Home > > Blossom Goodchild - 2 december 2018

Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 2 december 2018

Blossom: Goede morgen. Hier zijn we dan weer! Ik heb veel vragen gehad van mensen die méér willen begrijpen over de Verdrievoudigde Energie die nu binnenkomt. Ik moet zeggen, sinds de datum van 11/11, een paar weken geleden … voel ik dat de Energie behoorlijk veranderd is. Is ALLES verdrievoudigd? Zo wilde iemand bijvoorbeeld weten of de supplementen die zij innemen nu ook een drievoudige werking hebben? Omvat de verdrievoudigde Energie ook alles wat we denken, zeggen, doen, innemen en naar luisteren? En als we een Energetische behandeling of Heelwording ontvangen, is die dan ook verdrievoudigd? Ik weet zeker dat u het inmiddels wel snapt.

Federatie van het Licht: Welkom aan Iedereen en dank u voor uw vragen over dit onderwerp. Wij zijn blij om méér uitleg te geven over hoe dit in zijn werk gaat.

Om te beginnen willen wij voorstellen, dat u let op uw GEVOELENS. ‘Luister’ ernaar en onderga de emotie ervan. Merkt u dat ze verdiept zijn? Niet alleen de Vreugdevolle, maar ook alle andere?

U moet bedenken wat precies, in essentie, de betekenis is van deze ‘Verdrievoudiging’. Het betekent dat er een Hogere, meer Pure Energie … instroomt in/deel wordt van … de atmosfeer van uw Planeet. Maar, laat ons stellen dat de mate waarin deze sinds kort binnenkomt véél sterker is dan de gebruikelijke ‘instroom’.

De Trilling van deze Energie zal ‘tijd’ nodig hebben om te integreren met de Trilling die reeds aanwezig is. Het verheffen van degene die er nu IS … naar het Hogere niveau van die welke nu binnenkomt.

Iemand vraagt of de werking van een supplement verdrievoudigd is? Bedenk dat het erom gaat dat ALLES zichzelf 3 stappen verheft … dan blijft het evenwicht tussen ‘alles was is’ hetzelfde. Maar van een betere kwaliteit. U wilt dus niet bijvoorbeeld de dosering verlagen, omdat de kracht van wat u inneemt overeenkomt met het niveau van kracht dat het lichaam bereikt heeft (ook Verdrievoudigd dus).

Dit 'Samenvloeien' zal een meer 'vloeiende' benadering mogelijk maken van alles wat u onderneemt.
Laat ons zeggen dat uw Bewustzijn behoorlijk zal Verhogen, de komende tijd. Uw Bewustzijn van uw omgeving. Uw Bewustzijn van inzicht. Uw Bewustzijn van uw Zelf en uw doel zullen ook meer uitgesproken worden.

Blossom: Kunt u dat toelichten alstublieft?

Federatie van het Licht: De Energie die instroomt is van een meer Gratievol niveau. De dichtheid waarin u zo lang heeft verbleven, verheft zich tot een Lichter ‘spel’. Dat is al een hele tijd gaande en toch is er een intensiteit binnen deze Energieën, waardoor de dingen ‘in gang schieten’ en de ‘last verlicht wordt’ zodat de vooruitgang vlot kan verlopen, met zo min mogelijk verstoring.

Naarmate deze Hogere Energieën binnenstromen, zult u daar … mits u het uw Ziel toestaat … veel baat bij hebben, met name voor innerlijke Vrede. Er zal een aanvaarding komen van ‘Alles is zoals het moet zijn’, wanneer de Energieën zich verbinden met het Zielzelf en ze elkaar herkennen.

Het zal VOELEN als een tot rust komen van de Ziel. EEN GEVOEL van innerlijke erkenning dat u ‘op het goede spoor zit’. Uw geestesgesteldheid zal meer openstaan om te aanvaarden WAT IS … omdat het de reis herkent waarmee u heeft ingestemd. Daardoor zal veel van wat er wordt geboden in de ‘buitenwereld’, via de media en dergelijke, u niet langer van uw stuk brengen. Want de vastigheid van het KENNEN van uw WARE ZELF, dat zachtjes binnenin u rust, bereikt een punt waarop het niet meer ‘geraakt’ kan worden door dergelijke berichten.

Alles zal logisch worden op een dieper niveau en daarom zal de oppervlakte begrepen gaan worden voor wat het precies is … Oppervlakte.

De DIEPTE waarmee uw Ziel samenwerkt met HET GEHEEL wordt zo solide, dat hoewel er misschien geen woorden zijn om de innerlijke KENNIS VAN DE WAARHEID … die geen woorden heeft … te beschrijven … deze kan worden gevoeld op een veel krachtiger niveau.

GA MEE MET DE STROOM.

VOEL DE STROMING EN GA ERIN MEE.
HET IS ZO BELANGRIJK OM TE GLIMLACHEN EN DRIE KEER DIEP TE ADEMEN.

Zo versterkt u automatisch de verbinding met HET ÉNE.

Deze Verdrievoudigde Energie die nu binnenkomt … is ontworpen om u te verbinden met de Hogere Niveaus van Zijn. Uw Zijn. Uw Hogere Niveaus van Zijn. U kunt uw toekomst VOELEN op een manier die tot nu nooit mogelijk was.

Deze Energie ontvangen in/op uw Planeet is een GROTE aanwijzing dat de dingen daadwerkelijk VERANDEREN … en ZE VERANDEREN TEN GOEDE. Ook al lijkt het, zoals wij al zegden, in de buitenwereld niet zo.

Maar alles wat zich nu voordoet als ‘oproer’, zoals wij in het verleden ook hebben gezegd … vormt deel van het Goddelijk Plan.

Er is inderdaad nog veel beroering waar u doorheen moet en de ‘wereld op zijn kop’ waarover wij het hadden, zal spoedig weer omgekeerd worden.

Blossom: Sorry dat ik ertussen kom, maar kunt u bevestigen dat u dit niet letterlijk bedoelt, zoals een verschuiving van Noord- en Zuidpool. Veel mensen lezen ‘tussen uw lijnen’ en zouden het zo kunnen opvatten.

Federatie van het Licht: Neen. Wij bedoelen het niet in de geografische zin van beroering. We bedoelen het eerder in de zin van dat de Waarheden die onthuld zullen worden u zullen ‘overdonderen’. Velen denken dat ze hier al heel wat over weten. Maar, met alle respect … dat is niet zo.

Toch, Lieve Zielen, begrijp alstublieft dat DIT IS HOE HET ZAL GAAN. U wordt hier NU bewust van gemaakt … zodat, wanneer het plaatsvindt … het niet als een donderslag bij heldere hemel zal komen!

U zult deze ‘Tekenen’ kunnen zien voor wat ze zijn. Het ‘op de kop staan’ dat moet plaatsvinden opdat uw wereld verder kan gaan.

Dergelijke onthullingen MOETEN uit hun schulp komen en GEKEND worden.
U zult verbluft staan en sprakeloos zijn, maar … u zult ook VOORBEREID ZIJN.

Deze Hogere Energieën verheffen uw Wezen naar een Hoger niveau van uw Zelf. Daarom zult u alles herkennen wat er gaande is en zult u aanvaarden WAAROM het plaatsvindt. U zult het misschien moeilijk vinden om echt te AANVAARDEN wat er aan u onthuld wordt. Maar na enige tijd … lukt dat wel.

Doorheen dit alles, wanneer dat deksel ontploft … zal uw inzicht in uw Zelf … alle vooruitgang die u heeft geboekt met uw ‘Zelf’ … alles waaraan u heeft gewerkt binnenin uw ‘Zelf’ … allemaal op zijn plek vallen. Als een magneet die de juiste stukjes op hun plaats trekt, om het beeld te vormen.

Al uw meditaties … al uw Vertrouwen … al uw zoeken … al uw antwoorden … zullen zichzelf vinden.

De komende tijden vormen het uiteindelijke keerpunt, dat U IN AFSTEMMING BRENGT MET WIE U BENT.

Deze komende tijden, waarop u heeft gewacht … maken het mogelijk om u ten volle ‘te tonen’ en ‘u te melden voor uw taak’.

Wanneer zovelen ontredderd zijn door verwarring en ongeloof … bent U het … U … Geliefden, die ervoor kozen om tijdig te ontwaken … die de anderen over DE BRUG leiden.

U hoeft niet op zoek te gaan naar wie hulp nodig heeft. Geloof ons, wanneer wij zeggen … dat zij u zullen vinden.

Eenieder zal geleid worden op zijn/haar eigen weg … over hoe ze verder moeten.

U zult WETEN waar uw plek is … uw werkplek.

Velen zullen hun krachten bundelen, wanneer zij hun ‘Overeenstemmende Coderingen’ vinden.

Sommigen beschouwen de komende tijd als de ondergang van de Planeet. Wij beschouwen het als het tegendeel daarvan.

DE OPKOMST VAN DE ZIEL.

DE VOORWAARTSE BEWEGING NAAR EEN HELDERDER, HOGER LICHT … DAT … WAS/IS/ZAL ZIJN … DE TAAK DIE U MOET VOLBRENGEN.

VOEL ONZE WOORDEN, DIERBARE ZIELEN. Adem diep in en VOEL hoe de WAARHEID van onze woorden zich roert in uw Hart.

DIT IS UW WAARHEID … HET HERKENNEN … VAN ONZE WAARHEID … WANNEER DE WAARHEID ZÉLF WORDT HERKENT.

Het zal een opwindende tijd worden. Maar, wij benadrukken het belang van waakzaamheid bij het gericht blijven op het Weten dat HET LICHT DAT U BENT … DE KRACHT DIE U BENT … DE REDEN IS WAAROM U NU HIER BENT.

OM TE HELPEN BIJ HET DOORVOEREN VAN DEZE VERANDERING … OM UIT TE STIJGEN BOVEN ALLES WAT ZICH GAAT ONTVOUWEN EN OM HEN, DIE NIET MEER VERDER KUNNEN … VOL GRATIE EN IN LIEFDE … OVER DE BRUG TE DRAGEN.

WIJ TWIJFELEN ER NIET AAN EN MAKEN ONS ER GEEN ZORGEN OVER, DAT DIT VOLBRACHT ZAL WORDEN.

WANT DIT IS WAARVOOR U GEKOMEN BENT.

VERZAMEL BINNENIN U STEEDS MÉÉR KRACHT, DOOR VOOR/AAN UZELF HET LICHT TE BEVESTIGEN, DAT U BENT.

DOOR HET LICHT TE VOELEN, DAT U BENT, VERBINDT U ZICH MET THUIS.

DIT STUURT OP ZIJN BEURT EEN ENERGIELADING … EEN HERKENBARE LADING AAN KENNIS IN UW WEZEN … EEN TEKEN/BEVESTIGING VAN DE WAARHEID, DAT ALLES OP SCHEMA LIGT EN DAT ALLES DAADWERKELIJK GOED IS.

Blossom: Heel hartelijk dank … Ik zet me schrap in anticipatie van wat er komen gaat. Steeds dichterbij, zo voel ik het … Steeds dichterbij. In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid … I AM.


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!