Home > > Blossom Goodchild - 16 april 2018

Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 16 april 2018

Blossom: Opnieuw hallo daar! Ik kan gelukkig melden dat ik me momenteel veel stralender voel. Hier in mijn wasmachine lijkt het 'wolwas' programma bezig te zijn … maar dat is zoveel beter dan 'centrifugeren'. Hoe gaat met u?

Federatie van het Licht: Wij hebben inderdaad gemerkt dat uw Energie verhoogd is – en dat voelt goed! Er zijn in deze tijden bij iedereen zoveel intense veranderingen en 'verwijderingen' bezig aan een dusdanig hoog tempo, en dat zorgt voor verstoringen in geest, lichaam en ziel.

Blossom: Wat bedoelt u precies met 'verwijderingen'?

Federatie van het Licht: Verwijderingen van negatieve energieën uit uzelf en de Planeet … zelfs vanuit de grond waarin u de zaden voor uw voedsel plant.

Blossom: Hoe wordt dat gedaan?

Federatie van het Licht: Door extractie. En dat bedoelen we vrijwel letterlijk. Stel u een 'beeld' voor van iets wat lijkt op een wervelwind … dat alles oppikt en 'verwijdert' dat van een minder Licht is. Dit wordt ENORM gesteund door het LICHT dat zich opbouwt op uw Planeet. U zou het ook kunnen omschrijven als de duistere energieën die 'zichzelf verwijderen' in sommige 'staten' (states).

Blossom: Staten in de zin van provincies in landen, of 'de staat' van iets?

Federatie van het Licht: Beiden. De duistere energieën kunnen niet verblijven in een Licht dat buiten hun eigen trilling valt. Eenvoudig gezegd, is dat te ongemakkelijk. Daarom 'kiezen' zij ervoor om weg te gaan, aangezien het Licht zorgt voor teveel zintuiglijke storingen. Het is algemeen bekend dat er een 'schoonmaak' op komst is en dat werkt heel snel! Daarom, met het overdadige Licht dat binnenkomt … verhoogt de Trilling van de Planeet en iedereen die er woont … is er ook nog het feit dat deze verheffende factor in staat is om grote delen van de duisternis te vernietigen. Daarna blijven 'schaduwen' over, zoals wij het noemen. Deze 'schaduwen' hebben geen diepgang meer, het is vooral oppervlakte puin. Lieve Zielen … dit is toch bemoedigend om te horen, of niet? Hoe sterk de KRACHT VAN HET LICHT nu terrein wint.

Blossom: Ik moet dit toch vragen, ook al weet ik niet waarom, want dit is niet echt 'mijn ding' … wanneer u zegt 'verwijdering', bedoelt u dan ook de negatieve 'zielen'? Want ik heb horen zeggen dat er arrestaties plaatsvinden. Arrestaties in de hoogste kringen van de 'stouterikken'. Maar uiteraard wordt dit niet naar buiten gebracht in de gewone nieuwsmedia.

Federatie van het Licht: Wij zijn het met u eens, dat dit niet echt uw – of ons – 'ding' is om te bespreken. Maar wij kunnen bevestigen dat er veel gaande is achter de schermen … het verzamelen van gegevens enz … hetgeen inderdaad voldoende bewijs vormt om diegenen te veroordelen die zoveel schade hebben toegebracht aan de Planeet en aan de mensen. Wij willen zelfs zo ver gaan en zeggen dat het beslist niet 'enkel' Aardse Raden zijn, die zullen afrekenen met deze zielen. Want de invloed van deze personen is voelbaar geweest op Universele schaal en het is aan de Hoge Raad binnen de Federatie om de gevolgen te bepalen aan de hand van deze bewijzen. Wij adviseren opnieuw aan hen die bekend zijn met de Kracht van hun Licht, om tijd te maken voor diepe meditatie, met deze verloren zielen in gedachten. Want wanneer zij de omvang 'beseffen' van de pijn die zij anderen hebben toegebracht door hun daden … dan is er geen verdere straf meer nodig, want de zielsangst die dan hun Wezen bekruipt, zal de Hoogste vorm van 'marteling' zijn, die zij over zichzelf hebben afgeroepen. Zij voelen ALLES wat zij anderen en de planeet hebben aangedaan. Ze zullen heel veel Liefde en Vergiffenis nodig hebben … en laat ons ook zeggen dat, wanneer de Waarheden … de échte 'Waarheden' – die altijd verborgen zijn gebleven - worden onthuld … alleen de meest 'rotsvaste zielen' het zullen kunnen opbrengen, het over hun hart zullen krijgen … om te vergeven. Er is ook goed nieuws … er is de laatste tijd ECHTE vooruitgang geboekt. Misschien kunt u alles wat 'op zijn kop staat' gaan zien als een positief teken dat de dingen beter gaan!

Blossom: Dat is inderdaad een 'op zijn kop' uitspraak!

Federatie van het Licht: Lieve Zielen … Dit lijkt zo in uw wereld, in deze 'fase' van Evolutie. Maar wat is 'op zijn kop'? Wij interpreteren het als 'onderste boven' … en als u ernaar kon kijken van waar wij staan … dan lijkt het alsof alles eerder de goede kant van veranderingen opgaat, dan dat het 'buiten proporties' fout lijkt te lopen.

Blossom: En waar bent u dan precies?

Federatie van het Licht: Wij zijn in een andere Trilling.

Blossom: Hoe anders?

Federatie van het Licht: Heel anders. Want waar wij het liefst verblijven, daar is geen negatieve energie … geen enkele. Wij tonen u een beeld, Blossom, van 'doorheen de wolken'. Beter kunnen we het niet doen. Want in Waarheid … zijn wij nergens anders … wij zijn overal … alleen op een andere Trilling. Zoals we al eerder gezegd hebben, lijken wij sterk op 'de Elementalen' en vele andere planetaire vormen … ze zijn 'overal' maar ze trillen op een andere frequentie. In het verleden werd het al vergeleken met het 'afstemmen op een radiostation'.

Blossom: Dus, om u zichtbaar te maken voor ons … hoe stemt u zich dan af op onze frequentie, zodat we u kunnen zien?

Federatie van het Licht: Precies zo … door ons af te stemmen op UW frequentie. Ditzelfde doen we nu ook, om met u te kunnen spreken.

Blossom: Is het moeilijk om te doen?

Federatie van het Licht: Neen. Niet als je weet hoe het moet. Dit geldt voor alles … niets is moeilijk, als je weet hoe het moet.

Blossom: Ik weet dat u weet, dat zoveel mensen heel graag zouden willen dat u op bezoek komt … en een tijdje hier blijft. Maar ik zal daar niet op doorgaan, want we hebben het hier al zo dikwijls over gehad! We hebben het al over zoveel dingen gehad!

Federatie van het Licht: En elk daarvan heeft geholpen bij het begrijpen van de redenen voor uw verblijf op Aarde. Wij begrijpen uw … positie/gedachtegang. Wij doen ons uiterste best om troost en bemoediging te brengen aan u en aan hen die het moeilijk hebben … die de hoop verliezen. Maar wij vragen u om uw enthousiasme te hernieuwen. Wij vragen u om verder vol te houden! Geef het niet op, zo vlak vóór de eindstreep.

Blossom: Met het grootste respect … White Cloud sprak diezelfde woorden al in 2012. Zes jaren geleden en wij hebben het niet opgegeven … nog niet! Veel mensen zijn afgedwaald van het pad … velen hebben hun weg terug gevonden.

Federatie van het Licht: En er waren er nog méér, die sindsdien aan boord zijn gesprongen, nietwaar?

Blossom: Ja, dat klopt. Er komen steeds meer nieuwe zielen bij. Maar voor diegenen onder ons die het gevoel hebben dat ze duizend jaar geleden aan boord zijn gestapt … en waarschijnlijk is dat ook zo … blijkt dit … 'Eindspel' … een harde dobber. Een beetje zoals een zwangerschap, waarbij de laatste drie maanden veel langer lijken te duren dan de hele negen maanden bij elkaar.

Federatie van het Licht: We hadden het zelf niet beter kunnen zeggen, Blossom. De 'Geboorte' van deze Nieuwe Tijd is nu zo nabij. Heeft u niet in gedachten steeds maar weer 'Geef niet op' gehoord?

Blossom: Ja … en dat is bemoedigend. Als ik kijk naar de mails die ik ontvang, dan zijn er heel veel mensen die het nauwelijks nog kunnen volhouden en die een oppepper kunnen gebruiken. Hela hola, ook dat heb ik al eerder meegemaakt! Ik voel dat dit de reden is waarom de hele toestand rondom HET GEBEUREN (dit keer) op die manier van start is gegaan. Wij willen niet gered worden … we begrijpen dat het daar niet om gaat. Maar, ongetwijfeld zijn we dringend toe aan een steuntje in de rug! Stuur de cavalerie en zo!! (Hierbij een geheugensteuntje voor THE INVOCATION … http://www.youtube.com/watch?v=Gqmukxqt2rU )

Federatie van het Licht: Lieve Blossom … Lieve Zielen. HET GEBEUREN ZAL PLAATSVINDEN VOLGENS ZIJN GODDELIJKE TIMING en als het zover is … dan zult u begrijpen waarom het dat ogenblik was, en niet eerder. Maar, intussen … zitten wij niet stil. Heeft u niets gemerkt van wat wij verteld hebben, met betrekking tot de verschijningen aan de hemel?

Blossom: Ja, ik heb mails gekregen over 'vreemde eigenaardigheden' die zich her en der voordeden. Maar zoals ik al zei … veel daarvan wordt door niemand opgemerkt. Ik heb het geluk dat ik zulke dingen krijg toegestuurd en niet iedereen heeft de tijd om de hele dag achter de computer te zitten en onderzoek te doen naar die dingen. Hallo! Opeens gaat mijn hartslag omhoog ...

Federatie van het Licht: Maak het bekend … deze dingen die op u overkomen als 'bijzaken', worden afgezwakt omdat ze voorlopig nog 'onder de radar' moeten blijven. Er mag niet teveel oproer door komen, maar net voldoende om te worden erkend als 'anders' … als 'toenemend'. Deze 'symptomen' zijn de voorbodes van de GROTE VERSCHIJNINGEN … DE GROOTSTE SHOW OP AARDE … waar we het in eerdere berichten over hadden. Het zal worden opgebouwd … het zal veel hoger worden opgevoerd dan dat er nu getoond wordt. En aansluitend hieraan zal er de opbouw zijn binnenin uzelf … binnenin uw Ziel … binnenin uw Wezen. Wij zeggen u … er zal niets in vraag worden gesteld. Er zal geen twijfel zijn … geen 'wellicht' of 'misschien'. Het zal gevoeld worden over heel uw Planeet … door IEDEREEN … zodra DIT GEBEUREN gaat beginnen. Maar zoals we al zegden, voordat het zover is … zullen er overal voortekenen zijn, in plaats van de 'uitzonderlijke' tekenen die er nu zijn.

Blossom: Ik ben er ook op gewezen dat er een fenomeen is (dit komt nu in mijn gedachten, dus ik denk dat u wilt dat ik dit vraag) … waarbij het lijkt alsof de hemel middendoor, in twee is gedeeld. Als het een schilderij zou zijn, dan zou de ene kant er heel anders uitzien dan de andere … alsof de verkeerde 'helft' van het schilderij erin is gezet … bij gebrek aan een betere omschrijving … Wat kunt u hierover zeggen?

Federatie van het Licht: Wij willen hierover zeggen … dat dit wéér een 'teken' is, dat HET GEBEUREN steeds dichterbij komt.

Blossom: Maar, wat is er nu precies gaande?

Federatie van het Licht: Blossom … zoals u weet, is alles Energie … en Energie is tastbaar en kan worden … gemanipuleerd/verweven in/zich tonen als … gelijk welke vorm. Om uw hemel te veranderen in 'twee delen' is … wij zeggen dit met een flinke dosis humor … 'even gemakkelijk als Photoshop op uw computer'.

Blossom: Maar, ik begrijp hieruit dus … dat dit geen Photoshop bewerking van onze computers is … toch?

Federatie van het Licht: Neen.

Blossom: Waarom toont u mij een dobbelsteen die wordt geworpen?

Federatie van het Licht: Omdat, lieve Blossom … wij u eraan herinneren … dat dit alles deel uitmaakt van HET SPEL. Het Spel waar u in zit. Soms gooit u een zes en dan gaat u zes plaatsen vooruit … andere keren gooit u slechts een één. Hoe dan ook … U bent in 'HET SPEL'.

Blossom: O ja … dat 'Spel' waarbij we op Aarde terecht kwamen zonder een handleiding!

Federatie van het Licht: Dat klopt niet helemaal. De handleiding ligt besloten in u. Dat is juist deel van 'Het Spel', nietwaar? Om de handleiding binnenin u te ontdekken. Want als u die eenmaal heeft gevonden, dan brengt elk van de pagina's u steeds méér in afstemming op 'de regels'.

Blossom: En die 'regels' zijn dan … dat er geen regels zijn?

Federatie van het Licht: Inderdaad … en toch wil dat niet zeggen dat de handleiding u niet toont 'hoe u het spel moet spelen'.

Blossom: Soms voel ik echt – ook al is het maar tijdelijk – dat ik 'Het Snap' en dan lijkt het zo eenvoudig. Het is gewoon een kwestie van … ZIJN/KOMEN UIT … LIEFDE … altijd. Wanneer we toestaan dat elke ademhaling … VAN/VANUIT … Liefde komt, dan zijn er geen 'valkuilen' … enkel ladders om te beklimmen. Ik neem aan dat, hoe méér we opgaan naar de Hogere Trillingen, des te méér we in staat zijn om in deze kennis te blijven en er gebruik van te maken. Zo eenvoudig, maar tegelijk ook, hier in de dichtheid van de Aarde … zo ingewikkeld.

Federatie van het Licht: Ingewikkeld, als u daarvoor kiest. Eenvoudig, als u daarvoor kiest. Hoe dan ook … u kunt niet ontkennen dat U LIEFDE BENT. U kunt niet ontkennen dat u allen LIEFDE BENT … en u brengt Planeet Aarde naar Haar Hogere Verblijfplaats, zoals was afgesproken. Universele bijeenkomsten maken 'Uw Planeet' tot het belangrijkste gespreksonderwerp. Richt u op dit feit … dat er in al deze gesprekken … veel opwinding heerst. Want deze veranderingen die u te wachten staan … staan allen te wachten, die erin hebben toegestemd om dit Goddelijk Plan tot het einde door te voeren en ieder van u ontvangt de Dankbaarheid … die zal worden ontvangen in de vorm van enorme Golven van Liefde, die … over/door … u heen zullen spoelen. Ze geven u moed en KENNIS … dat het nu zo dichtbij is … Deze tijd … Deze GEBEURTenis … U weet dit in uw hart en in uw Wezen.

Blossom: Klopt. Niet weten 'wanneer' kan frustrerend zijn. Maar, ik denk dat als we het zouden weten … dit de loop der dingen zou veranderen.

Federatie van het Licht: Dat klopt. Er wacht u zoveel opwindends. Lieve, gezegende Zielen … Sta open voor al de 'vreemde dingen' … en laat ze uw hart … uw Wezen … Verlichten. In Liefde … blijven wij bij u. U kunt ons voelen … Ieder van U kan deze Kennis voelen, van te weten wat er plaatsvindt. Om die reden houdt u vol om DE LICHTEN TE ZIJN … DIE DE WEG WIJZEN … en mogen wij zeggen … wat doet u GEWELDIG GOED WERK.

Blossom: Mag ik … namens mijzelf en heel veel mensen, u danken voor uw bemoediging en steun. Het helpt ons ECHT om door te zetten.

Federatie van het Licht: Het is fijn om dat te horen. Maar, het was een overeenkomst die wij allen zijn aangegaan, dat deze berichten zouden doorkomen om u te helpen herinneren … het herkennen … WIE U BENT … LICHT LIEFDE … door en door. En binnen deze herkenning … toestaan dat de Energie van deze LICHT LIEFDE uw Planeet terugbrengt tot haar oorspronkelijke Zelf. In Liefde … trekken wij ons terug. Hartelijk dank.


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!