Home > > Blossom Goodchild - 6 april 2017

Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 6 april 2017

Blossom: Ik had het plan niet om met jullie te proberen me te verbinden, tot vanmorgen. Toch, als ik goed zit voel ik jullie dichtbij zijn en ik ben meer dan willend om het nu een ‘go’ te geven, als jullie dat ook zijn?

Federatie van het Licht: We danken je voor je antwoord. Want ja, we zijn meer dan blij om met je op deze tijd te ‘praten’.

Blossom: Ik vroeg me af of je over dit gevoel kunt praten dat ik ervaar betreffende “Het zijn van de observator’. Sedert mijn nieuwsbrief de vorige dag hebben velen geantwoord en zeiden dat ze hetzelfde voelen. Ik voel me op dit moment niet helemaal deel van de wereld. Ik ben hier, maar zit er niet in. Dat is het best dat ik kan doen om dit te beschrijven.

Federatie van het Licht: Liefste Zielen van de Aarde… met jullie steeds transformerende Energieën die blijven… zoals een storm in een kop thee…

Blossom: En dat betekent?

Federatie van het Licht: Betekent… met de Grootste LIEFDE die jullie NU beleven… het is niets meer dan dat. De veranderende Energieën wervelen rond je persoonlijke Energieën in zichzelf. Zoals ik beperkte bij een kop thee en inderdaad de intensiteit die hen aanstuurt. Dit is waarom “LEVEN” ondersteboven schijnt te zijn gegaan. Dit is waarom jullie niet voelen om in controle te zijn…want wij zouden zeggen dat de meesten van jullie dit gevoel OM NIET GEGROND te zijn, voelen. En jullie doen dat ook niet! Maar we zien dit niet als een grote verstoring voor het welzijn van iedereen.

Blossom: Nee, dat voelt niet ‘verstorend’. Het voelt gewoon dat ik ‘verwijderd’ ben van het doorgaan van de Aarde, zelfs alsof ik me heel bewust ben van bij die ‘voortgang’ te zijn.

Federatie van het Licht: Het duidelijke en doodgewone feit, Blossom, is dat dit doorgeven van Energieën, terwijl ze zich met elkaar versmelten…van het buitenste naar binnenkomen… met zelf-verrijzende effecten… het effect hebben van iemand die in een vacuüm is gevangen. Nooit op een of andere plaats…Maar, gewichtloos.

Dit komt vanwege de ongelooflijke KRACHT die in deze tijd jullie Planeet binnenkomt. Jullie zelf zijn naar dit voordelig punt toegelopen en zijn hier nu aangekomen…op een plek dat je voelt ‘eruit’ te zijn… zoals je zou zeggen.

Om het gevoel te hebben van de ‘Observator’ komt omdat dat precies is wat jullie doen. Jullie observeren het lichaam/de ziel, dat zijn jullie, vanaf een Hoger perspectief. Zodanig is het alsof jullie ‘naar jezelf kijken’, tegengesteld als het kijken vanuit ‘van binnen’. Gewoon nu… gewoon een korte tijd.

Kunnen we vragen… vind je dat je jezelf beoordeelt?

Blossom: Mijzelf of de situatie beoordelen?

Federatie van het Licht: Beide.

Blossom: Nou, niet echt oordelend. Zoals ik zeg…gewoon naar buiten, erin kijkend. Ik voel me wat afgesneden van enig gevoel erover. Dat is het vreemde.

Federatie van het Licht: Mogen we de raad geven dat dit precies is waar jullie bedoeld zijn te zijn in het zielzelf experiment. Jullie gaan naar Hogere gronden, wat je uit evenwicht achterlaat terwijl je voeten je in onzekerheid laten terwijl je omhoog gaat, zogezegd. Jullie hebben een voet gelaten in een dimensie en enige tijd in de tussenruimte. Nu merk je dat beide voeten in die tussenruimte zijn en dat laat je ‘zweven’ … en neerkijken op zoals het eenmaal was.

Spoedig… en we bedoelen spoedig, want het is niet juist en passend voor jullie om te lang te blijven bengelen op deze wijze… je zult je dan nog meer ‘duizelig’ voelen als je dichter bij de Hogere Energieën komt om je voeten er op/in te zetten… en om je zelf gegrond te vinden in die Hogere staat/positie.

Blossom: Wat moeten we verwachten als we landen?

Federatie van het Licht: Een gevoel waar je naar verlangd hebt. Dat zal goed voor je zijn… in zijn natuurlijke staat.

Blossom: Dat is goed, omdat ik zelf weer dat gevoel beleef… dat zegt: ‘Hoe gaat het met Alfie’. Zoals ik al vaak gedaan heb. Ik ben noch hoog noch laag in mijn gedachten… gewoon… neutraal. Maar ik weet wel dat het leven zoveel meer opwindend is. Ik weet dat gedachten onze werkelijkheid scheppen… maar ik voel hierbij een ‘Oh wat dan ook!’ soort ruimte.

Federatie van het Licht: En opnieuw laten we je er aan denken om waakzaam te zijn. Oplettend op je gedachten en hoe je ze uitvoert…Hoe je je gedraagt met ze. Hoe je ze categoriseert. Hoe je ze weghaalt of ze uitbrengt, afhankelijk van hun agenda.

Liefste zielen, HERINNER JE WIE JE BENT.

LAAT NEGATIEVE ENERGIEËN JE NIET IN HET MOERAS ZAKKEN EN JE ONDER (water) BRENGEN.

JE WEET BETER, DAN DIT.

GA OMHOOG… GA ERIN… EN WORDT DEZE HOGERE MACHT VAN JEZELF.

Nu meer dan ooit zijn jullie krachten van Energetische Genade klaar om jullie wereld met Liefde te bombarderen.

Dit is de tijd waarop jullie verder naar/door gaan wat je in LIEFDE uitwerpt. Jullie munten uit in vergeving en jullie wankelen niet door de weg waar je zo moedig op loopt.

HOUDT DE HOOFDEN HOOG, LIEFSTE ZIELEN.

Blossom: Oh! Dat proberen we! Maar zo velen voelen zich naar beneden getrapt met een Aardse tentoonspreiding van oud gedrag. Niemand weet wie je moet Vertrouwen of geloven… en toch gaan we door vertrouwen te hebben, wetend dat we allen goed zullen zijn, uiteindelijk. Zeg me… waren channelaars dit zelfde spul ook aan het channelen toen de dinosauriërs rondom ons waren? Omdat, het schijnt me zeker alsof we dit nu al een echte lange tijd horen.

Federatie van het Licht: Dat komt omdat jullie dat al gehoord HEBBEN ‘al een echte lange tijd’. Deze verandering… deze supersonische (?) verandering IS al heel lang gaande een echt lange tijd nu.

We vragen ons af of jullie echt niet begrijpen …hoe enorm deze transformatie eigenlijk is. Want als je dat Echt zou weten… zou je verbaasd zijn hoe veel er al is bereikt en hoe dichtbij de ‘finish’ lijn we nu zijn.

Blossom: En… ons is dat verteld vijf jaren geleden. Echt, ik heb het WANNEER los gelaten… het is gewoon die fase waar ik doorheen ga van de ‘WAAROM?’ Maar op een ander niveau… op een andere dag… in een andere stemming… ken ik al die antwoorden. Hoe gaat het,kunnen jullie ons iets vertellen wat we niet weten?

Federatie van het Licht: Met plezier. We zullen een verhaal vertellen voor grote opluchting voor iedereen.

Blossom: Is het een verhaal of een Waarheid?

Federatie van het Licht: Dat is voor je ziel om te ontdekken. Er was eens…

Er was een groep van Hoog intelligente Wezens die gekozen waren om naar de Aarde te gaan op de meest belangrijke tijd in de geschiedenis tot op deze dag. Ze wisten waarom ze waren gekozen, maar ze vergaten de meeste beredenering toen ze kwamen, omdat dit deel van het plan was: het hernieuwen van zelf-ontdekking. Toen de tijd verder ging… trokken al die gekozen missies weg en het leven werd zonder ‘bron’. Het Leven scheen de zinnen te doden net zoals ze op te heffen… en een tijd… ging Planeet Aarde strompelend verder.

Toen werd er besloten door de Hoogste raden dat hulp nodig was. Niet om tussenbeide te komen in dit Gouden Plan maar om de nodige stuwing te geven, omdat veel opnieuw werd bekeken en het was nodig om dat te doen.

En dus, degenen uit andere rijken begonnen wijsheid te infiltreren als een aandenken van waarom jullie Aardlingen kwamen… Om jullie te helpen je te her-verbinden met je Ware Bron en om Het Plan Terug te brengen met volle kracht.

Al eonen nu… is er veel hulp gegeven. |Wij, de Federatie van Licht kozen om ‘parels’ van Licht te geven, want het is de wens van onze zielen om jullie aan de Heldere Lichten te doen herinneren die jullie zijn… En de reden waarom jullie kwamen. En waarom JIJ het was… Ieder Een van JULLIE specifiek, die hier wilde zijn en je Planeet te veranderen in een Helderder Ster om op te wonen.

Hoe vurig jullie waren, hoe erg scherp jullie allen waren. Het is een verdrietige ziel die vroeg wil weggaan van je woonplaats. Want eens was er zo’n verlangen om er te zijn.

Probeer dit te zien vanuit ons gezichtspunt Liefste Zielen… Jullie zijn er nu zo dichtbij. Geef het nu niet op. Niet nu, als je al over de grens bent en in VRIJHEID loopt.

HET LICHT DAT JULLIE ZIJN schijnt van binnenuit, uít jullie. Dat voel je niet altijd, want het schijnt gesmoord te zijn. Maar wij zien jullie… de Waarheid van jullie… en we hebben zulke bewondering voor de Strijders van Licht die jullie zijn.

Op een dag… Een goede dag… ZULLEN JULLIE ACHTER JE KIJKEN in ongeloof hoe de dingen eens waren.

Herinner je ook, dat alles niet is zoals het lijkt te zijn.

Blossom: Ja… Ik voel me ook heel erg, alsof ik in een toneelstuk zit, van een toneelstuk, in een toneelstuk, in een film!

Federatie van het Licht: Dat heeft ook betrekking in deze tijd van Energetische verandering. Als je voet uiteindelijk landt op Hogere Grond… zul je je veel meer in je ‘rol’ voelen. Dan heb je veel meer greep op de rol die je hier portretteert.

We vragen jullie nu te WETEN te ACCEPTEREN… te EREN… de werkelijkheid van dit experiment.

Die is in volmaakte verbinding …met alles dat is.

Het kan niet iets anders zijn.

Want het is een Goddelijke Plan.

Blossom: Toch is het een best rare manier van zijn Goddelijkheid te laten zien.

Federatie van het Licht: En wij zeggen… dat Goddelijkheid veel vermommingen heeft. Maar in de Waarheid van zichzelf… is GODDELIJKHEID de onderliggende werking in alles… want er is NIETS anders dan ZUIVERE GODDELIJKE LIEFDE.

Hoe gemakkelijk kan het vermomd worden om iemand te laten denken dat er trucage bezig is. Toch zeggen we DAT ALLES LIEFDE IS… zelfs als het niet zo schijnt te zijn.

Alles dat je nodig hebt is om WAAR TE ZIJN VOOR JEZELF.

DE GODDELIJKHEID VAN JEZELF.

VOEL DIE GODDELIJKHEID IN JE.

ROEP DIE GODDELIJKHEID AAN OM HELDER TE SCHIJNEN DOOR JE HART.

LAAT GODDELIJKHEID DE VOORNAAMSTE PRIORITEIT ZIJN VAN JE GEDACHTE, WOORD EN DAAD.

DAN LIEFSTE ZIELEN… ZULLEN JULLIE VOELEN… ZULLEN JULLIE WETEN… DIE GROTE UITBREIDING VAN GODDELIJKHEID DIE JULLIE ZIJN.

Jullie zullen je niet zo neerslachtig voelen. Jullie zullen ‘Het Snappen’. Toch herinneren wij jullie eraan…. Het is aan jullie… De Sterksten van de sterken… om in gedachten, woorden en daden vast te houden… WEES VAN GODDELIJK LICHT… en laat dat Licht JE de weg leiden.

Blossom: Dank je. Door deze kleine beroeringen is het zo gemakkelijk om dit te vergeten en de ‘traagheid’ te laten overnemen. Ik denk dat men er vermoeid door raakt, zo nu en dan.

Federatie van het Licht: Mogen we je er ook aan doen denken, als een ‘oppakkertje’ … dat jullie weer, Blossom, met stormen en winden en regens, jullie niet met lege handen heeft achtergelaten… zullen we zeggen. Die condities dragen over de hele wereld ‘geladen ammunitie’ mee… om iemand af te schrikken zo ver als mogelijk is van de Waarheid van zichzelf.

Blossom: Ja, opnieuw dank je. Een goede herinnering om niet langs de kant te vallen van de weg en te bezwijken voor deze irriterende lelijkheden!!

Federatie van het Licht: Dit heeft gewoon een gedachtenproces nodig om de houding te veranderen en iemand terug te brengen in zijn verbinding.

Blossom: Soms voelt het alsof het veel meer nodig heeft!!

Federatie van het Licht: Toch niet.

HEF JE GEESTEN OP ZIELEN VAN DE AARDE… JULLIE ZIJN NOOIT ALLEEN.

ER IS EEN KRACHT VAN GODDELIJKE LIEFDE BIJ JE… IN ELKE ADEMTOCHT DIE JE NEEMT.

WEET DIT… VOEL DIT… VOEL ONS…

WIJ ZIJN EEN.

Blossom: Zeer veel dank… fijn om terug in aanraking te zijn. Het is een raar wezen in een showbuziness wereld, een tijdje waar niemand hier over praat. Maar ik! Hoe het Licht schijnt in zoveel jongeren. Het is heerlijk om te voelen. Tot de volgende keer mensen… dank je. Ik voel ook op een of andere wijze dat er iets spoedig gaat gebeuren… en jullie zullen lachen bij die stelling!! In Liefde, Licht en Dank. Ik … Blossom Goodchild… stop er mee.


DE VOLGENDE DAG.

Blossom: Opnieuw hallo. Ik weet, ik weet dat ik wat pietluttig ben. Maar ik moet zeggen toen ik ons gesprek overlas van gisteren was ik niet echt tevreden met je antwoord betreffende iets te vertellen dat we niet weten. Omdat we al weten wat je zei. Werden we belaagd? Je zei dat het een verhaal was van grote opluchting aan iedereen?

Federatie van het Licht: Groeten aan jou Blossom en aan IEDEREEN. Inderdaad, zoals veel gesprekken die we doen, we zijn soms niet klaar om alles te zeggen wat we moeten zeggen, omdat we andere raakvlakken krijgen en dan loopt de tijd af. Veel gesprekken zijn er die plaats vinden met zo velen op Aarde.

Blossom: Dus, wat zou dan iets zijn wat we niet kennen en van grote opluchting zou zijn? Het doet er niet toe…(beating round the bush) of je erom heen draait…

Federatie van het Licht: We zullen tegen je zeggen dat je toch alles wel weet. Toch realiseren we ons dat dit niet is wat je wilt horen. Dus, laten we beginnen door het concept aan je te introduceren dat, alhoewel logisch en beredenering niet samenwerkt met wat we moeten zeggen… des alniettemin is er een nieuw gedachtenpatroon, zodat… verder langs het spoor in je levenstijd… er een betekenisvolle transformatie is in je gehele Aardse lichaam. Alhoewel menselijke Wezens zodanig zullen worden erkend… de verschijning zal enorm zijn veranderd om zich bij de nieuwe condities te kunnen aanpassen.

Blossom: Dus, aannemend dat dit niet in mijn leven zal zijn? (Ik word 60 dit jaar)

Federatie van het Licht: Je zult verrast zijn door de snelheid waarin verandering komt in toekomstige dagen.

Blossom: Met alle respect… als het zoiets is als ‘nu’… dan betwijfel ik dat.

Federatie van het Licht: Toch, Blossom, als er eenmaal een zekere basis is… als funderingen op zijn plek zitten… is het dan niet gemakkelijk om daarop te bouwen?

Blossom: Ik denk het. Dus welke soort veranderingen?

Federatie van het Licht: Nou, zoals je weet, jullie lichamen zijn aan het transformeren op een van moment tot moment basis om zich aan te passen aan de Hogere frequenties die met je eigen samengaan. De veranderingen waarover we spreken zullen subtiel, maar herkenbaar zijn. Misschien moeilijk te hanteren in de stoffelijkheid. Zijn het niet jullie dieren/zoogdieren om zich aan hun omgeving aan te passen? Dan zo zal het zijn ook met jullie.

In gedachten houdend dat jullie zintuigen de eersten zijn die worden verhoogd. Dit komt voor jullie al tot vervulling. Je zegt dat jullie je mobiel telefoon nodig hebben en je internet. Het is niet dat die zullen verdwijnen (een tijdje) maar, je eigen zintuigen zullen efficiënter werken als het tot communicatie komt. Jullie technologie zal buiten reden overvloedig worden… zoals je dat nu kent, op dit kruispunt. Zoveel zal beschikbaar worden gemaakt voor jullie als de Hogere levensstijl wordt gepresenteerd en begrepen.

Zie je, Liefste Zielen, kijk er op deze manier naar. Vijftig van jullie voorbije jaren, toen iemand een film zag van toekomstige aard… dacht men zeker niet dat dit een werkelijkheid zou worden… toch is dit zo gebeurd.

Nu, als je kijkt naar de meeste van jullie films, dan presenteren ze technologische beelden en ‘magische dranken’ en ‘tovenarij’ en dat wat jullie kennen als science fictie …en inderdaad, die worden goed gepresenteerd.

ALLES dat geschapen kan worden in film vorm kan jullie werkelijkheid worden. Dit is geen rocket science (teveel wetenschap). Want het neemt maar een gedachte om dan iets te creëren in Zijn(Bestaan).

Toch opnieuw vragen we jullie om gedachten van Vreugde en Liefde en Vrede te creëren. Veel dat jullie wordt gegeven om te zien is van een meer gewelddadige aard. Dit is niet profijtelijk voor geest, lichaam of ziel.

Blossom: Ik denk dat als je kijkt naar hoe ver we technologisch zijn gekomen; is alles dat je zegt haalbaar. Dat leidt dan naar de zaak van/verder dan het spoor… we terugkeren voor een andere ronde in onze Aardse spiraal of, zoals is voorgesteld…als mogelijkheid… transformeren we gewoon in een Lichter lichaam en hebben dan geen noodzaak meer voor dood? (zoals wij die kennen).

Federatie van het Licht: We zeggen dat dit absoluut voor een ándere sessie is. Alhoewel we dit in het kort in de vorige dagen wel over gehad hebben.

Blossom: Ja, maar ik heb een herinnering als een zeef en om aan dingen te worden herinnerd, geeft geen schade. Dank voor dit kleine korte extra… Kan ik eerlijk zijn met jullie mensen? Soms voel ik gewoon niet dat we veel grond hebben bedekt in een of ander specifiek gesprek… en dat laat me twijfelen… en ik wordt een beetje moedeloos/ Ik voel dat AL onze gesprekken mind boggling zijn! (verbijsterend)

Federatie van het Licht: En wij zeggen tegen je Blossom… dat soms… we louter aan het ‘herkauwen’ zijn. Gewoon de basis aanraken en ons verbinden. Deze boodschappen zijn niet noodzakelijk ontworpen om iedere keer iemands hoofd weg te blazen. Ze zijn ontworpen om op te heffen en je er aan te laten herinneren. Nu en dan gooien we er een hoge bocht bal in…

Blossom: Dat weet ik! Ik denk dat er nog zoveel is wat we konden bespreken… maar we houden het op dit zelfde niveau.

Federatie van het Licht: We zijn tevreden met dit niveau, Blossom. Je moet je ook herinneren dat er altijd nieuwe zielen zijn die deze boodschappen vinden. Dus we proberen voor iedereen wat te leveren.

We zijn niet hier om gekend te worden als extremisten. We zijn hier om best te bemoedigen en te ondersteunen.

Blossom: dank je. Ik wilde je niet aanvallen, maar misschien leek het wel zo… Ik zeg alleen hoe ik me voelde. Misschien omdat ik nog veel van mijn ‘showbiz’ hoofd op mijn kop had op het moment. Misschien gaan die twee niet samen. Alhoewel ik niet kan zien waarom dat niet kan?

Federatie van het Licht: Ze kunnen dat wel… Ze deden het. Wij gaan nooit weg. Alhoewel bepaalde Energieën kunnen misschien voelen alsof we dat wel doen.

Hoe kunnen we weggaan… als we EEN zijn?

Blossom: Dank je. Ik moet nu weg… Houd van jullie.

Federatie van het Licht: Toch vragen we je om niet op een moedeloze manier weg te gaan… er zullen velen zijn die dankbaar zijn voor specifiek deze boodschap. Iedere ziel loopt hun reis in hun eigen ruimte. Onderschat nooit hoe deze boodschappen het hart raken.

Blossom: Okay. Dank je weer… laat moedeloosheid achter me… ik ga weg.


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmoWebsite: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – Website
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!