Home > > Blossom Goodchild - 12 februari 2017

Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 12 februari 2017

Blossom: Hallo. Hallo, Hallo. Ik sprak gisteren iemand en we bespraken het feit dat telkens weer onze hoop omhoog ging, zodat; we zitten op de rand van iets. We zijn klaar en ‘op het moment’ van verandering… voor best een paar channelings… en dan sterft de hype weer af… en wij dabberen verder! Geen ‘go’ krijgen we naar jullie. Maar, een antwoord waarom dit gebeurt zou goed zijn.

Federatie van het Licht: Gegroet, jonge vriend.

Blossom: Hoe winnen we vrienden en beïnvloeden we mensen! Oh, dat… IK WAS jong!

Federatie van het Licht: Maar, met ALLE termen… dat ben je. Ook al konden we je ook een oude ziel noemen… relatief gesproken, ben je nog jong…want het leven is oneindig en daarom, in een zin zul je altijd jong blijven. Als je in staat bent onze logica te begrijpen?

Blossom: Ja, dat doe ik. Dus naar de vraag, die bij de hand is, als we mogen?

Federatie van het Licht: Met opzet ‘hypen’ we je niet omhoog om je alleen ‘naar beneden te laten vallen’. Dit is bij verre na… niet onze bedoeling. Kan het zijn, misschien soms, dat de Energie van jezelf, van onszelf en van inderdaad de Planeet in een HOGE POSITIE is… die op zijn beurt dat soort ‘hype’ zoals jullie dat noemen, laat doorkomen.

Toch zouden wij het niet ‘hype’ noemen. Maak alsjeblieft een verwijzing voor zijn betekenis.

Blossom: Dan roep ik mijn goede vriend ‘Google’ op. OK. ‘Extravagant of intense publiciteit of promotie’.

Federatie van het Licht: Zie je waarom we niet voor de Hoge Energie wensen die doorkomt, om als zodanig gelabeld te worden? Wij zijn geen promotie adverterend agentschap!!

Blossom: Nou, jullie konden altijd een aardige regel in hoge techniek doen!

Federatie van het Licht: Liefste… hoe kun jij amuseren! Maar om terug te keren naar het onderwerp… het is een ‘zaak’ van ‘gaan met de stroom mee’. Zoals bij alle dingen/ met alle dingen is er een eb en vloed.

Toch zouden we erg graag willen dat de Energie nooit afstierf. Want er is geen noodzaak toe om dat zo te doen. Er is altijd veel verwachting/vooruitlopen op/ wat er zal gebeuren in toekomstige dagen en dus ook is er altijd een wachten op zoals die toekomstige dagen zullen zijn.

Blossom: Ergens in de toekomst denk ik. Want dat zal zeker niet spoedig zijn!

Federatie van het Licht: Dat is wel zo! (Toch zijn ze dat)

Blossom: Nee… dat zijn ze niet! Niet ‘ons’ spoedige’. Toch weten we dat ‘onze’ spoedig en ‘jullie ‘spoedig’ heel anders is.

Federatie van het Licht: Alleen vibrationeel.

Blossom: Dat betekent?

Federatie van het Licht: Betekent dat jullie toekomstige dagen ‘wonen’ in een bepaalde frequentie… een specifieke Vibratie. Die dagen zijn daar en wachten op jullie… Want, zoals wij zeiden, is er niet zoiets als tijd, en daarom… verleden, heden, toekomst… vinden allen plaats in het NU.

Want er IS alleen NU. Jullie gaan naar deze toekomst… want die is feitelijk niet in jullie morgen… Die is ‘gewoon daar’ en wacht op JULLIE KOMST.

Blossom: Daar lach ik om… want we verwachten altijd die van jullie!

Federatie van het Licht: Liefste vrienden… hoe veel zijn jullie gaan begrijpen… over jezelf… nietwaar? En…hoe meer je begrijpt… hoe meer je de eb en vloed laat gebeuren van ‘wat is’ ‘die zijn ding’ laat doen.

Het is door TOE TE STAAN WAT IS… dat JULLIE laat … ERIN ZIJN… want alle wensen en verwachtingen van ALLES DAT IS… om plaats te vinden.

Blossom: En …bespottelijk, maar nieuwsgierig …vraag ik je … WANNEER?

Federatie van het Licht: WANNEER WAT?

Blossom: Wanneer zal ons ‘SPOEDIG’ gebeuren? Zeker, zelfs zonder tijd… moet je in staat zijn om energetisch te peilen in welke soort tijdsperiode we ons zullen baden in het Licht van onszelf, in een veel meer verenigbare omgeving die gepast is voor onze benodigdheden van welzijn? Poe! Dat was anderhalve zin!

Federatie van het Licht: Maar, wij kunnen geen datums geven.

Blossom: Ik vraag niet naar feitelijke getallen of maanden. Kun je ons niet een ruw idee geven van zelfs een jaar?

Federatie van het Licht: Waarom is het dat zo velen van jullie een tijdsframe nodig hebben?

Blossom: Velen zouden antwoorden… voor de hoop dat de dingen veranderen voor het Hoogste Goed en in staat te zijn om in Vrede te leven… overal.

Federatie van het Licht: Wij zeggen dat DIT NIET OVER TIJD GAAT. Niet omdat er geen meer is… maar omdat het over JULLIEZELF gaat.

Als bijvoorbeeld we tegen je zouden zeggen …: in jullie jaar 2020… zal dit gebeuren, en dat zal gebeuren en dat en dat zullen dan hebben plaats gehad… dan zul je altijd naar voren kijken naar die tijd… wachten zodat dit komt zodat de dingen … beter zullen zijn geworden, en ‘dan’ zullen jullie aannemen dat alles in orde zal zijn… ALS dit en dat en dat … misschien…/ heeft plaats gehad.

Liefste zielen… WAT ER TOE DOET IS NU.

HOE VOEL JE JE… NU? NIET DÁN!

Als je wilt dat bepaalde dingen omdraaien… voor verbetering… dan VOEL dat ze dat NU al doen!

In jullie huidige wereld… staat er veel op het spel… zouden velen zeggen. Men schettert en raaskaalt of zegt met waardigheid… en marcheert en verzamelt zich om duidelijk te maken in welke soort wereld ze GRAAG willen wonen.

Als in alle WAARHEID met alle Ernst, oh brengers van Licht… DEZE dingen niet de manier zijn waarop je veranderingen maakt.

We zeggen niet dat ze niet gedaan moeten worden… of dat ze geen ‘impact’ hebben.

Wat we WEL zeggen is dat… er vanaf een meer ‘geëvolueerd’ perspectief, een veel groter effect zou opduiken… op een veel snellere wijze… als iedereen ging zitten en een moment of twee zijn ogen sloot …en VOELEN … en visualiseren … en precies WETEN wat het is dat men wenst… en hoe dit zal zijn.

Dit is waarom White Cloud zijn boek noemde … ‘Lopen in het Licht en Liefde’.. omdat dat is wat jullie doen!

Het is er AL… het wacht op jullie. ALS JE DIT WILT… DAN GRIJP HET!

Blossom: Kom nou! Ik zie wat je zegt, inderdaad wat je daarbij insluit. Maar, hé! Hou even op! Zo velen van ons verlangen daarnaar… deze nieuwe era… deze Gouden Tijd (zoals het is genoemd) Deze wereld waar alles goed is en waarin we geen gektes hebben die her en der gaan en bijna elke ademhaling beheersen. Wij werken zo hard om deze ‘tijd’ ’keer’ in onze vibratie te brengen….of zal ik zeggen… we laten… ons Licht/ZIJN om volledig het gewenste resultaat te vervullen waarvoor we naar deze planeet kwamen in de eerste plaats. NATUURLIJKE WILLEN WIJ DAT!! Moeten we wachten dan op het collectief… een bepaald percentage van ‘goed doeners’ om de jackpot te raken voordat een bepaalde hoeveelheid van ons deze Nieuwe Tijd kan beleven? Of, zoals een ander het kan zeggen… moeten we wachten op de hele verdomde wereld die zal ontwaken en we allemaal samen naar binnen gaan?

Federatie van het Licht: Denk hier logisch over na.

Blossom: En hoe doet men dat precies?

Federatie van het Licht: NU … zou je zeggen dat je een Hoge Vibrationele dag vandaag had, of is het een lagere? Jij persoonlijk Blossom.

Blossom: Ik heb een hoge vibrationele dag.

Federatie van het Licht: Zeg je dat iedereen dat heeft?

Blossom: Nee, dat denk ik niet.

Federatie van het Licht: Want iedereen is anders in gedachte en daad… en afhankelijk DAARVAN … laat dit zien waar iemands ziel woont. Zou je zeggen dat je leven is verbeterd in de laatste 10-15 jaren?

Blossom: Beslist!

Federatie van het Licht: Waarom? Niet omdat je de loterij won… dat deed je niet. Maar, omdat je je wijze van denken HEBT VERANDERD… en je doen en ZIJN. En vanwege dit, is je Vibratie omhoog gegaan naar een Hogere frequentie … van JOUW LEVEN!

JOUW LEVEN GAAT NIET OVER DIE VAN IEMAND ANDERS. DAT GAAT OVER DAT VAN JOU EN WAT JIJ ER MEE WILDE DOEN…. HOE JIJ KOOS TE WILLEN ZIJN.

Dus, zou je zeggen dat het doorging zich te verbeteren als je manier van denken en begrijpen zich verbetert?

Blossom: Ja.

Federatie van het Licht: Dus, JIJ bent steeds dichterbij dat leven in die Hogere Vibrationele wereld waar we over spreken, en in die wereld… Ja… Schepen aan de hemel…Intens Hoge technologie zal op zijn plek zitten… etc. etc.

AL DIE DINGEN WAAROP JE WACHT… ZIJN ER.

Het is gewoon, maar gecompliceerd. Want… zoals we eerder hebben gezegd… en je begint dat te begrijpen… je time jumpte, (je sprong in de tijd)…in en uit de vibrationele frequentie… met elkaar.

Blossom: Het is zo raar… omdat alhoewel ik het niet begrijp… DOE IK DAT HELEMAAL!

Federatie van het Licht: Heb je hieraan gedacht?

Blossom: Aan wat. Zeg het.

Federatie van het Licht: Het KAN een mogelijkheid zijn… want alle dingen zijn mogelijk… dat je ‘rond hangt’ zodat degenen waar je ECHT van houdt in familie en vriendschap-cirkels… klaar zijn om met jou ‘in die Vibrationele wereld te gaan… zodat je die samen kunt beleven… in LIEFDE. Misschien kwamen jullie dat overeen voor dat je kwam? En daarom, nog meer reden en bedoeling om je Licht te schijnen, zo helder als je kunt… waar je bent… om te helpen bij het verhogen van de Vibratie van anderen.

Blossom: Wat…? zodat we rond kunnen hangen in een lagere vibratie dan die waar onze eigen persoonlijke energie ‘in leeft’?

Federatie van het Licht: Oh, ja. Maar dat betekent noodzakelijk niet dat dit prettig voor je is.

Blossom: Nou, dat heeft veel zin.

Federatie van het Licht: ALLE dingen zullen dat, Liefste Blossom… ALLE dingen zullen dat.

Blossom: Ik voel dat dit een goede plek is om het vandaag los te laten. Veel dank.

P.S,

Blossom: Kan ik vragen nou je nog hier bent, over de tekenen op de arm van mijn vriend… de twee kleine puntjes? Ik schijn me dit soort dingen te herinneren dat die te maken hebben met ‘bezoeken’ van iets uit ‘andere werelden’?

Federatie van het Licht: Ja, inderdaad is dit zo. Maar, is er alarm aanwezig? Dat is niet zo…want het is louter een ‘cross dressing’.

Blossom: Vreemde bewoording! Wat bedoel je?

Federatie van het Licht: Laten we het zo zeggen. Velen op jullie aarde zijn van de sterren gekomen. Je kwam binnen via de Sterre Poorten om hier te zijn. We hebben ook gezegd dat de Menselijke vorm … het Menselijke Wezen een … experiment is… EN… dit experiment gaat nog door. Daarom is het testen van ‘hoe dingen zich ontwikkelen’ in het nieuwe Lichtlichaam (dat opkomt…dat zich ontwikkelt) louter deel is van het proces…en ook, een overeenkomende hulp.

HET IS ABSOLUUT GEEN GEVAL VOOR ZORG. Zoals we zeggen… het is een overeengekomen regeling in ‘het team’.

Een factor VAN zorg is de ‘HYPE’ die verspreid is over dergelijke tekens… op een wijze die geen WAARHEID is. Zo komt alle angst naar binnen. Dat is de bedoeling van een dergelijke HYPE. En dat werkt zien we, voor zo velen.

Hoe wij wensen dat alleen DE WAARHEID aanwezig is in Iemands WETEN… door Iemands Wezen. Want als dit zo is… zal ALLE VREES… die beraamd …IS GEWEEST/KAN ALLEEN ZIJN… zal verdwijnen.

Veel dank voor je dapperheid om dit te noemen. We zijn blij dat je dat deed… en dat zal velen helpen… als de dame die erbij is betrokken blij is om dit te vertegenwoordigen.

Blossom: OK, ik dank jullie. Ik zal dat vragen en misschien is het iets waarover we de volgende keer kunnen uitweiden?

Federatie van het Licht: Inderdaad. In LIEFDE … tot die volgende ‘tijd’.


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmoWebsite: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – Website
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!