Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Blossom Goodchild - Federatie van het Licht - 7 november 2020


Blossom Goodchild - Federatie van het Licht - 7 november 2020

Blossom Goodchild

Blossom: Hallo. Beseft u wel, hoezeer Geliefd u bent? Mijn mailbox en reacties stromen over en de meeste daarvan verklaren hun onwankelbaar WETEN, dat u vanuit Waarheid spreekt. Dat u Waarheid BENT. Een paar vreemde reacties van mensen die geen kracht en geen hoop meer hebben. Velen vragen zich af, waar de Aankondiging bleef. Heel veel mensen zeggen dat het niet uitmaakt of die er wel of niet komt, dat ze toch van u Houden. Velen zeggen dat ze gewoonweg niet meer op Aarde zouden zijn, zonder uw Berichten. Zoveel Liefde leeft er bij de mensen, voor Jullie.
Uiteraard ben ik vandaag een beetje beducht voor dit gesprek … Ik ben afgelopen woensdag nogal geflipt en had het echt heel moeilijk (zoals u wellicht heeft kunnen ‘voelen’ door mijn niet-ingehouden roepen en schreeuwen naar u).
Maar ik ben elke dag sterker geworden, en ik WEET IN MIJN HART … ongeacht de misverstanden en tegenstrijdigheden die zich kunnen voordoen vanwege onze dimensionale gedachtewisseling over en weer … IK HIER BEN TOT HET EINDE. Ik denk dat dit alles is wat ik te zeggen heb als ‘mijn’ openingswoord, in deze bijzonder veelbelovende week. Hoe zal ‘uw’ openingswoord zijn?

Federatie van het Licht: Wij hebben gewacht tot u er klaar voor was om rustig met ons te praten. Hartelijk dank daarvoor en voor de moed, om dit te doen.
Welkom aan Iedereen, van wie wij begrijpen dat ze gretig zijn om te horen wat wij te zeggen hebben.

Blossom: Wees daar maar héél zeker van!

Federatie van het Licht: Wij zullen onze woorden niet terugnemen. Wij ‘bedenken’ deze dingen beslist niet met de bedoeling om in een goed blaadje te komen of om foute/misleidende informatie te geven.
Vanuit waar wij het … zien/voelen … bieden wij het aan. Wanneer datgene wat wij zeggen niet binnen het ‘verwachtte’ tijdskader plaatsvindt, dan vloeken wij niet, wij verzetten ons niet, wij schreeuwen niet en wij gaan niet door het lint.

Blossom: Ik weet het. Ik dacht er nog over om mij bij u te excuseren voor mijn ‘geschreeuw’ van laatst. Maar ik heb besloten dat ik het volste recht had om dat te doen, vanwege de ervaring die ik – weer maar eens – had.

Federatie van het Licht: Wij vragen niet om excuses, Blossom. U heeft heel duidelijk gemaakt hoeveel hartzeer u voelde, en wij wilden niets anders dan u troosten. Want zoals wij al zo vaak hebben gezegd, u kunt de dingen niet zien zoals wij dat doen.

Blossom: Hoe anders zou het voor … mij/ons allemaal … voelen, als we dat konden. Mijn echtgenoot, de schat, zei tegen me ‘denk eens aan al de mensen die je hebt geholpen’. Waarop ik antwoordde … ‘Denk eens aan al de mensen die ik heb teleurgesteld’ – en dat waren er véél – maar toch hebben slechts enkele mensen besloten om niet meer te volgen, terwijl de meesten nog steeds Vertrouwen hebben. Hetgeen veel zegt over wie zij zijn … en het lijkt erop dat zij dit kunnen … vanwege UW Liefde en Licht en de HOOP die u hen heeft gegeven.

Federatie van het Licht: Dat doet ons – in alle nederigheid – veel plezier. Heeft u niet in uw mails geantwoord met ‘Het is pas voorbij als de dikke dame zingt?’
(Komt van de typisch Engelse uitdrukking ‘It isn’t over ‘till the fat lady sings’, hetgeen zoveel betekent als ‘het is pas klaar, als het klaar is’. – V)

Blossom: Ja … Is ze nog steeds aan het eten?

Federatie van het Licht: Wij kennen dit gezegde, hoewel we het even hebben nagevraagd omdat wij – zoals wel vaker – niet zeker waren of u dit bedoelde als humor of als feit!

Blossom: Ik denk dat ik het gewoon maar moet vragen … het zou ‘zwak’ zijn van mij, als ik het zou vermijden. Dus, dat met die Aankondiging … gaat dat nog komen?

Federatie van het Licht: Ja … en als dat gebeurt, dan zult u het begrijpen.

Blossom: Dat is te hopen! Maar, waarom geeft u een tijdsbepaling als u toch weet dat dit altijd uw ‘zwakke plek’ is? Ik geloof niet dat ik u heb gevraagd/gedwongen. Ik heb zoveel afwegingen gemaakt. Als iemand zegt dat er iets gaat gebeuren, dan is het vanzelfsprekend om te vragen ‘wanneer’. U had kunnen zeggen … ‘Wij weten het niet zeker’ of ‘dat mogen wij u niet onthullen’.

Federatie van het Licht: Blossom … zijn de verkiezingen al afgerond?

Blossom: Neen. Het is daar echt een puinhoop, maar er is nog niks beslist.

Federatie van het Licht: Dan kunnen we stellen, dat er nog steeds tijd is ‘vóór’ de verkiezingen … en wij hebben ook gezegd ‘Het was noodzakelijk, opdat er beslissingen kunnen worden genomen’.

Blossom: Oké. Voor de duidelijkheid … u zegt dat het nog steeds in de planning zit en dat het nog zal komen?

Federatie van het Licht: Absoluut.

Blossom: Dit slaat op zoveel dingen. Het land/onze wereld is zo verscheurd … het is behoorlijk verontrustend. Heel verdrietig, eigenlijk … dat mensen hiertoe zijn gekomen, terwijl we allemaal zouden moeten samenwerken. Liefdevol en dienstbaar aan elkaar, voor het Hoogste Goed van Allen. U had helemaal gelijk met dat ‘Op de kop staan’ want het is volledig omgekeerd aan wat ons hart zou willen.

Federatie van het Licht: U zegt, Blossom, dat u hier bent tot het einde … wij zijn vereerd en heel blij om dit te WETEN. Wij WETEN óók, dat er miljoenen Zielen op uw Planeet u volgen omdat zij hetzelfde voelen. Ongeacht hoe moe … hoe uitgeput … U WÉÉT/ZIJ WÉTEN … als de LICHTWEZENS die zij zijn, dat ze zich nog zo boos, verdrietig of moedeloos kunnen voelen, maar dat ze niet KUNNEN en niet ZULLEN opgeven.
Datgene wat gaat komen kan ongelooflijk lijken … maar toch zult u het gaan zien.
Er zal veel verwarring zijn.

Blossom: Eh … hoeveel méér verward kunnen wij, de konijntjes, zijn?

Federatie van het Licht: Helaas, nog véél méér. Maar tracht in uw Hart te blijven. Wat er ook wordt aangeboden … blijf zeggen en herhalen ‘IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. IK BEN DE WAARHEID. I AM.’
Wij WETEN dat dit code is, en wij WETEN dat het u de kracht en de vastberadenheid zal geven om hier doorheen te komen.

Wij willen nogmaals zeggen … blijf uzelf hierop gericht houden, wat er ook gebeurt. Het kan/zal u niet in de steek laten.
U zit er nog niet middenin … maar dat gaat niet lang meer duren.

Blossom: Dus, volgens wat u zegt zitten we nog steeds niet in Fase Twee? Aangezien u heeft gezegd dat die zou komen nadat we in de tweede lockdown zitten. Dat gedoe met die lockdown is ook verwarrend. Héél veel mensen lijden daaronder, maar waar ik woon zie je nauwelijks een mondmasker. Houdt u nog steeds vast aan dat ‘Wereldwijd’ … en dus ‘overal’?

Federatie van het Licht: Inderdaad. Deze voorlopige beperkingen dienen om de schijn op te houden. Maar er zal nog méér volgen.

Blossom: Vragen. Vragen. Vragen! Maar echt, ik voel dat ik me moet ‘vermannen’ … of misschien ‘vervrouwen’ … en gewoon moet ophouden met te willen weten – hetgeen niet gemakkelijk is – en dat ik gewoon dat Lichtzwaard hoog naar de hemel moet houden … omdat we daarvoor hierheen zijn gekomen.

Federatie van het Licht: Die gedachte heeft u perfect verwoord, Blossom.

Blossom: Maar hier beneden … valt de behoefte om ‘te weten’ echt zwaar! Het is alsof je rondloopt in niemandsland. Een soort van wachtkamer, waarin we elke dag weer wachten op … iets.

Federatie van het Licht: Zou u, in alle Waarheid, niet zeggen dat uw Planeet juist NIET zomaar rondhangt en afwacht?

Blossom: Natuurlijk. Grote dingen … enorme dingen dienen zich aan. Maar, tenzij u hier beneden zou zijn, begrijpt u dit ‘afwachten’ misschien niet zo goed?

Federatie van het Licht: Waar wacht u op? Want het is bezig, Blossom. HET GEBEURT ALLEMAAL NU, OP DIT OGENBLIK.
Wij hebben u dit al vaak verteld … Het Spel moet worden uitgespeeld – en dat gebeurt nu ook.

Blossom: Ik weet het. Ik weet dat u dat zei … en hier ben ik dan, nog steeds trachtend om alles tot op de bodem uit te zoeken, in plaats van te aanvaarden en mijn hart te volgen en te VERTROUWEN. En hoe BELANGRIJK is DAT WOORD geweest, in mijn gedachten van de afgelopen week.

Federatie van het Licht: Blossom en u Allen, die wij oprecht LIEFHEBBEN en VERTROUWEN … wij vragen u om, wanneer u het moeilijk vindt om te Vertrouwen op wat wij zeggen … te volgen wat UW HART … en UW GEDACHTEN … U VERTELLEN.
VERTROUW UZELF, en indien datgene wat wij zeggen niet samengaat met wat u denkt … dan is dat prima! Zoals we eerder zegden, wij zijn niet hier om punten te behalen. Wij zijn hier om met u onze KENNIS te delen omtrent dit Goddelijk Plan – en indien dat niet uw aanvoelen is, neem dan een andere weg die u beter ligt.

Blossom: De conclusie waar ik toe kwam, toen ik mijzelf eenmaal uit de diepte omhoog had getrokken, was dat u zonder enige twijfel geholpen heeft om vele duizenden mensen te laten ontwaken. Als zij ervoor kiezen om elders te gaan, en God wéét dat er voldoende ‘elders’ zijn om naartoe te gaan … dan is dat helemaal oké. U bent voor mij en vele anderen véél te dierbaar.

Federatie van het Licht: Staat u ons toe om u iets te vragen?

Blossom: U kunt het proberen! Slik!

Federatie van het Licht: Datgene wat wij bieden ...

Blossom: Ja …

Federatie van het Licht: Beschouwt u dat als voldoende waardevol om ...

Blossom: Om wat? U lijkt moeite te hebben om dit over te brengen.

Federatie van het Licht: Wij hebben er moeite mee ...

Blossom: Waarom komen er bij mij tranen op? Het is vreemd, maar ik voel dat indien u ogen zou hebben, er bij u ook tranen zouden opkomen.

Federatie van het Licht: Omdat onze Liefde voor u en voor u Allen … nu, op dit ogenblik … overweldigend is.

Blossom: Of misschien, Jongens … voelt u ONZE LIEFDE VOOR U en vindt u dat overweldigend. Nu is er een verschuiving … en kunt u voelen hoeveel Liefde er is, voor hetgeen u doet. Ik heb even een ogenblikje nodig voor mijzelf! Maar voltooi alstublieft uw vraag. ‘Datgene wat wij bieden, beschouwt u dat voldoende waardevol om … Wat?’

Federatie van het Licht: Om ermee door te gaan.

Blossom: Ik heb al gezegd dat ik hier ben tot het einde.

Federatie van het Licht: Toch moesten wij het vragen, Blossom. Wij moeten weten en dus moeten wij het vragen … of jij, na alles wat je hebt moeten doorstaan, nog steeds ervoor kiest om op deze manier met ons te blijven spreken?

Blossom: Ik denk dat ik weet waar u heen wilt. Ik denk dat ik weet waarom ik zo emotioneel ben terwijl we praten … omdat ik de voorbije week echt zover was, dat ik Ontslag wilde nemen!

Federatie van het Licht: Dat was u inderdaad … en dus is het nodig dat wij u OFFICIEEL vragen of u hiermee wilt verdergaan, en dat wij daar een OFFICIEEL antwoord op krijgen.

Blossom: Echt? Wel, ik aanvaard nederig om onze overeenkomst te verlengen, in eer en Waarheid. Maar ik weet niet zeker, waarom dat zo ‘officieel’ moet?

Federatie van het Licht: Omdat – hoewel het voor u soms kan lijken dat u gewoon maar ‘doet wat u doet’ – het veel dieper gaat dan dat, Blossom Goodchild.

Blossom: Als u op die manier mijn naam zegt, dan gaat dat echt helemaal door mij heen.

Federatie van het Licht: Dus, voor ons archief en dat van het Goddelijk Plan … doen wij officieel weer zaken?

Blossom: Dat doen we. Waar is mijn contract en kunnen we het hebben over mijn salaris? Jongens … in acht genomen hoe beducht ik de voorbije dagen ben geweest, is dit allemaal toch heel vlot gegaan en om eerlijk te zijn … zonder grote onthullingen. Alles redelijk ‘normaal’. Ik – en met mij waarschijnlijk velen – had gedacht dat het heel anders zou gaan.

Federatie van het Licht: Dat weten we … en afhankelijk van uw ‘emoties’ … dachten wij dat ook. Toen u weer aan boord begon te klimmen, slaakte onze geest een zucht van opluchting. U werd zorgvuldig en omzichtig gemonitord, en het leek er enige tijd op … dat de dingen niet in ons voordeel verliepen.

Blossom: Dat is nog zacht uitgedrukt. Het komt maar zelden voor dat ik zo ‘tekeerga’ als laatst … en alle verwarring en boosheid richtten zich rechtstreeks naar de hemel … naar u!

Federatie van het Licht: Daarvan waren wij ons zéér bewust. Maar, toen u uzelf weer vond … terwijl uw Licht heen en weer flikkerde, waren wij ‘opgetogen’ bij het nieuws dat u weer ‘omhoog klom’ … en veel vreugde … zoveel vreugde werd er uitgewisseld bij het WETEN dat wij u niet waren kwijtgeraakt. Want dat zou nooit goed zijn geweest.

Blossom: WOW … ik voel me een beetje beschaamd over alle aspecten van die laatste paragraaf! We waren allemaal murw geslagen en gekwetst tijdens deze buitengewoon moeilijke tijden. Maar … de Kracht … ONZE INNERLIJKE KRACHT blijft doorvechten, wanneer we denken dat we het niet meer aankunnen. Inderdaad, Jongens … wij hier beneden zijn echt DE STERKSTEN ONDER DE STERKEN.

Federatie van het Licht: En nu ziet u, waarom dat nodig is.

Blossom: En dat wij onze Waarheid moeten versterken … er zal nog zoveel worden onthuld.

Federatie van het Licht: Stuur uw Licht uit, niet enkel naar diegenen in de Hogere posities, opdat zij het schip veilig aan wal brengen, maar stuur DE LIEFDE, HET LICHT EN DE WAARHEID, DIE U BENT … uit naar HET GEHEEL … NAAR ALLES DAT IS.
Uw Planeet … hoe ‘klein’ die ook lijkt … heeft alle ogen op zich gericht.

De Transformatie is echt op gang … Er is geen weg meer terug.

Blossom: Wie zou dat willen?

Federatie van het Licht: Nogmaals, wij eindigen met … GOEDE REIS.

Blossom: Wel, ik slaak een enorme zucht van opluchting, dat dit vandaag is volbracht. Mijn Liefde blijft, zoals altijd, bij jullie … diep in mijn hart. Hoewel u daar een paar dagen geleden wellicht aan heeft getwijfeld! Goed dan. Tot ziens voor nu.
In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.


Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g

Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.

https://youtu.be/MYeqbshjgmA

Voor de link naar al mijn YouTubes http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel LezenTHC-olie kopen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge