Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Montague Keen - 10. srpna, 2014

Montague Keen - 10. srpna, 2014

Tolik bylo toho vymyšleno, aby vás to odradilo a aby vám zabránili ve vaší práci. Nebude jim dovoleno, aby uspěli. Ve svém zoufalství najít způsob jak začít Třetí světovou válku, útočí na všechny o kom si myslí, že jim stojí v cestě. Vše co nyní mohou udělat, je získat čas, protože jejich neodvratný konec je vytesán do kamene: nemohou přežít a nepřežijí.

Bude to chtít čas a trpělivost, odstranit vše, co Kabala zařídila, aby držela lidstvo při zemi a pod kontrolou. Nemohou uvěřit, že jejich pečlivě vymyšlené plány, které uváděli do života po léta, nebudou úspěšné. Jak pokračuje Velké Probuzení, každý dnem absorbujete novou energii, která vás bude podporovat, jak budete postupovat po náročné cestě k plnému vědomí a osvícení. Kabala má v rukávu mnoho plánů, jak zpomalit vaše probuzení. Neskočte jim na to. To „ohrožení ebolou“ je jedním z takových odbočení. Chtějí jenom rozšířit STRACH a PANIKU. Naivní lidé na to pokaždé skočí, a vytvoří paniku. Právě proto to bylo vytvořeno. Jejich nástroje ovládání - vaše televize a noviny- naplní vaše mysle strachem z eboly, a vzbudí v některých z vás přesvědčení, že jste jí nakaženi, i přesto, že se nejedná o žádnou epidemii. Jedná se o dokonalou AKCI OVLÁDÁNÍ MYSLI. Přestože v minulosti vždy fungovala, jistě jste nyní dostatečně probuzeni, abyste to prohlédli a opět jste tomu nepodlehli?

Otevřete oči a vizte svoji vlastní sílu a nahlížejte na sebe jako na mocné Bytosti Světla, které se probouzejí z hlubokého spánku. Rozpoznejte svoji vlastní sílu k tomu, abyste řekli Ne. My jsme 99%, kdo nechceme, aby to pokračovalo. Nebudeme podporovat vaše nespravedlivé války!

Všichni mají božské právo na život v míru. Když je někdo napaden, týká se to vás všech, protože vy jste lidstvo. Oni jsou ti, kdo byli vypuzeni z Marsu a kteří sestoupili na Zemi. Sestoupili na Východě a ovládli lidstvo. Pak začali trvat na tom, že život začal na Východě; zatímco ve skutečnosti, na Východě s nimi začal sestup lidstva. Ovládli vaši planetu prostřednictvím vzdělávání, bankovnictví, náboženství, atd. PRAVDU hledejte na Západě a najdete ji. Všechno, co vás učili, je úplně špatně. Bylo to tak uděláno proto, aby vás drželi pod kontrolou. Vše bude jasné, když bude odhalena a pochopena vaše pravá historie. To bude, mí přátelé, vaše pravé probuzení.

Mnohokrát jsem poukázal na to, že ti, kdo vypadají jako vy, nemusí být jako vy. Ti, kteří sestoupili a převzali kontrolu, nejsou vůbec jako vy, pouze mají takový zevnějšek. Jejich úkolem je vymýtit vás, a nechat pouze dost z vás na to, abyste jim sloužili jako otroci. Doteď byli úspěšní. Rozhlédněte se kolem sebe: důkazy na vás přímo křičí, ale doteď jste je neviděli.

Nikdy nebylo zamýšleno, aby jejich druh žil na Zemi. Nepatří sem. Otevřete oči: otravují vzduch který dýcháte, vaše obilí, vodu, a stále neděláte nic. Odstraňují ty, kdo „vládnou“, pokud začnou mluvit a začnou se dotazovat na to, co se děje. Vatikán používal STRACH, aby držel masy dole a pod kontrolou, a aby poslouchaly. TO JE KONTROLA MYSLI V NEJHORŠÍ PODOBĚ.

Znovu vám, říkám, vaše práce na ley liniích a silových místech přináší kýžené výsledky. Prosím, pokračujte. Také vás chci poprosit, abyste posílali lásku a světlo někomu, koho Kabala drží , aby mu zamezila v naplnění jeho poslání. Kontrola mysli, nemožnost spánku, chemikálie v jídle, to vše používají na nevinnou bytost světla, které jediným důvodem žití je umožnit lidstvu žít v míru a harmonii. Společně můžeme zajistit jeho propuštění a tak postoupit s naší prací na Zemi. Spolu můžeme pohnout horami. Společně odstraníme z povrchu Země vše ZLÉ a ZKORUMPOVANÉ. Pak bude lidstvo žít v míru a začne Nový Věk.

Ano, vím, že teď je to namáhavá práce, a že je od vás žádáno hodně. Zásluha vašeho snažení bude žit věčně v dějinách, a v myslích Člověka. Vy, mí přátelé, jste lidé, kteří byli pro tuto práci vybráni. Proto jste v této době přišli společně na Zemi. Vy povedete cestu. Rok 2014 bude pamatován jako rok, kdy Světlo zvítězilo a Temní byli poraženi; navždy odstraněni z povrchu Země.

Mnozí se zvolí, že opustí planetu. Mnozí budou deaktivováni, takže již nebudou schopni škodit jiným planetám vašeho solárního systému za pomoci smrti a destrukce. Již nikdy jim nesmí být dovoleno, aby infikovali jiné druhy zlým způsobem života. Mí přátelé, je nutno čelit pravdě a poučit se. Již nikdy jim nedovolíte, aby zabrali vaši planetu.

Veronika má problémy s počítačem. Není jí dovoleno, aby odeslala některé mejly. Musí zkontaktovat MATa W , protože jeho práce je zajímavá. Také F S S, který nedávno navštívil Irsko. Prosím, ať se s ní tito lidé zkontaktují.

Obě strany života chtějí poděkovat těm, kteří laskavě věnovali peníze na založení Centra v Irsku. Prosíme, pokračujte v pomoci, pokud je to možné, Centra na světě budou provozována lidmi, pro lidi. Tyto kroky musí být učiněny, abyste se osvobodili. Zajistí prostor pro sdílení informací, a pro vedení a pomoc, kterých bude zapotřebí, když vstoupíte do Nového Věku Osvícení. Musíte se ODNAUČIT všemu, o co se Kabala postarala, abyste se naučili, vystoupit z třídimenzionálního uvažování a způsobu života. Společně jděte vpřed v pravdě a lásce, do světa, kde se o míru a lásce jenom nemluví, ale KDE SE NIMI ŽIJE. To je náš návrh. Souhlasíte s námi?

Moje drahá, všechny tyto problémy jsou na tebe sesílány, aby tě zkoušely. To mohou, ale ty se můžeš nad ně povznést a to děláš. Protože tví přátelé jsou zde pro tebe. Byli vybráni. Jdi vpřed s jistým vědomím, že budeš po své cestě kráčet důstojně ve světle a lásce.

Vždy po tvém boku. Tvůj oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Zelmira


Pokud chcete pomoct Veronice zřídit nové centrum, můžete poslat dar zde:
Paypal


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge