Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Montague Keen - 24. července, 2016Montague Keen - 24. července, 2016

Probouzení nabírá na rychlosti a síle. Stačí se podívat na tisíce lidí po celém světě, kteří se scházejí, aby slyšeli Davida Icka mluvit pravdu. Lidé si věci spojují a poprvé vidí, že lidstvo je úplně ovládáno. Nyní zjišťují, jak pouhé jedno procento zmanipulovalo 99 % tak, že se vzdalo svobody a vlády nad světem. Kabala se bojí probuzení, takže její odpovědí je organizovat operace pod FALEŠNOU VLAJKOU, aby rozsévali strach a doufají, že zaujmu mysle lidí a ti si neuvědomí, co všechno bylo uděláno s cílem zničit lidstvo. Kabala má dokonce u každé zosnované události svého člověka, aby vše nafilmoval a podal jim zprávu. Momentálně má napilno, cestuje z jedné země do druhé. A důvěřiví lidé to vše slepě přijímají, bez ohledu na to, jaké důkazy jsou jim předloženy. Rozdíl mezi lidmi, otevřenými pravdě, kteří se scházejí, aby slyšeli Icka, jehož světlo je tak velké a mezi těmi, co slepě důvěřují, je obrovský. Na lidstvo je zaměřeno tolik ovládání mysli, zejména prostřednictvím televize, vlád, vzdělávání a samozřejmě, NEJSMRTELNĚJŠÍ ze všeho je kontrola mysli prostřednictvím náboženství.

Je čas, abyste se osvobodili. Otevřete mysl pravdě. Odmítněte souhlasit s korupcí, která zničila život na zemi. Musíte si vybrat: stojíte při lidstvu anebo spadnete do zapomnění s Kabalou. Protože Kabala nepřežije: vědí, že je to pravda, protože jejich čas vypršel.

Změna již začala a její dopady budou velkolepé. Vše se změní v rámci celé zeměkoule. Je třeba, aby se lidstvo tomu otevřelo a bylo připraveno a aktivně se toho účastnilo. Když to uděláte, zkorumpovaní již nebudou schopni fungovat, protože bez vaší pomoci budou muset přijmout porážku. Víte, kdo jste - vy, kdo sloužíte Kabale. Víte, že čím dříve přestanete sloužit, tím dříve se bude vás svět koupat ve světle PRAVDY, SPRAVEDLNOSTI a LÁSKY pro celé lidstvo.

Znovu vás žádám, abyste posílali lásku, světlo a spravedlnost tomu, kdo je zadržován v USA. Tomu, jehož role v transformaci je tak významná, že byla na něj nachystána léčka. Pokud cítíte, že byste mohli v této věci pomoct, Veronika je již vyčerpaná. Je velmi zapotřebí právního poradenství, zejména co se týče zákonů USA, které jsou zcela odlišné od těch v Británii.

Pro lidstvo je důležité, aby se věci posunuly kupředu co nejdříve. Kabala zachází tak daleko, aby získala trochu času. Využijí a zneužijí vše, aby získali, co chtějí. Lidská rasa potřebuje svobodu, aby mohla na Zemi žít život, jak by měl být žit. NEVIDELNÁ RUKA, která ovládá váš svět, musí skončit se svou hrůzovládou a stáhnout se ze Země. Ti, kdo jí slouží, by se také měli připravit na odchod, pokud nechtějí prosit o smilování a odpuštění za své zločiny proti lidstvu. Ti, kdo otevřeně žijí na váš úkor a otevřeně se hlásí k tomu, že jsou vám nadřazení, by na to měli myslet, protože oni také žijí na prodloužený čas. Velká lekce, kterou se lidstvo naučí je, že ani všechno bohatství světa vám nezajistí právo zůstat na Zemi poté, co bude dokončena transformace. Po přechodu zde nebude místo pro korupci ani zkorumpované.

Veronika se dnes musela vyrovnat s dalším šokem, týkalo se to toho člověka, který je v USA. My, na této straně života, pracujeme na tom, aby byl ten, kdo je zadržován, osvobozen, ale Veronika s tím musí nakládat ve fyzické realitě. Nemáte ani potuchy, proti čemu stojí. Je to ZLO tak temné, tak zlomyslné, tak zkažené. Jedno z Veroničiných přání je pomoct osvobodit lidstvo, aby mohli všichni žít v míru.

Má drahá, vím, že to byl pro tebe šok. Musíš se z toho dostat. Věz, že tu transformaci nemůže nic zastavit, mohou jí pouze klást do cesty překážky. S těmi se teď potýkáš.

Má drahá, jsem vždy s tebou. Tvůj oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Zelmira


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge