Home > > Montague Keen - 11. kveten, 2014

Montague Keen - 11. kveten, 2014

Má drahá Veroniko, jak rád bych byl ted po tvém boku, když ty a Andrew (Bartis) odhalujete pravdu o dejinách, které byly pred vámi skryty. Ted si uvedomuješ rozsah systému kontroly, který byl potreba, aby vás uveznil, a co je ješte duležitejší, uvedomuješ si, jak mužete takto lehce zmenit celou dynamiku této kontroly.

Bylo ti ukázáno, jak si vzít zpátky svou sílu, abyste se mohli stát temi, kdo doopravdy jste. Žádám každého z vás, aby, pokud je to možné, nahlas procítal ZRUŠENÍ SMLUV DUŠE (ceský preklad se pripravuje), který napsal Andrew Bartzis, abyste se osvobodili od nadvlády a kontroly. Ano, tak je to jednoduché. Budete prekvapeni a potešeni výsledkem této zkušenosti.

IRSKO JE KLÍCEM, KTERÝ VŠECHNO ODEMKNE.

Stále a stále jsem to Veronice opakoval a nyní mohl Andrew vysvetlit, proc tomu tak je. Jsme mu zavázáni.

Nyní vyzývám lid Irska a Iry z celého sveta, aby se se zúcastnili setkání v TARE v zárí 2014. Prineste si bubny a píštalky a prevezmete vládu nad svojí zemí. Bude to radostná událost. Celý svet bude stát pri vás, když uvolníte svuj svet z nevolnictví.

Cítím, že vám musím ríct, že moje drahá žena bude v the Royal Marine Hotelu v Dun Laoghaire, Dublin, Irsko, dne 23. kvetna ( cca od obeda do peti odp.) protože Marcia, její dcera se 24. kvetna vdává. Vím, že Veronika se ráda setká s temi, kdo se budou chtít stát vedoucími organizátory události v TARE.

VELKÝ IRSKÝ DUCH se potrebuje probudit a setrást okovy a znovu se stát vudcem lidí, jako tomu bylo kdysi. To je tvorení živé historie. Je na case, abyste se dovedeli o svých pravých dejinách, ne o tom, co vám zpusobil Rím.

PLANETA ZEME SE OSVOBODÍ V TARE.

MNOZÍ SE POKUSÍ TUTO UDÁLOST ZHATIT. BUDE VYUŽITA KAŽDÁ PRÍLEŽITOST, ABY BYL POSLÁN STÍN NA TUTO MIMORÁDNÉ DuLEŽITOU UDÁLOST. Budte silní a nenechte se ovlivnit. Pravda vás osvobodí. Lidé blízko tebe, kterí byli zastíneni, aniž by o tom vedeli, budou využiti k tomu, aby zaseli pochybnosti ohledne toho, co deláš. Pamatuj: oni si nejsou vedomi toho, že byli zastíneni. Veroniko: ohlédni se, kolikrát se stalo, že ti, komu jsi verila a byli ti blízko, byli odkloneni tím, že dostali špatnou informaci o které si mysleli, že je pravdivá. Mnozí odpadli, protože se stali obetmi zastínení.

Dnes te nebudu zdržovat, protože cítím, že všichni musí císt Zrušení. Záznam Andrewa a Veroniky je na naší webové stránce www.montaguekeen.com. Prosím , podívejte se na to a snažte se strávit informace v nem. Otevre vám to oci a dá nadeji do budoucna, do budoucnosti, kterou budete moct spoluvytváret. Kolikrát jsem ti rekl, že jste architekty budoucnosti. Ted jsme vám predali nástroje. Je na vás, abyste vystoupili a zmenili váš svet k lepšímu. Nacasování bylo správné pro to, aby se Andrew a Veronika setkali a ukázali vám cestu, kterou jít.

Užívej si tu cestu. Irsko bylo mým duchovním domovem. Uchovávám jako poklad vzpomínky na štastné casy v Irsku.

Moje drahá, tento týden si tak težce pracovala. Prosím, pokus se odpocívat. Nepretežuj se. Lidé pochopí, že nemáš cas, abys´ odpovedela na všechny emaily. Nekterí nevedí, že jsi sama a že nemáš pomocníky.

Teš se z prípravy této velké cesty do Irska.

Jsem vždy s tebou. Tvuj oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira
Share |