Home > > Sheldan Nidle - 30 Temmuz 2013

Sheldan Nidle - 30 Temmuz 2013

Şimdi, yeni para sistemleri ortaya çıkmaktadır ve onlarla birlikte, yeni hükümet tarafından duyurulan, gerçekten sarsıcı oranların gizlenmesi hakkındaki açıklamaları da kapsayan bildiriler de geliyor. Düşünebildiğiniz gibi, bu duyurular realitenizi baştan sona değiştirecek ve biz bu çok harika geçiş esnasında sevgi dolu rehberleriniz olmak için orada olacağız…

http://www.paoweb.com/sn073013.htm

1 Imix, 4 Pop, 10 Caban

Selamat Balik! Pek çok haberle döndük! İlki, gecikmiş bir Yeni Galaktik Yıl herkese kutlu olsun! Bu 10 Caban’ın yılıdır ve bu yıl iç ve dış keşif için ayrılan galaktik bir yıldır. Gerçekten kim olduğunuzu öğrenmenizi ve yeni bir ışık altında doğal yeteneklerinize bakmanızı teşvik eder ve bunlar realitenizde çok şimdi çok baskın olmakta olan enerjilerdir. Hayat hakkında düşündüğünüz şey ve bu nedenle nasıl bir dünyada yaşamak istedğiniz hakkındaki keşifler ve ortaya çıkarma dönemine girmektesiniz. Yaklaşan bolluk ve yeni yönetim kendini açığa çıkaran bu süreci harekete geçirecek. Bununla birlikte, kendiniz hakkında ilk keşfettiğiniz şey gerçek İç benliğinizin harika doğrularına bir kısa bakış için zaman bulacaksınız. Ruh sizinle bunu sizinle ortaya çıkarmaya başlar, dış dünyanızın içsel deneyiminizin artan genişlemesini nasıl yansıtıcağını ve teşvik edeceğini öğreneceksiniz. 10 Caban yeni yılı yeni ve teşvik edici maceraların tüm türleyirle yüklenmiş olacak. Hemen başlayacak olan kişisel borçların sona erecek olmasıdır ve siz bolluk içindeki bir dünyaya fırlatılacaksınız. Yeni yönetiminizle anlamlı bir şekilde etkileşim içinde olacaksınız. Yönetim sizin isteklerinizi dikkate alacak ve size gerçekten hizmet etmek isteyecek. Bunun kendisi bile büyük bir düzenleme olacak!

Kürenin her yerinde, pek çok şey meydana çıkmaktadır. Yeni yönetimi gerçekleştirmek için gizli bir şekilde çalışmakta olanlar çürümüş, yozlaşmış rejimleri insan yönelimli politikalar oluşturmaktan sorumlu yeni yönetimlerle değiştirmenin yolunu açan, bir dizi yasal mücadeleyi kazanmışlardır. Geçip giden kürenizi bir harabeye çevirmeyi amaçlayan güce aç seçkincilerin ve dokunulamaz bir şirket hakimiyetinin üstünlüğü olacak. Size neye malolduğunu bildiğiniz için, bu karanlık koalisyonlar sizi zayıflatmak ve kontrol etmek için yasa dışı vergileri ve borcu empoze etmişlerdir ve yeni yönetimin amacı onlarca yıl süren borç köleliğinden sizi kurtarmak ve bu kanunsuzluğa bir son vermektir. Kağıt para sisteminin yönlendirmesine ve boyunduğuna bir son vernecek olan yeni bir sağlam para sistemi olacak. Bu mali "yozlaşma" hızlı bir şekilde değerli metallerle desetkelenen küresel para sistemine geçirilecek ve yeni yönetim sadece sağlam para sistemini değil, aynı zamanda faydalı sosyal programları da destekleyecek ve teşvik edecek. Bu basit ayrıntılar halka açıklanacağı için, hızlı içsel gelişmeniz hızlı bir şekilde geçiş yapan dünyanızdaki deneyimlemek istediğiniz değişiklikleri şekillendirmek ve görmek için hükümetle anlamlı bir şekilde ortaklık kurmanıza imkan verecek.

Harika bir öğrenme dönemine girmektesiniz. Galaktik toplumlarda her birey onurlandırılır ve bireysel olarak muamale görür. Herbiri bütünün benzersiz ve yeri doldurulamaz bir parçasıdır ve bu uyum sağlamanız gereken bir kimliktir. Şimdi hakim olan Amiral Hukuku (Fethedenin kanunu) insanlardan gelen Genel Hukuka yol verecek. Genel Hukuk, insanlar arasında daha iyi işlemesi için sınanmış olan bu uygulamalar ve geleneklerden oluşur ve bu müzakere ve eylemlerine rehberlik etmek için ahlaki bir pusulayı otoriteye atanmış olanlara veren şeydir. Bu kavramsal devralma gerçekleştiği zaman, rolünüz yeni yönetiminiz uygulamalarını gözlemek ve daha sonra da ona verdiğiniz yönde devam etmesini sağlamak olacak. Eserleri olan bir birey olarak ilahi bir duruşa sahipsiniz. Yüksek derecede güdülenmiş topluluğun parçası olan özgür bir varlıksınız ve bu nedenle siz herkes tarafından kabul edilen çözümlere erişilmesini sağlama sorumluluğuna sahipsiniz. Sizin deyişinizle "Hükümet seyirlik bir spor değildir" sözü burada çok uygun düşmektedir.

Bu değişikliklere katılım işbaşında eğitimin birçok alanlarıyla gelişmenizi sağlayacak. Ayrımcı olmayacak olan, gerçek, şefkatli bir ahlaklılığı keşfedeceksiniz. Neşeyi ve kendi benzersiz bir şekilde evrim geçiren toplumunuzun harikalarını korumanın ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz; aynı zamanda kendinizi yönetmenin bilgilendirilmiş katılılım ya da her bir üyenin nezaretini gerektiren, büyük karmaşıklığın gerçekten ilahi bir işlemi olduğunu da göreceksiniz. Kendi özgürlük haklarınızın korunması ve Genel Hukukun uygun bir şekilde idare edilmesini sağlama, bolluk yaşamlarınıza istikrar verdiği ve potansiyelinizi açığa çıkardığı zaman çok daha fazlasına sahip olacağınız çok kutsal bir görevdir. Bilinçlilik düzeylerinizin hızlı bir şekilde yükseleceğini ve bakışınızın ve algılamanızın büyük ölçüde değişeceğini akılda tutun. Aynı zamanda, bu kitlesel geçiş esnasında size yardım etmek için gelecek olan farklı soylardan gelen, size uygun Varlıklara da sahip olacaksınız, çünkü birçoğunuz biraz karmaşaya düşecek ve birçok şeyin değişme tarzından dolayı altüst olacak. Bu nedenledir ki, yanınızda açıklama yapacak ve güvence verecek olan bireysel rehberleriniz olacak.

Namaste! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Kürenizin her yerinde meydana gelmekte olan şey konusundaki bakış açımızı konuşmak için geldik, çünkü bu olaylar sizin yükseliş sürecinizi derinden etkileyecek. Ve kesinlikle, bu bizim uzmanlık alanımızdır. Yeni yönetim sağlam para sistemine dönüşerek kendini yeniden ayarlayan yeni bir para sisteminin sonucu olacaktır. Bu operasyon, aynı zamanda, küresel bir yeniden değerlemeyi de beraberinde getirecektir. Bu iki gelişme, hızlı bir şekilde, mevcut hükümetler tarafından desteklenen mevcut borca dayalı para sistemini ortadan kaldıracaktır. Bizim çok sayıdaki müttefikimiz yeni Basel III finansal sistemini ve ardından yeni yönetimi resmen başlatmaya hazırdır. Bu yeni hükümetler borç köleliğine, varlık eşitsizliğine son verecek ve Gaia'nın nüfusunu ilk temasa hazırlayacak olan büyük bolluğu ve Ruhun sizi tam bilinçliliğe geri döndürme arzusunu desteklemek için ekonomik politikaları oluşturacak. Aynı zamanda size açık olarak gelmemizi ve bu kutsal kürede dinin özünde yatan temel felsefeler tarafından uzun zamandır gizlenen evrensel gerçekler hakkında özgür bir şekilde konuşmamızı mümkün kılar.

Görevimiz küresel toplumunuzda meydana gelen ruhsal değişiklikler hakkında sizi bilgilendirmektir. Çoğunuzun bir dereceye kadar farkında olduğu gibi, dünyanız size tanıdıklar gelen bakış açısı ve kavramlardan, başta tamamen yabancı gibi görünen bilgi ve tutumlara doğru değişmektedir. Bu dünya görüşünüzün bu açılımı Ruhun niyet ettiği şeydir. Geliştikçe size öğretilen inançları yeniden düşünmenize yardım edeceğiz; bu "gerçek" olarak kabul ettiğiniz kavramların değişmesi anlamına gelir. Bu Tanrı tarafından uzun zaman önce bize verilen ve karışık düşüncelerin yayıcıları tarafından engelleri kaldırılacak olan yeni ruhsal terminolojiyle sizi tanıştırmayı kapsayacak. Biz sadece tesadüfen toplumlarınızın kurucu mitlerinden bahsetmiyoruz, aynı zamanda, bu hikayelerin gerçekten ve tamamen yeniden anlatmanın zamanı geldiğini, böylece belirsizliklerin sisi olmadan onların anlamlarını kavrayabileceğinizi de söylüyoruz. uzun zaman önce, karanlık derebeyleriniz bu hikayeleri aldı ve onları belirli bazı "yararlı" yönlerde duygularınızı kontrol etmek amacıyla değiştirdi. Biz gerçekten kim olduğunuz hakkındaki gerçekle yeniden hizalanmanızı mümkün kılarak, pusulanızı gerçek kuzeye geri çevirmeyi amaçlıyoruz.

Biz, Yükselmiş Üstatlar sizin kutup yıldızınız olacağız. Yolu mevcut karmaşanızın dışına, sizi bekleyen, halen oralarda algılayabileceğiniz, harika yeni bir dünyaya doğru çevireceğiz. Tam bilinçliliğe doğru kelimenin tam anlamıyla son sürat giden Varlıklar olarak, tam bilinçlililiğin ne anlama geldiğine ilişkin ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyuyorsunuz. size verecek çok fazla bilgelik hediyelerine sahibiz. Bunlar meydana gelen şeyi değerleme kriteri sağlayacak. Tanrı sizi ve etrafınızdaki tüm dünyayı yeniden kurmak için ilahi yeteneklerini kullanmaktadır ve biz çok yabancı gibi görünebilen olaylar hakkında size güvence vermek ve ruhsal rehberleriniz olmak için geldik. Şimdi, yeni para sistemleri meydana çıkmaktadır ve onlarla birlikte, yeni yönetim tarafından gerçekten şaşırtıcı kısımların örtüsünü kaldırmayı kapsayan bildiriler geliyor. Hayal edebileceğiniz gibi, bu duyurular realitenizi aşırı şekilde değiştirecek ve biz bu harika geçiş esnasında sevgi dolu rehberleriniz olmak için buradayız.

Bugün, meydana gelen şey hakkında konuştuk. Sonraki dönem, ani, büyük bir değişim olacak. İlk temas hakkındaki herşeyi size duyurabilmeyi amaçlıyoruz. Ruhsal uzay ve İç Dünya aileleriniz sizin aranızda görünmeye ve realitenizi ebediyen dönüştürmeye hazırdır! Bilin ki sevgili Bireyler, Tanrı'nın sonu gelmeyen bolluğu ve hesapsız kaynakları gerçekte sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost - zamanyolculugu.blogspot.nl


Share |


Işık işçiliğimizi desteklemek ister misiniz?