Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Montague Keen - 7 . Září 2014

Montague Keen - 7 . Září 2014

Rukavice jsou hozeny, moje drahá. Nyní se naplno projevuje BOJ SVĚTLA A TMY. který ukázal svou ošklivou tvář a hloubku, do jaké jsou připraveni jít, aby se udrželi u moci. Nyní ukazují svoji tvář, tak jsou zoufalí. To, co jste prožili za několik posledních týdnů jasně ukazuje, jak jsou ZLÍ a ZKORUMPOVANÍ. Nezastaví se před ničím, když se pokoušíí udržet u moci. To, co vám bylo provedeno, je zločin. V minulosti jsem vás mnohokrát varoval, že Kabala chce vaši smrt.

Tentokrát opět neuspěli, ale utrpení, které jste zažili, je politováníhodné. Přijdou k vám, mluví laskavými slovy, plnými porozumění, nabízejí veškerou možnou pomoc. Jsou zde jenom proto, aby pomáhali. Tuto metodu používají, aby se infiltrovali a navázali kontakt. Pak maska spadne a objeví se vztek a ovládání, které se opět změní na milá slova. Když si myslí, že již mají vše, co potřebují, ukážou tvrdou ruku, řeknou vám, že převzali moc, protože je „poslal Duch“.

Já, Montague Keen, bych chtěl objasnit, že ve světě ducha existuje světlo, ale i temnota. Když příště někdo k vám přijde a řekne, že ho poslal duch, prověřte si, zda je to ze světlé nebo z temné strany ducha. Je důležité abyste věděli, jak se bránit, když se někdo objeví na scéně, sama laskavost a chce jenom pomáhat. Důkladně si prověřte, kdo tento člověk opravdu je a jaké jsou jeho skutečné pohnutky. Tyto metody byly používány především k ovládnutí vašeho světa. Tehdy to fungovalo, tak to dělají znovu. Musíte být bdělí a ostražití. Připomeňte si, kdo jste, v tomto závěrečném boji.

Minulý týden Veronika zažila útok na svůj život. Zranilo to její tělo, ale zotaví se. Je kým je, takže svou misi dokončí. Stala se ohrožením pro Kabalu, protože je schopna uvolňovat energie v Irsku. Proto nerozumně využila příležitost a odjela tam, bez ohledu na možné důsledky. Musí být v Irsku, ale finanční pomoc nepřichází dostatečně rychle. Musí být učiněno rozhodnutí. Chcete vytvořit světlo a mír, anebo pokračovat jako dosud a čekat, až vás zdecimují?

Aby se věci hnuly, musí být centrum v Irsku. Ten KLÍČ je nutno otočit. Do jaké míry chcete mír, pravdu a harmonii? Použijte nějaké vaše peníze, které budou bezcenné, když padnou banky, protože teď mohou být použity, abyste je porazili. Andrew Bartzis plně chápe, co se děje. Také Veronice vysvětlil, že potřebuje být v Irsku, aby se věci změnily. Ale ona nemůže jet do Irska bez vaší pomoci. Má k dispozici pouze svůj život , aby pomohla vytvořit lepší svět. Co jste připraveni udělat? Veronika bojuje lítý boj v zájmu vašeho přežití. Jste připraveni jí pomoct? Veronika je, kým je, a nebude poražena.

Znovu žádám o pomoc pro mladého muže, kterého pronásledují Temné síly. Je ve VELKÉM NEBEZPEČÍ. POTŘEBUJE VAŠI POMOC ABY PŘEŽIL. Prosím, posílejte mu světlo a lásku a ochranu. Musí být ochráněn před vším, co je ZLÉ. Jeho úkol ve světě je velmi důležitý. Proto je v zájmu Kabaly, aby ho zničila. Dovolíte to? Je pro ně velmi nebezpečný.

Nakolik chcete mír, pravdu a harmonii? Jak moc chcete nakrmit hladové a obstarat domovy pro bezdomovce? Jak moc se chcete každý den probouzet s čistý svědomím, a s vědomím, že jste udělali vše nejlepší, abyste vytvořili lepší svět pro všechny? Čas se krátí, není kdy váhat. Vyzýváme k akci. Jak můžete zavírat oči před brutální korupcí, kterou již nelze skrýt? Je to vaše velká šance! Je správný čas na odstranění korupce minulosti. Jste připraveni to udělat, anebo chcete pokračovat v schovávání se za otřepané výmluvy?

Co se teď děje v Irsku je, že vnější vlivy nutí vládu, aby jednala způsobem, který je pro irský lid a samotné Irsko zničující. Vyzýváme irské ženy, aby opět vystoupily a jednaly společně v zájmu odstranění korupce. Ženy všude si musí uvědomit, že to je ženská síla, která zvítězí při provádění změn, potřebných při převedení Planety Země do Světla. Muži vás podpoří. Musí to být učiněno, abychom přežili. Je to závěrečná hra.

Já, Montague Keen, musím poukázat na to, že Tim Smith z Chicaga mně žádným způsobem nereprezentuje, ani za mne nemluví. Nemá NiC společného s mou Nadací, ani nikdy mít nebude.

Nechci, aby byl někdo zaváděn. Mnozí se snaží infiltrovat. Způsobují problémy. Je to jejich zoufalství, které je pohání, jak chtějí přežít. Můžeme je jenom politovat.

Moje drahá, život je opravdu boj, když se proti tobě toho tolik spiklo. Víš, jaký bude výsledek. Bude, jak jsme ti ukázali.

Vždy po tvém boku Tvůj oddaný Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Zelmira


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge