Home > > Montague Keen - 4. kvetna 2014

Montague Keen - 4. kvetna 2014

Minulý týden si navždy zapamatuješ. Jak jsi byla smutná, když ses dovedela, že jedna z tvých nejvetších opor musí na chvíli odejít. Chápej, že má velmi duležitou práci. Vrátí se a bude pracovat po tvém boku, když bude na to správné nacasování. Bude v porádku. Je našim prítelem a bude zde vždy, aby te podporil a pomohl ti.

Otevreli jsme naši mysl ley liniím atd. Nyní vám ukážeme, co bylo udeláno, abyste byli ovládáni: vy všichni. Zarídili jsme, abyste se vy dva, Andrew Baritz a ty, spojili. Andrew vysvetlil, co delají ti, kdo ovládají svet, aby zmenili vaše životy. Andrew napsal velmi efektivní metodu jak ZPETRHAT VAZBY, KTERÉ VÁS DRŽÍ UZAMCENÉ V SYSTÉMU KONTROLY.

Andrew je nazval REVOKACE SMLOUVY DUŠE

JSOU MIMORÁDNE SILNÉ: VÍTE,. ŽE JE TO PRAVDA. Víte, co jste zažili když jste to delali spolu s Andrejem dne1. kvetna. Otevrelo vám to oci, a moje drahá, je ti lépe od té doby co jsi delala tyto revokace. Je to POVINNOST pro každého na Zemi. Najdete je na Andrewove stránkách : Andrew Bartzis Galactic Historian. Užasnete a budete príjemne prekvapeni výsledky, které zažijete.

Pokracujte v tom, dokud lidstvo nebude OSVOBOZENO ode všech nezákonných omezení která byla zavedena. Vaši vládci využívají každou smlouvu, kterou jste uzavreli v každém živote, který jste kdy žili. Nekdy zmení pouze jedno slovo a už jenom to muže znemožnit, abyste splnili nejaké poslání, kvuli kterému jste se vrátili na Zem. TYTO VAZBY MUSÍ BÝT ZPRETRHANY co nejdríve. Nesmíte ztrácet cas. Nacházíte se v okne príležitostí. Neodkládejte to. Musíte chránit sebe a vaše rodiny. Povstali jste proti SYSTÉMU KONTROLY a OVLÁDÁNÍ NA ZÁKLADE SMLUV DUŠE:

Oni mohou cestovat v case dopredu a zpátky a tak zmenit výsledek pro mnohé z vás. Musíte chránit svuj POSVÁTNÝ PROSTOR a vytycit hranice. Nedovolte, abyste se stali jejich cílem, abyste byli manipulováni a kontrolováni. Nyní chápete, co bylo udeláno prostrednictvím ovládání síte ley linií. Musíte v tom pokracovat. Tato dve cvicení se doplnují, musí fungovat spolecne. Pracujete pro prežití lidské rasy na planete Zemi.

Pozornost Veroniky byla uprena na CERN a na to, v co kabala doufá. Vedí, že hra je u konce a prijímají porážku. Nejsou jako vy. Neuvažují tak jako vy. Chtejí použít CERN, aby znicili životy tisícu z vás, a také cást vašeho sveta. Nenechte se oklamat temi, kdo se pokoušejí ukolébat vás do falešného pocitu bezpecí. Nikdy jsem nechtel šírit STRACH, ale ujištuji vás, že musíte udelat urcité kroky, abyste se chránili.

Sledujte naše doporucení a opravdu se probudíte. Když plne pochopíte, co vám bylo udeláno, uciníte potrebné kroky k tomu, abyste se osvobodili a byli jste v porádku. Média byla vytvorena k tomu, aby zmenila váš zpusob vnímání. Prvky kontroly mysli v nich obsažené slouží k tomu, abyste ani nevideli fakta a nebyli schopni úsudku. Každé slovo, každá intonace, každé gesto jsou vypocítány tak, aby vás udržovaly pod kontrolou. Vždy mejte na mysli, že pokud jde o kontrolu, nemáte co delat s lidmi jak je znáte, takže je nemužete posuzovat dle svých vlastních merítek. Oni nemyslí a nejednají jako vy. Faktem je, moje drahá, že jsou to zbabelci. Bez podpory tech z vás kdo je podporují a slouží jim, by byli nicím. Podívejte se ted na ne- jsou jako vystrašení zajícci, chyceni v reflektoru PRAVDY. Odhaleni a mající strach z 99%. Nebojte se jich, protože bez vaší podpory by nemohli ani zkrížit vlas na vaší hlave. Nyní máte kontrolu VY. Používejte ji opatrne a soucitne, protože je to obrovská zodpovednost. Predtím, než podniknete nejakou akci, zvažte každou eventualitu.

Pravé dejiny vašeho sveta budou odhaleny, když padne Vatikán. Vedí, že neprežijí, protože jim již nikdo nenaletí. Osvícení se pohnuli, a diví se, jak mohli být obetmi tak špatných zpusobu a kontroly. Samozrejme, to co tu vidíte je, jak používali STRACH aby ovládli váš svet. Vatikán vytvoril všechna ostatní náboženství, aby vytvoril konflikt, rozdelení a zmatek. To jiste fungovalo, dokud svetlo pravdy neodhalilo pravý úcel všeho.

2014 je rokem, kdy budete muset celit faktum a pracovat s nimi. Korupce vysála všechnu živinu z pudy a mela všechno podle sebe. Ale, jak ríká porekadlo, Pravda chce na povrch.

My, v Duchu, máme radost, že si tolik z vás vzalo jako svoji srdecní záležitost projekty s prací na ley liniích a obeliscích. Udelali jste úžasnou práci. Nevzdávejte to, dokud nebude odstranena poslední bašta sabotování energií Zeme. Musíte ochranovat posvátná místa a hvezdné brány, protože zlí reptiliáni, kterí je hlídají, musí být odstraneni. Je dojemné, že se spojilo tolik lidí z celého sveta aby delali tuto duležitou práci. Sloužíte lidstvu a planete Zemi. Je to vznešená vec. Jednoho dne se ohlédnete a budete žasnout nad tím, co jste to podnikli!

Potrebujete nejaký cas na to, abyste delali revokace podle Andrewovych stránek, tak se s vámi, s dovolením, rozloucím.

Moje drahá, mela jsi v tomto týdnu mnoho povinností. Naše práce musí pokracovat. A bude! Lidé vidí svetlo a prebírají zodpovednost. Je mnoho co delat.

Vždy te povedu. Tvuj oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira

Dogali Obelisk, Via delle Terme di Diocleziano

Augustuv Obelisk, Piazza del Quirinale

Augustuv Obelisk, Piazza dell'Esquilino


Všechny obelisky v Ríme lze najít na Google Maps, mužete je videt na Streetview, zde.
Share |