Home > > Blossom Goodchild - 6 september 2017

Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 6 september 2017

Blossom: Gegroet, Oh Verlichten! Zit gij in een goede ruimte? Natuurlijk zullen jullie dat zijn, want ik geloof dat jullie niet anders kunnen dan.

Federatie van het Licht: En je bent correct. Want wij zijn VAN LIEFDE en daarom kunnen we van niets anders zijn.

Blossom: Ja, ik ben ook VAN liefde, zijn we dat niet allemaal? Maar, het lukt me niet altijd om in een goede ruimte te zijn!

Federatie van het Licht: Ja, natuurlijk zul je dat wel. Ben je nu niet veel meer ontwikkeld hierbij dan je eens was?

Blossom: Oh! Ja echt. Ik was echt een ellendige buik(guts). Nou ik daar over spreek… Ik heb pas een fascinerend boek gelezen: Het Medisch Medium.(Anthony William. Iets dat je moet lezen.) Waarin hij zegt dat de voornaamste ‘bulk’ (hoeveelheid) in de buik woont. Dus zegt hij: ‘Ik had een buik gevoel’, ‘Ik had mijn buik niet mee’, ‘Mijn buik zei me’, enz. En daarom past het hierbij om je zeker te maken dat onze buik goed werkt, zodat onze geest functioneert in zijn hoogste vermogen. ( Hij stelt voor om elke morgen selderie sap te drinken. Het werkt!!) Zijn jullie het daarmee eens?

Federatie van het Licht: Inderdaad. Dat zijn we.

Blossom: Ik dacht altijd dat de geest in de hartruimte woonde (zoiets dan)?

Federatie van het Licht: Je GEVOELENS staan gelijk aan het daar wonen. Maar, de ‘Bron van Energie’ die ‘je geest’ is, bevindt zich ‘fundamenteel’ in de buik/darmen.

Blossom: Struth… Ik kan aan betere plekken denken voor zo’n mooi ding om in rond te hangen! Dank je voor die bevestiging.

Federatie van het Licht: Je bent welkom en we zijn ons bewust dat toen zij het woord ‘Energie’ gebruikten, er een paar vragen zijn die opkwamen door vrienden waar je over wilt praten?

Blossom: Inderdaad. Dank je. Ok. Kun je met ons delen hoe we ons eigen energieveld kunnen versterken? (Engels: amp up)

Federatie van het Licht: Onder voorbehoud dat men op zichzelf VERTROUWT met de kunst van voorstelling! Want inderdaad, deze voorstelling die jullie ALLEN meegekregen hebben… zoals White Cloud altijd uitlegt… is een van… of is zelfs HET MEEST…

machtige instrument dat jullie bezitten.

Om jullie Energie te ‘amp uppen’(versterken dus) moet je jezelf visualiseren/je voorstellen dat je ER VOL VAN BENT. Zo eenvoudig als dat!

Het is direct… verbonden met/past bij …de WET VAN AANTREKKING. Daarbij moet je VOELEN…stel je het GEVOEL voor om van in/van Hoge Energie… TE ZIJN, zelfs als je op je laagste zit. Als je stoffelijk niet in staat bent om goed rond te draaien, of je voelt je specifiek leeg getrokken… dat laat je niet stoppen om in staat te zijn jezelf VOOR TE STELLEN vol van Energie… beveel dat, en dat het dan ‘plaats vindt’. Je moet dat ‘scheppen’ wat je wilt door een gedachtenvorm… en dat je het dan VOELT ín leven komen’ door je gehele Wezen…en dan Liefste vrienden… zit achteruit en kijk hoe het zich manifesteert. Zoals we eerder zeiden…het is niet in je voordeel om jezelf voor te stellen…om ‘in je denk oog’ jezelf te zien dat je grote Energie hebt/bent… als je niet deelneemt aan het GEVOEL van die visie. Als je gelukkig wilt zijn… visualiseer jezelf dan gelukkig… en in die visie… beleef je hoe geluk VOELT. Dit gebruik je voor al je behoeften.

GEBRUIK je voorstelling. Speel spelletjes met je creativiteit voor wat je wenst. Om je Energie te versterken… stel je voor/dat je in plugt aan een apparaat ‘ergens buiten je’ … en kijk naar de batterij oplading… Het zelfde als jullie dat doen op je technische apparaten waar jullie nu zoveel van hebben.

Vergeet je zelf niet! Plug jezelf in… zet het wattage hoger… VERSTERK jezelf!

AMP = EEN MAGISCHE KRACHT. Zie je? Heb er plezier mee! En we kunnen er aan toevoegen…ADEM … ADEM. Velen van jullie kennen al om dit te doen als je behoefte hebt aan een Energie steun. Maar voor degenen die dat niet weten… PROBEER HET! Adem gewoon diep in… met het WETEN ‘dat je je vibratie versterkt’. Sluit je ogen en zie welke kleur je ziet. Heeft die verfrissing nodig? Moet er een geur van rozen bij die visie? Gaat dat van grijs, naar paars, naar metallic blauw om je te krijgen waar je wilt zijn om te VOELEN? Speel! Speel! Speel Liefste Vrienden.

Waarom zijn de kleinsten het meest van de tijd gelukkig? Omdat ze SPELEN! Haal een blad uit hun heel intelligente boek en SPEEL MEER… BIJ ALLES DAT JE DOET.

Spreken wij niet altijd van ‘HET SPEL’ waar jullie in zijn? SPEEL HET SPEL. MAAR SPEEL OOK IN HET SPEL. En de volgende vraag is?

Blossom: dat is een foefje voor mij. Een heer schreef in om me wat meer uit te leggen over frequenties en elektromagnetische frequenties enz. Dat is niet mijn veld, zoals jullie weten. Hij vroeg zich af of jullie wat meer specifiek konden zijn wat betreft dit onderwerp. Hij sprak over HZ en MHz enz. (Oh wat een vreugde!) en vroeg meer over deze zinnen voor wat JULLIE bedoelen als JULLIE spreken van Hogere frequenties.

Federatie van het Licht: Ben je klaar?

Blossom: Ben ik dat ooit? Ik probeer zo hard ik kan om mijn linker kant te sluiten! En …toe maar!

Federatie van het Licht: De frequenties waar we over spreken resoneren op een veel HOGERE resolutie dan waar men normaal mee werkt/in werkt. Zoals die heer voorspelde, kunnen wij je niet een aantal of aantallen geven, omdat als wij spreken over dergelijke dingen, ‘ uit onze atmosfeer’… dan gaan ze in een andere mathematische verbinding over dan wat JULLIE WETEN dat mathematica is.

Blossom: Ikke? Of de wetenschappers? Twee verschillende dingen!

Federatie van het Licht: Maar, een volmaakte uitleg voor waarover wij spreken.

Dat waar zelfs de meest bedreven wetenschappers over nadenken… is heel anders dan de mathematische frequentie niveaus die ergens anders ‘in gebruik’ zijn. Afhankelijk van atmosferen overal/ergens… is er een andere codering om samen te vallen met de ‘beschikbaarheid’ voor de mathematische energie om te ontvangen.

Blossom: Eèèèh … je bent me verloren! Maar ga door…

Federatie van het Licht: Daarom, voor nu… om je hersenen af te houden om te exploderen, Blossom… en om dit gesprek in lijn te houden met ‘waar we naar toe willen’…

Terwijl Nieuwere Hogere Energieën/frequenties binnenkomen/in een nieuwere Hogere Vibrationeel magnetic… verandert dat de ‘format’ van de codering…die eens op zijn plek zat op jullie Aarde. Dit ‘scenario’ heeft voortdurend plaats gehad… want voortdurende Hogere Energieën komen binnen. Ze ‘trouwen’ met de codering die in Aarde’s vertoning/beeld zit en worden dan GODDELIJK ge-hercodeerd voor het evenwicht om samen te gaan… Op/in

De Codering… de mathematische codering… zullen we zeggen…. Om een uitleg te geven met woorden die niet voldoen… ziet op zichzelf.

Blossom: Wat? Zoals een massale computer?

Federatie van het Licht: Het is geen computer.

Blossom: WAT kan dan mogelijk werken op zichzelf, op deze wijze?

Federatie van het Licht: Goddelijkheid!

Blossom: Zo, zeg je nu dat… ALLE mathematische codering…(wat ik me in al die jaren realiseer waar de dingen op zijn gebaseerd) …wordt ‘gedreven’ door GOD/de GODDELIJKE BRON? Wat voor woord ook maar prettig klinkt voor elk individu…die zijn bestaan KENT.

Federatie van het Licht: Wij zijn dat.

Blossom: En de vraag waar vandaan gebedeld wordt om te worden gevraagd is (alhoewel ik daar niet naar toe wil!) hoe worden getallen gecreëerd?

Federatie van het Licht: Door ENERGIE. Op dezelfde manier waarop ALLE dingen worden geschapen… door ENERGIE.

Denk aan een ‘heldere vonk’ op jullie Planeet in menselijke vorm. Hun intellect kan bewijzen zich bewust te zijn van veel meer dan de ‘gemiddelde Joe’…dat kan, zoals je zou zeggen. Denk dan aan DE GODDELIJKE BRON ENERGIE… bovenaan … de piek uitvoering… het Uiteindelijke. DIE ENERGIE … schiep ALLES DAT IS. ALLES DAT ER OOIT ZAL ZIJN.

Om codering te formeren om ‘functie’ toe te staan van Energie is meer dan de intelligentie van elke andere dan GODDELIJKE ENERGIE ZELF.

Blossom: Dus, is alle Energie ‘rond zwevend’ in de mathematica?

Federatie van het Licht: Nee.

Blossom: Help… Ik zink!

Federatie van het Licht: Je drijft nog steeds Blossom! We willen graag zeggen dat ‘na een bepaald niveau’ … Boven en Onder… zijn mathematiek niet meer nodig. ENERGIE WORDT ZICHZELF IN ZUIVERHEID. Het is niet nodig om te worden gecodeerd en opnieuw gecodeerd om te passen bij ‘wat is’ of ’waar is’. Maar dit is om te worden betrokken om bij dit bij ‘markeerpunt’ te komen.

Blossom: Ik ben stilletjes daarover blij! Dank je. Ik wil doorgaan als er tijd is, om te vragen over de wijze waarop ik en velen zich schijnen te voelen in deze Hogere Energieën die door -filteren. Ik ben zeker niet een die ‘de vouw volgt’ ( …denk ik) …en toch moet ik zeggen sedert de Eclips…My Oh My, ik heb me anders gevoeld! Op een manier kan ik dat niet in woorden zeggen. Iemand noemde dat ze voelde alsof ze in twee dimensies tegelijkertijd zat en alhoewel ik niet kan zeggen dat dit is hoe ik mij voel… Het KAN zijn hoe ik me voel… want ik weet niet wat ik voel. Gewoon anders. Veel meer aanwezig maar toch, tegelijkertijd, ‘buiten’ alles. Kun je licht brengen voor ons hier naartoe?

Federatie van het Licht: Dat is precies wat je doet, Blossom. Licht geven… vanuit…door jou. Het is een automatisch antwoord dat VAN jou komt… vanwege het niveau waar je nu in bent gegaan.

JE BENT NU ANDERS… dan wat je was.

We hebben uitgedrukt dat je het VERSTERKEN merkt… De Verandering in de volgende vijf maanden en dit wat je voelt zal duidelijker worden en meer van hetzelfde zijn. Terwijl je dieper loopt, in de ‘nieuwheid loopt van dit alles’ …zul je meer en meer ontdekken van/over jezelf dat… hoe zeggen we dat…je laat giechelen…want dat is zo leuk!

Je zult de ware mening ontdekken van LEVEN!

We zijn ons bewust dat de dame die schreef over het voelen alsof ze tegelijkertijd in twee dimensies was, acute hoofdpijn had en duizelig was. Dit is wat we weten als het zich aanpassen aan de Hogere frequenties. Niet iedereen zal dit beleven. Maar, er kunnen gelijkaardige effecten zijn.

We zeggen dat het misschien denken is als aan Hogere druk die verandert op dezelfde manier als je denkt…vanwege de hogere Energieën/Frequenties/Kracht… zij passen zichzelf aan in jou…en jouw echte zelf… past zich aan hen aan.

Blossom: Dus we zitten in twee dimensies tegelijkertijd? Is dat mogelijk?

Federatie van het Licht: Blossom…

Blossom: Ja, ik weet het. Alle dingen zijn mogelijk!

Federatie van het Licht: Maar we stellen voor dat eerder in beide tegelijkertijd zijn… je in beide in en uit springt. Met een gedachte zit je in de oude en met een ander zit je in het nieuwe… En het is zeer duidelijk afhankelijk van de gedachte… in welke je bent op een gegeven tijd.

Blossom: Als we WETEN om in deze 3D te zijn, op Aarde…als een dimensie… wat /waar is dan de andere?

Federatie van het Licht: Op dezelfde plaats! Maar op/van/in… HOGERE FREQUENTIES… en als eenmaal een frequentie een bepaalde vereiste bereikt/een niveau… gaat dat om de Hogere begrading van zichzelf… en in de volgende Dimensie.

Net zoiets als in jullie opvoeding stelsel. Je blijft zitten in een bepaalde klas… en leert veel niveaus van verschillende onderwerpen… en als dat compleet is… ga je naar de volgende graad/klas.

Blossom: Opnieuw bedankt. Ik voel dat we klaar zijn met deze sessie. Geweldig! Dank je zeer, zeer, zeer! Ik houd van jullie.

Federatie van het Licht: We zijn meer dan blij om je op manieren te helpen waarvan wij WETEN dat gunstig is voor iedereen. In Liefde en Dank aan iedereen die op jullie planeet wonen. Wij hebben zoveel om je voor te bedanken.


Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Please revisit The Invocation 'We are the Game Changers' whenever the mood takes you ... to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmoWebsite: Blossom Goodchild
Vertaling: Winny – Website
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!