Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Matthew Ward - 3. ledna 2024

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 3. ledna 2024

Třetí, čtvrtá a pátá hustota

S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Jste zaplaveni informacemi a jen zřídka vám říkáme, které máte přijmout a které ignorovat. Místo toho jsme zdůrazňovali, abyste u všech informací používali rozlišování a důvěřovali intuici, a nabídli jsme vám návod, jak rozlišit faktické informace od nepravdivých.

Nyní se chystáme otevřeně promluvit o vnímání toho, že vstupujete do páté hustoty. Potřebujete vědět, že je to mylný dojem, abyste nebyli rozčarováni, když se nestane to, co očekáváte.

Nevíme, odkud se vzala tato myšlenka o blízkosti Země k páté hustotě - možná z intenzity kolektivní touhy po tom, aby dobro prostoupilo planetu a pozvedlo každý život. Chcete, aby vaše rodiny žily v mírumilovném světě, kde se všichni podílejí na bohatých zdrojích a mají výživné potraviny, vynikající zdravotní péči a vzdělání a uspokojivé bydlení. Svět, jehož poškozené oblasti jsou obnoveny do zdraví a krásy, kde sousedé a národy šťastně spolupracují, každý má možnost postupu a všichni lidé žijí v souladu s přírodou.

Tomu rozumíme, drazí! Všechny světelné bytosti v tomto vesmíru si to přejí pro Gaiu a všechny její obyvatele, lidské, zvířecí i rostlinné duše, a tento svět přijde ve svůj čas - to je jisté!

Máte také osobní přání týkající se páté hustoty. Ačkoli jste mnohem více sladěni s vědomostmi na úrovni duše než obyvatelé třetí hustoty, vaše těla jsou stejně zranitelná jako jejich těla vůči nemocem, útrapám a stárnutí. Chcete, aby vám narostly nové orgány, končetiny a zuby, abyste znovu získali ostrý zrak a sluch, abyste byli silnější a energičtější a abyste vypadali vitálně a mladistvě.

I to je pochopitelné a schopnost provést tyto změny se skutečně blíží, ale ne bezprostředně nebo hromadně. Klíčem není technologie lékařského lůžka, jak si možná myslíte - je to úzký kontakt s vaším tělem a jeho fungováním, neochvějná víra a volba smlouvy o duši pro optimální fyzickou, duševní a emocionální pohodu. Pokud se vědomá přání osob v tomto ohledu shodují s jejich smlouvami a pokud pevně věří, že mají schopnost obnovy, vytváří tato kombinace frekvenci, která aktivuje samoléčebné, regenerační a odbourávací mechanismy těla.

Chcete také telepaticky komunikovat, materializovat předměty, teleportovat se a používat další vrozené schopnosti, a to vše se bude rozvíjet až dopředu. Pokud klauzule o dlouhověkosti ve vaší smlouvě nevyžaduje tak dlouhý život na Zemi, budete mít všechny tyto "magické" dimenze života v nirváně, jiném duchovním světě nebo zpět ve své domovině.

A milá rodino, vaše nadšení z budoucnosti je zcela oprávněné! V kontinuu naprosto záříte, protože si užíváte spektra sil na úrovni duše a Země jiskří obnoveným zdravím a obnovenou krásou. Co je v nepořádku, je vaše vnímání toho, kdy se tato budoucnost v lineárním čase odehrává.

Mohli byste si vítr změn vykládat takříkajíc jako přiblížení se páté hustotě. Ilumináti jsou sice stále houževnatí a nebezpeční, ale každým dnem slábnou. Mnohé jejich operace byly zničeny a jiné slábnou, například vytváření teroristických skupin a najímání žoldáků, protože vysychá financování. Řada jejich hlavních hráčů v několika zemích byla popravena a občanská hnutí rozvrací místní temné opory. Země už neslouží jako školní budova pro vesmír, takže ty dny, kdy se tam duše hrnuly, aby vyrovnaly prožívání tím, že vydrží těžké 3D životy, je pryč.

Všechny tyto události zvyšují vibrační rychlost a vy možná pociťujete jejich účinek jako práh páté hustoty. Možná, že důvěrnější spojení s Bohem a Gaiou posílá vaše duše vzhůru. Nebo váš pocit blízkosti páté hustoty může být tak prostý, jak jste.

Přemýšlejte o tom: Vždy vyzařujete vysoké vibrace lásky a vibrace, které produkuje vaše přirozenost - úsměv, laskavost, soucit, empatii, velkorysost, optimismus, vstřícnost, vytrvalost a sebedůvěru - a jednoduše tím, že JSTE, vyzařujete kilometr široký paprsek světla a radosti, který motivuje, inspiruje a povznáší národy Země. Naše drahé sestry a bratři, to je to, kým jste a proč jste tam, kde jste!

Život na Zemi ovlivňuje také energie obyvatelstva "na druhé straně". Mnoho, mnoho milionů lidí, kteří se snaží přežít, neví, že jejich zaujetí ztrátou, úzkostí a utrpením posiluje a prodlužuje příčiny jejich smutku, strachu a deprivace. Nemají ponětí o odvěkém boji mezi světlými a temnými silami ani o tom, že na blízkém obzoru se blíží příznivé změny, protože světlo vítězí. Nízké frekvence nevědomosti, které jsou hrozivými nepřáteli naděje a sebeposílení, upevňují základ prostředí třetí hustoty.

Z mnoha lidí, kteří nežijí v zoufalých poměrech, někteří bohatí touží po svých penězích a jsou lakomí nebo si nevšímají potřebných. Někteří jedinci bezohledně stoupají po firemním žebříčku nebo se zaměřují na šplhání po společenském žebříčku. Někteří se bojí mluvit pravdivě nebo se bojí stýkat s někým, kdo je "jiný". Někteří jsou sebestřední nebo nevěrní partnerům nebo se soustředí na vlastní uspokojení. Někteří zrazují přátele nebo podvádějí rodinu, jsou násilní nebo se nechávají ovládat závislostmi a někteří jedinci jsou prostě jen protivně naladění. Tento svazek nízkofrekvenčního chování a emocí je lepidlo třetí hustoty.

Nyní tedy několik našich poselství obsahuje slova Arnolda, příslušníka mimozemských speciálních jednotek. Možná si vzpomínáte, že jedním z důvodů, proč jsou tyto síly neocenitelnými pomocníky, je jejich schopnost neviditelně "navštěvovat" plánovací zasedání deep state a podle toho radit bílým kloboukům. [Zpráva z 3. března 2022 zmiňuje jejich různé schopnosti a služby].

Naše zmínka o něm však není v tomto smyslu. Matko, prosím, opiš, co řekl před několika měsíci a co se týká Země a této otázky páté hustoty.

"Můj lid konzervativně odhaduje, že usmíření, očištění a rekonstrukce budou dokončeny za méně než dvě generace, 35 až 40 vašich let, a mnoho aspektů bude dokončeno mnohem dříve. V některých oblastech již bylo zahájeno významné úsilí, jiné jsou ve fázi plánování a po celá tato léta budeme my i ostatní členové vesmírné rodiny pracovat po vašem boku." [poselství z 3. července 2023].

Děkujeme vám. Časový odhad, o němž Arnold hovořil, zohledňuje všechny okolnosti, které je třeba řešit. Zmíníme se o některých z jeho dlouhého seznamu:

Zvířata a stromy jsou duše, jejichž symbiotický a synergický vztah s lidstvem je nezbytnou součástí vyspělého světa. S většinou zvířat na Zemi je zacházeno nelidsky a korporace hyzdí čtvereční kilometry zalesněné půdy.

Dvojníci nebo klony vyrobené umělou inteligencí ztvárňují osoby, které již nežijí, aby budily zdání, že svou práci zvládají jako obvykle. Herec v masce, který hraje roli prezidenta Spojených států Bidena, a další podvodníci, kteří zastávají volené funkce v této zemi i v dalších zemích, plní příkazy iluminátů.

Vatikán je mezinárodním sídlem satanismu a má umělecké poklady, které nacisté ukradli židovským rodinám během druhé světové války. Papež František se nechtěl podřídit iluminátské agendě, a proto byl před třemi lety zavražděn a od té doby starý muž v masce vypráví stoupencům katolicismu, co jim má říkat.

Věřící nevědí, že zásady křesťanství byly sepsány před mnoha staletími státními a církevními představiteli, aby mohli ovládat masy a obohacovat se.

Temnota prostupuje západním lékařským systémem prostřednictvím učebnic; správy nemocnic; CDC, FDA, WHO a souvisejících agentur; výrobců léčiv; pojišťoven; a lékařů, kteří podléhají úplatkům, výhrůžkám nebo vydírání.

Vlády nechtějí uznat existenci, natož přítomnost lidí v jiných civilizacích.

Nacisté, kteří po druhé světové válce uprchli na Ukrajinu, se spojili s ilumináty a udělali z této země líheň všech hlavních zločinů ve vašem světě. Kontrolovaná média nemohou informovat o tom, že Rusko dostalo od světlých sil za úkol tyto operace lokalizovat a zničit.

Ilumináty kontrolované globální bankovnictví a obchod jsou počítačové transakce bez peněžního základu.

Podvýživa, nemoci, chudoba a bezdomovectví nebo kočovná existence jsou údělem miliard lidí ve světě ovládaném miliardáři.

Od raných civilizací zkracují mocipáni život nespočtu duší, jejichž smluvní volbou bylo dožít se vysokého věku. Nejnovější příklad, genocida v Gaze, ještě nezačala, když Arnoldovi lidé vyjmenovávali výše uvedené situace a další, které sahají hluboko ke kořenům pozemské civilizace; nicméně řekl, že to nezmění jejich časový odhad pro "usmíření, očištění a rekonstrukci".

Temnota bude končit postupně, jak bude pozemská civilizace postupovat čtvrtou hustotou. Žádná 3D činnost, aktivita, atribut nebo postoj nemůže překročit práh páté hustoty, protože jejich nízké vibrace nemohou v této hustotě existovat.

K těm číslům - vesmír nemá žádné hranice, energie není rozdělená a čísla používáme pouze k označení polohy Země nebo evolučního stavu jednotlivce či civilizace. Čtvrtá a pátá hustota nejsou cílové destinace na mezigalaktickém cestovním itineráři; jsou to etapy sebepoznání na evoluční cestě duší zpět ke Zdroji Stvořitele.

Jakmile se společnost probudí, zjistí, že brutalita, bojovnost, korupce, podvod, chamtivost, fanatismus, pomstychtivost, zuřivost, závist, žárlivost, zrada a zahořklost byly lidstvu vštěpovány loutkami temných sil ve starověku. Tyto vlastnosti byly ve třetí hustotě účelné, ale je čas je z kolektivního vědomí vymýtit. Tím, že budete příkladem láskyplné světelné podstaty Stvořitele, budete lidem ukazovat cestu k vymýcení těchto rysů.

Pomáhat civilizaci vzestupovat ze třetí hustoty do páté je gargantuovský úkol, gargantuovský úspěch! V tomto kontinuu se na velkolepě omlazené planetě daří šťastným, zdravým a prosperujícím lidem spolu se zvířaty a rostlinami. Drazí, vy jim pomáháte toto "znovuzrození" uskutečnit! Všechny světelné bytosti v tomto vesmíru vás ctí a podporují jedinečnou silou bezpodmínečné lásky.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: Dana

Poznámka od Suzy: Pokud tyto zprávy zveřejníte na jiných stránkách nebo sociálních sítích - a to je skvělý způsob, jak se o tyto informace podělit - uveďte prosím datum, mé jméno a www.matthewbooks.com. Děkuji.

Dotazy a komentáře prosím posílejte na adresu suzy@matthewbooks.com.

Všechny zprávy od prosince 2003 do současnosti jsou archivovány na adrese www.matthewbooks.com.

Prosím, přepošlete odkaz vnímavým rodinným příslušníkům a přátelům.

Pokud byste si chtěli některou z knih objednat, přejděte prosím do knihkupectví na uvedených stránkách.

Vychutnejte si kapitoly z knihy Matthew, povídej mi o nebi na kanálu Matthew Books na YouTube.

_________________________Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge