, in Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!