Home > > Blossom Goodchild - 1 oktober 2017

Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 1 oktober 2017

Blossom: Hallo mijn vrienden. Vandaag heb ik geen vragen. Ik dacht het zou gewoon leuk zijn om jullie wijsheid in ons hart te laten vliegen. Ik heb rapporten van velen dat ze zich verloren voelen en heel erg alleen, en daarbij… hoe meer ze zich verbonden voelen bij hun spirituele pad… hoe meer ze zich geïsoleerd voelen en los van iedereen en alles zijn en soms, klaar om de planeet te verlaten. Misschien wat aanmoedigingen om er in vast te blijven hangen, zou gunstig zijn, als dat dient?

Federatie van het Licht: Liefste Blossom, Liefste Zielen van de Aarde, eerst willen we graag ons richten op onze Diepste Liefdevolle Energie, zodat het door IEDEREEN KAN GEVOELD WORDEN… IN HET WETEN dat dit van WAARHEID is en van LICHT en dat niets op hun pad kan staan. Niets! Want de Liefde die we zenden kan niet ergens anders worden afgehouden of weerspiegeld worden. Het is zuiver in zijn WEZEN en zijn bedoeling is om in jullie harten te komen… en zo zal het zijn… zo gebeurt het… zo is het.

Onze Liefde voor Elkaar is Groot. We WETEN dat jullie dat kunnen VOELEN. Maar, sommigen kunnen zich zo ver af voelen van de Essentie… dat ze het WETEN hebben verloren!

Blossom: Het WETEN verloren hebben?

Federatie van het Licht: Inderdaad.

In/van/door Elke Ziel IS Goddelijke LIEFDE.

Goddelijk Licht.

De Essentie van de ZielZelf.

De Essentie van God.

De Essentie van Zuiverheid.

Het is…/van … je oorspronkelijke maaksel en zonder dat zou je niet bestaan. Het is altijd daar bij je… want het is van jou en jij bent er van.

Er zijn velen die hebben gekozen, voor een of andere reden om deze Goddelijkheid van het zelf weg te stoppen in de diepste zakken van hun Ziel en om het LICHT VAN DE DAG ergens dichtbij niet te laten penetreren. Dat, zoals we zeggen, is een keuze.

GODDELIJKHEID ZIT ER ALTIJD BIJ.

Er is veel dat heeft plaats gehad op jullie Planeet Aarde dat ontworpen werd om te dwarsbomen en om te PROBEREN om… we willen zo ver gaan om te zeggen… deze Goddelijkheid erin te vernietigen. Maar dit is een doelloze en vruchteloze oefening. Want er is NIETS en we herhalen…NIETS… dat kan zijn/gedacht worden… dat in staat is om dat te doen.

WANT GODDELIJKHEID IS DE UITEINDELIJKE KRACHT VAN ALLES.

DIE IS VAN LIEFDE EN KAN NOOIT WORDEN VERNIETIGD…NOOIT!

Er zijn natuurlijk niveaus en lagen op deze Goddelijke draad die in Elke Ziel is verborgen.

Begrijp goed als we zeggen ‘verborgen’. Dit was niet de wil van de Schepper. Het is dat, door tijd en omstandigheid, de menselijke Ziel zelf gekozen heeft om hun Goddelijkheid te begraven. Zoals we zeggen… om vele redenen.

Het kan zijn dat een Ziel om in hun leven te experimenteren met de duisterder kant van het Licht… en daarom zou hun Goddelijkheid in conflict komen met die keuze. Het kan zijn dat een Ziel diep in hun hart gewond is en het voelde veiliger om ‘hun Goddelijkheid weg te stoppen’ om het veilig te houden. Zien jullie Liefsten? We kunnen vele, vele redenen bieden volgens ieder individu’s reis waarvoor dit kan hebben plaats gehad.

Maar…GODDELIJKHEID IS ALTIJD DAAR. DIE KAN DAT NIET -- NIET ZIJN.

Maar dan natuurlijk zijn er degenen die gekozen hebben om hun Goddelijke rites naar buiten te brengen zodat iedereen die ziet en waardeert. Ze hebben elke angst vrijgelaten en losgelaten die ze eens ervaren hebben en HENZELF …VAN HUN GODDELIJKHEID HEBBEN GEGEVEN… met hun hele hart.

ZIJ KENNEN LIEFDE.

GODDELIJKHEID IS HUN VRIEND.

Het LICHT dat ze zijn is het meest gracieuze, integrale geschenk dat ze bezitten en ze WETEN dit en wensen om ER EEN VOORBEELD VAN TE ZIJN.

Zij die dat voelen…apart/separaat… uit de wereld waar ze in leven, komen ze tegen wat bekend is als “Verdeelde aandacht”.

Blossom: Dat is interessant… en dat betekent?

Federatie van het Licht: Dat betekent dat HET WARE LICHT IN HEN een ‘Staat van Zijn’ heeft bereikt dat hun verbinding met de Bron op een veel Hoger niveau is. Een veel meer te verbinden hechting door dat wat het geweest is voor het menselijke ras in eonen van tijd.

Het Licht dat NU beschikbaar is, is OPNIEUW… resoneert met zo’n graad dat Iemands verbinding met ‘Thuis’ gemakkelijker toegankelijk is. Daarom is Men in staat om zo veel meer te VOELEN in tune met wie ze ECHT zijn.

Het is vanwege dit dat ze zich ‘verdrietig voelen’ om feitelijk op de Planeet te zijn. Want er is Verdeelde Energie en inderdaad, verdeelde gedachtenvormen voor waar deze Planeet naar toe gaat!

Daarom komt er VERDEELDE AANDACHT OP …? En VERDEELDE BEDOELING NAAR…?

Het Hoger zelf dat men zichzelf heeft toegestaan te worden, vindt het wonen tussen de lagere, misleide energieën, meer dan verraderlijk om mee om te gaan. Want de schoonheid van de Ziel in zijn natuurlijke staat is van een ander kaliber dan dat van een ander dat misschien toegeeft aan dat ‘spel’ dat niet langer kan resoneren met die Ziel die gekozen heeft om haar Ziel in zijn ‘thuis territorium’ op te heffen.

We voelen de noodzaak om de andere …niveaus/levels… van ‘toegeeflijk spel’ op te noemen. Er zijn er die het recht hebben genomen van menselijke vrijheid naar een plek die niet bloeit. Die kan niet bloeien en zij die vrijwillig en wetend dat gedaan hebben zullen…in Goddelijke tijd… de consequenties van hun daden moeten ondergaan.

We hebben eerder verklaard… er is geen straf. Er is geen hel, zoals jullie is geleerd door je godsdienstige indoctrinaties. Want hoe kan een LIEFDEVOLLE GOD van de hoogste zuiverheid, straffen of veroordelen? Waar zou dan HET GESCHENK BLIJVEN VAN VERGEVING? Maar dat zegt niet dat degenen die vrijwillig indruk maken op iemands vrijheid of met opzet kwaad of schade wil brengen naar een andere Ziel… zij zullen niet zelf hoeven te VOELEN, wat ze een ander toe brachten. Als wij zeggen, niet als straf, maar voor het begrip en groei van hun zielen. Dat op zichzelf is meer dan voldoende… WAARHEID.

Dan zijn er nog degenen die nog slapen en niet kozen om te ontwaken. Ook die resoneren niet langer op dezelfde ‘golf’ als degenen die hebben en degenen die vele mijlen ontwikkelde langs hun pad naar aflevering. (deliverance)

Blossom: Ik aarzelde een minuutje hier… en zocht het woord ‘deliverance’ op.

Federatie van het Licht: We voelden dat. En mogen we deze stroom onderbreken dat we altijd blij zijn dat je ‘in checkt’ … je waakzaamheid is nodig, zoals je weet. Want WAARHEID is iets dat degenen die de duisterder gebieden van Licht kiezen, die er niet doorheen willen schijnen!

Blossom: Dank je… Nu terug naar deliverance?

In de bedoeling …we lachen… dat een brief is afgeleverd naar je thuis adres! Jij, jijzelf loopt terug naar je thuis adres! Je zult jezelf afleveren, veilig en gezond! In je eigen tijd.

Zo is dat in deze dagen van intense opwaardering…

Blossom: Dat is zeker!

Federatie van het Licht: …Men is meer bewust van de Hogere Energieën en vindt het moeilijk en onprettig om daarmee te Zijn… om in een plek te Zijn die niet langer met hen resoneert… zoals ze eens deed.

Als je op deze wijze voelt… is er niets meer te doen dan je Licht te zenden naar die …zielen/plaatsen/omstandigheden. Want dat is wie je bent en dat is waarvoor je kwam.

Manifesteer vriendschappen die van dezelfde ‘golf vorm’ is als jezelf. Het Universum zal altijd zorgen voor wat je nodig hebt, als Men Vibreert in de Frequentie van wat er nodig is. Dat kan niet falen.

We laten je nu zien, Blossom, een beeld van lijnen en lijnen van Zielen die uit alle richtingen komen… en die lopen naar dezelfde ruimte… dezelfde CIRKEL VAN LAND. Elk van die zielen vertegenwoordigt Ieder van JULLIE die gekozen heeft om je Goddelijkheid in de openbaarheid te brengen.

IEDER VAN JULLIE HEEFT GEKOZEN OM DAPPER TE ZIJN EN STOUTMOEDIG EN HOUD JE HOOFDEN HOOG IN HET WETEN DAT WAT JE WEET… JOUW WAARHEID IS.

Blijf lopen Liefste Mensen… en als u vermoeid bent… stop een tijdje en drink van de wateren van de hemel. Vul je zielen met Licht Energie en laat het Goddelijke in verbinding komen met ALLES DAT IS.

Vul je vermoeide, moede Zielen aan met gedachten van Vreugde en Blijdschap en VOEL dat vreugde en Blijdschap in elke kern van je Wezen zit… er is geen snellere manier van her-oplading.

Liefste Zielen… jullie zijn zover gekomen… DIT IS WAT JULLIE WETEN.

Zeker, we voelen dat NU… in deze dagen van Onbeperkte Grenzeloze Energie… die binnen- of doorstroomt… kun je het verschil VOELEN? Niet alleen in jezelf, maar in alles?

Sommigen van jullie kunnen in landen wonen die vrees kopende strategieën vanuit elke hoek zenden. Kruist het ooit door je denken dat, dat is waarom je daar wilde geboren worden? Of om daar naar toe te gaan om je LICHT naar toe te zenden waar het ’t meest nodig was?

Er zijn geen fouten. Er zijn alleen besluiten die worden genomen. Laat dat wat om je heen brandt, niet je ‘naar beneden halen’.

In plaats daarvan voelen we, Oh! Zielen van het uiterste Helderste Licht… roep het sterkste Liefde Licht op uit de GODDELIJKHEID IN JE en zend het uit naar allen die in vrees zijn.

Zend het uit naar de Energie van angst zelf en smelt dat weg. Vervang het met Vrede en een Nieuw Begin.

WAAR JE OOK BENT… WIE JE OOK BENT… JIJ BENT HET GODDELIJKE EN JE BENT HIER OM DE VERANDERINGEN TE LATEN GEBEUREN.

De veranderingen die jullie wereld in een andere Frequentie brengen… GEWOON DOOR DAT JE JOUW LICHT BENT.

Het is niet het gemakkelijkste om te doen, we beseffen dat. Vanwege de dichtheid waarin jullie Aarde zo lang heeft gewoond. Maar, kijk om je heen… Richt je op… Voel…Adem…dat wat Liefde Licht is. Het is overal. Het zit in alles… en jij bent het. Ieder van jullie… die dit WEET en daarom koos je het terug te verwelkomen in het foorfront. Uit in het opene waar het behoort.

ALLES is LIEFDE… Maar veel van dat ALLES heeft dat vergeten!

WEES DE HERINNERING.

Herinner de Zielen aan wie ze zijn. Niet door hen op de schouder te kloppen en om te zeggen: “Excuseer, mag ik je er aan herinneren…?” Maar door die Liefde te ZIJN in de Zuiverste Hoogste vorm van jouzelf dat je kunt zijn, in je menselijke vorm.

Jullie harten… Liefste harten… zijn er VOL VAN.

Laat de Liefde die je bent overlopen. Laat dat overlopen vanuit je WEZENS en in de stroom van Energie druppelen die DE VERANDERING IS. Laat elke hart-stroom…vermengen met de EEUWIGE STROOM VAN LEVEN en BRENG DE GLORIE NAAR VOREN DIE VAN JOU IS.

WE HOUDEN VAN JULLIE.

WE STAAN NAAST JULLIE.

JE KUNT VOELEN HOE NABIJ JE TREKT NAAR DEZE HOGERE ENERGIEËN DIE JE ZO VER LATEN GAAN IN JULLIE PLANEET EN JE TONEN… TOON ALLES… EN SMAAK BRENGEN VAN WAT ER GAAT KOMEN.

We kunnen geen woorden vinden die diep genoeg in je kunnen raken om je te laten WETEN EN VOELEN hoe veel we Ieder van jullie eren die gekozen waren om er te zijn. Jullie waren vrijwilliger voor deze missie… jullie werden gekozen en jullie accepteerden dit… en hier zijn jullie… lopen er in, en laten het gebeuren.

WE DANKEN JULLIE.

WE HOUDEN VAN JULLIE. Verder nu… met jullie harten in de armen van Engelen gewikkeld.

Blossom: Dank jullie zoveel, mijn vrienden. We Houden ook van jullie…Heel veel! Voorwaarts inderdaad!


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmoWebsite: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – Website
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!