Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Blossom Goodchild - 3 augustus 2021


Blossom Goodchild - Federatie van het Licht - 3 augustus 2021

Blossom Goodchild

Blossom: Hallo daar! Ik heb gisteren geprobeerd om contact te leggen, maar dat lukte niet. Ik ben er klaar voor om het vandaag weer te proberen. U ook?

Federatie van het Licht: Dat zijn we inderdaad, Blossom. Het is altijd het beste om het ‘los te laten’ als het niet vlot gaat – en dan later opnieuw te proberen. Wij zijn ons ervan bewust dat u er zich zorgen over maakt dat we het vandaag over ‘naalden’ gaan hebben, en u dacht dat dit misschien de Energieën zou blokkeren.

Blossom: Ja. Dit is zulk een gevoelige materie en het hangt er heel sterk vanaf waar iemand woont, hoe ‘dichtbij’ het komt – en zoveel mensen hebben vragen.

Federatie van het Licht: Blossom, lieve Ziel en alle Zielen die over uw hele Planeet samenkomen in Kracht, nu de temperatuur toeneemt qua verwarring, twijfel en ongeloof! Wij vragen DAT U ZICH SCHRAP ZET EN UW HOED VASTHOUDT!

Blossom: Ha! Met respect, maar ik heb al vijf hoeden verpulverd!

Federatie van het Licht: Toch, met respect … kunt u niet zien, kunt u niet VOELEN hoe de Energieën toenemen? Hoe de spanningen overal om u heen verhoogd worden? Wanneer wij zeggen ‘dit zijn de Eindtijden’, dan bedoelen wij dat niet voor uw Planeet. Dan bedoelen wij voor het Spel dat ten einde loopt. Voor de nieuwheid van het Leven, om weer in volheid te gaan Bloeien.

Wij hebben gezegd, dat het erger zal worden voordat het beter wordt. Wij hebben u gezegd, dat u met uw hele Wezen alert zult moeten zijn om in uw Kracht te kunnen blijven in deze tijden.

In uw nieuwsmedia is er weinig ruimte voor de Waarheid. Maar tussen de netwerken van de Zielen die de WAARHEID KENNEN … vinden er nu zoveel doorbraken plaats.

ALS U ÉCHT VERTROUWT OP ONS EN DE WOORDEN DIE WIJ BIEDEN, DAN ZULT U WETEN DAT ER NIETS IS OM BANG VOOR TE ZIJN. DIT, GELIEFDEN, IS EEN GODDELIJK PLAN.

Blossom: En wij doen allemaal ons best om ons daaraan vast te houden. Maar, alles is doorgedraaid. Niets is nog logisch en veel, heel veel Zielen zijn zo bang, ze vragen zich af wat ons te wachten staat.

Federatie van het Licht: En wij vertellen u … HET EINDE VAN DE DUISTERE DAGEN STAAT U TE WACHTEN.

Blossom: Maar wij kunnen niet weten wannéér. Dus, naarmate we ons méér bewust worden van lockdowns en militairen en zo meer, en mensen die hun baan verliezen als ze niet geprikt zijn … dan is het moeilijk om vast te houden aan die Waarheid die we diep vanbinnen weten.

Federatie van het Licht: MAAR … U MOET. WANT HET IS NOODZAKELIJK DAT UW ENERGIE HOOG BLIJFT. U bent zich bewust van de Wet van Aantrekking. Enkel wanneer uw Trilling gelijk is aan die van datgene wat u verlangt, kan het ‘verlangde’ zich manifesteren.

Blossom: In dat geval zijn wij als Planeet gedoemd! Echt waar, Jongens … ik snap volkomen wat jullie zeggen. Maar, u weet toch zeker ook wel dat ‘hier beneden’ de mensen ongeveer heilig moeten zijn (hetgeen nu ook niet meer serieus te nemen is) OF heel sterk onder invloed van drugs moeten zijn, om nog ‘goede vooruitzichten’ te zien. Want velen zijn alléén en bang … dat het gewoonweg niet gaat gebeuren.

Federatie van het Licht: Dan is het aan hen, die WEL in staat zijn om die frequentie vast te houden … om dat te doen voor wie het niet kunnen.
DE STERKSTEN ONDER DE STERKEN.
DENK HIERAAN!
NU WEET U WAAROM DIT DE REDEN IS WAAROM U BENT UITVERKOREN … IEDER VAN U. U bent hier om ‘STAND TE HOUDEN’.
Wij zeggen u het volgende: ook al ‘lijkt’ het alsof alles NIET volgens Plan gaat … u moet IN UW HART VOELEN EN WÉTEN DAT HET WÉL ZO IS. DIT PLAN KAN NIET FALEN, OMDAT HET GODDELIJK IS.

Blossom: Zeg dat tegen de vele mensen op de Planeet die echt in de problemen zitten door alles wat er gaande is. Ik VERTROUW hier diep vanbinnen op … maar het heeft weinig zin om nog vol te houden, voor iemand die dat niet kan.

Federatie van het Licht: Maak alle remmen los. Val terug op uw LICHT en ga er niet meer vandaan. Zelfs als uw vlammetjes slechts flikkeren … haal Kracht uit WIE U BENT.
U MOET VERTROUWEN OP HET PLAN.
U MOET VERTROUWEN BLIJVEN HEBBEN IN HET PLAN.

Blossom: We kennen het plan niet!

Federatie van het Licht: Dat kent u wel. U wéét dat het duister verslagen is.

Blossom: Dat is wat u ons vertelt. Maar er is weinig bewijs. Ik heb dit al eerder gezegd!

Federatie van het Licht: Doe dan die oogkleppen af, Blossom.

Blossom: Snibbig!

Federatie van het Licht: Er is daarbuiten zovéél dat aan IEDEREEN bewijst dat er een enorme Bewustwording plaatsvindt. Miljoenen Zielen komen op voor hun rechten, voor hun Vrijheid. Miljoenen Zielen die zich Bewust worden van het feit dat ze zijn voorgelogen en gecontroleerd door de duistere krachten. Het bewijs is overal om u heen. De duisteren hebben niets meer over.

Blossom: Ik ben niet vervelend om vervelend te zijn maar … we hebben dit al eerder gehoord, en dan trekken ze wéér een konijn uit die hoge hoed.

Federatie van het Licht: Blossom, we kunnen hier omheen blijven praten. Wij kunnen alleen maar met u delen wat WIJ WETEN DAT WAARHEID IS.
Het belangrijkste punt hieromtrent is uw tijdsbesef en wannéér de GROTE VERANDERINGEN duidelijk zullen worden, nietwaar?

Blossom: Ja, denk ik.

Federatie van het Licht: Van uw kant begrijpen wij dat. Vanuit ons standpunt is het het allerbelangrijkste dat U IN UW LICHT BLIJFT. DAT U BLIJFT VOLHOUDEN MET VOLHOUDEN. BLIJF UW LICHT STRALEN OVER DE HELE PLANEET. VOEL DE VREUGDE VAN WAT ER GAAT KOMEN EN WÉÉT, IN WAARHEID … DAT HET ‘ZAL’ KOMEN.

Blossom: Ja. Sommigen zitten goed en doen dat al. Maar naast de wereldwijde ellende zijn er ook persoonlijke – ernstige persoonlijke, enorme persoonlijke kwesties waar veel mensen mee te maken hebben … naast al het andere. Dat zorgt er af en toe voor dat je soms vanbinnen zou kunnen schreeuwen van frustratie … en dan … wachten we … weet je wel … wachten! Zoals veel mensen soms al 50 jaren of méér hebben gedaan. Dat voelt als een LANGE WACHTTIJD, en een HELE LANG TIJD VAN VERTROUWEN.

Federatie van het Licht: Wat is dan uw alternatief, Blossom?

Blossom: Eens kijken … drank, drugs, zelfmoord, waanzin, opgeven, toegeven … Nee, dat is er gewoonweg niet!

Federatie van het Licht: Precies. ER IS NIETS IN ALLES WAT U WEET, DAT U TOESTAAT OM UW UIT TE VOEREN OPDRACHT OP TE GEVEN.
IEDER VAN U WÉÉT DIT, DOOR HET GEVOEL VAN DIT BESEF. ER ZIJN GEEN WOORDEN OM DIT BESEF TE BESCHRIJVEN. HET IS ER GEWOON. EN DAAROM, VANWEGE DIT BESEF … ZULT U BLIJVEN VOLHOUDEN MET VOLHOUDEN. HET ZIT ‘IN U’ OM DAT TE DOEN.

Wij herhalen het nogmaals … wij hebben nooit gezegd dat dit een Vreugdevolle rit zou worden, maar in dit alles vragen wij u om Vreugde te vinden … en die te verspreiden.
Wij vragen u om te Glimlachen en Liefde uit te stralen ...

Blossom: Als je geen masker draagt!

Federatie van het Licht: Wij vragen u om u met elkaar te verbinden, via uw Zielenlicht. Ja. Meditaties op wereldschaal zijn een geweldige manier om het Licht te verankeren.
Maar wij stellen voor dat u zou WÉTEN, met elke ademhaling … dat u niet alleen bent.
WÉÉT … MET ELKE ADEMHALING … DAT ER MILJOENEN EN MILJOENEN MENSEN ZIJN, DIE NET ALS U HET LICHT UITDRAGEN.
ZELFS ALS U VOELT DAT U FAALT …
U BENT STRIJDERS VOOR HET LICHT EN U KUNT NIET FALEN …
U ZULT NIET FALEN …
U HEEFT NIET GEFAALD!

VOEL … MET ELKE ADEMHALING … HET LIEFDELICHT DAT DOOR UW WEZEN STROOMT, DAT NAAR BUITEN REIKT EN ZICH VERBINDT MET ANDEREN. HERHAAL DE MANTRA, KEER OP KEER.
KEN DE KRACHT HIERVAN.
VOEL DE KRACHT HIERVAN.

IK BEN HET LICHT.
IK BEN DE LIEFDE.
IK BEN DE WAARHEID.
I AM.

Vrienden, Vrienden, Vrienden … ÉÉN FAMILIE VAN LICHT … U zegt dat u niet wéét wat het Plan is, en wij zeggen u van wél.
VOEL dit Plan in uw Hart.
VOEL het moment waarop deze GOLF VAN LIEFDE over uw Planeet en doorheen uw Wezen spoelt, en voor altijd alles verandert.
U WÉÉT DAT DIT WAAR IS … is het niet?

Blossom: Wel, ik weet niet hoe het precies zal zijn.

Federatie van het Licht: Jawel. Dat weet u wel. Ieder van u. Allemaal weet u het. Maar het is pas als het zover is, dat u zich uw overeenkomsten zult herinneren.

DE TIJD KOMT … JA. HIJ KOMT. Dan zult u deze OMMEKEER IN ENERGIE voelen.

Haal alle twijfel weg. Haal alle angst weg. Wat u wordt getoond, is niet hoe de dingen zijn. HET LICHT HEEFT GEWONNEN.

HOU VAST AAN DIT WÉTEN … Als u dat doet, wat ‘ter Wereld’ is er dan nog om u zorgen over te maken,
KEER U DIEP NAAR BINNEN OM DIT TE WETEN.
Wéét u dit? Wéét u dit? Wéét u dit? Wéét u dit? Wéét … Ieder van u … dit?

Zoek net zolang binnenin uzelf, tot u dit wéét … want het is WAARHEID.
Wij hebben gesproken over de Monolieten, de Leylijnen, het Netwerk, de Kristallen, de Magnetische Velden, de Portalen, het openen van uw enveloppes … Laat ons nu dan spreken over hoe u allen werkt, binnen dit Plan. Zoals u zich voorstelt hoe al die dingen onderling communiceren met, en de volgende ‘stap’ in werking zetten ...

STEL U DAN OOK VOOR … DE MATRIX VAN LIEFDE-LICHT, NET ALS ELEKTRICITEIT … DIE UW WEZENS ONDERLING VERBINDT MET ELKAAR … STEL U DIE KRACHT VOOR. STEL U DAT GEVOEL VOOR. STEL U DIE LIEFDE VOOR.

Blossom: Sorry dat ik onderbreek. Maar, ik heb gehoord van een paar mensen dat hun enveloppen beslist nu al zijn geopend.

Federatie van het Licht: Wij zouden stellen, dat ze een vooruitblik hebben gehad op wat er gaat komen.

Blossom: Maar, het heeft hun leven voor altijd veranderd.

Federatie van het Licht: Natuurlijk. Maar voor die Zielen is er nog méér op komst.

Blossom: Sommigen denken ook dat – als/wanneer deze Golf van Liefde komt – er dan veel Zielen zullen ontwaken, en dat er daarom niet zoveel behoefte zal zijn aan hen die al verder Ontwaakt zijn om bijstand te verlenen (ik heb dit misschien de vorige keer ook al besproken).

Federatie van het Licht: Geloof ons, Blossom, als wij zeggen … ER ZAL VÉÉL BEHOEFTE AAN ZIJN.

Want LIEFDE KENNEN en VOELEN van deze Golf, betekent nog niet dat mensen plotseling alles gaan begrijpen wat er plaatsvindt/heeft plaatsgevonden/zal gaan plaatsvinden.
Ja, er zal beslist een verandering komen in de Energie en het Ziele-Wezen van de mensen. Maar er zal ook veel ‘uitval’ zijn, door alles wat er heeft plaatsgevonden. Alles dat was geïndoctrineerd en geprogrammeerd …
Veel mensen zullen ALLES heel moeilijk kunnen bevatten … Er zal zoveel werk te doen zijn. Maar … stel u dit voor … er zal geen weerstand zijn.
Er zal niet langer een ‘macht van minder Licht’ zijn, die onwaarheden verkondigt, en mensen in een moeras trekt.

Blossom: Zal er een scheiding plaatsvinden?

Federatie van het Licht: Gedurende enige tijd … totdat de WAARHEID zich verspreidt. Deze Waarheid zal zoveel méér toegankelijk zijn voor elke Ziel, omdat de Golf elk Hart en elke Ziel zal aanraken op een manier waardoor de WAARHEID niet anders dan herkend kan worden.

Veel mensen zullen ‘tot inkeer komen’.

Blossom: Dat klinkt Bijbels. Maar er zijn ook heel véél mensen, die denken dat dit Gebeuren Bijbels van aard is.

Federatie van het Licht: Blossom … de aard van dit GEBEUREN is van de allerhoogste LIEFDE.
Waar iemand het gehoord … of gelezen heeft … verschilt misschien qua mate waarin en wellicht ook qua levens die iemand heeft geleid …
Maar, DIT LEVEN … DIT ‘NU’ … IS DE UITVOERING ERVAN. STEL U DIT VOOR. WÉÉT DEZE WAARHEID.

Blossom: Ik moet nog één vraag stellen, omdat zoveel mensen ernaar vragen … zullen de mensen die nu in de problemen zitten door de ‘prikken’ oké zijn zodra dit Gebeuren plaatsvindt? Ik besef dat dit een enorme vraag is.

Federatie van het Licht: Wij willen niet te diep ingaan op deze materie, zoals u al wist.

Wij willen de Energieën in deze gesprekken zo hoog mogelijk houden, met name in deze tijden.
Toch zouden wij willen antwoorden … DIT IS EEN GODDELIJK PLAN!

Als bergen door gedachten en Vertrouwen en WÉTEN in een oogwenk kunnen worden verzet … letterlijk worden verzet … denkt u dan niet dat Genezing van ALLE KWALEN mogelijk is?

Blossom: Ja, dat denk ik wel.

Federatie van het Licht: Dan laten wij het hierbij.

Blossom: Eh … blijf nog even aan de lijn ...

Federatie van het Licht: Blossom, ineens heb je wel duizend vragen … die wij in één keer zullen beantwoorden.
Wij zeggen niet dat mensen zich nu snel moeten gaan laten ‘prikken’ … helemaal niet. Absoluut niet! Maar, EEN GODDELIJK PLAN IS GODDELIJK … en als je GODDELIJKHEID KENT … DIE kan onmogelijk haperen of ineens kieskeurig worden. GODDELIJKHEID IS LIEFDE VOOR ALLES … ALLES EN IEDEREEN.

Blossom: ‘Vergeef hen, want zij weten niet wat zij doen’, daar moet ik ineens aan denken. (Katholieke opvoeding, helaas!)

Federatie van het Licht: DATGENE WAT WAARHEID IS … IS GODDELIJK.
Zoals uw echtgenoot steeds zegt, Blossom … ‘Wij kunnen dit’.

Blossom: Gezegend zij zijn gezonde verstand. Gezegend zij ons aller gezonde verstand. In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.


*Update over mijn echtgenoot, Goody. Dank u voor het sturen van Helende Liefde. Hij is nu thuis bezig met chemo (het plan is elke maand vijf dagen lang tabletten). Pas weer een scan op 12 augustus en naar het schijnt zal daar niet veel op te zien zijn, door de zwelling in de hersenen vanwege de bestraling (de laatste was al 7 weken geleden!) De volgende scan is binnen 3 maanden. Uw Liefdevolle vriendelijkheid helpt ons om te blijven VERTROUWEN OP WONDEREN. Dank u hartelijk voor uw aanhoudende steun. Wij VOELEN die elke dag!


DONATIES zijn altijd een prachtige zegen. Veel dank!
http://PayPal.Me/RainbowLight444


EINDELIJK ... JOUW VIDEO ... JA ... JIJ! SAMEN ALS EEN.
IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. IK BEN DE WAARHEID. IK BEN!
Neem alsjeblieft even de tijd om opgelift te worden door te kijken naar andere Lichtspelers die deze Mantra met je delen. Heel erg bedankt aan iedereen die heeft deelgenomen.


Transcript

Blossom: Hallo iedereen. Blossom Goodchild (lacht). Ik geloof dat het afgelopen november was, dat ik mensen heb gevraagd om mij filmpjes te sturen waarin zij de Mantra ‘Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.’ konden uitspreken of zingen, of hoe ze ook maar wilden.

Ik zou er dan een video van maken, zodat iedereen daarvan kon genieten.
Wel, hier zijn we dan … bijna vier maanden verder, maar ik denk dat het gelukt is.

Het heeft lang geduurd, ik was overdonderd door de hoeveelheid , maar ik moest de meeste daarvan ook inkorten en bewerken – gewoon omwille van de tijd, anders zou het een veel te lange film worden.

Ik ben ook niet zo handig in die dingen, maar ik heb mijn best gedaan en ik heb er echt plezier aan gehad! Als uw filmpje niet in de video te zien is, dan was uw opname niet bruikbaar en ik heb u daarover een mail gestuurd, maar geen antwoord teruggekregen. Het is dus niet zo dat uw filmpje heel erg slecht was of zo (lacht).

Neem het me alstublieft ook niet kwalijk als er in uw filmpje geknipt is. Ik moest alles echt zo kort mogelijk houden … en de video duurt nu toch nog 30 minuten.

Ik stel voor dat u nu een glas wijn of bier neemt, of een kopje thee … waar u maar zin in heeft … en dat u even een half uurtje tijd voor uzelf neemt om te kijken naar mensen van over de hele wereld die de Mantra uitspreken, om u te laten weten dat wij hier allemaal bij betrokken zijn als ÉÉN.
Ik denk dat ik nu alles heb gezegd … dus eigenlijk … heeft u uw kopje thee, glas wijn of bier (lacht)? Leun dan achterover en geniet!

Zal ik dan maar beginnen?

Blossom zingt de Mantra terwijl ze zichzelf begeleidt op haar geliefde keyboard.

Daarna volgt de compilatie van filmpjes, gegroepeerd per manier van uitvoering.

…. …. ….

White Cloud: Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.

Blossom ademt diep in …

Blossom: Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.

Oprechte hartelijk dank aan iedereen die heeft deelgenomen aan deze video, en heel hartelijk dank aan iedereen die de tijd heeft genomen om ernaar te luisteren. Ik hoop dat u het mooi vond. Zorg goed voor uzelf en HOU VOL!

Dank u wel. Dag.


Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!https://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden. Voor de video https://youtu.be/MYeqbshjgmA

Voor de link naar al mijn YouTubes https://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel LezenTHC-olie kopen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge