Home > > Blossom Goodchild - 28 oktober 2018

Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 28 oktober 2018

Blossom: Goede morgen. Uw laatste channeling over de Energieblokjes heeft voor grote opwinding gezorgd. Zullen we verdergaan langs diezelfde lijn?

Federatie van het Licht: Wij wensen u ook mooie momenten van Vreugde doorheen uw dag, Blossom. De Energie die de Energieblokjes omgeeft, verheft daadwerkelijk de ziel. Want als wij zeggen dat wij de hoeveelheid die 'wordt doorgestuurd' verdrievoudigd hebben … dan kunt u daaruit afleiden dat DAARDOOR … alles wat u denkt en in werking zet, ook verdrievoudigd wordt in zijn Trillingsintensiteit. Daarom is het heel verstandig om goed te letten op al uw gedachten en gevoelens, want als uw gedachten niet gericht zijn op het Hoogste voor allen … bestaat de kans dat u zich volkomen ontredderd gaat voelen.

Wees u bewust waarover en waaraan u denkt, voor uzelf en voor Alles wat Is. Als een gedachte niet 'overeenkomt met de Waarheid in uw Hart', al is het maar omwille van hoe u zich op dat ogenblik voelt … wees dan kordaat genoeg om het onmiddellijk te herkennen en het OM TE ZETTEN in een gedachte die daar wél aan beantwoordt – gedachten die voortkomen uit een Liefdevolle plek voor allen/naar allen. Wanneer u hierop let, zult u heel snel in uw eigen 'ruimte' de verhoogde Trilling van uw eigen ziel kunnen voelen.

Blossom: Ik moet zeggen, dat ik geniet van deze Energieën en MIJN gedachtepatronen lijken behoorlijk te zijn 'opgeklommen'. Veel méér vanzelfsprekende gedachten van Dankbaarheid en dergelijke, in plaats van er af en toe 'aan te moeten denken'. Ze lijken nu gewoon doorheen mijn lichaam te stromen.

Federatie van het Licht: Dat komt doordat, wanneer u Dankbaarheid in gedachten heeft … de intentie van die gedachte aan Dankbaarheid verdrievoudigd zal worden. DE INTENTIES VAN ALLE GEDACHTEN ZULLEN VERDRIEVOUDIGD WORDEN. Dit is de reden waarom er zovele mensen 'door de mangel' worden gehaald, zoals u dat zou zeggen … omdat gedachten aan bijvoorbeeld wanhoop of frustratie of boosheid óók worden verdriedubbeld in intensiteit.

Blossom: Dan kunnen we maar beter heel goed opletten!

Federatie van het Licht: Dat klopt. Maar, WEET dat het in ieder van u besloten ligt om LIEFDE TE ZIJN. DAT IS WIE U BENT. U hoeft dus alléén maar UZELF TE ZIJN.

Blossom: Maar, hier beneden op deze Planeet is veel van ons 'zelf' ge'in'doctrineerd door verdriet en depressie over 'hoe het is'.

Federatie van het Licht: Dan moet u die gedachten 'uit'doctrineren. U bent allemaal al zóveel verder op weg. U bent allemaal zoveel méér in afstemming met uw WARE ZELF.
Daarom bent u zich er ook veel méér bewust van, wat u wel of niet tot nut is.

Als u ervoor kiest om te blijven 'hangen' in onwaarheden … of eigenlijk zijn het flagrante leugens … die u van uw koers afbrengen, weet dan dat dat 'blijven hangen' verdrievoudigd zal worden in uw Wezen. Als u WEET dat dit het geval is … waarom doet u het dan nog?

Blossom: Ik doe dat niet!

Federatie van het Licht: Vandaar ook uw verheven Ziel-zelf!

Blossom: Maar, met respect, ik woon niet in een land dat heel erg verward is door de politieke gang van zaken en door alles wat er gaande is. Zijn eigenlijk niet alle landen zo? Maar u weet wat ik bedoel. Daarom, de mensen die wonen in dat 'land van hen die vrij zijn' … hebben het gevoel dat ze verdrinken, ze zijn bijzonder wantrouwig en wanhopig.

Federatie van het Licht: En dat wantrouwen en die wanhoop zijn verdrievoudigd in de Energie van hun Ziel. Verdrievoudigd! Daarom vragen wij u om niet zo nauw betrokken te raken bij die dingen. Want het is onmogelijk te bepalen wie er wat doet … en met welke bedoeling, nietwaar?

Blossom: Waarschijnlijk wel. Ik raak er niet bij betrokken! Maar, ik begrijp dat anderen daar wel behoefte aan hebben … omdat zij het gevoel hebben dat zij hun leven niet meer in eigen hand hebben.

Federatie van het Licht: Dank u. U heeft onze voorzet opgepikt. Het feit is … zij HEBBEN hun levens in eigen hand. Als zij hun gedachten zouden afleiden van het politieke tumult en ze zouden richten op een andere 'richting' … dan zouden ze merken dat hun geest verdrievoudigd is in gedachten aan goede dingen en hoopvolle opwinding.

Er is ZO ontzettend véél om opgewonden over te zijn. Mogen wij voorstellen dat al deze verhalen, al deze verwarring en de ongelooflijke propaganda speciaal bedacht is om u van 'uw koers' af te houden? Om u af te houden van de koers van uw rechtmatige reis. Het is ongelooflijk! Waarmee we bedoelen dat u het niet moet geloven. Want het meeste ervan is géén Waarheid. Uw gedachten worden alle kanten opgeworpen, in een wervelwind van tot verwarring leidend tumult. Dit, lieve Zielen … IS NIET NUTTIG VOOR U!

Wilt u dat deze 'trucjes' hun doel bereiken? Natuurlijk niet. Daarom ...

KEER TERUG TOT WIE U BENT.

DE WAARHEID OVER WIE U BENT.

LIEFDE.

WEES DIE LIEFDE, IN ELKE GEDACHTE, ELK WOORD EN ELKE HANDELING.

Nu, in deze tijden … wanneer u 'er uw best voor doet' … zult u een 'andere u' ontmoeten. Zoals u eerder al zei, Blossom … de LIEFDE en Dankbaarheid binnenin u 'doen hun werk' … nu.

Blossom: En ik moet zeggen dat het zo volmaakt voelt … zo fijn … zo goed … Zo Vredig en Vreugdevol. Ik zou nog kunnen doorgaan, maar dat zal ik niet doen.

Federatie van het Licht: Wij vragen u om niet in deze 'valkuilen' te trappen. Daar bent u te goed voor. Daar bent u te sterk voor.

Wij weten zeker dat u zich zult herinneren dat wij u verteld hebben dat u de 'Sterksten der Sterken' bent? U bent op deze Planeet om haar te veranderen … om deze GROOTSTE TRANSFORMATIE tot stand te brengen.

U die werd uitverkoren, volbrengt dit op zulk een Goddelijke wijze. BESEF DIT.

Wij zeggen het nogmaals: BESEF DIT … BESEF DIT diep in uw hart en dat BESEF zal verdrievoudigd worden in uw WETEN. Vanuit dit weten wordt dan nog méér kracht opgebouwd. De Kracht van het KENNEN VAN DE WAARHEID.

Blossom: Mag ik vragen of de Energieblokjes op enig punt nog verviervoudigd zullen worden?

Federatie van het Licht: O ja, zeker wel. Maar, voorlopig nog niet. Dat lijkt ons verstandiger.

Blossom: Hoe bepaalt u dan wanneer het wel kan?

Federatie van het Licht: Wanneer de binaurale Codes versneld veranderen.

Blossom: O? Binauraal, heeft dat niet te maken met de oren?

Federatie van het Licht: Ja. En wij blijven bij wat we net hebben gezegd.

Blossom: Daar … gaan we! Alstublieft, ga verder.

Federatie van het Licht: Zoals u wel weet bestaat uw Wezen uit fysiek en emotioneel hoog-geladen Energie. Naarmate deze Gecodeerde Energie steeds verder naar/doorheen uw Planeet blijft stromen, zult u ook een ingrijpende verandering opmerken in uw fysiek lichaam. Omdat het wordt 'Versterkt en Verlicht'.

U bent Licht in/van Essentie en het is deze Lichtcodering welke nu doorkomt. Wij hebben u gesproken over de Codering die voortdurend verandert, binnenin u en binnenin de Energie 'blokjes'. Nu onze gedachten verdrievoudigd worden in Lichtheid, volgt overeenkomstig ook de Lichtcode van de Codering. Zodra deze Lichtcodering een bepaalde frequentie bereikt, neemt deze zijn plaats in en verandert de afstemming van de fysieke structuur. Niet enkel van de uiterlijke fysieke verschijningsvorm, er zal ook heel wat fijn-afstemming plaatsvinden van hoe u BINNENIN functioneert.

Uw zintuigen, bijvoorbeeld … de oren … zullen 'beginnen' met buitenwereldse afstemmingen op te pikken. Zij zullen ook plotseling gevoeliger worden voor geluiden … zoals velen van u nu al opmerken.

Velen van uw kleine baby's die nu naar de Planeet komen zijn reeds 'afgestemd' op deze Hogere Energieën, en zij hebben grote moeite met luid lawaai. Hun zintuigen zijn bijzonder gevoelig.

U zult ook merken dat uw ogen een 'meer helder dagLicht' zullen zien. Hetzelfde beeld, maar het ziet er anders uit. Uw gevoel, wanneer u dingen aanraakt met een Hogere Energie, zoals bijvoorbeeld bloemen of water … dan zullen die voor u heel anders VOELEN, alsof u al de elementale Energieën kunt voelen, waaruit zij bestaan.

Zovele wonderen zullen uw ziel vervullen. Dat gebeurt nu al.

WORD U BEWUST VAN DEZE DINGEN, zodat UW WERELD, UW EIGEN WERELD DIE U VOOR UZELF SCHEPT … een wereld wordt waarin u graag wilt wonen.

Schakel uw televisie uit en schakel uw sensoren in. Neem de moeite om uzelf weg te halen uit negativiteit en ga de natuur in. Wandel, in plaats van te praten. Denk, in plaats van te drinken!

Blossom: Wat? Ik had graag meer uitleg daarover.

Federatie van het Licht: Natuurlijk, Blossom. Vele zielen praten om te praten. Datgene wat zij vertellen is niet altijd van de Hoogste Trilling voor het Hoogste Goed. In plaats daarvan is het zoveel méér weldoend om te wandelen in de natuur … zonder te praten … luister gewoon naar de Wijsheid van de bomen en de bloemen. Luister naar de Verhalen in de wind.

Blossom: En dat 'Denk, in plaats van te drinken'? Ik voel dat u weet dat ik gisteravond de film 'A Star is Born' heb gezien? Die gaat over hoe drank de ondergang werd van de hoofdrolspeler.

Federatie van het Licht: Dat klopt.

Blossom: Toch hebben veel mensen behoefte aan een borrel. Het helpt hen om te ontspannen, om af te schakelen of te vluchten.

Federatie van het Licht: Precies ja. Vluchten waarvoor?

Blossom: Stress. Het helpt hen om tot rust te komen na een drukke dag.

Federatie van het Licht: Daar is ook niks mis mee. Maar, hebben wij het niet goed gezien en hebben velen van hen er niet 'ééntje teveel gehad', waardoor het hele proces van tot rust komen teniet werd gedaan?

Blossom: O ja. Ik ken veel mensen die zich zo voelen. Daarom ben ik er 14 jaar geleden mee gestopt!

Federatie van het Licht: Wij zeggen niet, dat u niet moet drinken. Wij zeggen niet dat u iets NIET moet doen, als u daar behoefte aan heeft. Maar wij willen weer wijzen op de verdrievoudigde werking. Eén glas alcohol, in deze huidige tijd … staat gelijk aan drie glazen en vanwege het verhogen van uw trilling … is er maar héél weinig voor nodig om er de invloed van te merken.

Dit zijn geen 'verplichtingen' … Dit zijn suggesties om u te helpen bij uw 'groei'.

Blossom: Het is zeer vreemd dat u het over alcohol heeft. Het is niet gebruikelijk dat u een dergelijk onderwerp naar voren brengt.

Federatie van het Licht: Toch willen wij u er nogmaals op wijzen, dat u goed voor uzelf moet zorgen. Misschien komen wij hier later nog eens wat uitgebreider op terug.

Het is belangrijk in deze dagen van uw tijdrekening, om goed te zijn voor uzelf. Dat zal een groot verschil maken.

Blossom: Wel, ik denk dat heel, héél veel zielen aan boord zullen stappen van DIE trein. Ik voel dat velen van ons erin geïnteresseerd zullen zijn, wanneer u ons uw standpunt geeft over dat onderwerp.

Federatie van het Licht: Zoals met al onze gesprekken, lieve Blossom, VERTROUWEN wij erop dat hetgeen wij bieden Ieder van u zal helpen op zijn/haar reis … om te begrijpen WIE U BENT. Want als DAT begrepen is, dan is onze opdracht volbracht!

Blossom: Zoals altijd, hartelijk dank, Jongens. In Dankbaarheid, in Liefdevolle dienstbaarheid … I AM


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!