Home > > Blossom Goodchild - 2 februari 2020

Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 2 februari 2020

Blossom: Hallo daar! Ik probeer weer eens of we nu contact kunnen maken. Er is zoveel gaande voor iedereen. Zoveel Energieën van allerhande Trillingen vliegen heen en weer, en toch gaan we steeds maar voorwaarts! Hoe is het daar bij jullie en heeft u zin in een uitwisseling?

Federatie van het Licht: Lieve Blossom. Welkom aan u en mogen onze Energieën compatibel zijn … Mogen ALLE Energieën compatibel zijn, opdat wij kunnen praten en dingen kunnen bespreken zoals we dat graag doen.

Het klopt wat u zegt over de verschillende Trillingen. Dit is de reden van zoveel beroering voor iedereen, in deze tijd. Naarmate de Trilling van uw Planeet verhoogt tot een meer waardige positie, verwerpt het de magnetische Trillingsvelden die ‘willen meeliften’. De strijd tussen de Hogere en de lagere frequenties is een ongelijke dans, geleid door de lagere gevoelens, en dit zorgt voor al die ‘onvergetelijke’ verstoringen.

Blossom: Waarom zegt u ‘onvergetelijk’?

Federatie van het Licht: Is dit niet de aanduiding die gebruikt wordt voor ‘herinneren’, als we het zo bekijken?

Blossom: Misschien wel. Maar ik wil me deze periode later liever niet herinneren, omdat die niet thuishoort in het album met ‘Mooiste herinneringen’.

Federatie van het Licht: En toch, WANNEER DIT ALLES ACHTER DE RUG IS … WANNEER ALLES WAT GEZEGD MOEST WORDEN GEZEGD IS, EN ALLES WAT GEDAAN MOEST WORDEN GEDAAN IS … dan ZULT u het zich herinneren en er met plezier op terugkijken, omdat het zal worden erkend als het afrondingsproces van het oude … nu u het Nieuwe doorvoert.

Het Nieuwe zal zoveel Kracht en Blijheid brengen, voor iedereen.
Het Nieuwe zal ervoor zorgen dat u de U kunt VOELEN, die u WERKELIJK bent.

Blossom: Iedereen, ook ik, lijkt zich zo kwetsbaar te voelen. Er gebeurt zoveel voor zoveel mensen … is het echt noodzakelijk dat dit plaatsvindt op een individueel, persoonlijk niveau? Zoveel mensen moeten naar een ziekenhuis, zovelen krijgen te maken met wat ik beschouw als onnodige hindernissen die verre van aangenaam zijn. Ik bedoel, waarom moet het zo persoonlijk worden, wanneer het opruimen van Energieën ‘aan de orde’ is, als u me begrijpt?

Federatie van het Licht: Maar u bent allen Eén en dezelfde. Hetgeen de ene ervaart … wordt ervaren door het Geheel.

ALLES wat er plaatsvindt in het leven van één iemand, wordt eigenlijk ervaren ‘voor het hele team’. Alles waar u nu doorheen gaat, bevrijdt de Planeet van al de ‘rommel’ die MOET WORDEN WEGGEWERKT opdat de Weg vóór u zichtbaar kan worden.

Blossom: Met respect … Zijn we dat niet al aan het doen gedurende de laatste tientallen jaren en nog langer?

Federatie van het Licht: Onthoud, Blossom, u en alle anderen die zich bewust zijn van hun Licht, werken niet op hier en daar een paar kwajongensstreken of een kleine diefstal van wat juwelen. U werkt op de duistere kant van het GEHEEL! U kiest ervoor om deel uit te maken van de ploeg die alles opruimt dat is gevallen in de put van ellende, hebzucht, haat, … moeten we nog verder gaan?

Blossom: Het moet niet, maar doe het toch maar, gewoon uit interesse.

Federatie van het Licht: Jaloezie, lust, trots, misleiding. ALLES wat gelegen is onder de grens van het aanvaardbare.

Wij hebben al eerder gezegd dat het komende jaar een bijzonder interessant jaar zou worden, in heel veel opzichten. U zult te maken krijgen met het ene na het andere, naarmate diegenen van minder Licht … véél minder Licht … vechten voor het behoud van hun status van macht en controle over de bevolking.

Er is een virus dat zich nu ‘verspreidt’ in uw wereld ...

Blossom: Het Corona virus?

Federatie van het Licht: Zo wordt het genoemd.

Blossom: Ik voelde dat u wilde dat ik de betekenis opzocht van het woord ‘Corona’. (Gasvormig omhulsel van de zon en andere sterren … of ‘van de kroon’.)

Federatie van het Licht: Interessante naam … Aangezien er nu veel wordt gesproken over Zonnevlammen, en de soevereiniteit van een land dat onder zware druk ligt vanwege nieuws dat naar buiten is gelekt. Alles wat u te horen krijgt gaat veel dieper dan tot nu toe is getoond. Maar het zal allemaal onthuld worden, en niets zal deze veroordelingen kunnen stoppen wanneer ze eenmaal op gang zijn.

Blossom: Dus, het virus?

Federatie van het Licht: Een rookgordijn! Opgetrokken om reddingsoperaties te verbergen van hen die ‘onder de duim’ zitten!

Blossom: Met ‘onder de duim’ bedoelt u dat ze worden gecontroleerd of onderdrukt door iemand. Om het wat duidelijker te stellen … u zegt dat het virus naar buiten werd gebracht om de aandacht af te leiden van die duistere personen, die bijna zouden worden ‘betrapt’.

Federatie van het Licht: Dat klopt, Blossom.

Blossom: Desalniettemin is het een echt virus, waar mensen aan doodgaan!

Federatie van het Licht: Zoals met veel virussen, die zijn gekweekt om te zorgen voor veel oproer en angst. Er zullen altijd ‘bepaalde medische voorvallen’ in het nieuws naar voren worden geschoven, op een ogenblik dat geschikt is om geheim agenten te helpen ontsnappen en ongezien te laten wegkomen.

Er wordt in uw wereld zoveel onder de aandacht gebracht aan opzettelijke rookgordijnen! Zo veel!

En de angst die daardoor wordt opgebouwd houdt zichzelf in stand, totdat die bedreiging weer ‘uitdooft’ en degenen die hem hebben geschapen leunen voldaan achterover, omdat ze weten dat hun opdracht eens te meer succesvol was.

De meesten van u die bewustzijn, WETEN dit.

Mogen wij vragen … wanneer u hoorde over dit virus of iets gelijkaardigs, wanneer u het zag in het nieuws, wat voelde u dan daarbij? Wat was uw reactie?

Blossom: Wel, als ik eerlijk ben … ik kijk maar zelden naar het nieuws, maar als iemand erover vertelt dan voel ik absoluut geen sympathie, omdat ik wéét dat het enkel een afleidingsmanoeuvre is. Ook al sterven er mensen, dan nog voel ik geen verbondenheid. Het is gewoon wéér een deel van het Spel, en ik zit in het winnende team. Natuurlijk komt wel altijd de mantra ‘IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. I AM.’ aan bod. Want alles wat ik niet volledig kan begrijpen of aanvaarden wordt daarmee behoorlijk ‘afgezwakt’. Het uitspreken van deze mantra zorgt ervoor dat ik niet blijf hangen in het twijfelen aan en nadenken over dat alles. Ik kan het dan gewoon ZIJN (het Licht en de Liefde). Telkens opnieuw, in elke omstandigheid spreek ik die mantra uit, en ik weet dat héél veel andere mensen dat óók doen.

Federatie van het Licht: Maar wat u niet weet, is het verschil dat dit teweegbrengt bij uzelf, elkaar en uw Planeet. Wanneer u dit volhoudt, beseft u dat u niet ‘valt voor/onder de betovering raakt van’ het web dat speciaal bedacht werd om u te vangen. U BENT ER VRIJ VAN … gewoon door deze paar eenvoudige, maar zo Krachtige woorden uit te spreken/te voelen.

Lieve Blossom en alle Zielen van de Aarde die zich doorheen deze tijden vechten … laat de kracht die besloten ligt in de codering van deze mantra, u veilig naar huis leiden. Gebruik het zoals u nu ook al doet … niet alleen in uw dagelijkse omstandigheden … maar doorheen uw gehele Wezen.

Word het. Want u bent HET LICHT. DE LIEFDE. DE I AM Aanwezigheid, in een menselijk lichaam. U bent hier om de verandering teweeg te brengen, naar uw Mooiere wereld.

De specifieke Energieën die momenteel nog overal aanwezig zijn, zullen gedurende een korte tijd afnemen en tot rust komen, maar dan, Geliefden … ZAL ER EEN ENORME STORM LOSBREKEN en DAN zult u uw krachten bundelen, om die te doorstaan.

Blossom: Ik neem aan dat u die ‘storm’ in overdrachtelijke zin bedoelt?

Federatie van het Licht: Ja. Maar wanneer hij begint zult u begrijpen waarom wij het zo hebben aangeduid.

Blossom: Zal dat al spoedig gebeuren? Ik kan niet geloven dat ik dat gevraagd heb! Ik zou toch veel beter moeten weten!

Federatie van het Licht: Zoals u weet, kunnen wij geen datums geven. Deze ‘storm’ is een opbouw van gebeurtenissen … en naarmate elk daarvan wordt ‘naar buiten gebracht’ … zal het toenemende tumult uiteindelijk ertoe leiden dat ‘de kruik breekt’ … om het eenvoudig te beschrijven.

Blossom: Maar is het nog voor dit jaar?

Federatie van het Licht: Wij voelen daar een grote zekerheid over … maar zoals u weet, Blossom … staat er niets vast.
Dit jaar zal het ‘jaar der jaren’ zijn, bezien vanuit de grootschalige veranderingen

Wij hopen dat u uw veiligheidsriemen stevig heeft vastgeklikt ...

Blossom: Het lijkt erop dat het nodig zal zijn … als we kijken naar alles wat er nu gaande is voor iedereen, in zoveel opzichten. Het voelt vreemd om zo mee te drijven met de stroming. Maar het heeft geen nut om ons ertegen te verzetten. Het lijkt erop, dat het een ‘dag voor dag’ scenario is, en dan ga ik naar bed en zodra ik mijn ogen sluit, denk ik ‘IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. I AM.’ … Dan ben ik blij dat ik hoe dan ook toch wéér een dag ben doorgekomen. Maar tegelijk weet ik ook, dat dit pas het begin is.

Federatie van het Licht: U KENT uw kracht. Ieder van u kan die VOELEN, diep van binnenuit. U kunt nu VOELEN dat al de voorbereidingen die u heeft ‘doorstaan’ geleid hebben tot deze tijden, nu u zich begeeft in de onbekende/bekende delen van deze reis van uw leven.

Wij HOUDEN van u. We vinden het spannend om toe te kijken hoe de Glorierijke afloop zich ontvouwt.

Blossom: En zovelen Houden van u. Ik hoop u op een dag te ontmoeten … en misschien te mogen meerijden.
In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!