Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Bericht van Dianne Robbins over Telos - 2 november 2020


Bericht van Dianne Robbins over Telos - 2 november 2020

Berichten uit de Holle Aarde

7: Ons Bestuurlijke Systeem

V: Hoe wordt Telos bestuurd?

Weet dat we in Telos worden bestuurd door een Raad van Twaalf Opgestegen Meesters. Dit is een magisch getal. Twaalf is het getal van voltooiing. Al onze raden opereren op basis van dit getal. Wij roepen onze raden op regelmatige basis bijeen, afhankelijk van de behoeften van onze bevolking. Soms worden er bijzondere bijeenkomsten gehouden om te reageren op noodsituaties die zich voordoen, net als op de oppervlakte. Al onze mensen nemen bij toerbeurt actief deel aan ons type van bestuur. Deze ervaring stelt eenieder in staat zijn of haar leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen. Onze raden hebben het buitengewone vermogen om zelfs de meest complexe problemen op te lossen in stand dankzij de wijsheid die we gedurende onze lange levens hebben opgebouwd. Ook jullie, op het aardoppervlak, zullen beginnen wijsheid op te bouwen naarmate jullie levens steeds langer worden.

Jullie Belastingsysteem is Onwetmatig

Zoals jullie weten bestaat er in de Onderaardse Steden en in de Holle Aarde geen belastingsysteem. Wij leven belastingvrij en alles wat we nodig hebben wordt ons door Moeder Aarde zelf op genereuze wijze verschaft. Het lijkt ons absurd om belasting te moeten betalen op fruit dat afkomstig is uit de tuin van Moeder Aarde, of op gewassen van haar velden die ze zo rijkelijk voortbrengt. We vragen ons af wat de reden is achter het belasten van voedsel, dat wordt voortgebracht vanuit de Universele Voedselmand van Overvloed, en waarom het nodig zou zijn om de mens zijn deel te ontzeggen.

Hier in Telos zijn al het voedsel en alle producten gratis en deze worden kosteloos verstrekt of geruild. Op die manier heeft iedereen wat hij nodig heeft om een leven te leiden waar in alle behoeften wordt voorzien, hetgeen resulteert in voldoende vrije tijd om onze creativiteit te beleven en te ontwikkelen. Wij denken niet aan geld of belastingen, dus onze gedachten zijn vrij om in de universa rond te dwalen.

In Telos pakken we de zaken in volledige overeenstemming met Universele Wetten aan. We weten dat jullie belastingsysteem aan de oppervlakte onwetmatig is, dus doen we er niet aan mee. We heffen bij iemand nooit belasting voor wat dan ook. Onze wetten zijn regelrecht afkomstig van de Schepper en het is de Schepper aan wie we verantwoording dienen af te leggen. Er staat geen “tussenpersoon” in de weg. We leggen al onze zakelijke belangen aan onze Raden voor, waar we conflicten individueel oplossen volgens de Universele Wet. Op deze manier wordt er enkel gerechtigheid uitgevaardigd en is rechtvaardigheid de enige uitkomst! We zijn bijzonder kieskeurig wat betreft onze zakenrelaties en sluiten alleen die contracten af die in overeenstemming zijn met de Universele Wet. Er wordt nooit ook maar iets van winst behaald over de rug van iemand anders, omdat we allemaal “die ander” zijn en door anderen te beschermen, beschermen we onszelf. We zijn bedroefd vanwege de stand van zaken aan de oppervlakte. Jullie zijn slaven geworden van een corrupt systeem van woekering. Jullie hebben ongewild je macht uit handen gegeven en werken lange dagen om schulden af te betalen die niet werkelijk van jullie zijn. We geloven in democratie en het recht van alle menselijke wezens om te leven in vrede en in overvloed, binnen een systeem dat is gebaseerd op rechtvaardigheid voor iedereen.

Wij Zijn Vrij van Inkomstenbelasting

We erkennen jullie soevereiniteit en jullie wens om te worden vrijgesteld van inkomstenbelasting. In Telos betalen we geen belasting, noch wordt er ooit zoiets overwogen. Wij zijn vrije mensen, ieder afzonderlijk, en zijn in gelijke mate verantwoordelijk voor de economie van onze samenleving. Alles wat we nodig hebben of gebruiken wordt door middel van ons Ruilsysteem uitgewisseld. Dit systeem werkt op basis van “gelijke uitwisseling”, zodat we vrij kunnen krijgen en verhandelen wat we maar nodig hebben. Het verschaft ons in dit uitwisselingssysteem een grote bewegingsruimte en vrijheid en het maakt ruilen tot “een sport”. Niemand komt iets tekort, noch wordt ons ooit iets ontnomen.

We waarderen onze vrijheid boven alles. We zouden nooit een belastingsysteem toestaan te bestaan, want het zou ons het onvervreemdbare recht ontzeggen om in vrijheid te leven en geluk na te streven. Komt dit je bekend voor? Jullie op het aardoppervlak zijn door de regeringen bedrogen doordat ze jullie laten geloven dat je belastingen hoort te betalen. Niets is minder waar. Want in werkelijkheid hebben jullie regeringen ingesteld om niet te worden opgezadeld met belastingen. Jullie zijn allemaal vrije mensen – jullie weten dit alleen niet.

In Telos hebben al onze goederen een gelijke waarde en we “prijzen” de dingen binnen een bepaald bereik zodat deze tegen een verscheidenheid aan zaken kunnen worden geruild. Alle huishoudelijke artikelen worden door onszelf gemaakt en we “importeren” alleen technologische apparatuur wanneer dat nodig is om die vervolgens terug te brengen wanneer we er klaar mee zijn. Het is voor ons niet nodig om alles wat we gebruiken te “bezitten”, zoals aan de oppervlakte gebruikelijk is. We delen met elkaar wat we nodig hebben, waardoor het productiesysteem van de fabrieken wordt “omzeild” en lange uren aan de lopende band worden vermeden. Ons leven is gemakkelijk omdat in alles wat we nodig hebben in de helft van de tijd wordt voorzien.


Bron: Dianne Robbins

Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Je kunt "Telos" van Dianne Robbins online bestellen bij o.a. Uitgeverij Akasha, of kopen bij de betere boekhandel.THC-olie kopen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge