Home > > Blossom Goodchild - 4 augustus 2018

Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 4 augustus 2018

Blossom: Ik heet u welkom op deze goede morgen. Iemand schreef om te vragen of u ons kon vertellen over 'Vrije Wil'. Want u zegt, dat niemand die van ons kan afpakken. Maar daar denken veel mensen anders over. Hij schreef: 'hoe kan iemand zeggen dat wij hier beneden kunnen kiezen vanuit onze 'Vrije Wil', terwijl we daartoe helemaal niet in staat zijn? Nee – elke 'keuze' die de mensen maken hier beneden, wordt gemaakt zonder toegang tot 'kennis van alle feiten' en vanuit een verwrongen en zwaar gemanipuleerd bewustzijn – veel keuzes worden ook gemaakt onder druk.'
Kunt u hierover spreken, alstublieft?

Federatie van het Licht: Welkom ook aan u, en het is inderdaad een goede morgen in het mooie land waar u woont. Niet iedereen kan hetzelfde zeggen wat betreft het weer, maar dat is misschien een onderwerp voor een ander gesprek.

Er is zoveel bij betrokken … zoveel, dat het heel vaak niet zo eenvoudig is om dergelijke omvangrijke onderwerpen samen te vatten in een gesprek zoals het onze.

De kwestie rondom 'Vrije Wil' is heel bijzonder. Want wij hebben onlangs nog gezegd, dat niemand de 'Vrije Wil' van uw ziel kan afpakken. Er is echter veel manipulatie via controversen en beïnvloeding van de geest, waardoor het lijkt alsof u niet VRIJ … mag zijn/bent … om precies datgene te doen wat u zelf wilt.

Blossom: Wel, op onze Planeet … kunnen we stellen dat dit echt wel het geval is. Want er is zoveel toezicht op ontelbaar veel onderdelen van ons leven. En daarmee wordt onze keuzemogelijkheid, onze 'Vrije Wil' ons toch ontnomen?

Federatie van het Licht: Maar u KUNT ook KIEZEN hoe u VERKIEST om te KIEZEN!

Blossom: Eh?

Federatie van het Licht: Er is namelijk … een zekere aanvaarding van bepaalde mogelijkheden … in deze fase van 'Het Spel' … ten aanzien van dingen waar wij … weinig/geen … controle over hebben. De manier waarop regeringen werken en hun agenda uitvoeren … en niet te vergeten diegenen die véél verder boven de regeringswerking staan. Maar … en wij herhalen … in deze fase van 'Het Spel' … heeft u de 'Vrije Wil' om te KIEZEN op welke manier u gaat beslissen om … te denken over/uw houding te bepalen omtrent … dergelijke kwesties die zich nu voordoen.

NIEMAND kan u uw ZEKERHEID afpakken dat 'ALLES GOED ZAL ZIJN/KOMEN' … ongeacht hoe het er nu uitziet. En als u ervoor zou KIEZEN om volhardend vast te houden aan die ZEKERHEID, hoezeer de dingen nu ook anders lijken … dan 'ZAL' ALLES GOED ZIJN/KOMEN'. U heeft de 'Vrije Wil' om dit te beslissen.

Op uw Planeet bestaat iets wat bekend staat als DE WET VAN AANTREKKING. Het is een wetmatigheid. Datgene wat u denkt, dat trekt u aan.

De Energie waarop u VERKIEST te Trillen, met betrekking tot uw gedachten en verlangens, is uiteindelijk bepalend of dergelijke verlangens al dan niet snel vervuld worden. Ook dat is uw 'Vrije Wil'.

U mag blijven zuchten en klagen tot u groen ziet. Ook dàt is 'Vrije Wil'.

U kunt een verandering doorvoeren in uw gedachtepatronen over negativiteit en zo uw leven – letterlijk – helemaal van richting veranderen, door u te richten op wat u verlangt en door te Trillen op de zekerheid dat u het zult ontvangen. U heeft de VRIJE WIL om UZELF TE ZIJN.

Blossom: Maar, is dat wel zo? Er zijn toch wezens die ons brein kunnen aansturen via microgolven en dergelijke?

Federatie van het Licht: Ja. Dat is zo.

Blossom: Dat staat dan die 'Vrije Wil' toch in de weg, nietwaar?

Federatie van het Licht: Ja. Dat kan. Maar wij willen stellen dat 'Het Zelf' … het 'Ware Zelf' … zich hiervan bewust kan zijn/worden en die breinmanipulatie kan doorbreken. Dit onderwerp is intens en ingewikkeld. Er bestaan ook bepaalde drugs die worden gebruikt om bij mensen het gedachtepatroon te manipuleren, en in zekere zin is dat ook een wegnemen van de 'Vrije keuze/wil'.

Maar zelfs nu we dit weten, willen wij toch zeggen dat de Ziel … de wil van de Ziel … het vermogen heeft om datgene te doorbreken waarvan u voelt dat u het niet kunt controleren.

De Kracht van de ziel is groter dan u VERKIEST u voor te stellen.

De Kracht binnenin u, is veel groter dan u zich kunt voorstellen.

Blossom: Maar, komt dat niet juist doordat veel van de mogelijkheden/instrumenten van ons voorstellingsvermogen … werden weggenomen/afgesloten? Waar ligt daarin dan de 'Vrije Wil'?

Federatie van het Licht: Die ligt besloten in uw Ziel. Die blijft ook in uw Ziel. Uw 'instrumenten' om die Kracht te ontsluiten, zijn enkel 'in slaap gebracht' … maar NU, in deze Glorierijke tijden … ONTWAKEN ZE. U ONTWAAKT. Ieder van u … op het door hem/haar zelfgekozen tijdstip.

Blossom: Oké. Dan vraag ik me af … 'op het door hem/haar zelfgekozen tijdstip'. Als iemand van deze mogelijkheid zou weten … dan zouden we toch zeker allemaal onmiddellijk ontwaken, om over die Kracht te kunnen beschikken?

Federatie van het Licht: Toch niet, Blossom. Er zijn mensen die zo diep verankerd zijn in hun sluimer, dat zij ervoor hebben 'gekozen' om 'alles bij het oude te laten' … om de Vrede niet te verstoren. U moet begrijpen dat er zielen zijn die de feiten omtrent wat er gaande is, niet willen kennen. Daar kunnen zij niet mee omgaan en daarom kiezen zij ervoor, om afgesloten te blijven.

Blossom: Is dat luiheid? Waarom doen ze dat?

Federatie van het Licht: Vrije Wil!

Blossom: Ja, maar waarom zouden zij hiervoor kiezen? Ieder van ons wéét toch 'diep vanbinnen', dat wij uit de geest zijn, niet uit het fysieke … en … uit de LIEFDE die wij WAARLIJK zijn. Hoe diep die bij sommigen ook begraven ligt.

Federatie van het Licht: Ja … maar toch, de EVOLUTIE van het Ziel-zelf heeft … het recht op/van de 'Vrije Wil' om … iedereen zijn eigen tempo te laten volgen. Dat de ene ziel ervoor kiest om sneller 'tot bloei te komen' dan anderen … betekent niet dat het éne goed is en het andere fout. Alle Zielen KIEZEN hun weg in deze ervaring/dit experiment.

Zoals onze vriend en de uwe … de Geliefde White Cloud het zei … sommigen nemen de bus die de toeristische route door het landschap volgt … anderen nemen de bus die naar het drukke busstation rijdt … sommigen nemen de rechtstreekse route, zonder tussenstops … Anderen willen graag even stoppen en de verschillende mogelijkheden nagaan. Hoe dan ook … die bussen … komen op een gegeven moment toch aan op dezelfde bestemming.

De lijnen voor de evolutie van elke Ziel zijn bepaald … door henzelf!

VRIJHEID OM TE KIEZEN!

Hun keuze, hun 'Vrije Wil' om dit Spel te spelen zoals zij dat VERKIEZEN. In elk leven dat zij KIEZEN. Voor zoveel levens als zij KIEZEN. Op zielenniveau … is er/zal er altijd … de 'Vrije Wil' zijn om ALLES TE KIEZEN WAT U WENST TE ERVAREN … voor altijd en altijd en altijd!

Blossom: Oké. Dit kan misschien heel verwarrend en vergezocht zijn, maar sommigen zeggen/geloven … dat wij in een computergestuurde/gemaakte matrix leven. De film 'De Matrix' is een goed 'begin' om bekend te raken met die mogelijkheden. ALS dat het geval is … waarin ligt dan de 'Vrije Wil'?

Federatie van het Licht: In de keuze voor het innemen van de blauwe of de rode pil! ALS … het zo is, dat u in een dergelijk programma leeft.

Blossom: Ik zou worden gevierendeeld als ik de kans op deze vraag voorbij laat gaan … Leven wij in zulk een programma?

Federatie van het Licht: En wij, lieve Blossom, zijn niet hier om daar 'Ja of Nee' op te zeggen. Net zoals wij niet hier zijn om 'Ja of Nee' te zeggen op vragen als ... is de Aarde plat of rond … zal er binnenkort een onmetelijk Lichtschip aan uw hemel arriveren?Wij zijn niet hier om dit soort dingen te openbaren.

Blossom: Maar u kent wel de antwoorden?

Federatie van het Licht: Ja. Maar overweeg ook de mogelijkheid dat ALLES MOGELIJK IS. Dan zou het 'kunnen' … dat er geen 'Ja of Nee' antwoord is op dergelijke vragen … omdat het antwoord kan verschillen, afhankelijk van datgene waarop de vraagsteller zich wenst te richten.

Blossom: Zo ingewikkeld! Eén vraag leidt tot zoveel andere … en geen daarvan brengt een éénduidig antwoord. Niet dat ik het jullie kwalijk neem. Ik moet hier alleen wel mijn werk doen … net als jullie. En wij verblijven allebei IN LIEFDE en VERTROUWEN, om dit naar ons beste vermogen te doen, elk vanuit onze eigenheid. Dat snap ik wel. Op een dag zal ik de antwoorden kennen op dingen die u ons nu onmogelijk mag onthullen. Als ik in een Hogere Trilling ben, en méér kan begrijpen.

Federatie van het Licht: Mogen wij iets zeggen?

Blossom: U heeft de 'Vrije Wil' om alles te zeggen wat u maar wilt!

DATGENE WAT U BENT … OP ZIELENNIVEAU … WEET ALLES.

DATGENE WAT U DENKT TE ZIJN, OP FYSIEK NIVEAU … IS NIET WIE U BENT OP ZIELENNIVEAU.

ZET DE JUISTE STAPPEN OM UW ZIELENNIVEAU TE ONTSLUITEN … DAN ZULT U MERKEN DAT DIT EXPERIMENT WAARIN U DENKT DAT U ZICH BEVINDT … ENKEL MAAR EEN SPEL IS.

DAAROM HEBBEN WIJ U AL ZO VAAK GEZEGD … HET DOET ER NIET TOE, NIETS DOET ERTOE.

Blossom: 'Bevinden' wij ons erin?

Federatie van het Licht: Als u ervoor KIEST om dat te geloven, dan … ja. Als u ervoor KIEST om te geloven dat het niet zo is, dan … nee!

VRIJE KEUZE!

WIJ VRAGEN U MET AANDRANG … WIJ VRAGEN U NEDERIG: 'KEN UZELF'.

DAT IS DE SLEUTEL, DIE DE DEUR ZAL OPENEN NAAR UW VRIJHEID. GEBRUIK HEM!

Blossom: Ja … dat snap ik allemaal wel … en ik (en vele anderen) weten dat de sleutel binnen ons bereik ligt. Wij schijnen alleen het sleutelgat niet te kunnen vinden! Als we dat kunnen vinden, geloof me vrij, dan zal die deur zo snel opengaan, dat hij uit zijn scharnieren vliegt.

Federatie van het Licht: Wij willen u vragen om toch vooral voorzichtig te zijn met uzelf. Is het niet zo dat elke Ziel er de voorkeur aan geeft om op een rustige, Vredige, zachte manier 'terug te keren' uit haar sluimer? In plaats van wakker te schrikken van een wekker die is ingesteld op luide rock en roll!

Blossom: Er is niets mis met wat rock en roll, op zijn tijd. Maar ik begrijp wat u bedoelt en als 'ik' het snap, dan snapt iedereen het wel.

Federatie van het Licht: De toenemende beroering in uw Wezen gedurende deze uiterst bijzondere dagen, zijn voorbereidende signalen om … Alert te zijn. Bewust te zijn. Behoed te zijn. Geleid te zijn.

Want telkens wanneer de ene dag ten einde gaat en er een nieuwe dageraad aanbreekt … bent u steeds iets dichterbij de Geschenken die zich vóór uw ogen gaan ontvouwen. Geschenken die uw hart zullen verblijden tot het op barsten staat … want de GOLF VAN LIEFDE die … over/doorheen … uw Goddelijke Gaia zal gaan stromen, is nu héél dichtbij.

Houd u vast aan dit weten. Want wanneer de verborgen Waarheden worden uitgesproken … kunt u wellicht de wonderen uit het oog verliezen, die u naar een Hogere Plek zullen brengen. De Plek waarvoor u hierheen kwam, om hem tot stand te brengen.

Deze Verandering … deze wonderbaarlijke … verandering/aaneenschakeling van gebeurtenissen … zal u de Verlichte weg tonen, die leidt naar uw bestemming/einddoel.

Wij houden zovéél van u.

Blossom: Dito! Heel, heel hartelijk dank, mijn vrienden. Tot de volgende keer.

Federatie van het Licht: Tot de volgende keer … inderdaad.


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!