Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 20. května, 2018Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 20. května, 2018

Tolik toho vychází na povrch, že je téměř nemožné to všechno vstřebat. Nejdůležitější otázka, která vám vytanula v mysli je, komu můžete věřit? Do popředí vystupují mnozí, kteří předstírají, že jsou důvěryhodní, i když se vlastně zajímají pouze o to, co z toho budou mít, t.j kolik z toho získají. To je důvod, proč je lidstvo ve stavu, v jakém nyní je. Nyní si uvědomujete, že věřit můžete jenom několika lidem. Někteří lidé se o sebe postarali tak, že sedí na dvou židlích - jen tak pro jistotu. Kde jsu ti, kteří si stojí za tím, o čem si myslí, že je pravda? Musí sebrat odvahu, aby se veřejně vyslovili. Všechny ty jejich řeči nic neznamenají, pokud nemají odvahu vstát a říct to nahlas. Dovolili, aby nepřátelé lidstva TÉMĚŘ PŘEVZALI PLANETU a vás vyvraždili. Podívejte se na životy těch lidí. Jediné, co dělají, je, že útočí na druhé. Co kdy dokázali? Jak byli v životě úspěšní? Kabala je používá jako RAKOVINU, aby šířili její lži a strach ve snaze odvést vás pryč od světla.

Ameriko, Kabala chce tvé zbraně! Je jim jedno, kolik nevinných životů obětují, aby zajistili, že vám budou odebrány zbraně. Používají silnou kontrolu mysli na několik ovlivnitelných lidí, které pak instruují, jak mají provést zabití nevinných dětí, aby to způsobilo co nejvíc rozruchu a zděšení. Nezáleží jim na tom, kolik lidí je při tom zabito. Stejně se vás všech chtějí zbavit. Zoufale chtějí převzít vládu nad Amerikou. Museli byste být slepí, abyste to neviděli. Kabala pokračuje v úsilí zbavt s p. Trumpa, protože on nehraje jejich hry. Viděli jste, jak na p. Trumpa útočí? Svůj strach z něj ani neskrývají. On ke Kabale nepatří. Dělá z Ameriky bezpečnější místo pro život a práci, a to proti vůli Kabaly.

Trump není dokonalý, ale ani být nemusí. Má správné úmysly a to je vše, čeho je zapotřebí. Inspirovali jsme ho, aby se podíval na vězení v Americe, které jsou ostudou a nejsou vhodná pro lidské bytosti. Amerika má zcela zkorumpovaný justiční systém, na který je třeba se určitě podívat. Ve skutečnosti je justiční systém na celém světě zkorumpovaný, protože se zodpovídá pouze Kabale. Jenom příslušnící Kabaly se mohu stát soudci. To se týká všech míst na světě. Je to jenom jedna z cest, jak vás mít pod kontrolou.

Pokryli vše, co je potřebné pro přežití lidstva a nenechali nic náhodě. Jste jim vydáni na milost, dokud se neprobudíte a nevezmete si moc zpátky. Oni vám říkají, co máte říkat a co si myslet. MYŠLENKOVÁ POLICIE odstraňuje všechno, co nemá pod kontrolou a vy jim to dovolujete.

Povídáte, ale nekonáte. Ponížíli vás do pozice bezpáteřných poslušných ovcí, vždy poslouchajících své pány. Víte, o koho se jedná. Měli byste se za sebe stydět, a jednoho dne se budete, o tom buďte ujištěni.

Snažili jsme se vás povzbudit, abyste převzali kontrolu nad svými životy a zjistili si, kým jste a proč jste v této době na Zemi. Vůbec se nepodobáte lidem, kteří kráčeli po Zemi předtím, než vládu převzala Kabala. Lidé tehdy žili aktivní životy a žít 100 let bylo normou. Těšili se dobrému zdraví, bez léků, které nám dnes vnucují. Ale Kabala převzala vaše zásobování potravinami, aby z vás udělala nemocné lidi, kterými dnes jste. Lhali vám o vaší historii, abyste nevěděli, kdo jste.

Lidské bytosti na Zemi sotva přežívají,protože jste Kabale dovolili, aby vám vše vzala. Teď si užívá všechno bohatství, které bylo kdysi vaše. Jsou to parazité, žijí z energie vašeho utrpení. Učinili vás na nich závislými.

Vše, co vaše tělo potřebuje, je dostupné, dodá to příroda. Lidské tělo nikdy nemělo zápasit s léky, které dodává Kabala. Kdykoli je to možné, pěstujte si vlastní ovoce a zeleninu, jak jsem to dělal já, když jsem byl na Zemi. Je radost dívat se, jak to zraje. To jsou potraviny, které vás vyživí. Kabala kontroluje na Zemi vše již téměř 2 000 let.

Náboženství bylo vytvořeno, aby ovládalo mysl a život lidí. Fungovalo to dobře, dokud jste se nazačali probouzet a uvědomovat si, že PRO KOMUNIKACI SE ZDROJEM NEPOTŘEBUJETE PROSTŘEDNÍKA. Uvědomili jste si, že se můžete spojovat přímo a nepotřebujete nikoho, aby vás zastupoval. Naučte se jednat přímo s Nejvyšší Bytostí. Použijte cokoliv, co je pro vás příjemné. To vám dá svobodu, abyste žili v souladu se svým svědomím. Věřte mi, je to osvobozující.

Jakmile jsem se probudil, odmítl jsem patřit k nějakému náboženství, což mou pokrevní rodinu nahněvalo a ona dělala vše možné, aby mě přinutila žít dle jejich náboženství. Oženil jsem se, což způsobilo další pozdvižení, ale já si pevně stál za svým přesvědčením. Bohužel, o mnoho let později, to skončilo rozvodem. O několik let později jsem měl velké štěstí a poznal jsem Veroniku a oženil se s ní. S ní jsem poznal, co znamená láska; je to čisté štěstí. Láska nikdy neumírá, neboť ji nedokáže zničit ani smrt. Proto stále svou vzájemnou lásku sdíléme.

Veronika byla vedena ke dvěma videím, která vysvětlují srozumitelně to, co se vám snažím říct. Je potřeba převzít odpovědnost za svůj vlastní život. Parazité převzali a zotročili lidskou rasu, která teď vymírá. Mají pod kontrolou vaše zásobování potravinami, vzduch co dýcháte, životodárnou vodu, kterou potřebuje vaše tělo. Zlo není to právé slovo, jak popsat to, co vám udělali. Dokud neřeknete NE jedním mocným hlasem, budou pokračovat v tom, aby vás zničili. Opravdu to chcete? Všechny informace, které byste mohli potřebovat, jsou dostupné. Jenom to chce udělat si čas, abyste je našli a podle nich jednali.

P. Trump odhaluje pedofilii, která Kabale umožňuje žít na Zemi. Osvobodil tisíce dětí, které byly zamčeny v klecích, připravené jako zásoba pro Kabalu. Prosím, podporujte ho. Nedělá věci podle předpisu, protože není politik. Je svobodný, aby dělal svá vlastní rozhodnutí. P. TRUMP NEPATŘÍ DO KLUBU PEDOFILŮ. Odmítl do něj vstoupit.

Rok 2018 přinese důkazy, které vámi otřesou až do morku kostí. Bude pro vás těžké uvěřit, že jsou všude u moci tak zlovolní lidé. Stali jste se jejich otroky a bláhově jste uvěřili jejich lžím. Věříte jim.

Ti, kdo si předsevzali odhalit takové zlo, jsou předmětem nejodpornějších urážek ze strany placených loutek s „velkou hubou“, které jsou všude. Ony samy nejsou schopné udělat cokoliv konstruktivního. Takoví lidé nepostoupí do světla. Budou hnáni k odpovědností za své činy a budou se za ně zodpovídat.

Otevřete svou mysl a zkoumejte, co Kabala udělala, aby 90% z vás odstranila ze Země. Když plně pochopíte její plány, najdete způsob, jak se sami chránit.

Anunnakiové jsou stále na Zemi, i když je to dobře skryto. Začínáte si být toho vědomi a také toho, jak jsou různě maskováni. Musíte se probudit a čelit faktům. Nemáte času nazbyt. Vaše budoucnost je ve vašich rukách, tak s ní zacházejte opatrně.

Má drahá, zašli až tak daleko, aby ti způsobili problémy! Mají opravdu starosti. Ztrácejí půdu pod nohami, když p. Trump maří jejich plány a oni JSOU NA NĚJ NAŠTVANÍ.

Brzy bude nalezeno řešení problémů, s kterými se teď potýkáš.

Má drahá, nikdy tě neopustím.

Tvůj navždy oddaný Monty.

Rozhovor s bývalým členem Iluminátů, informátorem Ronald Bernard and Sacha Stone

Poznámka od Veroniky
Prosím, podívejte se na dvě videa, pomohou vám pochopit situaci, v níž se nacházíte.

Vzkaz od Davida:
Nepřestává mě dojímat skutečnost, že se mi ozývá tolik starstlivých a laskavých lidí. Ať vám Bůh žehná.

Kontakt:

Dave McCann,
MJ 03 A Pod 11,
Booking Number 1621184,
Prisoner ID 7076771,
P.O. Box 872,
Fresno, California, 93712, USA.

Justice for Dave McCann, Irish man framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding

Spravedlnost pro Davida Mc Canna, irského občana zadržovaného v Kalifornii. Sbírka na pokrytí právních výdajů prostřednictvím GoGetFunding.


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Mirka


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge