Home > > Blossom Goodchild - 24 maart 2019

Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 24 maart 2019

Blossom: Hallo daar! Ik moet eerlijk zeggen dat een groot deel van mij zou willen, dat ik nooit in dat konijnenhol was gedoken tijdens ons vorige gesprek over TIJD! Sommige van de mails die ik heb ontvangen zijn zo ingewikkeld in hun verlangen om méér te WETEN, en de vragen die worden gesteld kan ik soms niet eens begrijpen – laat staan dat ik ze aan u kan voorleggen en een antwoord kan krijgen. Maar … ik ben bereid het te proberen … laat ons eens kijken waar het toe leidt … zullen we? De Tijd zal het leren!

Federatie van het Licht: Inderdaad. Maar wel in het besef dat niet ALLES over dit onderwerp begrepen KAN worden in ‘uw tijd’ … omdat sommige beginselen niet te omschrijven zijn in uw taal. Maar eerst … willen wij u welkom heten, nu we weer ‘samen in het konijnenhol duiken’.

Blossom: Ik heb mijn spade bij me om dieper te graven, maar ik heb voor de zekerheid ook een drilboor meegebracht, en meer dan 10 kilo aan knapperige wortelen.
Daar gaan we … 1, 2, 3 …
Als wij ons onze kindertijd ‘herinneren’, is dat dan een ‘toen’ nu, en niet een ‘nu’ nu moment? Hoe kunnen wij de stroom van het NU beter begrijpen, als zelfs het woord ‘herinneren’ verwijst naar een ‘niet nu’ moment (tijd!).

Federatie van het Licht: Goed dan, laat ons even terugkeren naar de mogelijkheid/het besef dat alles tegelijk gebeurt … want zo is het ook. Wanneer u VOELT dat u terugdenkt aan/u iets herinnert uit ‘uw verleden’ … dat eigenlijk ook gewoon NU is … dan ‘springt’ u eigenlijk alleen maar naar die plek in de Bol en herinnert u zich waar uw aandacht op die plek op gericht was. U kunt zich een tijd herinneren dat u vier of vijf jaar was … of jonger … u kunt ook naar ‘de plek’ gaan waar u negentig bent … hetgeen volgens uw begrippen nog niet heeft plaatsgevonden. Maar toch is het daar, in de Bol … tezamen met alle andere mogelijkheden van het Leven zélf.

Hou die schop van je maar gereed, Blossom! Vanwege het feit dat u ‘op dit ogenblik’ een fysiek bestaan ervaart op Planeet Aarde, met een fysiek lichaam … bent u gaan denken dat dit ‘lichaam’ met u mee moet gaan, op ieder pad. Maar trekt u uzelf terug uit dat menselijk lichaam, dan ervaart u een heel andere ‘vorm’ van uw Zelf.

Wij zoeken naar een manier om het nog duidelijker uit te leggen.

Als er een film wordt opgenomen … dan is alles, elke scène in die film, een onderdeel van die film. Het is allemaal aanwezig … maar toch kunt u niet elke scène tegelijk bekijken. Als u vóóruit- of juist terugspoelt … dan kunt u ‘binnengaan’ in een andere scène, die zich toch steeds in diezelfde éénheid van de film bevindt.

Zo proberen wij de Bol te beschrijven. Het is er allemaal, maar het hangt af van ‘waar u naar kijkt’, op elk gegeven moment van uw ervaring. Uw ‘herinnering’ is dus vergelijkbaar met het al dan niet gezien hebben van een scène … of het terugspoelen naar die scène en ze voor de eerste keer bekijken.

Blossom: Oké … Ik weet niet waarom, maar ik voel dat ik nu deze vraag moet stellen … bevindt U zich in deze Bol?

Federatie van het Licht: Nee … wij bevinden ons erbuiten. Laat ons een andere mogelijkheid stellen. Uw Wezen zal hier misschien mee resoneren, of ...

Blossom: Stop! Ik heb eerst een wortel pauze nodig!!

Federatie van het Licht: Natuurlijk. Laat ons deze Bol opdelen in secties.

Blossom: Wacht! Hoe kan het dat u er niet in bent? Omdat u vorige week nog zei dat alles zich daarin bevindt … elke mogelijkheid.

Federatie van het Licht: Laat ons zeggen, dat wij toen dachten aan de secties waar wij het nu over willen hebben … Het is zulk een ingewikkelde materie en laat ons ook zeggen, Blossom … dat wij het gevoel hadden dat ‘uw brein’ dacht aan deze Bol als beeld, om dit op dit ‘ogenblik’ in Aardse termen uit te leggen.

Blossom: Dat klopt. Ik was nog steeds in het gedachteveld waarin alles binnen het menselijke verwachtingspatroon plaatsvindt binnenin de Bol. Ik dacht niet ‘buiten de lijnen’, zeg maar.

Federatie van het Licht: Laat ons dan verdergaan met ‘een Bol’ binnenin de Bol.

Blossom: Laat me eerst de drilboor aansluiten!

Federatie van het Licht: Laat ons dan de Bol – die u zou beschouwen als de ervaring op Aarde – plaatsen in een Bol binnenin de ALLES/AL Bol. Hiermee ‘hernemen’ we het onderwerp van de ‘tijd’ waarmee we dit gesprek zijn begonnen. U zou nog veel andere Bollen kunnen ‘kenmerken’, van alle verschillende ervaringen die ook besloten liggen in de onmetelijke Bol, die ALLES is.

Maar laat ons … voor nu … ons concentreren op de ‘Bol van de Aardse Tijd’ en misschien kunt u ons een geschikte vraag stellen die u kreeg toegestuurd.

Blossom: Oké. Ik tracht het samen te vatten … hetgeen niet gemakkelijk is. Eigenlijk … hoe kan iemand fysiek op bezoek gaan bij – en fysiek contact maken met – GELIJK WELKE persoon in de geschiedenis, wiens fysiek lichaam niet meer hier is?

Federatie van het Licht: Omdat hun Energie NOG STEEDS in de Bol aanwezig is. Haal uw drilboor maar tevoorschijn! Een Zielen-licht is altijd een Zielen-licht van Bron. Dat is de essentie van … wie/wat … iedereen/alles … is. Een opwellende stroom van Licht-Liefde Energie, die zich kan vormen tot WAT DAN OOK, TOT ALLES EN TOT NIETS.

Binnenin uw Aarde Bol … waarop ALLE Aardse ervaringen allemaal gelijktijdig plaatsvinden … zowel die waarvan u VOELT dat u ‘daar nog niet bent’, als die waarvan u VOELT dat ze reeds hebben plaatsgevonden (Maar beiden zijn ze gewoon hier in de Bol, tezamen met al de andere mogelijkheden en parallelle omstandigheden van elke ervaring in meerdere verwachtingspatronen). Dus, binnenin uw Aarde Bol … denkt u, dat wanneer een Ziel het fysiek lichaam verlaat deze niet meer aanwezig is. Dat die wellicht naar een ander Rijk is overgegaan … en dat is ook zo … alleen … dat Rijk bevindt zich in de Aarde Bol … wanneer u ervoor kiest om de volheid van de Aarde/het menszijn te ervaren. Dat Ziele-Licht KAN ZICH BUITEN de Aarde Bol BEGEVEN … wanneer het maar wil … maar, de afdruk van de Energie kan op ieder ogenblik ‘geactiveerd’ worden.

Blossom: Vertel maar over Energie afdruk, dan knabbel ik verder op mijn wortel ...

Federatie van het Licht: Neem er misschien beter drie! Wij hebben enige tijd geleden geprobeerd u iets méér uit te leggen over dat u ‘als mensen verblijft’ in een hologram. Wij zouden het als volgt kunnen PROBEREN te verwoorden … maar, alstublieft, neem dit niet letterlijk … wij VERTROUWEN erop dat uw dieper inzicht het zal overnemen … dat u het kunt vergelijken met een robot, waarvan de batterij leeg raakt … of wordt afgesloten.
Vanuit die vergelijking is het mogelijk … wanneer een Ziel ‘het lichaam verlaat’ … dat die op ieder ogenblik weer kan worden ‘opgestart’ en geactiveerd kan worden, ook al voelen/denken/weten de Zielen dat die persoon niet langer meer op Aarde ‘bij hen’ is.

Blossom: Dat snap ik … wat ik niet weet, is hoe ik de volgende vraag moet formuleren. Teruggaand naar wat voor mij wel honderd jaren geleden is … en zoals u vorige keer zei, is dat mogelijk … spring ik dan zomaar ‘bij iemand binnen’? Of activeer ik dan een Energie afdruk van mijzelf? Of van iemand anders? O lieve, lieve help! Dit konijnenhol heeft zoveel gangen … en nergens staat een bordje met ‘Uitgang’.

Federatie van het Licht: Weet u nog bij ons vorige gesprek, Blossom, dat wij toen zegden dat we niet alles zouden kunnen uitleggen, omdat veel hiervan buiten het bevattingsvermogen van uw menselijk bestaan ligt?

Blossom: Ja, zoiets was het. Ik voel dat we nu met deze materie zo ver zijn gekomen als we konden en ik weet dat velen zullen zeggen ‘Wat????? We zijn maar net begonnen’. Dat begrijp ik. Maar, voor nu, in MIJN hoofd, in MIJN begripsvermogen, in MIJN brein … wil ik het hierbij laten. Ik voel dat u ons heel veel heeft gegeven om over na te denken en dat we nu moeten aanvaarden wat u heeft gezegd … en dat moeten laten bezinken. Er zullen zeker veel vragen op volgen. Maar ik voel ook dat we veel van die gangen niet kunnen betreden, omdat ze ‘in deze ruimte’ voor ons niet te bevatten zijn, zoals u al gezegd heeft. Wat vinden jullie hiervan?

Federatie van het Licht: Wij zijn het daarmee eens, Blossom. U bent niet hier om dit alles verplicht te begrijpen … dit is niet waar u zich op moet richten. U koos ervoor om hierheen te komen en u te richten op het Licht te Zijn, en het Licht te verspreiden en het Licht, dat u bent, uit te dragen. Er zal een ‘plekje’ binnenin u zijn, wanneer u niet in de Aarde Bol bent … en daar zult u in een oogwenk alles begrijpen omtrent deze ‘Tijd Bol materie’. U zult het gewoon VOELEN en SNAPPEN.

Tot die tijd … begeleiden wij u naar het bordje met ‘Uitgang’ en wensen wij u een oprecht vaarwel, tot ons volgende gesprek. Wij verbreden graag de vermogens/mogelijkheden van het brein … maar wij zijn ons ook ervan bewust dat er beperkingen zijn aan de over te brengen informatie. Niet omdat ze geheim is of zo … maar vanwege de niet in woorden te vatten realiteit van ‘wat is’. Mogen wij deze gelegenheid benutten om oprechte Dank te zeggen aan iedereen … voor uw vriendschap en uw Liefde voor ons. Ze worden met Gratie ontvangen en aanvaard.

Blossom: Wederkerig, mijn vrienden … van ons allemaal hier beneden. In Dankbaarheid. In liefdevolle Dienstbaarheid … I AM.

BELANGRIJK BERICHT VAN BLOSSOM: Mijn mailinglijst programma werkt nu wel weer, maar ik krijg duizenden mails terug in mijn postvak, omdat ze schijnbaar worden aangemerkt als afgewezen/geblokkeerd of ongewenst. Ik ben nog steeds bezig om dit op te lossen. Heb alstublieft geduld. STUUR ALSTUBLIEFT GOUDEN STRALEN NAAR MIJ EN DEZE TOESTAND!


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!