Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Matthew Ward - 2. února 2024

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 2. února 2024

S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Naše poslední zpráva se setkala s různými reakcemi, včetně překvapení, zklamání, trápení, vděčnosti, rozčilení, radosti a spousty otázek. Vzhledem k pravděpodobnosti, že naše poselství čtou pouze pracovníci světla, nenaznačuje to, že skutečně bylo zapotřebí vyjasnit, kde se Země a většina jejích lidských obyvatel z hlediska hustoty nachází, abyste byli ušetřeni rozčarování, znechucení, nebo snad dokonce krajního smutku kvůli nesplněným očekáváním?

Kromě toho, že jsme otevřeně řekli, že se jedná o mylnou představu, že vstupujete do páté hustoty, jsme o všech informacích v tomto poselství hovořili již dříve, o některých z nich mnohokrát. Samozřejmě si nemůžete pamatovat všechno ze sdělení, která začala před dvaceti lety a pokrývají široký sortiment témat - je přirozené, že většina z nich je zapomenuta. [Pokud vás zajímá čtení o hustotách a vzestupu, myslím, že nejpodrobnější a nejobsáhlejší popis obsahuje poselství z 6. března 2017].

Některé e-maily zaslané mé matce ukazují, že nám čtenáři neprávem přisuzují dezinformace jiných zdrojů. Čtenáři poselství parafrázují to, co jsme řekli, když o tom píší, a tím mění náš význam tak, aby odpovídal jejich nesprávné interpretaci našich výroků. Přidejte "channelovaná" poselství s dezinformacemi napsanými iluminátskými přisluhovači a snadno pochopíte, proč se množí zmatky a mylné představy.

Nyní tedy, ačkoli většina otázek a komentářů byla zodpovězena osobně, uvádíme jich zde několik, protože někteří z pisatelů dojemně dychtí po změně a to, co několik z nich napsalo, nám dává příležitost zmínit se o nových aspektech vzestupu nebo zopakovat některé důležité "staré" aspekty.

"Matthew a další poslové říkali, že Země je ve čtvrté hustotě. Nechápu, jak je možné, že je někdo ve třetí. Není snad logické, že všichni na planetě budou také ve čtvrté?" Mohlo by se to tak zdát, kdyby nebylo pochopeno, že existují dva druhy vzestupu a ke každému z nich se vztahují dva druhy hustoty.

Příliv světla z vyspělých civilizací před téměř 90 lety umožnil Zemi uvolnit se z hluboké třetí hustoty a začít vzestupovat. Energeticky i místně dosáhla na své planetární cestě vzestupu nízké čtvrté hustoty.

Druhý druh vzestupu je osobní. Přestože se duše na Zemi nacházejí v tělech třetí hustoty ve světě, který je kvůli dlouhým věkům temné kontroly stále z velké části třetí hustotou, vstřebáváním světla, které stále sílí, se mohou jednotlivci duchovně a vědomě vyvíjet do čtvrté hustoty. Zatímco mnoho duší stále ještě tvrdě dřímá ve třetí hustotě, jiné se probouzejí a postupují směrem ke čtvrté hustotě vědomí.

Oba procesy vzestupu jsou energeticky propojeny, ale fungují nezávisle na sobě. Například po celé eony planeta a její následné civilizace sestupovaly z vysoké páté hustoty do hluboké třetí a zabředly do temnoty v této hloubce. Gaia, duše, která se vtělila jako planeta, zůstala ve svém vývojovém statusu páté hustoty. Jak Země vzestupuje do postupně vyšších astrálních rovin, všechny její národy mají stále větší množství světelné energie lásky, která umožňuje jejich osobní vzestup; avšak bez ohledu na to, jak pomalu nebo rychle se vyvíjejí, planeta bude i nadále stoupat svým stálým tempem.

"Naše týdenní meditační skupina byla překvapena, že nejsme ani blízko 5D. Tak dobře jsme rezonovali s vašimi informacemi, že jsme se cítili jako dobrovolníci. Je opravdu zklamáním vědět, že tomu tak není."

Prosím, nedělejte závěry, že nejste! Pravidelná meditace a pocit, že se cítíte dobře s tématy v našich sděleních, naznačují, že velmi pravděpodobně dobrovolníky jste. Lidé svázaní mentalitou třetí hustoty nejsou přitahováni duchovními a metafyzickými poselstvími, a je pravděpodobné, že pokud by nedávno probuzené duše objevily tento druh informací, buď by se je snažily vstřebat, nebo by je odložily na pozdější čtení.

Probuzení je proces, nikoliv událost, a nejranější objevy jednotlivců jsou zkaženost a podvod, které loutky temnoty tak dlouho dobře skrývaly. Tento první řád uvědomění je nezbytný, aby se objevilo odhodlání očistit nespravedlnost, nastolit spravedlnost, dobro a právo. Až se společenská revoluce rozběhne, bude následovat duchovní a vědomá evoluce - obyvatelstvo bude intuitivně postrčeno na cestu světla a osvícení.

"Teď přichází zpráva, která říká, že se po světě šíří, že jsme v páté hustotě! Proboha, vždyť nejsme ani zdaleka v páté nebo dokonce ve čtvrté hustotě!". Zopakujme si tuto univerzální pravdu:

Vesmír nemá žádné hranice, energie není rozdělena a čísla používáme pouze k označení polohy Země nebo evolučního statusu jednotlivce či civilizace. Také čtvrtá a pátá hustota nejsou cílové destinace na intergalaktickém cestovním itineráři; jsou to etapy sebepoznání na evoluční cestě duší zpět ke Stvořitelovu Zdroji.

"Jsem Matthewovi vděčný za objasnění otázky páté dimenze. Většina jedinců v diskusní skupině, ve které jsem, si myslí, že je to jako projít dveřmi č. 4 a najednou tam budou. Zdá se, že pro mnohé je obtížné pochopit, že se jedná o úrovně vědomí. Chtějí vědět, jak člověk pozná, že se posunul do další úrovně. Domnívají se, že jde o hmatatelný postup."

Neexistují žádné značky VSTUP nebo VÝSTUP označující úrovně uvědomění. Je to jako s energií - nemá žádné přihrádky, žádná omezení ani hranice. Uvědomění je neustálý proces seberealizace, který člověku přináší přívaly nových poznatků o univerzálních pravdách a radostné pocity Aha! Pokrok v uvědomování není proces učení - je to nesčetné množství fází vědomého připomínání si toho, co už na úrovni duše víme. Stejně jako jsme neoddělitelní od Boha a Stvořitele, jsme neoddělitelní od univerzální mysli a proces vzpomínání je věčná cesta všemi našimi životy.

"Tohle je opravdu zneklidňující. Tolik toužím po tom, aby všechna temnota skončila a my mohli žít v míru. Nemohou nám dobrovolníci nebo rodina ET pomoci dostat se do páté hustoty dříve než za 35-40 let?" Světlo vyzařované dobrovolníky pomáhalo po celou dobu a po tisíciletí univerzální rodina pomáhala a chránila Zemi a její životní formy.

Nicméně přechod z jedné hustoty do druhé - vývoj ve vědomí a duchovním uvědomění - je individuální úspěch, který přichází v souladu s volbou svobodné vůle. Duše, které dbají na svou intuici pomáhat druhým, se například mohou přehoupnout přes třetí hustotu, vrhnout se do čtvrté a poměrně rychle postoupit do páté. Duše, které si zvolí sebeobsluhu nebo snadnou průměrnost nebo se brání novým myšlenkám či metodám, mohou zůstat zaseknuté ve třetí životní hustotě nebo se jí prodírat jako stromová míza v zimě.

Nemyslete si, prosím, že temnota bude trvat ještě 35 až 40 let - nebude! Rozhodně nebude, nemůže! Navíc některé změny, které z celého srdce uvítáte, jsou již na cestě a mnoho dalších přijde postupně. Roky světové transformace budou vzrušující, plné dynamické činnosti, která výrazně zlepší vše, co ovlivňuje život na Zemi, a společenská harmonie, která se rozvine, povede k jednotě vědomí.

"Dnes říká, že jsme dvě generace od toho, co nám říkal (jak jsem to pochopil), že je na dosah. Jsem si vědom toho, že není lineární, ale tohle je opravdu nepříjemné a nejsem si jistý, jestli mohu tomuto kanálu do budoucna věřit." Pokud si ta drahá duše přečte tuto zprávu, uvidí, že rozumíme, proč se ne všem čtenářům bude líbit, nebo nebudou souhlasit s tím, co říkáme. Pohledy jednotlivců, jejich osobní pocity a míra přesných faktů se mohou značně lišit a tyto faktory jsou základem názorů. Pokud se na naše informace navrství názor, místo aby byly čteny tak přímočaře, jak je uvedeno, voilá!" - čtenář dosáhne svého požadovaného vnímání situace. Je pozoruhodné, že nikdo, kdo čte naše zprávy, nemá naše informační zdroje nebo pozorovací úhel pohledu.

"Znám spoustu lidí, jejichž přesvědčení odporuje zdravému rozumu. Například, že až planeta dosáhne určitého bodu ve vesmíru, 'špatní' lidé prostě zmizí a všichni ostatní se fyzicky přesunou na 'Novou Zemi'. Někteří z mých spolupracovníků věří, že až dojde k hromadnému přistání, posádky mimozemšťanů opraví vše, co je zde špatně, a to téměř přes noc. Já se do toho s nimi nepouštím, ale pokud se takové myšlenky rozšíří, ovlivní to čas vzestupu celé populace?"

Ne, ovlivní to pouze jednotlivce, kteří tyto názory zastávají. Bez ohledu na to, jak daleko jsou něčí přesvědčení od faktů, zdravého rozumu nebo univerzálních pravd, jsou pro daného člověka nezpochybnitelnou realitou.

"Kdyby byli všichni správně informováni o tom, co se ve světě děje a co je to vzestup, mohli bychom dosáhnout páté hustoty rychleji, než si Arnoldovi lidé myslí?" Je to krajně nepravděpodobné. Jednotlivci, jejichž činy způsobují rozsáhlé utrpení a destrukci, se dobrovolně nezastaví, a donedávna se sem inkarnoval nespočet duší, aby ukončili karmické lekce třetí hustoty. Stejně důležitý, nebo pravděpodobně ještě důležitější je pokrok, který je v souladu s božským mistrovským plánem pro Zlatý věk Země.

"DĚKUJI VÁM za tuto komplexní "kontrolu reality"! Znám mnoho lidí, jejichž myšlenky o vzestupu a hustotách jsou zmatené nebo mrtvolně mylné ve srovnání s tím, co říkají světelní poslové. Pošlu jim toto poselství." Nabízet vnímavým lidem přesné informace je užitečné, snažit se je přesvědčit, aby věřili tak, jak věříte vy, není - obracení na jinou víru dráždí a odcizuje. Duše přijímají univerzální pravdy svým vlastním tempem, a pokud ne během tohoto života, budou mít tolik dalších příležitostí, kolik bude třeba, aby "spatřily světlo".

"Nedávno se podle Arnolda planeta Země po pouhých čtyřiceti letech srovnala! Úžasné!!! Jsem velmi rád, že to slyším, i když to nebudu moci vidět na vlastní oči".

Celé to úžasné panorama uvidíš z Nirvány neboli z domovského duchovního světa!

"Přejdou všichni na planetě přímo z 3D do 5D? Pomáhat civilizaci vzestupovat ze třetí hustoty do páté je gargantuovský podnik, gargantuovský úspěch!" "To je obrovský úspěch!" ptám se. Ne. citovaný výrok připisuje dobrovolníkům zásluhy za monumentálně úspěšnou misi. Začali, když pozemská civilizace tvrdě spala v hluboké třetí hustotě, a jak je vidět v kontinuu, vytrvale vyzařovali své světlo, dokud národy nedosáhly vysoké páté hustoty, kde se projevil Zlatý věk Země.

Milovaná rodino, v tuto chvíli nedokážete pochopit, jak rozsáhlá je vaše pomoc a jak neocenitelní jste pro naši pozemskou rodinu. Později, až budete sledovat vývoj této jedinečné éry v kontinuu, se můžete cítit poněkud ohromeni, když uvidíte, jak ohromující rozdíl způsobila vaše přítomnost na planetě. Pochopíte, proč vás všechny světelné bytosti v tomto vesmíru ctí, a budete se cítit pokorní i vděční, že jste byli vybráni, abyste se podíleli na tomto slavném povznesení celého světa a všech jeho forem života.

Prosím, nevěnujte svou energii zabývání se podmínkami, které je třeba napravit. Místo toho pomáhejte zhmotňovat blahodárné změny tím, že si představujete obrazy, které vyzařují vysoké vibrace. Třeba Zemi ponořenou do zlatavého bílého světla, nebo les nádherných prastarých stromů, nebo pole plné živých divokých květin, či radostné děti hrající si se zvířaty - jakékoliv obrazy nebo myšlenky vám umožní cítit se lehce a klidně.

V nadcházejících týdnech a měsících se tempo dění v odvěkém boji světlých sil proti temným silám zrychlí a bude chaotičtější - temní vědí, že jejich dlouhá vláda skončila, a budou se na vás zběsile vrhat. Možná budou muset WHO prohlásit, že zmutovaný nový virulentní virus vyžaduje, aby se všichni nechali očkovat, nebo se pokusí o holografickou invazi mimozemšťanů či vyvolat velké geofyzikální události. Je pravděpodobné, že mainstreamová média budou na jedné straně zdůrazňovat rostoucí nebezpečí eskalace války a na druhé straně nevratné škody způsobené změnou klimatu a dalšími znepokojivými situacemi, jako je rostoucí kriminalita, rostoucí bezdomovectví a nedostatek potravin. Nezáleží na tom, že zprávy jsou plné nepravd, cílem je vyvolat strach.

Připomínáme, že pokud bude nařízena výluka, poskytne vám ochranu a bude krátkodobá, a pokud by došlo k výpadku komunikace a/nebo k uzavření ekonomiky, budou také krátkodobé. Nevšímejte si ničeho, co zní děsivě - může to být to, co chtějí temní udělat, ale už nemají čas ani globální síť, aby to provedli.

Drazí, vytrvalost ve světle, laskavost, důvěra, optimismus a nebojácnost vám i Zemi vždy mimořádně dobře poslouží.

Všechny světelné bytosti v tomto vesmíru vás ctí a podporují vás jedinečnou silou bezpodmínečné lásky.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: Dana

[Poznámka Suzy: Březnové poselství vyjde velmi pozdě, téměř v polovině měsíce. Jedu do Panamy na svatbu své vnučky a budu tam dva týdny.

Mám z ní a jejího snoubence velkou radost - myslím, že jejich svazek je partnerství jako stvořené v nebi - a těším se na rodinnou návštěvu. Žijeme ve vzdálených zemích a bude to poprvé od poslední svatby před osmi lety, kdy můžeme být všichni pohromadě.

Tehdy jsem měla dvě pravnoučata, teď jich je deset. Vřele doporučuji být prarodičem - je to ta nejradostnější práce na světě!].

Poznámka od Suzy: Pokud tyto zprávy zveřejníte na jiných stránkách nebo sociálních sítích - a to je skvělý způsob, jak se o tyto informace podělit - uveďte prosím datum, mé jméno a www.matthewbooks.com. Děkuji.

Dotazy a komentáře prosím posílejte na adresu suzy@matthewbooks.com.

Všechny zprávy od prosince 2003 do současnosti jsou archivovány na adrese www.matthewbooks.com.

Prosím, přepošlete odkaz vnímavým rodinným příslušníkům a přátelům.

Pokud byste si chtěli některou z knih objednat, přejděte prosím do knihkupectví na uvedených stránkách.

Vychutnejte si kapitoly z knihy Matthew, povídej mi o nebi na kanálu Matthew Books na YouTube.

_________________________Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge