Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Montague Keen - 14. Září 2014

Montague Keen - 14. Září 2014

Nenechte se vláčet svými problémy, nechte se vést svými sny.

Vaše sny o spravedlivém světe pro všechny se stanou relitou, přes všechny překážky které vám byly vloženy do cesty. Bude existovat spravedlnost pro všechny lidi bez domova. Když se více lidí spojí s Duchem, budeme schopni vyléčit všechno špatné. Nyní probíhá velká kampaň, aby učinila lidi ještě více poddajnými. Dělá se to většinou pomocí chemtrailsů. To zabraňuje tomu, aby se mnozí probudili. To vysvětluje, proč je tolik lidí samolibých a proč přijímají bez otázek vraždy a hanobení dětí.

Je to vaše velká příležitost, vytvořit svět, kde bude veškerý život ceněn a respektován. Doposud jste byli vedeni k tomu, abyste přijali vš,e co vám je předkládáno. Když se probudí dostatečný počet lidí k uvědomění si, že to můžete změnit, uděláte to. Vyjděte z modelu strachu. Věřte si, protože každým dnem se probouzí víc lidí a přidávají se k vám. Chce to odvahu, stát si za pravdou, vše zkoumat a přijímat rozhodnutí.

Na zemi jsou rasy, které se pokoušejí odvrátit vás z vaší duchovní cesty. Vzpomínám si,když jsme se poprvé, Veronika a já, pozdravili a mluvili s Duchem. Jak jsme byli vzrušeni. To se stane běžné, když se Duch objeví a my se k vám přiblížíme. Těšíme se, že budeme odpovídat na vaše otázky, protože tolik z vás nemá žádnou představu o tom, jaký je život na tzv. Druhé Straně. Mohu vám říct, že je úžasný! Úplně jiný než život na Zemi. Máte se na co těšit.

K těm změnám dojde brzy.Ve skutečnosti již začaly. Proto je vyvíjena tak velká snaha o překroucení pravdy a útočí se na ty, kteří se odváží ji vyslovit. Je zajímavé vidět, jak mnozí následují ty, kteří nejhlasitěji křičí, a neptají se, zda mluví pravdu. To dělají ovce, byli jste ovcemi 2000 let. Je čas znovu se začít těšit ze života na Zemi, nejenom ho přetrpět. Když vyjdete na světlo, naučíte se, kdo opravdu jste, beze strachu. Myslete na růži, jako na jemné poupě, které, jak roste,rozkvétá v nejkrásnější květ.Takové to bude pro vás. Vaše světlo bude vším prosvítat.

Mír nelze získat válkou. Spojení lidstva přes lásku a důvěru bude mít za následek mír. Ti, kdo zůstávají uzamčení v třídienzionálním myšlení, nejsou schopni vidět východisko, tak se snaží si to na druhých vynutit. Také bojují za svoji budoucnost. Nyní útočí na ty, kdo přímo míří do světla. Jak příslovečný HAD, používají lstivé metody, aby nepozorovaně vklouzli. Pak se ukážou jejich pravé úmysly.

Ty, má drahá Veroniko, jsi byla dlouho terčem. Bylo to velmi těžké. Komu věříš? To,co zažíváš,je oddělení těch, kteří se pohnuli ke světlu od těch, kteří se všem snaží vnutit jejich 3d myšlení a způsob života. Pro ty z vás, kdo jste postoupili do 4té a 5té dimenze,je stále těžší komunikovat s těmi, kteří jsou uvízlí ve 3D.

Doporučuji, abyste si znovu poslechli záznam přednášky, kterou měl Andrew Bartzis na Wolf Spirit Rádiu, YOUTUBE.Tato přednáška toho mnoho vysvětluje.Ptal jsem se Andrewa, zda si za tím, co bylo na přednášce, stojí. Když je tato přednáška opravdová, proč jsi se přiklonil ke Kabale? Myslíš, že je ta přednáška úplně špatná? Mluvil jsi o Irsku a jeho důležitosti, atd. Dal jsi Veronice správnou informaci o D a on se ještě neprojevil.Řekl jsi, že se potřebuje léčit, aby si uvědomil, kým je a že se potřebuje spojit s kolektivní myslí, aby mohla probíhat volná výměna informací. Každý musí stát za pravdou, a ne se před ní skrývat.

Moje drahá žena toho nedávna mnoho vytrpěla. Proběhl pokus o ukradení její energie a její frakvence těmi, kdo prohlašovali, že patří ke světlu. Žádám, aby se vyhýbala setkávání s lidmi, kromě s těmi, kterým důvěřuje. Její práce ohledně Center bude pokračovat, ale přispěje jenom probuzený kolektiv, protože takový plně chápe, co bude zapotřebí, když dojde k Posunu, protože oni jsou součástí budoucnosti. Ti, kdo jsou stále zadržováni ve 3D, budou pokračovat na jiné časové linii. Ti, kdo sdílejí tuto vizi budoucnosti to pochopí a budou pracovat s námi na vytvoření lepšího světa pro všechny. Je smutné vidět tolik lidí, kteří jsou stále jako ovce, příliš se bojí opustit stádo a obejmout světlo.K vytvoření budoucnosti bez válek a nespravedlností jsou zapotřebí odvaha a síla.

Moje drahá, je důležité odpočívat a být s přáteli. Varoval jse tě, že září a říjen budou velmi stresující a těžké. Kabala používá vše co má v arzenálu, aby zabránila světlu a útočí na všechny, kdo se odváží odhalit pravdu. My, v síti, jsme pro tebe vždy tady. Naše práce bude úspěšná.

Věz, že jsi milována. Tvůj oddaný Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Zelmira


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge