Home > > Blossom Goodchild - 9 december 2018

Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 9 december 2018

Blossom: Hallo daar! Ik voel me stralend en Licht en klaar om te praten! En u?

Federatie van het Licht: Wij zijn inderdaad van een Lichtheid die alles verteert en die leuk is om in te verblijven.

Blossom: Ik hou van uw stijl en deze openingszin! Een vraag die ik u wou voorleggen is deze: ‘Zullen deze nieuwe Energieën ons anatomisch en fysiek veranderen, als gevolg van onze afstemming/activering? Zal dat bij sommigen duidelijker zijn dan bij anderen? Dank u voor uw antwoord.’

Federatie van het Licht: Dank u. Laat ons zeggen dat uw anatomie en fysiek lichaam inderdaad opnieuw afgestemd zullen worden, aangezien deze Hogere gradaties van Energie inwerken op ALLES DAT IS. Zoals met zoveel wat ‘uw pad kruist’ in de vorm van suggestie … door ons/via ons … hieraan willen we nog toevoegen dat er veel hulp kan komen door de gedachten die u heeft. U heeft wellicht al gemerkt dat de uitwerking in/op de manifestatie versneld is door deze Hogere Energieën. Soms kan het zelfs even snel gaan als de gedachte … u denkt het en daar is meteen al het resultaat. Daarom willen wij u met een glimlach erop wijzen … wees u goed bewust van wat u wenst … van wat u denkt!

Blossom: Dat begrijp ik. Ik had een set oorhangers die me heel dierbaar waren … veertjes! Ik dacht nog ‘ik hoop dat ik ze nooit verlies’ … De volgende dag was ik er één kwijt! Maar goed, zullen we terugkeren naar het lichaam?

Federatie van het Licht: Wie u bent … moet van ‘wie u bent’ … te horen krijgen wat u verlangt. Deze Hogere Energieën stromen binnen om daarbij te helpen. Dat is hun doel. Als u verlangt dat de kwalen in uw lichaam of organen verdwijnen … of dat het verouderingsproces ‘stopt’ … dan moet u, in het volste vertrouwen … in het volste WETEN … het ‘Zelf’ laten WETEN dat dit het plan is.

Blossom: U zegt dus dat, zolang we ‘onszelf’ laten WETEN dat wij willen verjongen of dat we niet langer ‘behoefte’ hebben aan de kwalen waarvan we op enig niveau van ons Zelf dachten dat ze ons tot nut konden zijn … dat wij dit gewoon moeten vertellen aan ons Zelf … en dan zal het gebeuren?

Federatie van het Licht: In een notedop … is dit Waar.

Blossom: En buiten die notedop?

Federatie van het Licht: Is het nog steeds WAAR.

U HEEFT HET VERMOGEN om helemaal te ZIJN zoals u wenst te zijn. Maar,
ook al kunt u zeggen … ‘Ja, dat weet ik, daarom zal ik het doen … ik zal zorgen dat het gebeurt’ … moet u begrijpen dat het niet onmiddellijk zal plaatsvinden, omdat uw … gehele/ganse … systeem het óók moet WETEN. Elke cel, elk weefsel, ieder bot, elke spier, alles waarvan u ‘GELOOFT’ dat u het bent, moet óók DEZE WAARHEID WETEN, anders kan de ‘verandering’ niet plaatsvinden.

Blossom: Maar hoe laten we deze KENNIS dan GEWETEN worden, diep binnenin ons?

Federatie van het Licht: Door het diep vanbinnen te WETEN.

Blossom: En bedankt! Misschien heeft u mij niet begrepen?

Federatie van het Licht: Jazeker wel! Zie in dat zoveel van de wereld waarin u ‘denkt’ te leven … niet is zoals het lijkt. U moet diep in uzelf zoeken om dit te WETEN.

Blossom: Bedoelt u door de programmering die is ingesteld om … ons weg te leiden/af te leiden … en die onze kracht heeft weggenomen?

Federatie van het Licht: Wij zeggen dat uw KRACHT niet is weggenomen … die kan nooit worden weggenomen.

OMDAT U ZÉLF DIE KRACHT BENT.

Het is wel zo, dat deze ‘programmering’ u op een bepaalde manier heeft doen ‘denken’. U denkt dit en dat over dit en dat. Wij zeggen u nu om DIT te denken over DAT en DAT te denken over DIT.

Blossom: U BENT wel in voor grapjes, vandaag … U bedoelt dus dat we de dingen moeten omdraaien?

Federatie van het Licht: Ja. Helemaal! KRACHT OP ZICH kan niet worden ‘weggenomen’.
U BENT KRACHT.

Wij komen met u praten om deze INZICHTEN uit te leggen … welke U VERVOLGENS MOET INZIEN!

U moet UZELF VERTROUWEN en in uw diepste binnenste deze INZICHTEN VOELEN. Hoe méér u dat doet … hoe méér u ervoor kiest om af te stemmen op deze WAARHEID … des te méér zult u daarvan de resultaten getoond krijgen.

Mogen wij het eens zo stellen: denkt u dat de Grote Goddelijke Schepper van Goddelijke Mensen de prachtige opbouw en alle inwendige processen van het lichaam zou scheppen, om het te zien verschrompelen, pijn lijden en uiteindelijk te zien ophouden met werken, vanwege de uitputting van ‘het LEVEN zélf’? Werkelijk?

Neen. Dit is uiteraard niet zo. Was is daar Goddelijk aan? Uw verbazingwekkende mens-zijn is bedacht om te blijven bestaan tot u niet langer de ervaring van de Planeet nodig had. Dan kon u ervoor kiezen om eenvoudigweg het lichaam achter te laten … of het terug te laten keren tot Energie … of er zou overlegd worden of een andere Ziel het kon gaan bewonen.

Om deze KRACHT van Goddelijkheid terug te winnen in uw lichaam, moet u dit WETEN, als een realiteit. U moet met uw inzichten komen tot het begrijpen dat de fysieke omstandigheden die u bent gaan verwachten … niet méér is dan dat … een verwachting. Een verwachting die dusdanig verweven is geraakt met de Trillingen die … zijn/waren … dat algemeen bekend is dat u veroudert, verschrompelt en de wereld verlaat. Vaak zelfs op de meest vernederende en respectloze manieren.

DAAROM … moet u deze verwachting omgooien. U heeft nog niet de leugens doorzien die werden uitgesponnen.

U MOET ER DOORHEEN BREKEN EN UZELF BEVRIJDEN.

DITGENE WAT U DENKT TE ZIJN … IS NIET WIE U BENT.

Doorzoek uw Ziel. Doorzoek uw Ziel diepgaand, naar haar WAARHEID.
Herinner u het prachtige ontwerp volgens hetwelk u werd geschapen. Zulk een schoonheid! U hoort wel eens de verhalen over Wezens van ‘elders’, die de eeuwige jeugd bezitten, die jong en vitaal blijven … die zoveel wijsheid en kennis bezitten … DAT IS WIE U BENT!

EIS UZELF TERUG!

Denkt u, dat u dit kunt?

Blossom: Ik persoonlijk? Eh, ik weet daar geen antwoord op. Als u zou vragen ‘denk je dat het mogelijk is?’ … dan zou ik zeggen ‘ja’. Maar dat ik dat echt zou manifesteren … het letterlijk zou manifesteren … ik weet het niet zeker. Dus, ik begrijp wat u bedoelt. Het is niet zo, dat ik denk dat het niet mogelijk is. Ik wéét dat ALLES mogelijk is. Maar … ik maak het mezelf nu heel erg lastig. Want als ik WÉÉT dat alles mogelijk is, waarom zou ik dit dan niet kunnen?

Federatie van het Licht: Ziet u, dit is wat wij willen duidelijk maken, Blossom. U moet uw Bewustzijn brengen tot een veel dieper, sterker WETEN van WAT IS. Als u gelooft dat alles mogelijk is … dan – met alle respect – komt dat vanuit een halfhartig perspectief. Maar wanneer u WÉÉT dat alles mogelijk is … dan Verandert dat het Spel.

Blossom: Maar hoe kan het dan zijn, dat ik volledig aanvaard dat alles mogelijk is … ik kwam al héél lang geleden tot die conclusie … en dat ik het toch … NIET ECHT WÉÉT? Hoe kan ik het wel aanvaarden, maar niet wéten … als u mijn dilemma kunt begrijpen?

Federatie van het Licht: Uw ‘dilemma’ … zoals u het noemt, is precies waar wij het over hebben. U moet de aanvaarding van het begrijpen … overbrengen naar de aanvaarding van het te WETEN.

Blossom: Duidelijk. Ik snap het … maar, hoe? Als ik WEET dat ik al mijn kwaaltjes en pijntjes kan kwijtraken en mijn fysiek lichaam naar de Hoger Trillende Energieën kan brengen … … … …

Federatie van het Licht: Mogen wij tussenkomen? Uw fysiek lichaam MOET met u meegaan naar de Hoger Trillende Energieën.

Blossom: Ik kan zoveel voelen van wat u hierover wilt zeggen, maar het is moeilijk om een beginpunt te vinden. Ik zal proberen om deze massa aan ‘KENNIS’ te ontwarren, welke in één keer binnen kwam stromen.

Federatie van het Licht: Uw fysiek lichaam VERANDERT, met de hulp van de Hogere Trillingen die binnenkomen. Wij hebben gesproken over ‘ongewone fysieke waarschuwingen’ terwijl dit gaande is. Maar, tegelijkertijd … kunt u het ENORM helpen … door de codes/gedachten uit te sturen naar uw hele lichaam, dat u het helpt bij deze verheffing … deze transformatie.

VISUALISEER uw nieuwe vitaliteit. Visualiseer en VOEL uw weg naar dit nieuwe lichaam. Vertel uw lichaam, door het Lief te hebben zoals het nu is … dat u tezamen overgaat naar een meer Glorierijke vorm van zichzelf.

Lieve Zielen, zodra U het LICHT in uzelf herkent … een herkenning op een manier zoals u tot nu toe nooit heeft gekund … dan zult u WETEN dat hetgeen er plaatsvindt, gaande is op alle niveaus.

Op ALLE niveaus ‘integreert’ u met deze Verdrievoudigde Energieën die binnenstromen in uw Planeet en uw Wezen.

U wordt geupgrade terwijl u slaapt. Daardoor voelen velen van u zich, bij het ontwaken, alsof ze een hele dag hebben gewerkt. Deze upgrades van ALLES wat u bent … hebben tijd nodig om te ‘bezinken’.

Maar, WEET dat dit nu gaande is. Sta toe dat het plaatsvindt. Aanvaard dat het plaatsvindt en wees Vreugdevol.

Het is zo ontzettend belangrijk, om te beseffen dat dit uw realiteit is!

Er staat zoveel te gebeuren, wanneer dit besef van het LICHT binnenin u, uw anker is geworden. Wanneer u zich moet richten op deze Waarheid van ‘wie u bent’, om geaard te blijven en de dingen te begrijpen.

Het ‘op zijn kop gaan’ van uw wereld is nu zóveel dichterbij en daarom sturen wij deze woorden uit, bijna met een hoogdringendheid … in die zin … dat u uw erkenning van uw WARE ZELF nu écht moet gaan verweven met uw hart, uw lichaam en uw ziel.

Elk deel van u moet tot het besef komen van deze WAARHEID, om te kunnen doorgaan met uw plannen wanneer de tijd daarvoor aanbreekt.

Net als de Goddelijke Energie White Cloud, hebben ook wij zo vaak gesproken … over de ‘situatie’ van elke Ontwaakte Ziel, die binnenin een enveloppe bij zich draagt … en dat, wanneer de tijd aanbreekt … die enveloppe moet worden geopend en u daarin uw … opdracht/taak zult vinden … van wat ‘U’, als persoon, moet gaan doen.

EINDELIJK zult u WETEN waarom u hier bent. Want zo velen voelen dat er zoveel méér is met betrekking tot het ‘waarom’ van hun aanwezigheid hier, dan zij op dit ogenblik voelen.

BEREID UW WEZEN VOOR … DOOR DIEP EN INTENS DE WAARHEID TE BESEFFEN OVER HET LICHT DAT U BENT.

En …

MET DAT DIEPER BESEFFEN … Straalt uw Licht nog Helderder dan ooit voorheen … omdat u ook het vermogen VOELT van de KRACHT die in u besloten ligt en van alles wat u daarmee kunt doen … voor HET HOOGSTE GOED VAN ALLES.

U ZULT BEVRIJD WORDEN … en in UW VRIJHEID, bezit u de sleutels om de deur open te zetten voor miljoenen anderen, die zich er niet van bewust waren dat ze in slavernij leefden.

Wij voelen dat dit, voor nu, energetisch gezien voldoende is om op te nemen.

Wij VERTROUWEN op onze KENNIS …

U moet dat ook doen.

Wij WETEN dat u op dit moment de Energie van de Waarheid in deze woorden kunt VOELEN, in uw geactiveerde hartruimte.

Houd uzelf in die Waarheid.

Zo dichtbij nu ...

Blossom: Ik zal niet vragen ‘waarbij’? Want eigenlijk, diep vanbinnen … WETEN wij het! Met grote Dankbaarheid, in Liefdevolle Dienstbaarheid. I AM.


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!