Home > > Blossom Goodchild - 28 april 2019

Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 28 april 2019

Blossom: Hallo. Ik ben terug van mijn retraite in Bali, waar we onszelf en de Planeet enorm hebben Verhelderd. Dank u voor het ‘binnenvallen’ en het delen van uw kennis en de energetische activering.

Federatie van het Licht: Dat hebben we heel graag gedaan. Heeft u het gevoel dat u met een ‘klap’ weer geland bent op uw Aarde, lieve Blossom?

Blossom: Een beetje wel, ja. Ik voel me gelukkiger en Lichter, maar naarmate de tijd verstrijkt … zijn er veel dingen die invloed kunnen hebben en je omlaag kunnen halen, als je het toestaat!

Federatie van het Licht: Dat is begrijpelijk. Maar, dit is de uitdaging die u ALLEN bent aangegaan.
U bent niet hierheen gekomen in de verwachting dat alles op uw Planeet, in deze tijden, van een leien dakje zou lopen. Wat u WÉL verwachtte, was om hierheen te komen om de Kennis binnenin u tot ontwaken te brengen en deze Aarde, uw Aarde, te transformeren naar haar ver-Licht-e staat. Om deze Kennis TOE TE PASSEN in zijn Hoogste vermogen, en datgene wat was verzonken in de lage Trillingen te transformeren naar de Hogere Frequenties, waarin Moeder Aarde zich meer thuis voelt.

Blossom: Dat is zo gemakkelijk in een mooie omgeving, waar de energie van de bergen en de zee heel hoog is en we de dagen kunnen doorbrengen met het ‘Verlichten van de Ziel’.

Federatie van het Licht: Dat is precies wat we bedoelen met wat we zeggen. Het simpele feit is, lieve Blossom, dat UW LICHT … HET LICHT binnenin Ieder van U … niet moet /niet zou moeten … worden gedempt, enkel vanwege uw omgeving.

Geluk … datgene waar Ieder van u naar op zoek is … IS HET LICHT BINNENIN U … HET LICHT DAT U BENT.

U zoekt het her en der … maar het bevindt zich al binnenin u … het wacht erop om te worden omringd en Geliefd en aanvaard.

GELUK IS EEN STAAT VAN ZIJN! Het is een plek in uw gedachtegang die altijd bereid is om naar buiten te treden en te spelen, maar zo vaak … veel te vaak … wordt het buitengesloten … aan de kant geschoven … vanwege ‘verantwoordelijkheden en verplichtingen’ die moeten worden nagekomen.

Wij vragen u om nu ‘Volwassen te worden’.

Blossom: Ho, wacht eens even!

Federatie van het Licht: Misschien heeft u het fout begrepen? Zoals een bloem die eerst in de knop is … en nog veel moet ‘groeien’. Het reikt naar het Licht en strekt zich steeds verder uit … steeds dichter naar de zon.

Hoe gelukkig lijkt een Bloeiende bloem … in al haar volheid te zijn? Hoeveel vreugde brengt zij ook, aan allen die ernaar kijken?

Lieve vrienden, wij vragen u om uw Wezen steeds Hoger en Hoger uit te strekken … tot aan/tot in … het Licht.

Uw dromen, uw verlangens, uw HELE WEZEN … zijn er klaar voor, om hogerop te gaan. Ze staan nu op het punt om te kunnen opstijgen.

Met respect ...

Blossom: Hier moet ik om lachen … want het lijkt erop dat White Cloud, ikzelf en ook U, de Federatie van Licht, zo vaak ‘met respect’ zeggen, dat we tijdens de vele gesprekken op Bali dit al hebben afgekort tot … MR!

Federatie van het Licht: Wel dan, MR … velen van u zijn in afwachting van een bepaald GEBEUREN, is het niet? Zodat alles kan veranderen? Zodat uw leven, uw geluk, uw financiën, uw Vreugde, uw werk … ALLES WAARVAN U AANNEEMT DAT HET UW LEVEN IS … u bent in afwachting dat het zal veranderen, zodra eenmaal dit GEBEUREN plaatsvindt.

Daar hoeft u niet op te wachten! Doe het nu … op dit eigenste ogenblik!

LAAT ALLES LOS waarvan u gelooft dat het u weerhoudt … u omlaag trekt.

VERANDER UW GEDACHTEGANG EN BEVRIJD UZELF!

De Energieën die binnenstromen, bevatten nu zoveel ‘geluk’ … zoveel VERANDERING IN DE ENERGIE ZÉLF … dat u die ‘veranderingen kunt doorvoeren’ met zoveel gemak … vrijwel onmiddellijk … gewoon door TE BESLISSEN DAT U ALLES ZULT VERANDEREN WAT U NIET LANGER TOT NUT IS.

Hoe vaak, Geliefden, hebben wij al gezegd ‘HET IS AAN U’?
Neem onze woorden naar een dieper niveau van inzicht. Het is helemaal niet moeilijk om deze veranderingen door te voeren. U hoeft er niet 15 uren per dag voor in een staat van trance te gaan.

HET IS GEWOON EEN KWESTIE VAN DE WAARHEID TE KENNEN.

TE WETEN DAT HET ZO IS.

TE WETEN DAT DOOR TE BESEFFEN … TOT IN UW CELLEN … DAT ALLES WAT U BENT … ZOWEL FYSIEK ALS EMOTIONEEL ALS IN GEEST … KAN VERANDEREN, OMDAT U HEN DAT BEVEELT.

ZIJ WILLEN HET WEL!

Uw cellen, bijvoorbeeld, voelen zich niet fijn als zij zich bevinden in de staat van ‘het oude weten’, toen zij nog beschadigd waren en niet ECHT konden functioneren. UW CELLEN … UW FYSIEK LICHAAM … UW EMOTIES … ALLES WAT U BESCHOUWT ALS ZIJNDE ‘U’ … wacht op uw beslissing, op uw bevel om de verandering BINNENIN door te voeren.

VAN BINNENUIT.
De verandering kan niet uit zichzelf plaatsvinden … u moet haar aansturen.

U WEET NU VOLDOENDE, LIEVE, BUITENGEWOON INTELLIGENTE MENSEN! U HEEFT HET ALTIJD GEWETEN … Maar u heeft uzelf omringd met de verwachting van ‘op een dag’. ‘Misschien, op een dag, zullen de dingen anders zijn’.

VRIENDEN VAN DE AARDE … DIE DAG IS VANDAAG! HIJ IS AANGEBROKEN.

STOP/HOUD OP MET WACHTEN.

NEEM DE LEIDING. NEEM DE CONTROLE.

U BENT EEN PRACHTIG WEZEN VAN LICHT/LIEFDE.

U BENT VERMOGEND.

U BENT MACHTIG.

U KUNT ALLES WORDEN, WAT U WENST TE ZIJN.

Houd u niet langer in. Laat de OUDE KENNIS los.

De Hogere Energieën doen hun best om u te helpen bij dit ‘wegvallen’ van alles wat niet tot dit Nieuwe Tijdperk behoort.

De Aantrekking van de Hogere Trilling die u ‘hogerop’ roept, kan geen lagere trilling overbrengen naar zijn bestaansvorm. De lager Trillende frequentie lost op en smelt weg, wanneer U ER ZÉLF VOOR KIEST OM HET HOGERE PAD TE GAAN VOLGEN.

MR ...

Blossom: Heel goed ...

Federatie van het Licht: En wij zeggen dit met het ALLERGROOTSTE RESPECT … Laat uw bezorgdheid los over welk pad anderen kiezen en hoe zij wensen te reizen. Neem uitsluitend de leiding over UW reis. Volg het pad met vaste tred en uw KENNIS VAN DE WAARHEID.

U KUNT HET NU VOELEN.

U KUNT HET VERSCHIL VOELEN, BINNENIN U.

U VOELT ZICH STERKER EN LICHTER.

WEET DIT.

WORDT DIT.

Richt u op wat U wilt worden en kijk niet naar wat anderen kiezen. Zij moeten hun eigen weg volgen en hun eigen keuzes maken.

Er zal veel tijd zijn, in de komende dagen, om na te denken over waar anderen staan, en zo velen van u zullen klaarstaan om hulp te bieden, zodra daarom wordt gevraagd.
Zovelen zullen WETEN, dat hun reis heen en terug over DE BRUG een reis is van herhaaldelijk bewust een plek innemen, zodat iedereen die er klaar voor is kan worden overgebracht naar een Lichtere levenshouding.

Neem even de tijd, Geliefden, om adem te halen en te VOELEN wie u bent.

NU. NU. NU, méér dan ooit voorheen, bent u in staat om u te verbinden … met/aan … een Hogere resonantie, die u in staat stelt om te WETEN dat DEZE VERANDERING nu zo dichtbij is.

Wij vragen u niet om het te beschouwen als iets dat tot u zal komen op een wijze die u tot nu toe altijd heeft gekend. Maar om te voelen dat het tot u komt in de zin van verheffing en innerlijk Weten.

WAT IS DAT WETEN? HET IS HET GEVOEL BINNENIN U. EEN GEVOEL DAT U NIET KUNT VERWOORDEN … MAAR HET VERVULT UW WEZEN MET LIEFDE EN EEN VERBINDING MET THUIS.

Neem de tijd, lieve Zielen … neem de tijd om de tijd te nemen om adem te halen en u te verbinden met Hogerop/Binnenin. Zo vaak als u eraan denkt. Zo vaak als uw Ziel erom vraagt.

WANT TELKENS ALS U GEHOOR GEEFT AAN DEZE ROEP, VERSTERKT DEZE … DE BAND/DE LINK/DE VERBINDING/DE KENNIS … EN DATGENE WAT U VOELT IS DE WAARHEID WAAROP U HEEFT GEWACHT.

Denk niet meer aan een GEBEUREN wat moet gaan plaatsvinden. Want wij zeggen u dit … WANNEER HET ZOVER IS, DAT HET ER KLAAR VOOR IS OM BIJ U/VAN U TE ZIJN … dan zal uw Wezen zijn opgestegen tot dusdanige Hoogte in zichzelf, dat het plaatsvinden van zulk een verschijnsel ervoor zal zorgen dat u instemmend zult knikken in Vrede, Sereniteit en het Weten dat … ‘Hier komt het … en ik ben er klaar voor’.

Blossom: Dank u. Ik voel inderdaad dat er een verandering plaatsvindt. Maar zoals ik zei … ik had het voorrecht om een week van ‘Verhoogde Trilling’ door te brengen op Bali.

Federatie van het Licht: En wij herhalen, MR! … Het maakt niet uit waar u bent, of wanneer.

Wat wél uitmaakt, is de Waakzaamheid … het Gericht zijn … op het ‘Uzelf Hoog houden’. Om uzelf op te trekken, wanneer u merkt dat u het moeilijk heeft.

U zegt zo vaak ‘het is niet eenvoudig’. Waarom verandert u dat niet in ‘HET IS NU ZO EENVOUDIG, OMDAT DE VERHOOGDE ENERGIEËN ONS DAARBIJ KUNNEN HELPEN’.

Blossom: U heeft gelijk. U heeft helemaal gelijk. Reeds zo lange tijd hebben wij ‘Toegegeven aan en Toegelaten’ dat de energieën, de chemtrails, de gifstoffen en zo meer … ons hebben overheerst, dat ze ons lieten geloven dat ze ons ziek en depressief konden maken.

Federatie van het Licht: VERANDER UW ZIENSWIJZE, NU.

VERANDER UW HOUDING, NU.

VERANDER UW LEVEN, NU.

VERANDER UW PLANEET, NU.

HET IS ZO EENVOUDIG.

DE KRACHT VAN UW GEEST … DE KRACHT VAN UW LICHAAM … DE KRACHT VAN UW EMOTIES OVERSTIJGEN ELKE INDOCTRINATIE DIE U OOIT HEEFT ERVAREN EN VOOR WÁÁR HEEFT AANGENOMEN.

LAAT HET LOS. LAAT HET GAAN. LAAT ALLES LOS WAT U AANGELEERD WERD.

Zoals wij al eerder zegden … verander uw dieet … in alle opzichten!!

WEES DE VERANDERING WAAROP U WACHT … NU, VANDAAG.

NU, IN DIT OGENBLIK.

BESLIS DAT VOOR U DE OUDE INDOCTRINATIE HEEFT AFGEDAAN.

BESLIS DAT U DE DINGEN GAAT VERANDEREN … NU ONMIDDELLIJK.

NIET LANGER MEER BLIJVEN HANGEN IN GEDACHTEN AAN DE DUISTERNIS, DIE UW PLANEET OVERHEERST.

VERANDER DIE INSTEEK, NU!

HET LICHT … IS HET LICHT … IS HET LICHT.

U … BENT HET LICHT.

U HEEFT DE CONTROLE.

NEEM DE VERANTWOORDING TERUG OVER UW GEDACHTEN!

VERANDER WAT U DENKT.

VERANDER UW WERELD.

WIJ HOUDEN VAN U.

Blossom: En WIJ HOUDEN VAN U! In Dankbaarheid … in Liefdevolle dienstbaarheid … I AM.


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!