Home > > Blossom Goodchild - 11 augustus 2018

Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 11 augustus 2018

Blossom: Blossom hier, zoekt verbinding met jullie … daar ergens! Hallo!

Federatie van het Licht: Hallo aan u 'daar' ergens. Hetgeen zeer toepasselijk is, omdat ieder van u 'daar' is, in uw eigen persoonlijke ruimte, uw eigen pad scheppend op uw reis naar huis. En mogen wij zeggen … dat er zulk een vooruitgang heeft plaatsgevonden in uw voorbije tijd … dat er nu heel binnenkort 'Gebeurtenissen' zullen plaatsvinden die u versteld zullen doen staan. Verbazingwekkende aanwezigheden zullen fluctueren in en rondom uw Planeet … tot de tijd waarop dergelijke wonderen blijvend zullen kunnen aanhouden in een meer … laat ons zeggen … 'concrete vorm'.

Blossom: Concreet?

Federatie van het Licht: Wij bedoelen dat niet letterlijk, maar in het algemeen.

Blossom: En over welke 'aanwezigheden' hebben we het dan?

Federatie van het Licht: Wij hebben het over onze voertuigen. Zij zullen zichzelf veel duidelijker gaan vertonen. Er zullen veel meer waarnemingen worden vastgelegd op camera en dat zal ervoor zorgen dat de sceptici, die altijd zo snel zijn om te zeggen dat het Aardse verschijningen zijn, ook overtuigd zullen raken.

Blossom: Ja, het is nogal vervelend hoe onze media zo snel is met haar commentaren. Ik glimlach dan stilletjes, omdat ik WEET dat ze op een dag niet meer zo zelfgenoegzaam zullen zijn en al hun scepticisme zullen moeten terugnemen.

Federatie van het Licht: Zo is het zeker, en de voorbereidingen zijn gaande om 'langere, grootsere, meer heldere zichtbare waarnemingen' te laten plaatsvinden. U zult dit heel binnenkort gaan merken in de lucht.

Blossom: Nu we het over de lucht hebben, dit sluit fijn aan op een vraag over het weer. U heeft in ons laatste gesprek gezegd dat wij het daar op een ander moment nog over zouden hebben. Is dit dan dat moment?

Federatie van het Licht: Jazeker. Het zal niemand ontgaan zijn – tenzij ze er blind voor zijn - dat … hetgeen plaatsvindt/plaats heeft gevonden … in uw lucht/atmosfeer enorm verschillend is met hoe het vroeger was. Als u uw foto's van zonnige, bewolkte of regenachtige dagen zou vergelijken tussen toen en nu, dan zou het overduidelijk zijn dat in deze dagen … de wolkenformaties niet meer zijn zoals ze waren.

Blossom: Dat klopt helemaal. Ik neem aan dat dit door de chemtrails komt?

Federatie van het Licht: Inderdaad. Maar niet alleen door de chemtrails. Er zijn bepaalde chemicaliën en gassen, die opzettelijk in uw atmosfeer worden 'gelekt', welke gemaakt zijn om … uw weer van slag te brengen – en dan doen ze dan ook.

Nooit eerder voorgekomen hittegolven … sneeuw en andere afwijkingen die niet horen voor te komen in bepaalde landen, zorgen voor veel overlast voor de mensen, om nog te zwijgen over de dieren en het land waarvan zij afhankelijk zijn om te grazen.

DIT IS GEEN NATUURLIJK VERSCHIJNSEL.

DIT HEEFT NIETS TE MAKEN MET WAT SOMMIGEN 'DE OPWARMING VAN DE AARDE' NOEMEN.

DIT BIZARRE WEER IS OPZETTELIJK ZO BEDACHT EN GEMAAKT.

Het vormt deel van een plan om gewassen – en daarmee de voedselvoorziening – te vernietigen … zodat de mensen een tekort krijgen aan voedsel en water.

Hoewel dit al vele jaren gaande is in sommige landen … is er nu de intentie om ook eenzelfde 'hongersnood' te creëren in andere delen van uw wereld … opdat de zielen in paniek zouden raken en zouden terugvallen in hun op angst gebaseerde programmering.

Bovendien … zijn de wolkenformaties ook beslist niet natuurlijk. Natuurlijk vormen wolken geen rechte lijnen … ze nemen niet de vorm aan van een tunnel.

De dagen van donzige wolkjes die drijven op een aangenaam briesje zijn voorbij.

Blossom: U heeft helemaal gelijk. Hoewel ik gehoord had, dat de chemtrails zijn opgehouden.

Federatie van het Licht: Vanuit wat wij weten en met respect, kunnen wij zeggen dat u dat fout heeft gehoord.

Blossom: Nee toch! Ga alstublieft verder!

Federatie van het Licht: Alles wat er gebeurt met uw extreme weersomstandigheden is, zoals we al zegden, deel van een plan … en dat plan is niet … van/voor … uw Hoogste goed.

Blossom: En wat kunnen WIJ daar aan doen? Is er iets wat U daaraan kunt doen?

Federatie van het Licht: Vanuit uw standpunt … is het beste, meest waardevolle standpunt dat u kunt innemen en de beste manier van handelen, te doen wat wij altijd van u vragen. Ieder van u die deze woorden leest, wéét al wat wij nu gaan zeggen.

STRAAL UW LICHT NOG KRACHTIGER UIT. Kijk op naar de wolken en in plaats van toe te staan dat ze u leegtrekken en ziek maken … zoals hun bedoeling is … gebruikt u uw VRIJE WIL om ervoor te KIEZEN ze u voor te stellen, vervuld met regenboogkleuren. Kleuren met de Hoogste Heelmakende vermogens. Ziet u, Geliefden?

HETGEEN U DENKT … DAT SCHEPT U.

Maar, u moet WETEN DAT DIT WAAR IS. Het zal niet het verlangde effect hebben, als u 'doet alsof'. U moet voor 100% vanuit uw diepste Wezen … uw diepste KENNIS … WETEN dat dit de WAARHEID IS – en dan zal het zo zijn.

Blossom: Ik snap helemaal wat u bedoelt. Maar, kunt u er nog iets dieper op ingaan, zodat we het echt kunnen begrijpen. Want voor veel mensen is dat nogal een opdracht.

Federatie van het Licht: Met het grootste respect, dit is geen grotere opdracht dan wanneer u zich een bepaald kledingstuk voorstelt, dat u graag in uw Energieveld wilt krijgen. Het Universum maakt daarin geen onderscheid. Groot of klein. Het pikt gewoonweg uw verlangen op, en zolang dat verlangen Trilt op de juiste frequentie om het tot bij u te brengen … dan kan alles – met name in deze tijd – vrijwel onmiddellijk in uw wereld verschijnen. Velen van u ervaren dit al in deze Hogere Frequentie Energieën.

Wij willen dit nu doortrekken naar het WETEN dat hetgeen u ziet aan uw hemel, vreemde wolken en dergelijke … NIET ONTSTAAT DOOR CHEMICALIËN DIE WILLEN VERNIETIGEN EN VERMINKEN … maar uit Schoonheid en Gratie en als zij zich vertonen in donkergrijze tinten … ga dan met uw geestesoog naar binnen in die wolk, om daar al de kleuren van de regenboog te ontdekken, waar u blij van wordt.

Blossom: Ook al weten we dat dat niet waar is? Ik weet dat u deze vraag wou horen, om het nog duidelijker te maken.

Federatie van het Licht: Wat is WAAR, Blossom? Datgene wat vanuit uw hart komt.

U, IEDER VAN U, HEEFT DE KRACHT OM ALLES TE SCHEPPEN WAT U WILT. DOOR U HET BEELD TE VORMEN … ZO WERD OOIT UW PLANEET AARDE GESCHAPEN. BEELDVORMING … BEELD/VORM.

U HEEFT HET VERMOGEN OM DINGEN TE VERANDEREN NAAR HOE U ZE WENST TE ZIEN.

HIERVOOR BENT U GEKOMEN … OM DINGEN TE VERANDEREN. DIT HEBBEN WIJ ALTIJD EN TELKENS WEER DOORGEGEVEN IN ONZE BERICHTEN, EN DAT ZULLEN WIJ BLIJVEN DOEN.

U KUNT EENDER WAT VERANDEREN, DOOR UW GEDACHTE. UW BEELDVORMING VAN HOE U WILT DAT IETS ZAL ZIJN … IN TEGENSTELLING TOT WAT U HEEFT GELEERD OF WAT U VERTELD WERD OF HOE U GEÏNDOCTRINEERD WERD.

Blossom: Nogmaals, ik snap het punt wel. Maar, soms zijn de dingen gewoon zoals ze zijn. En dan kun je ze niet veranderen.

Federatie van het Licht: Waarom niet?

Blossom: Oké. Bijvoorbeeld … het eerste waar ik aan denk, dus vergeef me als het niet het beste voorbeeld is … wij moeten onze huur en onze electriciteitsrekening en dergelijke gewoon betalen … Dat kunnen we niet veranderen … ook al zouden we dat wel willen.

Federatie van het Licht: Dat kunt u (in de huidige fase van Het Spel) nog niet veranderen, maar u KUNT WEL uw houding ten aanzien daarvan veranderen. In plaats van te leven in angst ervoor of het betreuren ervan, kunt u dankbaar zijn voor het dak boven uw hoofd en het Licht en de warmte en alle wonderen die electriciteit u kan brengen.

ZIET u het, Geliefden? U bent gedurende eonen geprogrammeerd om anders te 'denken'. Om … als we het zo mogen zeggen … verkeerd/negatief te denken. U bent doordrenkt met 'omlaagbrengende' gedachten. U bent vergeten hoe de WETTEN VAN HET UNIVERSUM werken … VOOR U!

DANKBAARHEID! DANKBAARHEID! DANKBAARHEID!

Er is niet één ziel op de Planeet die om zich heen kan kijken en niet ergens Dankbaar voor kan zijn. Ook al denkt u dat u zich in de meest benarde situatie/omstandigheden bevindt. Want zoals u weet, Blossom … des te méér dingen u vindt om Dankbaar voor te zijn … des te méér zal het Universum u dergelijke dingen sturen.

Pas wanneer u verstrikt raakt bij/in het 'programma', gaan de dingen niet meer zoals u ze graag zou zien. U staat uzelf toe om weg te zinken in het moeras en u aanvaardt dat het moeras 'nu eenmaal zo is'. Dus aanvaardt u dat. Omdat u niet 'gelooft' dat u kunt ontsnappen aan zijn greep.

En daardoor is zulk een groot deel van uw 'levenswijze' zo moeilijk. Maar, steeds méér en méér … roept de Verlichting uw ziel op om dit te VERANDEREN. In uw hart en in het diepste van uw Wezen is er een hunkering, het wanhopige verlangen om terug te keren naar de LIEFDE, in zijn Zuiverste en Hoogste vorm. Er is een weten dat zich roert in uw Ziel-zelf, en het vertelt u dat 'dit niet is zoals het bedoeld was'. Dat u leeft onder de controle van anderen, die uit zijn op het vernietigen van het Leven, opdat zij voor zichzelf méér macht kunnen verwerven. U begint te ontwaken tot het 'idee' dat u uw eigen Vermogen weer kunt terugeisen en weer de controle kunt krijgen op wie u bent … in essentie … in Waarheid.

ER IS VERANDERING OP KOMST.

ER IS VERANDERING OP KOMST VOOR UW PLANEET. GROTE VERANDERING!

U kunt op dit ogenblik in uw Energie al voelen, Blossom, wat wij gaan zeggen ...

Blossom: Ja, en ik ben een beetje terughoudend … dat mag duidelijk zijn. Maar, ik weet dat u geen datum of tijd zult geven, dus ik ga akkoord. Alstublieft … vertel verder!

Federatie van het Licht: DIT IS WAAROM HET GEBEUREN WAAROVER WIJ SPREKEN, ZAL GAAN PLAATSVINDEN.

OM DE VONK VAN WAARHEID WEER AAN HET LICHT TE BRENGEN, DIE NU NOG VERBORGEN IS IN DUISTERNIS.

HET IS TIJD OM TE VERANDEREN.

HET IS TIJD OM DE TRILLING VAN UW PLANEET TE VERANDEREN.

Deze GOLF VAN LIEFDE die iedereen zal omarmen … zal zovelen doen ontwaken uit hun sluimer … en diegenen die al volop in beweging zijn … zij zullen deze Golf ervaren … van/uit/op … het niveau dat de Lichtenergie van hun Ziel aankan. Welk een Glorie! Wat zal dit een wonderbaarlijke tijd zijn!

IEDEREEN ZAL FEEST VIEREN. NIEMAND ZAL HET 'ONTGAAN'. IEDEREEN ZAL HET WETEN.

IEDEREEN ZAL ER DEEL VAN UITMAKEN.

Blossom: Mijn hart slaat sneller door de Energie die u overbrengt. Zo velen van ons zijn wachtende. Zo velen van ons bereiden zich voor. Zo velen van ons zijn er klaar voor! Laat het maar komen! Want dan, als het heeft plaatsgevonden … kunnen zo velen van ons 'Aan het werk'! Hoe geweldig!

Federatie van het Licht: Wij maken geen grapje als wij zeggen … het is ophanden.

Blossom: Ik weet het. Ik kan het nu op dit moment voelen. Maar, met alles wat we besproken hebben omtrent tijd en geen tijd en tijdspannes en dergelijke … ga ik er nog niet op zitten wachten!

Federatie van het Licht: Vraag binnenin uw Ziel … uw Wezen … om innerlijke Kracht en Vrede.

WANT ALS HET GEBEUREN PLAATSVINDT … EN HET ZAL PLAATSVINDEN … DAN ZULT U HET IN U KUNNEN OPNEMEN, IN DE HARMONIE VAN ZIJN LICHT, KLEUR EN MUZIEK.

Blossom: Muziek?

Federatie van het Licht: O ja, Blossom. Het zal vergezeld gaan van Hemelse muziek.

Blossom: WOW! Ik voel dat er nu niets meer te zeggen valt. Enkel nog verder mijmeren op de wijsheid die vandaag werd geboden en daar de volgende keer op verder gaan. Heel hartelijk dank.

Federatie van het Licht: Wij zijn altijd in LIEFDE, wij komen eruit voort … wij Bestaan daaruit. Dankbaarheid ook aan u, liefste Blossom, dat u steeds bereid bent om ons te ontvangen.

Blossom: Dat spreekt vanzelf! Het plezier is aan mij en aan iedereen om in te delen. In Liefde en dienstbaarheid … Blossom G!


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!