Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 13. května, 2018Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 13. května, 2018

Jsem v šoku z toho, co jsi musela tento týden vytrpět. V srdci jsem byl s tebou, má drahá. Útoky na tebe se vystupňovaly a je těžké je vydržet. To jenom dokazuje, jak je Kabala zoufalá, že vydává tolik času a energie, jak se tě snaží zničit. Jste tři, kdo jste zapojeni do osvobození lidstva z otroctví. Dva jsou pod přímým vlivem Kabaly a jeden z nich byl v Británii unesen. Minulou neděli se čtyři z vás vydali to zjistit a byli zděšeni, když našli důkazy, že tato osoba padla do rukou Kabaly. Prosím, modlete se za to, abyste mohli provést práci, kterou na Zemi máte udělat. Prosím, pošlete mé ženě léčení. Velmi potřebuje léčení, jak se snaží vyrovnat s různými zdravotními problémy a také se selháním srdce a plic.

Ničí všechny normální vztahy mezi lidmi kromě těch, k nimž dají souhlas. Musíte se probudit a odmítnout, aby vám míň než 1% lidstva říkalo, co smíte a co nesmíte dělat. Nechoďte slepě do této pasti. Budoucnost lidstva závisí na tom, abyste otevřeli mysl, postavili se a řekli „NE, nebudete mi říkat, jak mám žít svůj život na Zemi“. Používají každý trik, jaký znají, aby vás ukolébali a vy jim uvěřili. Jejich zástupce vidíte v téměř všech vládách. Podívejte se jim dobře do očí a uvidíte, kdy vám lžou. Již nemohou skrývat to, že vám lžou. Ptejte se sami sebe, proč jsou všichni proti p. Trumpovi? Proč p. Trump odmítá hrát jejich hru? Proč není jedním z nich? Modlete se za něj. Má na Zemi víc nepřátel, než kdokoli jiný. PROČ?

Přestaňte číst noviny a dívat se na televizi. Když to uděláte, přestanete být otroky Kabaly. Proč by ji nějací lidé měli podporovat? Nevšímejte si jejich propagandu a oni přestanou existovat. Tím, že čtete a posloucháte jejich lži, je podporujete a prodlužujete své vlastní zotročení. Prosím probuďte se a podívejte se na realitu, protože čas je velmi důležitý.

Máte příležitost všechno změnit a převzít kontrolu nad svými životy. Existují dobří lidé, kteří chtějí a jsou připraveni udělat všechny změny, aby lidstvo vzkvétalo. Veronika měla několik schůzek s jedním takovým člověkem, který je v kontaktu s dalšími, co jsou připraveni a ochotni vzít nás do světla. Dobří lidé jsou zde, jde jenom o to, najít je a spojit se s nimi. Společně jsme silní.

Kabala ODSTRAŇUJE OBSAH INTERNETU. Odstranili věci z mé vlastní stránky. Pokouší se umlčet lidi, kteří promluvili, aby tak skryli pravdu. Chtějí, abyste žili v nevědomosti a byli jako loutky, co poslouchají jejich povely.

Jejich vědci vytvářejí nové epidemie nemocí, které poslouží, aby byli mnozí z vás ze Země odstraněni. Ještě se nevzdali myšlenky na třetí světovou válku. Použijí vše, co je zapotřebí k tomu, aby vybili lidskou rasu. Cítí, že se musí připravit na všechny eventuality. Dokud jsou zabíjeni lidé, je jim jedno, jakým způsobem se to děje. Chtějí Zemi bez lidí. Jejich plány mohou zastavit pouze lidé, kteří spolupracují. Jejich nejsilnější zbraní proti vám je strach. Strach z nemoci se postaral, že přijímáte jejich léky a očkování. Strach ze smrti způsobuje, že posloucháte směšné požadavky církví.

Vše, co potřebujete, je láska. Přemýšlejte o tom. V životě po smrti jsme všichni spolu, a tam si uvědomíme, že na náboženství a rase nezáleží. Rozdíly vytvořila Kabala. Jsme DUŠE ZAŽÍVAJÍCÍ ŽIVOT NA ZEMI. Jedinou věcí si můžete být absolutně jisti a to, že jednoho dne zemřete. Pak poznáte pravdu, tak jak jsem ji poznal já. Pak se ohlédnete zpátky na všechnu tu propagandu a absolutní lži, kterými vás náboženství od narození krmila a budete se divit, jak jste mohli být tak hloupí, že jste ty lži vydrželi. Jak byl váš život promarněn!

My, na této straně života, vám velmi chceme říct pravdu o životě po smrti a o tom, kdo převzal vládu nad lidstvem na Zemi. Chcete chránit ty, které jste milovali, ale to my také. Když vidím, jak Veronika trpí v rukou Kabaly a mé pozemské pokrevní rodiny, velmi mě to bolí. Měl jsem ji lépe ochránit, když jsem byl na Zemi. Má rodina jí ukradla všechno, co jsem jí nechal. To jsem nikdy nechtěl, aby se stalo. Nepředvídal jsem, co měli v plánu J.D. a A.D.. Věřil jsem špatným lidem. Když žijete na Zemi, je snadné se mýlit. Prosím, neudělejte stejnou chybu jako já a chraňte ty, které milujete!

Udělejte si čas, abyste se podívali na svůj život a na to, jak byste ho měli žít. Rozhodujte se s láskou, srdcem. Ať každé vaše rozhodnutí řídí láska. Spojujte se s druhými, ať ve frontě, v autobuse či vlaku, protože nikdy nevíte, jak důležitý může takový kontakt být. Může se jednat o někoho, kdo žije sám, kdo ocení lidský kontakt, i když je krátký. Každé spojení vytváří dobrou energii, která je zapotřebí na odstranění temnoty, která zaplavila Zemi. Tvoříte svou budoucnost, takže je to ve vašich rukách.

Nikdy nezapomínejte na ZBRANĚ HROMADNÉHO NIČENÍ. To zajistí, že se již nikdy nenecháte oblbnout takovými lžemi. Zlovolní lidé, která vás tenkrát obelhali, v tom pokračují i dnes. Nikdy se jim nedá věřit. ODMÍTNĚTE další válku, protože válku nelze ničím zdůvodnit. Jsou to nepřátelé lidstva. Země a budoucnost lidstva jsou ve vašich rukách, tak s nimi zacházejte opatrně.

Má drahá, varoval jsem tě, že dříve, než bude líp, bude hůř. Nečekali jsme, že to bude tak zlé. Buď silná, má drahá, já vím, že S. pomůže vyřídit právní stránku. Také ti pomůže s tvými plány. Poděkuj mu ze mě. On je ten pravý, kdo to může udělat, protože má správné kontakty.

Jsem vždy po tvém boku. Tvůj oddaný Monty.

Vzkaz od Davida

Vaše pohledy, dopisy a knihy jsou pro Davida stále obrovským zdrojem síly. Velmi mu to změnilo život. Když vidí, že na světě existují takoví laskaví, starostliví lidé, obnovilo to jeho víru v lidstvo. Chce vám ze srdce poděkovat.

Kontakt:

Dave McCann,
MJ 03 A Pod 11,
Booking Number 1621184,
Prisoner ID 7076771,
P.O. Box 872,
Fresno, California, 93712, USA.

Justice for Dave McCann, Irish man framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding

Spravedlnost pro Davida Mc Canna, irského občana zadržovaného v Kalifornii. Sbírka na pokrytí právních výdajů prostřednictvím GoGetFunding.


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Mirka


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge