Home > > Blossom Goodchild - 3 april 2019

Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 3 april 2019

Blossom: Hallo daar! Alles in orde met u? Ik weet dat dat zo is, omdat altijd alles in orde is met u! U heeft gezegd dat het nooit anders kan zijn! Oké, dus … Ik weet dat wij datgene aantrekken waar we aan denken. Wij trekken datgene aan wat qua Trilling overeenkomt, zeg maar. Maar het punt is … dat ik nu al zo lange tijd te maken heb met veel, héél veel negatieve dingen in mijn leven. Ik doe hard mijn best om ze weg te wuiven, op te ruimen, mezelf bijeen te rapen, mijzelf moed in te spreken en zo meer … maar het blijft aanhouden. Afgelopen nacht had ik zulke gruwelijke ‘dromen’. Als het al dromen waren … Mijn mailinglijst, waar ik uw berichten mee verstuur, is drie weken ‘buiten gebruik’ geweest … Moet ik nog verder gaan? Vandaar mijn vraag … ben ik het die dit alles aantrek of zijn het energieën van buitenaf die mijn Licht willen dimmen? Ik weet dat ik in deze kwestie namens velen spreek. Elke hulp is welkom. Dank u.

Federatie van het Licht: Welkom aan jou, lieve Blossom en aan Ieder van u die zo dapper, zo moedig op post blijft! Wij horen uw bede. Wij weten ook van uw inspanningen om dergelijke negativiteit ‘af te weren’ – en lieve Blossom, uw volhardend streven om ‘Helder’ te blijven is bewonderenswaardig.

Wij zouden het zo willen stellen. Het is niet zozeer dat u denkt aan negatieve dingen/Energieën/omstandigheden en zo meer, waardoor u ze tot u aantrekt. Dit kan wel het geval zijn voor hen die zich niet niet bewust zijn van hoe ‘Aantrekking van Trilling’ werkt. Maar u en de vele, vele duizenden die ZICHZELF KENNEN ALS BEHOREND TOT HET LICHT … vormen als het ware bakens.

Het lijkt wel wat op een tweesnijdend zwaard. Want uw Licht straalt zo Helder uit naar allen die er nood aan hebben … naar de hele Planeet en alles wat zich op haar en in haar bevindt … ja, werkelijk overal. Onthoud dat uw ‘Stralen’ zeer beslist niet beperkt zijn tot deze Planeet. Maar, vanwege de Helderheid – en de Energie in die Helderheid – bent u ook duidelijk zichtbaar voor hen die tot een minder Licht behoren. Zij begrijpen niet, Blossom, dat zij geen Licht kunnen ‘stelen’ van iemand anders. Wanneer zij dus een ‘Licht van een bepaalde grootsheid’ tegenkomen, dan zullen ze trachten dat te vernietigen … omdat ze niet snappen, dat zij het niet kunnen hebben. De Energie kan geladen zijn met jaloezie, boosheid of zoveel andere dingen en als zij niet kunnen hebben wat u heeft ... dan gunnen zij het u ook niet.

Deze zielen/Energieën kennen een diepe droefheid. Hoewel zij dat waarschijnlijk niet zo zien.

Blossom: Ik weet dat ik Liefde-Licht naar hen moet sturen. Ik nodig hen uit in het Licht. Maar als zij dat blijven weigeren en onrust blijven zaaien … dan moet ik toegeven dat ik het af en toe ‘moeilijk krijg’ en hen luid en duidelijk verkondig dat ik hen niet om mij heen en in mijn leven wil hebben! En ik WEET dat LIEFDE ALLES OVERWINT … maar het lijkt een aanhoudende strijd te zijn … en ik ben die heel, heel erg beu, eerlijk gezegd!

Federatie van het Licht: Blijf in uw Kracht, Blossom en u allen. HET LICHT HEEFT GEWONNEN!

Blossom: Van waar ik sta is dat niet te merken. U weet toch wel als ik zoiets zeg, dat ik dat dan niet op u persoonlijk bedoel. Maar u heeft gezegd dat dit zo is. U heeft gezegd dat het Licht gewonnen heeft. Wel, wij hier beneden wachten nog altijd op het bewijs daarvan. Diegenen die uw berichten van hoop lezen, zijn niet degenen die zich afstemmen op duisternis. Wij hebben ons dankzij uw hulp al veel herinnerd van wie wij zijn … daarom blijven wij ons Licht uitzenden … WAAR ZIJN DE VERANDERINGEN? ONDERGRONDS? IN HET KONIJNENHOL? WAAR?

Federatie van het Licht: In de eerste en meest belangrijke plaats zijn ze binnenin u! Deze veranderingen vinden plaats binnenin u.

Blossom: Ja. Ik denk dat we allemaal kunnen zeggen dat we dit ook wel merken. Maar, waar is het uiterlijke bewijs dat het goed gaat komen met onze Planeet – en natuurlijk ook met ons zelf? Want wat wij steeds opnieuw krijgen voorgeschoteld, verliest steeds meer zijn smaak!

Federatie van het Licht: Verander dan uw dieet!

Blossom: Met respect voor jullie, mijn lieve vrienden … DAT DOEN WE … DAT HEBBEN WE GEDAAN … en zoals u zegt … hoe méér wij Helder stralen … des te meer komen we ‘onder vuur’ te liggen. Al de problemen met mijn computer zijn BELACHELIJK!!! Dit is niet normaal meer! Ik voel dat hierdoor wordt getracht te voorkomen dat uw berichten worden uitgebracht. Hoe kan ik daar iets aan doen? Ik ken daar niets van! Het veranderen van mijn dieet/aandacht zal dit soort beïnvloeding niet doen ophouden. Geloof me, ik heb het geprobeerd!

Federatie van het Licht: DIT IS DE REDEN WAAROM U HIER BENT, EN ANDEREN NIET, BLOSSOM. IEDER VAN U DIE ZICH NU BEWUST IS VAN UW EIGEN LICHT …

U BENT DE STERKSTEN ONDER DE STERKEN.

Wij weten dat u wou zeggen ‘hier gaan we weer’, maar u hield zich in omdat u dacht dat het ‘brutaal/arrogant’ of zoiets zou zijn.

Blossom: Sterker nog, eigenlijk zou het ongepast zijn. Wij weten dit! U heeft ons al zo vaak geholpen om het ons te herinneren/om het te begrijpen. Ik wil niet respectloos lijken … echt niet. Maar velen van de sterksten onder de sterken zijn verzwakt door het aanhoudende vechten. Ik wil niet aan ‘zelfbeklag’ doen. Ik heb al heel vaak gezegd dat ik gezegend ben met mijn leven. Maar als ik me al zo voel, terwijl ik weet dat ik gezegend ben … hoe moet het dan met die anderen die dit niet voelen? Hoe moet het met de Planeet?
WANNEER? WANNEER? WANNEER ZAL DIE VERANDERING GAAN PLAATSVINDEN WAAR U OVER SPREEKT?
Want hier beneden, jongens … van waar wij staan … als er niet snel iets gebeurt … dan zal het te laat zijn!

Federatie van het Licht: Adem, Blossom … Neem even de tijd om te ademen en te glimlachen … adem en glimlach!

Blossom: Ja, dank u. Dat werkt altijd zo goed. Ik moet toegeven dat ik me onverwacht toch weer opboeide!

Federatie van het Licht: In deze tijden kan het misschien helpen om te beseffen dat u niet alleen bent. Hiermee bedoelen wij niet ALLÉÉN, MAAR dat u bij elke stap die u zet hulp krijgt uit andere rijken … maar DENK ERAAN, DAT U ALLEN ONDERLING VERBONDEN BENT.

Wanneer u heel even uw ogen sluit, of zelfs alleen maar denkt aan de miljoenen mensen zoals u … wereldwijd … die elkaar bij de hand houden … het Licht dat vanuit al die harten stroomt verbindt zich en vormt een netwerk van de meest krachtige regenboogkleuren … en hoe meer u daarop ‘inhaakt’, des te sterker gaat het kloppen ... en anderen VOELEN dat kloppen en ook zij willen daarop inhaken.

En dan, van daaruit … brengt u dat beeld over naar al diegenen die niet tot uw Planeet behoren, en die zich ook bij het netwerk voegen …

STEL HET U VOOR, LIEVE ZIELEN … STEL U DIE KRACHT VOOR.

Dat is letterlijk wat wij van u vragen … STEL HET U DAGELIJKS VOOR. VOEL HET LICHT ERVAN. VOEL DE KRACHT ERVAN.

BOUW HET DAGELIJKS VERDER UIT.

U BENT ÉÉN. ERKEN UW ÉÉNWORDING. ADEM DEZE GEDACHTE IN. ADEM DIT WETEN IN.

Blossom: Misschien ben ik niet waakzaam genoeg. Eens te meer helpt dit me beseffen dat ik het ‘leven en de beslommeringen’ de overhand heb laten krijgen, in plaats van mij te richten op dit soort dingen. Maar, om ons leven in/onder controle te houden, moet er dagelijks een waslijst aan dingen gedaan worden.

Federatie van het Licht: U weet wat wij gaan zeggen?

Blossom: Jazeker! Ik glimlach omdat uw Energie zo niet-oordelend is. Alleen maar Liefdevol … zo warm.

Federatie van het Licht: Plaats uzelf bovenaan die lijst! Sommigen vinden het niet nodig om dagelijks te mediteren. Sommigen vinden het voldoende om te WETEN dat ze zich altijd op die plek bevinden. Dat is prima, zolang dat voor hen werkt. Maar, bent u het er niet mee eens, dat wanneer u wél de tijd vindt om te mediteren, al is het maar tien minuten … dat uw hele WEZEN Lichter wordt … en méér afgestemd?

Blossom: O, absoluut. IK WEET, IK WEET, IK WEET dit allemaal. IK WEET dat ik dat als eerste zou moeten doen … om mijzelf dit elke ochtend te gunnen. Maar, ik laat andere dingen voorrang krijgen. Ik heb getracht het project ‘Wij veranderen het Spel’ op te starten … dat heeft niet lang geduurd. Ik heb vreselijk gefaald! Hiep hoi!

Federatie van het Licht: Energieën van buitenaf zijn speciaal bedacht om u af te leiden. Geef er niet aan toe.

CONCENTREER U ALTIJD OP UZELF … UW LICHT … UW KRACHT … UW LIEFDE.

Altijd, altijd, altijd. Laat dit BESEF een deel van u zijn, bij alles wat u doet. U zult merken dat alles zoveel vlotter en efficiënter zal gaan, wanneer u uzelf hier altijd aan herinnert. Totdat u op een dag uzelf daar niet meer aan hoeft te herinneren, omdat U DAT BEWUSTZIJN DAN BENT.

Blossom: Ja, ik weet het. Wij worden zo gemakkelijk afgeleid. Lieve help. Ik vraag we af of wij, toen we ons aanmeldden voor deze missie, wij ECHT begrepen wat erbij zou komen kijken?

Federatie van het Licht: Zoals wij al heel vaak hebben gezegd, Blossom …

U WAS ER ALLEMAAL ZO OP GEBRAND EN JA, U BEGREEP HET HEEL GOED EN TOCH … WIST U ALLEMAAL NIET HOE SNEL U VOORAAN IN DE RIJ MOEST GAAN STAAN.

EN U WERD UITVERKOREN EN U BENT HIER, EN U DOET HET ALLEMAAL BUITENGEWOON GOED.

OP EEN DAG ZULT U DIT SPEL HERKENNEN VOOR WAT HET IS EN DAN ZULT U GLIMLACHEN …

EN UW HART ZAL STRALEN …

EN U ZULT ZEGGEN … ‘HET IS GELUKT! HET IS ONS GELUKT!’

EN WIJ ZULLEN ZEGGEN … ‘WELKOM THUIS, VRIENDEN. WELKOM THUIS!’

Blossom: En ik moet op zoek naar zakdoekjes! DANK U. Ik voel me echt véél beter. Als u nu ook nog de problemen met mijn mailinglijst-programma zou kunnen oplossen, dan zou dat helemaal geweldig zijn!

In Dankbaarheid … in Liefdevolle dienstbaarheid … I AM.


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!