Home > > Blossom Goodchild - 6 april 2018

Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 6 april 2018

Blossom: Hallo, mijn vrienden. Ik had het druk met de Paasdagen en ik vond geen tijd om me met u te verbinden. Niet alleen had ik het druk … ik had ook behoorlijk last van de Energieën en in alle Waarheid … het voelde niet goed! Kunt u spreken over deze Energieën? Positief en negatief!

Federatie van het Licht: Welkom, lieve Blossom en allen die ervoor hebben gekozen om deze woorden te lezen. Wij willen heel graag over die dingen spreken, omdat wij weten dat u zich soms niet-verbonden kunt voelen. Wij willen u manieren tonen om uw gevoel te helpen bij het opnieuw verbinden.

Blossom: O, gelukkig! Want gedurende een paar dagen – hoe hard ik ook 'op alle manieren' probeerde om mijzelf uit die slechte stemming te halen – lukte het gewoon niet … tot het langzaamaan van zichzelf wegtrok … om weer terug te komen … weg te trekken … terug te komen … Ziet u het voor u? Worden de negatieve energieën die ik zo sterk voelde, veroorzaakt door chemtrails, voeding enz? Of, ben ik het zelf … moet ik 'ernaar kijken' en ze dan loslaten? Ik raak hier zo verward door, omdat ik in die 'staat van Zijn' … echt geen vreugde kon vinden in mijzelf of die dagen en dan … verandert er niets, behalve dan dat die 'energie' wegtrekt … en ik me 'Lichter' voel over alles. Wat is dat toch?

Federatie van het Licht: Het gaat om veranderingen … binnenin de Energie. Ziet u, Blossom … de Energieën botsen met elkaar, in deze 'Verheffende tijden'! Aan de ene kant is daar de LICHT ENERGIE van ZUIVERE GODDELIJKE LIEFDE die binnenkomt in de stroming van uw Aarde … en aan de ander kant is daar de DUISTERE ENERGIE, die vecht voor haar leven om te voorkomen dat de LICHT ENERGIE binnenkomt.

Blossom: Maar waardoor komt het dan dat sommigen onder ons zowel de verwarring voelen als de depressie ervaren, en dat anderen zich zo Licht als een veertje voelen?

Federatie van het Licht: Omdat het afhankelijk is van wat er die dag in uw leven gebeurt … op dat ogenblik … waardoor de ene Energie of juist de andere gebruik kan maken van uw gemoedsgesteldheid en die gaat versterken … alsof het u enige tijd omringt … LICHT of DUISTER.

Combineer dat met datgene wat er verspreid rondhangt in het Energieveld van uw Aarde en wat u kan 'ter neerdrukken' ...

Blossom: Ik moet hier even onderbreken. U heeft het hier wel vaker over. Ik zou het niet 'ter neerdrukken' noemen. Ik zou eerder zeggen 'compleet platleggen' … als het binnenkomt! Kunt u beschrijven hoe dat in zijn werk gaat? Want het kan soms echt hardnekkig zijn.

Federatie van het Licht: Het is tegelijk complex en eenvoudig, Blossom. Als we in beschouwing nemen dat er SLECHTS ÉÉN ENERGIE IS … en dat die bestaat binnen een bepaalde frequentie … afhankelijk van wat het is … waar het is … zijn manifestatie van … enz. Daardoor kan het zijn dat er een ontwerp is … laat ons zeggen … van een negatief patroon, dat in staat is om zich 'een weg te banen' naar de mensen en zijn negativiteit … het ontwerp van die specifieke frequentie … te verweven in de hartruimte … waardoor het uw gemoedsgesteldheid omlaag haalt tot zijn eigen lage Trilling.

Blossom: Dan is mijn vraag … omdat ik weet wat velen van ons doen … waarom wij niet in staat zijn om onszelf daar weer uit te trekken? U kunt wel zeggen dat wij de Sterksten onder de Sterken zijn maar toch, in deze tijden voelt dat niet zo. Ik kan soms zo laag zinken – en ik weet dat veel anderen hetzelfde zijn ... dat ik het gevoel heb 'ik ben klaar hier!'. Doodmoe van het vechten, zeg maar. Wat heeft het voor zin, enz enz … IK KEN AL DE ANTWOORDEN. Maar ze zijn nietszeggend, in die toestand.

Federatie van het Licht: Het punt is, Blossom … dat u ECHT alle antwoorden kent … waarbij de nadruk ligt op 'LIEFDE OVERWINT ALLES'.

Blossom: Maar, er IS enkel maar Liefde … in al zijn verschillende trillingsbanen … (Bent u dat of ben ik het die spreekt? Haha)

Federatie van het Licht: U heeft gelijk en toch, hoe sterker u zichzelf naar de Hogere Trillingen optrekt, des te gemakkelijker het wordt om zich Helderder te VOELEN.

Blossom: Probeer daar maar eens te komen, als je je zo slecht voelt! Misschien kent u dat gevoel niet? Het is niet fijn. Het is dat gevoel alsof het duister mij verslagen heeft … alsof er 'geen wil meer over is'.

Federatie van het Licht: En toch … gaat ook dat weer voorbij, nietwaar?

Blossom: Ja.

Federatie van het Licht: Omdat het duister NIET gewonnen heeft. Het KAN U NIET verslaan. De hele tijd dat u zich zo slecht voelt … zal uw Licht niet toestaan dat de vlam dooft. Het blijft … de vlam blijft aan, ongeacht hoe sterk de wind ook waait … Ook als het nauwelijks nog kan blijven branden. Het blijft aan … omdat die vlam U is en U die vlam bent. Het is UW LICHT, dat niet gedoofd kan worden.

Blossom: Maar sommigen geraken zo in de put, dat ze zichzelf weghalen van de Planeet.

Federatie van het Licht: Dat is zo. Dit is een keuze die ze maken en die enkel 'overwogen' kan worden door ieder persoon voor zich. Wij hebben hierover geen oordeel. Sommige Zielen kiezen ervoor om weg te gaan, omdat het leven op Aarde te zwaar werd om nog te kunnen verdragen.

Blossom: Met respect, zo denk ik er ook over! Begrijp me niet verkeerd … ik heb geen plannen om uit mezelf te vertrekken … maar ik kan begrijpen waarom mensen dat wel doen!

Federatie van het Licht: U heeft die plannen niet … omdat uw opdracht volbracht zal worden en wat er ook gebeurt … u heeft aan uzelf beloofd tot het einde te doorstaan.

Blossom: Hebben zij die 'eerder vertrokken zijn' niet ook die belofte gedaan?

Federatie van het Licht: Neen. Sommigen kwamen hierheen en wisten dat ze hun best zouden doen maar dat ze 'weg konden' als dat nodig was. Elke ziel heeft de kans om 'weg te kunnen', mocht zij dat willen.

Blossom: Vroeger dacht ik altijd dat het afgekeurd zou worden als iemand zijn eigen leven nam. Maar dat denk ik al heel lang niet meer!

Federatie van het Licht: Wij zijn blij dat u anders bent gaan denken, maar wij willen eraan toevoegen dat de meerderheid van de zielen die daarvoor kiezen … er ook voor kiezen om terug te komen en het 'leven op Aarde' nog een 'kans' te geven. Maar laat ons terugkeren naar het onderwerp van de Energieën. Wij weten, dat u het antwoord weet … ieder van u … WEET het antwoord, diep vanbinnen.

Blossom: Maar wat is daarvoor nodig?

Federatie van het Licht: MEER! MÉÉR van U!

Wij hebben gezegd dat u de Sterksten onder de Sterken bent en u kunt VOELEN … met name in deze Versterkte Dagen van Bewustwording van vele aspecten van het 'Leven' zelf … dat het WETEN van deze KENNIS gevoeld moet worden van diep binnenin de kern van uw Wezen.
U moet diep graven, lieve Zielen, om het te kunnen 'SNAPPEN!'

Om te ontdekken dat … U … behoort tot de Sterksten onder de Sterken. Dáárom bent U gekozen. Wij zijn ons ervan bewust dat we dit al vaak herhaald hebben in de loop der jaren. Maar kunt u begrijpen waarom? Belangrijker nog … kunt u VOELEN waarom?

Deze tijden … nu u overgaat naar de Hogere Gradatie van de mensheid … of, zeggen we beter … 'Terugkeert' naar de Hogere Gradatie van de Mensheid … zijn – zoals we al verwacht hadden – de meest turbulente tijden … omdat u vertrekt UIT de Lagere intensiteit van 'leven' … NAAR de Hogere. Wij zijn ons bewust van de VERANDERING … DIE NU PLAATSVINDT.

En voor u, op Aarde, is het inderdaad behoorlijk turbulent!

VOEL ONZE LICHTLIEFDE BIJ U. ALSTUBLIEFT … VOEL ONZE LICHTLIEFDE BIJ U.

Wij willen zo graag nieuwe manieren vinden om u te vertellen … om u duidelijk te maken … wat er NU gaande is. Maar, wij kunnen u alleen maar vragen om naar binnen te keren en UW LICHT TE VINDEN … en HET LIEF TE HEBBEN. Praat ertegen … als uw vriend. Moedig uw Licht aan, zoals u een kind of een vriend zou aanmoedigen om vol te houden. Als een vriend het moeilijk heeft … dan praat u hen moed in en wijst u hen op hun eigen kracht, die u in hen kent. U helpt hem om het goede in zichzelf te zien. Doe hetzelfde voor uzelf. Voor uw Licht, als het zwakker wordt … misschien reageert het niet meteen … misschien voelt het zich daarvoor op dat ogenblik te zeer gekwetst … Maar het luistert en het onthoudt en het houdt vast 'met alles wat het in zich heeft' …
En dan … als de storm is geluwd en de warmte van de zon er weer op/in straalt … DAN KEERT DE KRACHT TERUG … DE GOEDE GEDACHTEN KEREN TERUG en u voelt weer de 'hoop' om verder te gaan. Sterker dan voorheen … IN HET WÉTEN DAT HET LICHT … HET LICHT VAN IEDER VAN U … DEZE PLANEET ZAL BRENGEN TOT DE SCHOONHEID DIE ZIJ IS.

HET LICHT VAN IEDER VAN U … dat hier is om de gang der dingen TE VERANDEREN … MOET … ZAL … tot volle kracht komen en gaan stralen.

Dit Licht, dat is IEDER VAN U … en het kent geen beperkingen.

Lieve Zielen … terwijl u dichter bij uzelf komt … keert uw kracht terug … terwijl u IN LIEFDE steeds verder vooruit stapt … gaat U steeds méér/beter BEGRIJPEN welk EEN KRACHT DIT LICHT … HEEFT/IS.
HET LICHT … HET LICHT … HET LICHT … DAT BENT U. BINNENIN U … BINNENIN IEDER VAN U.

Hoe méér u uzelf TOESTAAT om het te KENNEN … te VOELEN, BINNENIN U … des te MÉÉR KRACHT bouwt het op binnenin de U, die denkt dat hij zo zwak en ontoereikend is. Hoe méér men 'verder stapt' in dit WETEN … des te méér zal de realiteit van DEZE KRACHT zich tonen … en bemoediging bieden door 'bewijzen', om toch weer verder te gaan. En DOOR deze beweging binnenin de Zielen … bouwt zich het momentum op.

EN ...

DAT DOET HET … De wanhoop van de lagere trilling verdwijnt … omdat zijn kracht afneemt … tot het moment waarop het niet langer bestaat op uw Planeet.

Blossom: WOW! Met alle respect … maar dat lijkt nog héél ver weg. Maar laten we ons nu niet verdiepen in dat tijd-gedoe. Zal het GEBEUREN … in zijn Goddelijke timing, dit alles een duwtje in de goede richting geven?

Federatie van het Licht: Inderdaad. Daar dient het voor. Wanneer dit Gebeuren plaatsvindt … zal dat uw wereld dusdanig krachtig 'wakker schudden' … maar … zoals we al eerder gezegd hebben … zullen er 'voortekenen' zijn naar dit Gebeuren toe, waardoor uw Wezen zich kan voorbereiden op die gelegenheid.

Blossom: Ikzelf, zoals de meesten van ons, ben verward en onzeker geweest door al dat praten over HET GEBEUREN, ook door wat u erover vertelde … met alle respect. Velen van ons hebben het over 'er is iets vreemds aan de gang' … maar nu we weten dat dit Gebeuren een golf van Liefde zal zijn, die over ons heen spoelt … voelt het echt nog niet dichterbij of zo. Want ik kan me voorstellen … wanneer het naderbij komt, dan zouden wij ons 'verheven door Liefde' moeten voelen, niet 'terneergeslagen door Liefde!'. Maar laten we niet het verwachtingsvolle (of 'iets in de lucht') vergeten, wat door veel mensen gevoeld wordt! Ik denk dat het er gewoon op neerkomt … dat we moeten afwachten en het wel zullen zien. Doorgaan naar ons beste kunnen, op ieder ogenblik. Er is nog zoveel waar wij niets van weten … Zoveel wat we niet begrijpen … en toch WETEN we zonder twijfel dat WE LICHT ZIJN … en juist daardoor houden we vol.

Federatie van het Licht: Lieve Blossom … lieve Allemaal … aanvaard niet enkel maar de U die u denkt te zijn … AANVAARD de U binnen ALLE mogelijkheden van de Universa en daar voorbij.

Sta toe dat UW VOLLEDIGE VOLHEID aanvaard wordt door dit aspect van UZELF, dat nu op Aarde verblijft in deze geweldige tijden. Geen enkele Ziel wil dit missen!

Blossom: En volgens u … zal dat ook niet gebeuren. Bedankt, jongens. Het was niet mijn bedoeling dat dit gesprek een lage energie zou hebben. Ik merkte dat ik onverwacht toch emotioneel werd, gedurende het gesprek. En we gaan omhoog en omlaag in deze mallemolen … we blijven onze rondjes draaien … omdat iets binnen in ons, ons vertelt dat dat het juiste is om te doen. Heel erg bedankt. Over en sluiten voor nu.

Federatie van het Licht: Wij vragen dat u uw uiterste best zult doen om standvastig te blijven, in het WETEN dat ...

U … IEDER VAN U … MAAKT … dat het gebeurt.
U … ZORGT ERVOOR … dat DE VERANDERING er komt en dat is mogelijk omdat …

U NIET OPGEEFT …

U ZULT DE WAARHEID VAN DIT ALLES WETEN … OP DE GODDELIJKE TIMING VOOR ALLES.

Onze Liefde straalt binnen, in uw hartruimte … laat ons binnenkomen en voel de kracht en de leiding die wij bieden. HOEZEER WIJ IEDER VAN U EREN. In Liefde en dankbaarheid.


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!