Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Matthew Ward - 3. července 2023

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 3. července 2023

S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Je nám ctí a velkým potěšením přivítat zpět Arnolda, duši, která se o své znalosti podělila ve dvou předchozích poselstvích.

ARNOLD: Děkuji, Matthew. Moji lidé již téměř sto let pomáhají Gaii a jejím obyvatelům tím, že na Zemi posílají světlo. Ostatní civilizace, včetně těch, které žijí ve městech ve vnitřní Zemi, dělají totéž a mnoho milionů dobrovolníků se inkarnovalo na planetu, aby přidali své světlo. Tyto dary světla, stejné energie jako láska, umožnily Zemi vystoupit z hlubin třetí hustoty a vydat se na cestu stálého vzestupu.

Její obyvatelé viděli narůstající zmatek, ale netušili, že masivní příliv světla odhaluje dlouho skrývanou temnotu a bitva mezi světlem a temnými silami je v plném proudu. Aby osvítili obyvatelstvo, mimoplanetární poslové telepaticky předávali informace svým příslušným příjemcům, kteří přijali poslání je zveřejnit. Osoby, které reagovaly na světlo a informace, se začaly probouzet. Nyní se jejich obrovský počet každým dnem zvyšuje. Země obíhá ve čtvrté hustotě, a je na cestě do páté rychlostí, která nemá v tomto vesmíru obdoby.

Až tato eony stará nákaza temnoty vyčerpá svou energetickou dráhu, a to se děje rychle, je třeba napravit zlo, které způsobila a které po sobě zanechá, aby se planeta a všichni její obyvatelé mohli uzdravit z kulturních, rasových a náboženských předsudků, ekonomické polarizace, politické a korporátní korupce, krutosti vůči zvířatům, neznalosti pravd a kontroly informací, měst a obcí v troskách, bezdomovectví a chudoby, kontaminované půdy, vzduchu a vod.

Každý z těchto stavů bude napraven! Někteří z vás si myslí, že může trvat sto let nebo i déle, než se podaří obnovit zpustošené životní prostředí a lidé na celém světě budou žít v míru, spolupráci a prosperitě v rámci bohatství své rozmanitosti a v souladu s přírodou. Drazí, myslete prosím místo toho na to, že světlo bude stále zesilovat a zvyšovat vibrace a duše, které jsou duchovně a vědomě pokročilé, se budou inkarnovat ve velkém počtu.

Mý lidé konzervativně odhadují, že usmíření, očištění a rekonstrukce budou dokončeny za méně než dvě generace, tedy za 35 až 40 vašich let, a mnoho aspektů bude dokončeno mnohem dříve. V některých oblastech již bylo zahájeno významné úsilí, jiné jsou ve fázi plánování a po celá tato léta budeme my i ostatní členové univerzální rodiny pracovat po vašem boku. Někteří vám představí své technologie a pomohou vám zavést vaše vlastní, které temní potlačili z prospěšného používání a sami zneužili.

Budete využívat volnou energii, dematerializovat radioaktivní odpad, zbavíte oceány a řeky znečištění a odpadků, vyčistíte půdu od toxických látek, obnovíte válkou zničené oblasti, proměníte pouště v ornou půdu a provedete revoluci v ekonomickém, právním a správním systému, ve zdravotnictví, zemědělství, vzdělávání, stavebnictví, komunikaci a dopravě.

Jak se buněčná struktura těl mění na krystalickou, deset spících vláken DNA pozemské civilizace se začne aktivovat jedno po druhém, dokud nebudou fungovat všechna. Lidé pochopí, že jsou multidimenzionální věčné duše, které prožívají další život ve fyzickém světě, že zvířata a rostliny jsou také duše a že každý život je spojen se všemi ostatními a s Nejvyšší bytostí tohoto vesmíru. Odstranění nemocí povede k delšímu, zdravějšímu a šťastnějšímu životu a přístup k vrozeným schopnostem, jako je telepatická komunikace, astrální cestování a manifestace pomocí soustředěných myšlenek, nesmírně obohatí život.

Dezinformace, které prostupují vaším světem, jsou nahrazovány pravdami a všechny informace v médiích a učebnicích budou přesné. Strach, který je dnes tak rozšířený, bude nahrazen spokojeností, zvědavostí, vzrušením a dobrodružným duchem. Budete se těšit z toho, co se dnes zdá být sci-fi, jako je cestování do jiných světů a setkání s vesmírnou rodinou, která vás přichází navštívit z jiných civilizací.

Obyvatelstvo nebude postupovat masově, ale individuálně v souladu s osobním přesvědčením o jejich rozsáhlých schopnostech, a nakonec každý dosáhne tohoto pokročilého stavu bytí. Pak bude osud Země, její Zlatý věk, vzkvétat v plnosti vědomí jednoty - skutečné nebe na Zemi!

Drahá srdce, mnozí z vás se rozhodli ve smlouvě o duši opustit ve starším věku pozemský život dříve, než tento Věk rozkvete v celé své slávě. Budete žít v jiných velkolepých světech, kde jsou láska, mír a život v souladu s přírodou rovněž základními kameny. Můžete si prohlédnout panorama Země v kontinuu, kde se všem jejím obyvatelům radostně daří v hojnosti a nedotčené kráse planety.

Za vaši obětavou službu, která inspiruje obyvatele Země, aby se stále posouvali vpřed a manifestovali tento Věk, jste poctěni a máte vděčnost všech světelných bytostí. Cokoli se kdekoli stane, ovlivňuje vše ostatní všude jinde, a tak proměna života na Zemi prospěje všem ostatním světům v tomto vesmíru.

Suzy, děkuji ti, že jsi přijala mé poselství. Matthew, děkuji, že jste mě nechali promluvit.

MATTHEW: Děkujeme ti, Arnolde! Naši čtenáři tvé poselství uvítají! Rádi bychom k němu něco dodali, pokud můžeme.

ARNOLD: To jistě můžete.

MATTHEW: Když Země zabředla do třetí hustoty, Gaia požádala vesmírnou rodinu o pomoc, kterou potřebovala, aby se mohla zvednout z těch hlubin, kde ji držela temnota. Světům třetí hustoty, které o pomoc nepožádaly nebo nabízenou pomoc s láskou odmítly, trvalo mnoho tisíc let, než dosáhly čtvrté hustoty, v níž se Země nachází z hlediska polohy a stavu, kterého mnoho jejích lidí dosahuje v osobním vzestupu. To, že se tak stalo během pouhých několika desetiletí, vám umožňuje vidět jedinečnost rychlosti díky světlu vysílanému ostatními civilizacemi a vytrvalosti dobrovolníků.

Arnolde, jsme vám i všem ostatním členům mimozemských speciálních jednotek hluboce vděčni za pomoc.

ARNOLD: Ty i všechny ostatní duše na tvé stanici víte, že pomoc naší pozemské rodině je službou z lásky. Děkuji ti, že jsi doplnil to, co jsem řekl o rychlosti. To srovnání bylo potřeba, aby bylo možné náležitě ocenit tempo vzestupu Země a jejích obyvatel. A nyní se s vámi loučím.

[Předchozí Arnoldovy prezentace jsou ve sděleních z 16. září 2019 a 1. listopadu 2022. Po první z nich o něm Matthew řekl toto: "Jeho skromnost popírá jeho postavení ve vývoji duše a vysoké postavení, které ve své civilizaci zaujímá, stejně jako jeho význam pro váš svět - je jedním ze speciálně nadaných příslušníků zvláštních jednotek, o nichž jsme hovořili."].

Mnozí z vás možná nevědí nebo si nepamatují, čím jsou tyto síly zvláštní. Matko, prosím, vlož do textu to, co jsme si o nich před časem řekli.

Členové sil se počítají v tisících a jsou rozmístěni po celém světě, kdekoli jsou potřeba. Kromě velkého rozdílu ve velikosti této skupiny a ostatních dobrovolníků a občasného příchodu dospělého se duše v silách liší i v dalších ohledech. Všechny pocházejí z nejvyspělejších civilizací, kde zastávaly odpovědné funkce. Vědí, kdo jsou, a žádná z nich se nikdy neodchýlila od svého poslání.

Zachovávají si vrozené schopnosti manifestace; dematerializace; teleportace; astrálního cestování; telepatické komunikace; přítomnosti pouze v duchu, tedy neviditelnosti pro okolostojící; a "čtení" myšlenek ostatních, blízkých i vzdálených. Tyto mimořádné schopnosti - tedy u osob na Zemi - umožňují těmto dobrovolníkům být obzvláště cennými ve zpravodajských agenturách, ve vědě, v lékařských laboratořích, při analýze informací, ve vojenských silách a ve vládách.

Několik z nich jsou géniové, což by nemělo být překvapivé, a několik z nich jsou takzvaní iluzionisté. Může se to zdát jako lehkovážné poslání, ale je to účelné - například tím, že projdou cihlovou zdí nebo vyrobí automobil ze vzduchu, ukazují, co je možné. Myšlenky na jakoukoli možnost předcházejí rozvoji - přesněji řečeno aktivaci - schopnosti ji uskutečnit a tito baviči podněcují své publikum k úvahám, jak takové výkony zvládnout. Dalo by se říci, že jsou ukazateli cesty k tomu, aby lidé na Zemi objevili své vlastní vrozené schopnosti.

Dodejme, že jsou to právě příslušníci speciálních jednotek, kteří snížili toxicitu "vakcín" a vymazali programování v čipech, stejně jako zabránili odpálení jaderných hlavic raket a způsobili nefunkčnost jiných zbraní. Zvláště důležité pro nás je, že jsou našimi informačními zdroji na planetě o tom, co se tam děje. [3. března 2022]

Matko, děkuji ti. Je ti jasné, proč jsme Arnoldovi a všem ostatním příslušníkům speciálních jednotek hluboce vděční. Jako hlavní součást světelných sil je jejich mnohostranná mise odlišná od toho, co dělají "Bílé klobouky", aby zbavili Zemi temnoty, ale jsou s nimi ve spojení. Jako úvod k vyprávění o jedné z misí uvádíme, že někteří členové těchto sil patří mezi mnohé reptiliány, kteří jsou světelnými bytostmi.

Matko, prosím, zkopíruj si příslušnou část rozhovoru s Horissem, velitelem reptiliánské flotily, kterého znám.

"Některým vašim lidem je známo, že někteří příslušníci mé civilizace jsou strašlivé bytosti, které po nekonečně dlouhou dobu působí ve vašem světě nejrůznější zlo. .... Je možné, že ze všech, kdo se staví proti jejich temnotě, jsme my nejzuřivější, protože jejich činy se odrážejí na nás jako na celé civilizaci. Tito příslušníci nejsou většina a nereprezentují nás ostatní." [Celá Horissova poučná prezentace je ve zprávě z 24. června 2009].

Ještě jednou děkuji, matko. Mezi reptiliány, o nichž Horriss hovořil, patří starší generace evropských královských rodin, další členové vrcholných představitelů iluminátů a skupina, kterou lze právem považovat za ztělesněné zlo. Tato skupina tím, že vyzařuje ty nejnižší vibrace, vehementně pomáhá udržovat na Zemi podmínky třetí hustoty, přestože jejich hlavním zájmem je vlastní přežití, na rozdíl od loutek temných sil, které způsobují nejrůznější chaos a násilí, korupci, nemoci, dezinformace a toxické znečištění. Jedním z úkolů speciálních sil je likvidace této skupiny reptiliánů, což je úkol, který vaše vojenské síly nezvládnou.

Zbavování Země temnoty probíhá po celém světě rychlým tempem. V odpovědi na četné otázky týkající se pohybu vojsk ve Spojených státech odpovídám, že jednotky budou udržovat pořádek a zajišťovat bezpečnost občanů, zatímco se v této zemi rozhoří očistná akce - blahodárné následky budou dalekosáhlé.

Milovaní bratři a sestry, my a další poslové světla jsme vám řekli, že z miliard duší, které se dobrovolně přihlásily k probuzení naší pozemské rodiny, aby viděla, že má moc učinit svůj svět mírumilovným, zdravým a prosperujícím pro všechny, jste byli vybráni vy, protože jste nejsilnější a úspěšně jste toho dosáhli v jiných 3D světech.

Pokud máte pocit, že tentokrát zaostáváte, protože i rodina a drazí přátelé projevují malý zájem slyšet, co víte, a dramatické změny nejsou veřejně patrné, ujišťujeme vás, že jste nezklamali! Světlo, které vyzařujete už jen tím, že JSTE, motivuje miliony a miliony lidí, aby začali přemýšlet, klást si otázky, uvažovat a jednat na vyšší úrovni vědomí. Drazí, jste velkým úspěchem!

Všechny světelné bytosti v tomto vesmíru vás ctí a podporují jedinečnou silou bezpodmínečné lásky.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: Dana

Poznámka od Suzy: Pokud tyto zprávy zveřejníte na jiných stránkách nebo sociálních sítích - a to je skvělý způsob, jak se o tyto informace podělit - uveďte prosím datum, mé jméno a www.matthewbooks.com. Děkuji.

Dotazy a komentáře prosím posílejte na adresu suzy@matthewbooks.com.

Všechny zprávy od prosince 2003 do současnosti jsou archivovány na adrese www.matthewbooks.com.

Prosím, přepošlete odkaz vnímavým rodinným příslušníkům a přátelům.

Pokud byste si chtěli některou z knih objednat, přejděte prosím do knihkupectví na uvedených stránkách.

Vychutnejte si kapitoly z knihy Matthew, povídej mi o nebi na kanálu Matthew Books na YouTube.

_________________________Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge