Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Matthew Ward - 1. prosince 2023

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 1. prosince 2023

Energie ročního období; božská milost; volba smlouvy duše vs. skutečné prožívání; důležitost myšlenek; dvě hlavní kategorie myšlenek; vědomí jednoty

S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Zvláště když se váš rok blíží ke konci a blíží se období svátků, je přirozené myslet na mnoho duší, které jsou bez domova, truchlí, jsou zraněné, hladové a vystrašené.

Pro trpící, pro vás i pro váš svět je vždy nejprospěšnější žít ze srdce. Soucítíte s lidmi a zvířaty v nouzi a jste vděční za požehnání ve svém životě, která vám umožňují se s nimi dělit. Vysoká energie vaší vděčnosti a naplňující pocit z dávání vysílá do světa rozšířené světlo všem, kteří jsou utlačováni, a jejich vděčnost za laskavost darů peněz nebo času, jídla či jiné pomoci umožňuje jejich světlu zářit jasněji. To není v tomto ročním období jen příjemné aranžmá, drazí. Je to věda o vesmíru nyní i nadále.

Radostně se připravte na srdečné náboženské oslavy a slavnosti s rodinou a přáteli. Zúčastněte se takových duchovních obřadů, které naplní vaše srdce klidem, radujte se z majestátních tónů strhující hudby, objímejte osoby, jejichž přítomnost ve vašem životě je tak cenná. Vysoké vibrace těchto smysluplných zážitků poskytují povznesení daleko za hranice vás i těch, kteří jsou vám drazí - štědré proudy lásky přirozeně proudí, kamkoli je třeba, po celém vašem světě. To je také věda.

Byli jsme dotázáni, zda se všichni, kdo umírají nebo se potýkají s extrémními podmínkami v Palestině a Izraeli, přihlásili k těmto zkušenostem. Délka života a náhlý odchod zapadají do smluv některých duší a jiné obsahují protivenství, která je třeba překonat, ale většina postižených duší si v této době nevybrala smrt ani drsné podmínky a zoufalství života v bojovém prostředí.

Do takových situací vstupuje božská milost. Vývoj duše vychází z vyváženého prožívání a s výjimkou zlých lidí je dosažení rovnováhy cílem každé duše v každém životě. Tím, že božská milost plně uznává nedokončené karmické lekce, propůjčuje stav rovnováhy osobám, jejichž životy jsou zkráceny nebo jejichž těžkosti jsou větší, než si zvolily nebo potřebují prožít.

Není to tak, že by se tyto duše, které jsou příjemci, vyvíjely takříkajíc s nezaslouženým maturitním vysvědčením. Ukotvují příliv světla, který jim umožňuje osvojit si rozšířené duchovní a vědomé vědomí, a tento postup si skutečně zasloužily, jen alternativním způsobem.

Mnozí obyvatelé Země zažili větší výzvy a obtíže, než vyžadují smlouvy o duši. Milá rodino, pokud máte pocit, že jste se potýkali s těžšími problémy, než jste očekávali, když jste se přihlásili jako dobrovolníci, pravděpodobně máte pravdu a lidé, kterým jste přišli pomoci, se potýkali s většími problémy, než očekávali, když se rozhodli ukončit lekce třetí hustoty.

Duše v duchovních světech, které plánují svůj příští fyzický život, se cítí jisté, že zvládnou podmínky, které vyrovnají jejich prožívání a umožní jim vyvíjet se. To se může týkat zejména mnoha duší, které spěchaly s inkarnací na Zemi, aby využily jedinečné příležitosti dokončit všechny karmické lekce 3D v jednom životě namísto mnoha. Nakonec se všichni naučíme, že je mnohem snazší směle a odvážně volit drsné situace, než se s nimi vyrovnávat, jakmile jsme v tělech.

Za hrozivými situacemi se skrývá víc než to, co dělají temní. Existují reakce husté energie na cokoli, co je, od chaosu a zmatku až po strach a rozhořčení, a to i od jedinců, kterých se to přímo netýká.

V každém bdělém okamžiku každý člověk přemýšlí a přemýšlí, a protože myšlení, stejně jako dýchání a mrkání, je automatické, děje se takříkajíc bez přemýšlení. Kdo si myslí, že jeho myšlenky jsou jen řadou slov a slova jsou mocnými vysílači vibrací v celém frekvenčním spektru od vysokých špiček až po pomalé nízké? Když miliardy myšlenek vystřelují do kolektivního vědomí, kdo si myslí, že jeho myšlenky tkají tkaninu svého života a gobelín světa?

Znát nebo si pamatovat tuto univerzální pravdu je ale nezbytné, abyste se soustředili na to, co chcete, aby se stalo, místo toho, co nechcete, aby pokračovalo. Zbavte se myšlenek, které jsou triviální nebo frustrující - jsou plýtváním energií - nebo mají charakter výčitek či zášti. Pěstování takových myšlenek brání uzdravení, které přichází s omluvou nebo odpuštěním, což jsou dva nesmírně důležité, ale často zanedbávané aspekty lásky. Věnujte prosím čas světlému myšlení, drazí, abyste mohli jiskřit vysokými vibracemi úsměvu a smíchu.

Navzdory zálibě iluminátů iniciovat nebo vyostřovat nepokoje, kdekoli a kdykoli mohou, se Netanjahuovi nepodařilo vzbudit velký zájem o světovou válku proti skupinám, které ironicky označuje za "teroristy". Tím, že jsou mistry konfliktů a vždy mají své agenty na obou stranách, jsou ilumináti teroristy. Ale i kdyby v takovém podniku získal spojence, univerzální rodina by ho to nenechala rozjet.

Po eonech násilí je Gaia velmi unavená válkou a po celém světě se již odehrávají více než dva tucty bitev. Až se jejich palivo, energie nízkých vibrací, výrazně sníží, jedna po druhé utichnou a smíření může začít.

Vedle získávání síly z nízkých vibrací destrukce pochází moc temných z ovládání informací a globální ekonomiky. Proto je velmi povzbudivé, že mnozí světoví vůdci jsou unaveni z toho, že se zmítají v chaosu, stále méně lidí věří zavádějícím zprávám mainstreamových médií a ilumináti se chytají stébla ve světové peněžní zásobě.

Vše, co dělají, vyžaduje peníze - manipulaci s akciovými trhy, určování globální bankovní politiky, nákup žoldáků, uplácení národních vůdců, osob v právních a justičních systémech, vedení podniků a dalších vlivných osob, ovládání zavedené medicíny a všech přidružených abecedních agentur, vlastnictví mainstreamových médií a cenzorů internetu. Ztráta prostředků na zaplacení toho všeho a dalších věcí je pro ně paralyzující.

Nyní jsme vás tedy ujistili, že pokrok je v souladu s Božským plánem a mnozí z vás pociťují vzrušení ze stále sílícího světla. Někteří z vás se však cítí znechuceni násilím a utrpením ve svaté zemi, jako by pokrok udělal dlouhý krok zpět. Soucit se všemi těmito dušemi pomáhá snižovat stresující energii kolem nich, ale nechat se citově vtáhnout do traumat kdekoli vysílá nízké vibrace, které odpovídají hrozným okolnostem a prodlužují je.

Povíme vám o dvou hlavních kategoriích myšlenek, které pozorujeme v energetickém poli potenciálu Země, jež zrcadlí aktivitu na planetě. Kategorie se stále rostoucí dynamikou ukazuje zdravý mírový svět, kde jsou lidé milující, laskaví a vstřícní, život je prosperující a smysluplný, se zvířaty se zachází humánně. Tyto druhy myšlenek - říkejme jim modlitby nebo meditace - jsou ze všech kategorií nejhojnější a vibrují na vysokých frekvencích.

Druhou významnou kategorií, jejíž hybnost od vpádu Hamásu do Izraele značně vzrostla, je nízká energie strachu, hněvu, smutku a rozdělení. Její subdivize myšlenek s úmyslem zničit život a životní prostředí vyzařuje vibrace na samém dně.

Polarizovaná pole odrážejí protichůdné emoce, postoje a politické a ideologické perspektivy pozemských národů. Mnohé z těchto pocitů a pohledů se táhnou z jednoho století do druhého již po tisíciletí, ale stále se týkají toho, co se děje dnes, a jsou překážkou pro to, aby společnost pokračovala v proměně svého světa.

Proto spěcháme říci, že existují i dobré zprávy. Uprostřed této střetávající se energie se objevují myšlenky o světě, jehož stavebními kameny jsou láska, bohatství rozmanitosti a úzký vztah lidstva ke zvířatům a přírodě.

To jsou myšlenky probuzených a probouzejících se hybatelů a hybatelek mezi národy, kterým jste přišli tímto způsobem pomoci a inspirovat je k přeměně Země v zemi míru, lásky, zdraví a radosti. Společně tvoříte skvělý doplněk pracovitých vizionářů, nápaditých řemeslníků a umělců a budete mít skvělé pomocníky - členové univerzální rodiny se vám rádi představí a budou pracovat po vašem boku. Všichni budete účastníky nejdynamičtějšího dění na planetě od doby, kdy ji společně stvořili Bůh, Gaia a Sol!

Nevidíme práh zlatého věku Země na konci bitvy mezi světlými silami a temnotou. Spíše v tomto okamžiku vidíme těžký proces čištění, odklízení trosek dlouhých věků a budování nového, které nahrazuje to, co bylo zdevastováno celoplanetárním cyklonem, a pak řadu povznášejících a osvětlujících opatření v souladu s tím, co potřebují skupiny ve všech regionech každé země.

Byl by to vzrušující proces pro národy, které nemají žádné vědomé vzpomínky na život v klidném, harmonickém světě namísto světa s neustálým válčením, ve spolupráci namísto krkolomné konkurence, ve zdraví a laskavosti namísto nemocí a svárů.

V tomto procesu bude civilizace růst směrem k vědomí jednoty, které vibruje na laskavém konci frekvenčního spektra. Jednota v tomto ohledu nevylučuje nezávislé myšlení, uvažování, zpochybňování a ctění odlišného vnímání - právě naopak, zahrnuje tuto nezávislost a mnohem více v síle lásky, která prostupuje celou bytostí populace. Pouze jedinec nebo civilizace páté nebo vyšší hustoty v duchovním a vědomém uvědomění může rezonovat se světlem vědomí jednoty.

Když jste na misi, jako je ta současná, nevzpomínáte si na vědomí jednoty svých domovských zemí, ale, milovaní bratři a sestry, světlo, které vyzařujete, vždy rozlišuje váš evoluční status. Jako Boží dítě jste mocným zdrojem lásky, věž síly a moudrosti a vy stojíte vysoko a žijete v souladu s vedením své duše - svědomím, intuicí, instinktem, inspirací a touhami.

Máte čest, bezpodmínečnou lásku a podporu všech světelných bytostí v tomto vesmíru.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: Dana

Poznámka od Suzy: Pokud tyto zprávy zveřejníte na jiných stránkách nebo sociálních sítích - a to je skvělý způsob, jak se o tyto informace podělit - uveďte prosím datum, mé jméno a www.matthewbooks.com. Děkuji.

Dotazy a komentáře prosím posílejte na adresu suzy@matthewbooks.com.

Všechny zprávy od prosince 2003 do současnosti jsou archivovány na adrese www.matthewbooks.com.

Prosím, přepošlete odkaz vnímavým rodinným příslušníkům a přátelům.

Pokud byste si chtěli některou z knih objednat, přejděte prosím do knihkupectví na uvedených stránkách.

Vychutnejte si kapitoly z knihy Matthew, povídej mi o nebi na kanálu Matthew Books na YouTube.

_________________________Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge