Home > > Blossom Goodchild - 21 april 2017

Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 21 april 2017

Blossom: Hallo daar! Ik wil graag doorgaan vanaf de laatste keer, omdat ik zoveel brieven kreeg betreffende dit gevoel van “het bekijken” van iemands leven. enz. Zo velen schenen het zelfde te voelen. Voor mij wordt het sterker. Vreemd genoeg praatte ik tegen mijn man over de oude film ‘Cocoon’… over een stel Ouderen dat naar een andere planeet waren mee genomen om opnieuw te beginnen. Ik heb daar een heel vreemd sterk gevoel over! Ik weet dat ik niet zou worden weggeveegd… Het is meer de symboliek die ik voel, denk ik. Hebben jullie daar gedachten over?

Federatie van het Licht: Gegroet van een meest milddadig en gevende aard aan Een en Iedereen, Liefste Vrienden. Ja, we zijn ons bewust van de energie op jullie Planeet waar velen zich zo ‘verdrietig’ bij voelen, zoals we eerder zeiden. Het gewone feit is dat er zo veel Energieën zich transformeren in deze tijd, dat het onmogelijk voor jullie is om er niet in gewikkeld te worden.

Zo veel op jullie Planeet biedt het nieuws van gloom en doom(ondergang en verderf) en toch bieden wij iets nieuws van een andere variëteit… van een andere Energie.

Want zien jullie, Liefste Vrienden… nu is het de tijd waarop de Energieën en de transformatie… deze verandering… zo sterk is, zo prominent, dat jullie het eigenlijk ervaren in een stoffelijke/emotioneel perspectief… meer dan bij andere keren van verschuivingen en veranderingen. Hoe Hoger de Vibrationele trek is die in jullie Planeet stroomt, hoe dieper jullie je er mee verbinden… Want jullie hebben je pad ‘bewerkt’ omhoog naar dit punt… en zo veel meer is nu mogelijk.

Het gevoel om ‘klaar te zijn om ergens anders heen te gaan’ zoals in ‘Cocoon’ …is inderdaad symbolisch om naar een NIEUWE plek ‘te gaan’. Een nieuw perspectief op het leven zelf. Deze veranderingen die plaats vinden en die voor de deur staan om binnen te komen … op grotere schaal… en die jullie in het beloofde land voeren.

ALLES DAT WE BELOOFDEN IS DAAR VOOR JULLIE.

Blossom: Dit weet ik, mijn vrienden. Maar, in alle Waarheid kan ik niet te opgewonden zijn vanwege de tijds-schaal die zo anders is tussen ons. Jullie hebben er geen…wij leven bij elke seconde. Maar, ik moet zeggen, ik denk niet dat ik ooit zo’n verschuiving heb gevoeld, persoonlijk! En daarom, zeer naar voren kijkend om het te laten settelen en kijkend naar het nieuwe perspectief. In de directe toekomst van deze specifieke verschuiving, hoe zullen de dingen kennelijk anders voor ons zijn?

Federatie van het Licht: Dat is een goede vraag. Het gebruik van het woord ‘kennelijk’ … want het is de aard van ‘zo ver als men dat kan zeggen’. Zoals met alle dingen, kunnen we geen 100% garanderen wat er zal plaats vinden omdat het voor elk individu is hoe ze zich gedragen/reageren… over wat er feitelijk zal gebeuren en hoe ‘spoedig’.

Maar we kunnen je dit zeggen… omdat jullie Vibratie begint zich te settelen in dit Hogere schema van dingen… zullen jullie absoluut een verschil merken in jezelf. Want, alhoewel het ‘buitenste plaatje’ op het vertoonplaatje, er niet zo helder uit ziet… er zal Helderheid zijn in jullie Wezens die BETER WEET. Die ANDERS WEET.

Dit gevoel dat velen van jullie hebben, van klaar zijn om verder te gaan… is gewoon een staat van Zijn als je naar een Hogere frequentie opgaat…en alhoewel het nog met ups en downs gaat… een Hogere frequentie is een Hogere frequentie… daarom zullen dingen op alle niveaus… beter zijn… overal. (all round)

Blossom: Dank je. Ik begrijp wat jullie zeggen. Ik denk dat ik een gebrek aan enthousiasme voel! Dus velen van ons willen ‘meer doen om deze verandering te assisteren’ maar ze zijn onzeker over hoe. Daarom voelen we ons een beetje gebrekkig met de bijdrage in dat stuk. Ik weet dat ons is verteld om gewoon te glimlachen en het Licht te verspreiden…Dat snap ik… maar er zijn veel commentaren geweest over alles dat zo nutteloos schijnt te zijn!

Federatie van het Licht: Maar…hoe kan dit zijn? Is het nutteloos om de Vibratie van jezelf te verhogen…van …de hele…Planeet? Gewoon door een goede tijd te hebben? Voor ons en inderdaad, zoals je eens zelf zei, Blossom…dit schijnt het volmaakte plan te zijn.

Blossom: Ja… het plan is inderdaad Goddelijk. Maar niet altijd zo gemakkelijk om in de praktijk te brengen. Dat is het. Ik voel dat we naar een ander niveau moet gaan van begrip om te begrijpen wat ‘een goede tijd’ is? Het gaat niet over vakantie of om een partijtje hebben of drinken en roken. We wensen op een of andere manier om te ‘ontsnappen’ aan die methodes of om naar een film te kijken of de gewone tv… gewoon om uit de werkelijkheid te gaan. Ik zeg niet ‘wij allemaal’…maar in het algemeen schijnt het die manier te zijn.

Federatie van het Licht: En toch… die ontsnappingen zullen verdwijnen als men Hoger gaat. Men zal worden aangetrokken naar Hoger potentiëlen en MEER POGINGEN DOEN om te mediteren en in de natuur te zijn. Om tijd te besteden aan spelletjes en plezier met de familie, in plaats van samen te zitten in een familie groep waar geen woorden worden gesproken… omdat iedereen zo verdiept is in een privé wereld met hun oogmerken.

Wat is het waar je precies van weg wilt ontsnappen?

Blossom: Mmm. Ik moet daar over nadenken. Van de werkelijkheid? De wereld alledaagsheid?

Federatie van het Licht: En toch zeggen we… zo velen van jullie zijn in die val gevallen. De val die door de elite Wezens is neergezet, die geen succes met jullie willen. Die Wezens van minder Licht die wensen dat jullie leven in een werelds bestaan gaat. Waar jullie van ‘kotsen’ omdat niets jullie ervan opwindt. Zij hebben jullie geprogrammeerd om je zo te voelen, Jullie innerlijke Waarheid kent deze Waarheden.

Blossom: Ja, ik weet het… en ik vecht niet tegen zulke zaken… Ik bezwijk de meeste tijd… nou, op het moment voel ik me zo.

Federatie van het Licht: Omdat hun wens om te bekoelen en Vreugde zijn verhoord. Ze moeten meer inzetten omdat ze zich zo erg bewust zijn dat HET LICHT VAN DE WAARHEID EN LIEFDE ER DOORHEEN SCHIJNT en er is weinig dat ze er tegen kunnen doen.

Dus, liefste vrienden… gaan jullie nu achteruit zitten en hen laten winnen?

Blossom: HELEMAAL NIET. Wat stellen jullie voor?

Federatie van het Licht: Ga van je achterwerken af en begin de controle over te nemen! Die methodes om je in slaap te wiegen is een soort valse veiligheid… die trucages die jullie laat geloven dat er iets zo anders is dan wat het feitelijk is… zijn louter stelsels om je in bedwang te houden. Om je Letterlijk TE STOPPEN om je WARE LICHT TE ZIJN.

ZULLEN JULLIE ER VOOR STAAN, LIEFSTE MENSEN?

Gaan jullie niet in je Licht staan en zeggen: ‘NIET MEER! We kwamen om een missie te vervullen en we ZULLEN het gaan doen!’

STOP met vallen in die webben van verstrikking die je op een plek houden van ‘het afwachten van je lot’

Ga weg van die valsheden… die vermommingen van onwaarheid en BEGIN TE VOELEN/TE ZIJN WIE JE WERKELIJK BENT.

WIE JULLIE ECHT ZIJN IS ZO VEEL MEER DAN JULLIE DENKEN DAT JE BENT!

Jullie, JULLIE moeten de situatie vasthebben.

Ja, jullie gaan door grote transformaties… en ja, dat kan je een beetje verloren laten voelen… maar val niet op je knieën en geef je niet over… doe er iets aan.

Begin met je dagelijkse meditaties… doe oefeningen… eet gezond… speel, … deel momenten van Vreugde…neem je tijd om Liefde over de Planeet te zenden… naar alles dat is.

Geef dankbaarheid ALTIJD.

DOE WAT JE WEET WAT JE MOET DOEN… maar, laat dat langs de kant vallen.

Velen van jullie kunnen zeggen: ‘Oh maar we hebben geen tijd voor dat alles.’ ‘We moeten werken, we moeten dit doen en dat’.

En wij zeggen tegen jullie… MAAK TIJD VOOR DAT ALLES.

Dit zijn jullie sleutel methoden. Door dat te doen… versterk je ELK VITAAL DEEL VAN JE WEZEN.

Jullie bereiden je voor op alles dat voor je ligt… Dit is nodig. Om je denken, je lichaam en geest te versterken.

Als je weet dat er een marathon komt, dan bereid je je erop voor. Je besluit niet plotseling om al die mijlen te lopen zonder je voor te bereiden. Dat zou niet goed komen.

Het zelfde is om te lopen in de Nieuwe Wereld. Veel voorbereiding is onderweg op zoveel niveaus … en jullie deel is om sterk te zijn… op alle niveaus van het zelf.

We zeggen tegen jullie met alle Liefde en respect… NU IS HET TIJD OM ‘EEN GRIP TE KRIJGEN OP’… om ‘JEZELF SAMEN TE TREKKEN’ en…

Blossom: Mijn God, ik moet lachen…want ik weet wat je volgende zin zal zijn…

Federatie van het Licht: STOP MET MEKKEREN EN JANKEN.

Blossom: Zo niet-jullie!! Maar, ik snap Echt waar jullie vandaan komen. Want ik voel geen boosheid… en ja, misschien moeten we allemaal een schop onder de kont hebben! Goed gezegd!

Federatie van het Licht: Natuurlijk glimlachen we en we komen uit humor en Liefde. Maar mekkeren en janken zal je niet brengen waar je naar toe gaat. Stop met klagen over de staat van zaken en doe waarvoor je hier kwam om te doen.

Schijn het LICHT DAT JE VOORTDUREND BENT… naar de Planeet. Schijn dat Licht van jullie op elke situatie… elke omstandigheid… elke gedachte die je jezelf biedt, en aan iedereen.

Schijn gewoon dat Licht… de hele tijd.

DAT MOET JE NATUURLIJKE STAAT VAN ZIJN ZIJN.

DAT KON JE NATUURLIJKE STAAT VAN ZIJN ZIJN.

Maar het is vergeten.

Deze Hogere Energieën die binnenkomen zijn hier om jullie te helpen. Ga met ze samen… verwelkom ze… ze zijn hier om jullie meer van jezelf te helpen en laat erkenningen van wonderen aan het Licht komen.

Zien jullie, Liefste zielen? Neem alsjeblieft adem in, nu… en VOEL wat er gebeurt.

We gaan de volgende fase in… een heel belangrijke transformatie naar een HOGERE POSITIE VAN JE ZIELZELF. JE SPIRIT gaat naar een plaats die herkend kan worden als zo veel dichter bij thuis. Waar iemands zelf zich zoveel meer op z’n gemak kan voelen… zoveel meer comfortabel ZIJN in/met zichzelf.

En vandaar af, Liefste Zielen… is het een glijvlucht, als je de nieuwe plek accepteert… als je je erin settelt. Jullie zullen je weinig herinneren van hoe hard de tijden eens waren… en dank geven aan dat die dagen voorbij zijn. Jullie zullen jezelf feliciteren en iedereen dat je zo ver gegaan bent met het Goddelijke Plan en je zult je verheugen in het WETEN dat LIEFDE … alleen Liefde… is wat je er doorheen bracht.

Ga verder Liefste Zielen. Geef nooit op… geef nooit toe.

We zijn nu dichter bij jullie dan ooit eerder omdat deze Energieën ons dat toestaan.

WELKOM IN DEZE VERANDERING.

WEES VOORBEREID…

Blossom: Dank je. Toen jullie zeiden over het ‘ons samentrekken’ … waren jullie zo goed. Het is zo veel gemakkelijker om te bezwijken aan de negatieve energieën en gewoon te denken ‘nou en dan’. Maar dat is echt niet goed genoeg, wel? Dus, dank je voor de pep talk. Ik zal een poging doen om verandering uit te voeren en me voor te bereiden op een meer krachtige manier. De troepen volgen!

Federatie van het Licht: We zijn een vergadering van Licht. Hoe meer we ons als zodanig erkennen… hoe Helderder het Licht dat we kunnen schijnen. In Liefde en dank aan ieder van jullie.

Blossom: Ditto mijn vrienden. Ditto


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmoWebsite: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – Website
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!