Home > > Blossom Goodchild - 9 januari 2020

Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 9 januari 2020

Blossom: Welkom in 2020, mijn vrienden. Welke mooie boodschap van bemoediging gaat u ons bieden, bij het begin van dit nieuwe decennium?

Federatie van het Licht: Welkom aan ieder van u. Ieder van u die in verwondering opkijkt naar de sterren, in de stilte van de avond. Ieder van u wiens hart een lied van Liefde zingt voor die sterren, in bewondering en met grote verwachtingen. Ieder van u die ernaar verlangt om hun hart te voelen kloppen op hetzelfde ritme als/in afstemming op het GROTE I AM, terwijl uw Moeder Aarde u geaard en veilig houdt.
U bent KINDEREN VAN HET LICHT. U heeft deze positie aangeboden gekregen en u heeft die vol Genade aanvaardt.

Nu, in deze NIEUWE TIJD … DIT NIEUWE TIJDPERK zult u de enorme veranderingen gaan ervaren waarover is gesproken en geschreven, en die in uw hart zijn vastgelegd. Verhef uw hart. Verhef uw stem. Maak keuzes die nuttig zijn voor u – en daarmee voor het geheel.
Bezorg uzelf het echte BESEF van datgene wat u KENT als WAARHEID en laat dit leven in het diepste van uw Zijn.

U ZULT DEGENEN ZIJN DIE UW PLANEET GAAN REDDEN. Dit is geen nieuw nieuws. Maar pas in de komende jaren zult u hetgeen wij u aan informatie bieden, gaan herkennen als DE WAARHEID VOOR U.
Bemerk de opmerkelijke veranderingen binnenin u en wees daar trots op. Wees alert op de opmerkelijke veranderingen om u heen en hoe ze ook mogen lijken … WEET dat ALLES IS ZOALS HET MOET ZIJN en ALLES WAAR U MEE TE MAKEN KRIJGT zal u leiden naar de Hogere Verblijfplaats waar u allen thuishoort.

Lieve Zielen … Vóóruit, vóóruit, vóóruit. Er is niets nieuws te zeggen. Op dit ogenblik zijn er geen grote onthullingen te melden. Alles wat u zou willen horen, alles wat uw hart zou willen voelen is reeds ontwaakt binnenin u. Het is aan u om deze vonk binnenin u aan te wakkeren. Voor velen is het al een Heldere Vlam geworden … vervuld van kracht, Vertrouwen en begrip van datgene wat komen gaat. Bij veel anderen is die vonk zwak en heeft ze uw Liefde nodig en de beschutting van Vleugels, om hen te omringen met troost en woorden van bemoediging.

Bemoediging om Zielen te laten weten dat alles wat er gebeurt … alles wat nu naar boven komt, voor het Hoogste Goed is. Wat ieder van u moet gaan delen is niet zozeer hoeveel u weet met betrekking tot alles wat er naar voren wordt geschoven met betrekking tot de gang van zaken op uw Planeet … wat u moet gaan delen komt eerder vanuit uw Hart. U zult merken dat u leraar bent voor zovelen, die geen idee hebben over wie zij Werkelijk zijn.
Zoveel mensen, lieve vrienden, zijn nog in de voorbereidende jaren van hun ontwaken en het is met/door uw voorbeeld dat u hen ‘de weg zult tonen’ … over de Brug, naar een mooier land.

Blossom: Wel, 2020 is hier! Ik herinner me nog hoe we acht jaren geleden het gevoel hadden dat die datum nog zo ver weg lag en hoeveel er tegen die tijd veranderd zou zijn … en ja, er zijn dingen veranderd … we zijn vooruitgegaan, maar toch nog niet zo ver als ik me had voorgesteld.

Federatie van het Licht: Lieve Blossom … Elke keer als u ademhaalt, verandert uw planeet. Elke gedachte die u verwezenlijkt, verandert uw Planeet. Steeds méér heldere Vonken stappen nu in het Licht en voelen zich gelukkig dat zij daarin worden gezien. Laat niet datgene wat u in het verleden heeft weerhouden, nu in de weg staan van deze dagen van verwondering welke gaan komen.

Laat alles los wat moet verglijden in de stilte van het niets, en laat enkel de klanken van Goedheid, Hoop en Lichtliefde van uw lippen komen, in 2020! U bent opgeklommen naar een Hogere positie. Alles ligt op koers. De kracht die nu in u besloten ligt, heeft u geholpen om u bewust te worden van uw INNERLIJK LICHT. U wikt en weegt niet langer over datgene wat u misschien zou kunnen zijn?
U WÉÉT WIE U BENT EN HET ENIGE WAT U MOET DOEN, IS HET TE VOELEN … TE LEVEN … TE ZIJN.
DAT IS ALLES!

Betreed dit nieuwe decennium met een hart vol Hoop en Vertrouwen.
Naarmate de dingen onthuld worden aan IEDEREEN … laat uw Trilling dan zelfs geen moment afglijden. Blijf in uw Kracht.
Blijf Lachen op een hoger niveau, want u WÉÉT hoezeer de Trilling van Lachen onmiddellijk de Energie kan veranderen van verdriet en pijn en ongeloof.
Vooral dat laatste zal veel voorkomen.

Blossom: Ongeloof?

Federatie van het Licht: Ja, Blossom, want datgene wat naar buiten zal worden gebracht, zal ongetwijfeld ongeloof opwekken in de gedachten van velen. Velen zullen in eerste instantie niet in staat zijn om te bevatten wat er verteld wordt in uw nieuwsberichten en in alle media, die het als een lopend vuur zullen verspreiden.
Hetgeen wij zeggen is niets nieuw, wij bevestigen enkel maar wat er de komende dagen te gebeuren staat.

Blossom: Dank u. Ja, het klinkt allemaal bekend en ik denk dat wij – totdat het ALLEMAAL naar buiten wordt gebracht – niet echt de omvang kunnen weten van datgene waarover u spreekt. Maar we zijn er klaar voor … méér dan klaar voor … om er eindelijk aan te beginnen.
Over lopend vuur gesproken, het zou niet netjes zijn van mij als ik u niet vroeg of u iets kunt vertellen over de ravage van de branden die nu in Australië razen. WAT is daar aan de hand?

Federatie van het Licht: In de eerste plaats gaat onze Liefde en bemoediging uit naar hen die er rechtstreeks door worden geraakt. Maar de Liefde en steun die daar beneden wordt geboden door de Zielen van zoveel prachtige mensen, is zeker verheffend voor velen.
Ziet u, geliefden? Velen kiezen ervoor om af te glijden en voeding te geven aan de Energie van de tragedie. Maar ook héél veel mensen kiezen ervoor om hun hart te verwarmen met het besef dat het MENSELIJK RAS nu precies dat is … MENSELIJK! Zulk een groot deel van uw media is bedacht om u op afstand te houden. Om u onder te dompelen in de verhalen die uw Energie omlaag halen. Dat is waarom ze dit doen. Dit is hun doel. Maar u weet nu beter. U weet hoe u zich moet richten op die paar verhalen die juist gaan over heldendaden en zuiver mededogen.

Wat betreft de levens die verloren gingen … het was hun tijd. Voor de levens die werden gered zal dit een nieuw leven brengen, nieuwe gewoonten, nieuwe inzichten.
Wat betreft de verschillende dieren die hun levenskracht hebben teruggegeven aan de Aarde, zij zullen opnieuw herrijzen in een andere Energie, zoals de Feniks herrijst uit zijn as.
Er vindt inderdaad een reiniging plaats. Er is veel op ‘het land van de Rots’ dat energetisch moet worden gereinigd … Energie die er al was, lang voordat het bestaan van Australië bekend was.

Blossom: Echt? Kunt u dat toelichten?

Federatie van het Licht: Datgene wat BEKEND staat als WAARHEID, over ZOVEEL … IS DAT NIET!
U denkt misschien dat de oorspronkelijke bewoners van uw land, de eerste bewoners waren. Wij zeggen dat ‘anderen, afkomstig van elders’ reeds ‘voet aan land’ hebben gezet,véél eerder dan u nu teruggaat.
Dat bedoelen wij, Blossom. Er is ZOVEEL verborgen voor de mensen. Want uw boeken over ‘historie’ zijn niet méér dan dat … ‘HIS STORY’ (‘ZIJN VERHAAL’ – V)

Blossom: Wie is ‘hij’?

Federatie van het Licht: ‘Hij’ slaat op ‘diegenen die niet wilden dat u uw herkomst zou weten’. Als u geleefd had in een wereld waar de WAARHEID nooit vermomd was geweest, dan zou uw wereld beslist een heel andere Trilling hebben, dan degene waarin zij nu verzonken is.
Maar wij hebben gezegd dat er zoveel onthuld zal worden, binnenkort! Eén onthulling MOET leiden tot de volgende en de volgende … want zij bevinden zich allemaal op hetzelfde pad.

Blossom: Dus, terug naar de branden en de reiniging?

Federatie van het Licht: Ja, inderdaad, daarvan is nu veel gaande. Maar zoals de meeste dingen gaat dit niet enkel om de reiniging. Want het is ook deel van een plan om vernietiging en ontreddering te brengen, en wij zeggen het nogmaals … om Zielen een reden te geven om dit alles ‘nader te bekijken’.

Met het grootste respect … met al het water dat uw eiland omringt, denkt u niet dat er manieren zijn om de branden ‘te blussen’ … nu meteen, vandaag nog?

Uw regering heeft méér dan voldoende middelen om tonnen en tonnen aan water uit te storten over de vuurzeeën, maar dat dient hun doel niet.

Blossom: Hè? Bedoelt u de regering van Australië? Want die wil toch zeker dat die branden ophouden?

Federatie van het Licht: Lieve Blossom, de machten die denken dat ze aan de macht zijn, hebben invloed op alle regeringen … Vergis u daar niet in.

Blossom: Het verbaast me niet wat u daar zegt. Maar desondanks is het misselijkmakend ...

Federatie van het Licht: Toch is het niet méér dan een voorproefje, in vergelijking met wat er nog gaat komen. De aard van de berichtgeving over wat er met die branden aan de hand is, is gekleurd.
Volgt u uw WAARHEID?
Wij willen zelfs nog verdergaan en heel beslist stellen dat deze branden onnodig en ‘opgezet’ zijn.

Blossom: Opgezet door wie?

Federatie van het Licht: Dezelfde ‘bende’ als altijd, zij die kwaad toewensen aan u allen.

Blossom: Ik heb gehoord dat er chemtrails zijn uitgestoten in de lucht, waardoor de branden worden aangewakkerd en opvlammen. Bedoelt u dat?

Federatie van het Licht: Ongetwijfeld. Ziet u, Blossom, deze ‘bende’ heeft géén LIEFDE voor de mensheid. Het ontbreekt hen aan elk gevoel, en alle emotionele beroering en pijn die zij toebrengen aan anderen raakt hen niet. Het begrip ‘VOELEN’ komt niet voor in hun agenda. Het ENIGE wat zij willen is machtiger worden, en alle macht in handen krijgen.
Maar nogmaals … naarmate u, de STRIJDERS VAN LICHT opmarcheren … WÉÉT DAT HET VOORBIJ IS. WÉÉT DAT DE OMMEKEER OP GANG IS. DIT JAAR ZAL DIT ALLES WIJD OPENBREKEN.

Zij die betrokken zijn bij alles wat tot het duister behoort, zullen opnieuw gaan VOELEN … en daarom vragen wij aan u allen die van het Grootste Licht bent, om hen uw LIEFDE te sturen … want het VOELEN dat in hen zal opkomen wanneer hun Ziel hen doet ontwaken tot wat zij hebben gedaan en de pijn die zij anderen hebben toegepast … zal een ‘hel binnen de hel’ zijn waaraan zij niet kunnen ontsnappen, alvorens zij vergeving hebben ontvangen van al hun slachtoffers en zichzelf. Dat zal een hele lange reis zijn.

Blossom: Een hel binnen de hel?

Federatie van het Licht: U beschouwt de hel als een plek, maar dat klopt niet. Het is een staat van Zijn, en alléén het Zelf kan zichzelf daaruit bevrijden.
Degene die u God noemt, is niet ‘de Ene’ die oordeelt of straft.
Dat doet u zelf, u bepaalt zèlf uw weg … in gelijk welke wereld … vanuit/binnen … uw eigen inzichten.

Dus met alles wat er nu al gaande is … vergeet niet van om u heen te kijken om te zien of u kunt ‘ontdekken’ wat er op de achtergrond plaatsvindt … want u zult merken hoe belangrijk dat is en toch is het niet ‘de bedoeling’ dat het wordt gezien of geweten.
VOOR WAT BETREFT DIT NIEUWE JAAR … blijf HOOG!

Blossom: Daar drink ik op! (gesproken als echte theeleut!)

Federatie van het Licht: VIND VAN ALLES DE LICHTERE KANT. WANT ER IS LICHT TE VINDEN, IN ALLES.
Versterk uw Kracht en wees voorbereid op EENDER WAT. Dit IS noodzakelijk.

Visualiseer. Visualiseer. Visualiseer uzelf, springend … van/in … Vreugde.
Visualiseer. Visualiseer. Visualiseer uzelf, hoe u Vrede VOELT, als ÉÉN NATIE VAN WEZENS VAN LICHTLIEFDE.

Geliefden, u KUNT HET VOELEN, nietwaar?
U kunt deze verandering voelen, nu zo dichtbij … De verwachting van NIEUW LEVEN zoals een moeder die voelt in haar schoot, lijkt daar veel op. Het wachten is noodzakelijk, maar het WETEN dat HET NIEUWE LEVEN gaat komen, dat is de beloning.

Wij HOUDEN VAN U. WIJ ZIJN BIJ U, ZOVEEL MÉÉR DAN U WEET.
Wij hebben onze methoden om het systeem te ‘ontduiken’, dat denkt dat het ons kan buitensluiten.

Blossom: Dat geloof ik graag. Ik voel me energetisch opgetogen na deze sessie. Ik weet zeker dat mijn hart weer hogerop gaat! Dank u.

Federatie van het Licht: Eenieders hart doet dat. Het is onvermijdelijk. Want de Energieën die binnenkomen bereiden u voor op wat gaat komen, en opdat het kan komen … moet u een Hogere ingesteldheid hebben.
ZO DICHTBIJ NU. ZO DICHTBIJ.

Blossom: Zoals altijd, zal ik mijn plek op het hek innemen en op de uitkijk staan! ZO goed om weer bij u te zijn. In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!