Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Montague Keen - 3. července, 2016Montague Keen - 3. července, 2016

Bitva za pravdu a spravedlnost je bojována s vervou: v ulicích, v domovech, v politických stranách Anglie a stala se zlovolnou.

Zrada byla evidentní a dobře naplánovaná dopředu. Každý s alespoň minimem inteligence to mohl vidět. Jak bylo možné po někom vůbec chtít, aby důvěřoval takovému nečestnému muži, bez ohledu na to, s jaký příběhem přišel. Není pochyb: je to,co je, a udělal, co udělal. Michael Gove byl KONTROLOVANOU OPOZICÍ, PŘEDSTÍRAJÍCÍ, ŽE JE ZA BREXIT, zatímco nic nemohlo být vzdálenější pravdě. Proto se musel okamžitě projevit, pro případ, že by převzal vládu Boris Johnson. Varuji vás, že uvidíte takovou zradu v každé zemi, která se odváží převzít zpátky kontrolu od těch beze jména, kteří ničí vaše životy, vaši kulturu a vaše dějiny a kdo pro vás tvoří zákony, aniž by se ptal vašich vlád.

Mladí nic jiného nepoznali. Nevědí, jaké to je, žít život jako občané země, která má svou vlastní historii, tradice, kulturu, atd. EU strká všechno a všechny do tavícího kotle. Násilně přivedla cizí kultury, které se neslučují s vaší, aby vytvořila chaos a zmatek. Ti bez tváře, kdo řídí EU, zůstávají anonymní, zlí, mocní a rozhodnuti postupovat dle svých plánů na zničení Evropy - plánů, které byly vytvořeny v r. 1925. To vše je součást jejich záměru převzít váš svět.

Je srdcervoucí vidět, co udělali, zaštítěni zákony EU, aby zničili Irsko. Irská vláda se bude zodpovídat za to, že prosadila a dovolila, aby byla posvátná země znesvěcena. Irům byly vymyty mozky, aby poslechli nezákonné zákony EU. Politické strany se musí stát záležitostí temné minulosti. Jsou odpovědné za zmatek, který je dnes ve vašem světě. Musíte volit pouze lidi, kterým lze věřit, aby, když nesplní očekávání, jste je mohli rychle odstranit. Buďte velmi opatrní v tom, komu věřit, protože chyby mohou být draze vykoupeny. Doufám, že americký lid bude pečlivě přemýšlet o své budoucnosti, než bude hlasovat. Hlasování představuje obrovskou odpovědnost za zemi a spoluobčany. Nelze to brát na lehkou váhu.

Váš svět je na prahu Nového věku. Nemůžete si dovolit brát s sebou zavazadla z nejtemnější doby, jakou váš svět poznal. Když se budoucí generace ohlédnou zpátky na tuto dobu, budou se podivovat nad tím, jak se vám povedlo přežít, když se vše spiklo proti vám. Až když zemřete, uvidíte tu strašlivou zkaženost ve celém jejím rozsahu. Přestože víte, že existuje, nemůžete chápat, jak moc je namířena proti obyčejné lidské bytosti. Prediktoři si vše vzali a lidem nechali jenom drobky, aby z nich žili. Vše, co bylo vaše, vám vzali. Buďte si plně vědomi toho, že se velmi bojí, abyste si neuvědomili, co vám udělali. Jich je 1%, vás je obrovských 99%. Oni oslavují VÁLKU, aby zajistili, že zabíjení bude pokrčovat, a bláhoví nastoupí jako „kanonenfutter“. Poučí se někdy?

Buďte odvážní, přátelé. Toto je velká příležitost vzít si vše, co vám vzali. Můžete odstranit veškerou korupci, zejména v bankovnictví, náboženství, politice. Je třeba se věnovat vzdělávání, protože ohlupování vzdělávacím systémem probíhalo roky. Vaše děti nejsou vzdělány, jsou to loutky s ovládanou myslí, které poslechnou své nadřízené a zákony, které vám dali. Vy všichni znáte základní problémy a kdo je za ně zodpovědný. Převezměte odpovědnost za svá rozhodnutí, bez zasahování Kabaly.

Povzbuďte také jiné země, aby sebraly odvahu, spojily se a také odešly z EU. Bude to mít efekt sněhové koule a za chvíli EU nebude existovat a život v Evropě se opět stane osvobozeným od korupce a strachu, co s tou korupcí přijde.

Podle toho, jak zvládnete příštích pár měsíců, bude vypadat vaše budoucnost. Buďte stateční a jděte vpřed s důvěrou, s vědomím, že je to vaše správná cesta. Budete úspěšní. Život na Zemi se dramaticky změní, když budou zkorumpovaní odstraněni od moci. Vědí, že jejich dny jsou sečteny, ale pokračují v boji - za ten poslední drobek, který vám mohou vzít. Jejich HAMIŽNOST je pověstná a nezná hranic. Kvůli ní si vzájemně nevěří a snaží se shrábnout, co mohou. Mezi zloději není cti.

Buďte silní, neskloňte se pod nátlakem, který je na vás vyvíjen, abyste odvolali svůj hlas za svobodu a mír mezi všemi lidmi. Je to vaše nejsvětlejší chvilka.

Má drahá, tvé plíce se trochu zlepšily, ale potřebují péči a pozornost. Snažíme se překonat překážky, přestože se zdají být ohromné. Buď ujištěna, že najdeme cestu vpřed.

Tvůj navždy oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Zelmira


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge